Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 121 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Ohrem, Sveinung Johan; Caharija, Walter; Amundsen, Herman Biørn; Sunde, Leif Magne; Kelasidi, Eleni; Frank, Kevin.
Towards autonomous ROV operations in fish farms - Recent developments in navigation and control. Aquaculture Europe 2021; 2021-10-04 - 2021-10-07
NTNU OCEAN Untitled
 
2 Haugaløkken, Bent Oddvar Arnesen; Schrøder, Merete Bjørgan; Venås, Birger; Ohrem, Sveinung Johan; Nordhagen, Håkon Ottar; Jónsdóttir, Kristbjörg Edda; Sunde, Leif Magne.
Økt overlevelse - et viktig bidrag til en grønnere laksenæring. Norsk Fiskeoppdrett 2021 (8) s. 86-89
OCEAN SINTEF NTNU Untitled
 
3 Kelasidi, Eleni; Amundsen, Herman Biørn; Frank, Kevin; Caharija, Walter; Su, Biao; Pedersen, Magnus Oshaug; Ohrem, Sveinung Johan; Sunde, Leif Magne.
Undervannsrobotikk for havbruksoperasjoner: SINTEF ACE RoboticLab. Norsk Fiskeoppdrett 2021
OCEAN Untitled
 
4 Venås, Birger; Schrøder, Merete Bjørgan; Sunde, Leif Magne.
Crowdguard. Norsk Sjømat 2021
OCEAN Untitled
 
5 Venås, Birger; Sunde, Leif Magne.
Crowdguard - veien mot beslutningsstøtte ved trenging. Møteserie: Produksjonsforbedrende tiltak - Del 2: Håndteringsoperasjoner og trenging, alt på plass?; 2021-03-17 - 2021-03-17
OCEAN Untitled
 
6 Venås, Birger; Schrøder, Merete Bjørgan; Sunde, Leif Magne.
Crowdguard. Norsk Sjømat 2021
OCEAN Untitled
 
7 Venås, Birger; Sunde, Leif Magne; Schrøder, Merete Bjørgan.
Veier til mer optimale håndteringsoperasjoner og lavere dødelighet. Møteserie: Produksjonsforbedrende tiltak; 2021-10-25 - 2021-10-25
OCEAN Untitled
 
2020
8 Amundsen, Herman Biørn; Caharija, Walter; Kelasidi, Eleni; Su, Biao; Ohrem, Sveinung Johan; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne.
Undervannsrobotikk for havbruksoperasjoner - Hvordan navigere i merd?. Norsk Fiskeoppdrett 2020
OCEAN NTNU Untitled
 
9 Amundsen, Herman Biørn; Caharija, Walter; Kelasidi, Eleni; Su, Biao; Ohrem, Sveinung Johan; Pedersen, Magnus Oshaug; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne.
Undervannsrobotikk for havbruksoperasjoner - Mot assistert autonomi. Norsk Fiskeoppdrett 2020
OCEAN NTNU Untitled
 
10 Caharija, Walter; Eilertsen, Espen; Venås, Birger; Svendsen, Eirik; Schrøder, Merete Bjørgan; Azam, Waleed; Sunde, Leif Magne.
Veien til tingenes internett (IoT) for bedre håndtering og behandling av laks. Norsk Fiskeoppdrett 2020
OCEAN NTNU Untitled
 
11 Caharija, Walter; Ohrem, Sveinung Johan; Amundsen, Herman Biørn; Sunde, Leif Magne.
Autonomi, kybernetikk og fjernstyring for fartøysbaserte operasjoner i eksponert havbruk. HAVBRUK 2020; 2020-06-09 - 2021-06-10
OCEAN NTNU Untitled
 
12 Eilertsen, Espen; Kelasidi, Eleni; Svendsen, Eirik; Føre, Martin; Sunde, Leif Magne.
ADAPTATION OF THE INDUSTRY 4.0. PRINCIPLES TO REALIZE THE NEXT GENERATION OF SMOLT PRODUCTION UNITS. Aquaculture Europe 2020; 2020-04-12 - 2020-04-15
OCEAN NTNU Untitled
 
13 Kelasidi, Eleni; Su, Biao; Caharija, Walter; Frank, Kevin; Pedersen, Magnus Oshaug; Føre, Martin; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne.
Autonomous underwater robots for safer and more efficient operations in fish farms. HAVBRUK2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
OCEAN NTNU Untitled
 
14 Schrøder, Merete Bjørgan; Svendsen, Eirik; Finstad, Bengt; Olsen, Rolf Erik; Gräns, Albin; Økland, Finn; Rosten, Carolyn; Uglem, Ingebrigt; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne; Alfredsen, Jo Arve; Føre, Martin.
Teknologiske løsninger for sanntidsmålinger av atferd og fysiologisk tilstand hos fisk. HAVBRUK2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
OCEAN NINA NTNU Untitled
 
15 Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Forås, Eskil; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne.
Prediction of size-dependent risk of salmon smolt (Salmo salar) escape through fish farm nets. Aquacultural Engineering 2020 ;Volum 89. s. 1-10
OCEAN UiT Untitled
 
16 Venås, Birger; Sunde, Leif Magne; Schrøder, Merete Bjørgan; Schellewald, Christian; Svendsen, Eirik.
CROWDGUARD - VEIEN MOT AUTOMATISKE OG DATADREVNE TRENGEOPERASJONER. Havbrukskonferansen; 2020-06-09 - 2020-06-10
OCEAN NTNU Untitled
 
2019
17 Caharija, Walter; Kelasidi, Eleni; Pedersen, Magnus Oshaug; Bloecher, Nina; Sunde, Leif Magne; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Føre, Martin; Schellewald, Christian; Frank, Kevin.
Autonomy and remote control technology in sea aquaculture activities. Seabed Mapping and Survey 2019; 2019-03-06 - 2019-03-08
OCEAN NTNU Untitled
 
18 Kelasidi, Eleni; Su, Biao; Føre, Martin; Frank, Kevin; Caharija, Walter; Sunde, Leif Magne.
Autonomous Underwater robots for safer and efficient operations in fish farms. AQUA Conference organized by World Aquaculture Society; 2019-09-29 - 2020-10-02
OCEAN NTNU Untitled
 
2018
19 Bjelland, Hans Vanhauwaert; Føre, Martin; Sunde, Leif Magne.
Key challenges to salmon farming at exposed sites in Norway. Aqua 2018; 2018-08-30
OCEAN NTNU Untitled
 
20 Caharija, Walter; Kelasidi, Eleni; Grøtli, Esten Ingar; Føre, Martin; Sunde, Leif Magne.
Design of Autonomous Robots for sea-based Aquaculture using the SEATONOMY Method. QUA Conference organized by World Aquaculture Society; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
21 Caharija, Walter; Kelasidi, Eleni; Sunde, Leif Magne; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Føre, Martin; Schellewald, Christian; Svendsen, Eirik; Frank, Kevin; Venås, Birger.
Autonomy and remote control technology in sea aquaculture activities. Breaking the surface 2018; 2018-09-30 - 2018-10-07
OCEAN NTNU Untitled
 
22 Caharija, Walter; Sunde, Leif Magne; Fredheim, Arne.
Unlocking exposed locations for sea aquaculture activities with autonomy and remote control technology. Arctic Frontiers 2018; 2018-01-21 - 2018-01-26
OCEAN NTNU Untitled
 
23 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Bråthen Kristoffersen, Anja; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Jeong, Jaewoon; SivertsgÅrd, rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Menneskelig lusetelling. Går veien til mer presis lakseluskamp og bedre fiskevelferd gjennom sertifiserte tellere?. TEKMAR 2018; 2018-11-04 - 2018-11-05
OCEAN NINA NTNU VETINST Untitled
 
24 Føre, Martin; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Sunde, Leif Magne.
På veien mot Individtilpasset avlusing – en tilnærming basert på presisjonsfiskeoppdrett. FHF Lusekonferanse 2018; 2018-01-22 - 2018-01-24
OCEAN NTNU Untitled
 
25 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Alfredsen, Jo Arve; Uglem, Ingebrigt; Bloecher, Nina; Sveier, Harald; Sunde, Leif Magne; Frank, Kevin.
Using acoustic telemetry to monitor the effects of crowding and delousing procedures on farmed Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture 2018 ;Volum 495. s. 757-765
OCEAN NINA NTNU Untitled
 
26 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Frank, Kevin; Bloecher, Nina; Sunde, Leif Magne.
Developing Precision Fish Farming: Unveiling Links Between Observable Behaviour and Physiological States in Farmed Fish. Aqua 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU Untitled
 
27 Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt; Berntsen, Henrik H.; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Jeong, Jaewoon; Kristoffersen, Anja Bråthen; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Sivertsgård, Rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3279-1) ;Volum 1541.39 s. NINA rapport(1541)
OCEAN NINA VETINST Untitled
 
28 Sunde, Leif Magne.
Challenges and actions taken to improve fish welfare in Nordic/Baltic aquaculture. Nordisk/baltisk fiskevelferdsseminar; 2018-11-15
OCEAN Untitled
 
29 Sunde, Leif Magne.
Den største veksten innen havbruk kommer i Nord-Norge. Nordområdekonferansen 2018; 2018-10-31
OCEAN Untitled
 
30 Thorvaldsen, Trine; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne.
Lusetelling i praksis - status og forbedringsområder. Norsk Fiskeoppdrett 2018 (8)
OCEAN Untitled
 
31 Thorvaldsen, Trine; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne.
Lusetellingsmetoder i lakseoppdrett - En beskrivelse av dagens status. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06894-8) 26 s.
OCEAN Untitled
 
2017
32 Bloecher, Nina; Føre, Martin; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne; Alfredsen, Jo Arve; Stahl, Annette.
Acoustic telemetry and computer vision methods for monitoring and documenting farmed fish behaviour during delousing operations. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
OCEAN NTNU Untitled
 
33 Føre, Martin; Frank, Kevin; Norton, Tomas; Svendsen, Eirik; Alfredsen, Jo Arve; Dempster, Timothy David; Eguiraun, Harkaitz; Watson, Win; Stahl, Annette; Sunde, Leif Magne; Schellewald, Christian; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten; Berckmans, Daniel.
Precision fish farming: A new framework to improve production in aquaculture. Biosystems Engineering 2017 ;Volum 173. s. 176-193
OCEAN NTNU Untitled
 
34 Føre, Martin; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne; Alfredsen, Jo Arve; Stahl, Annette.
Telemetri og maskinsyn for overvåking av trender i tilstander hos laks før, under og etter avlusning Prosjektrapport for prosjektet "Teknologi for nye datatyper og informasjon som beskriver situasjon og tilstand hos laksefisk i kommersielle merder (LAKSIT)" FHF Pnr. 901184.. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2017 120 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
35 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Frank, Kevin; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne; Stahl, Annette; Alfredsen, Jo Arve.
LAKSIT:Telemetri og maskinsyn for overvåkning og dokumentasjon av fiskevelferd i avlusningsprosesser. Norsk Fiskeoppdrett 2017 ;Volum 4. s. 48-51
OCEAN NTNU Untitled
 
36 Lien, Andreas Myskja; Volent, Zsolt; Bekkevoll, Andreas; Sunde, Leif Magne.
Shielding skirt for prevention of salmon lice (lepeophtheirus salmonis) infestation on Atlantic salmon (salmo salar) in cages – a scaled model experimental study on different skirts and cage nets in currents and waves. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
OCEAN Untitled
 
37 Volent, Zsolt; Birkevold, Jens; Lien, Andreas Myskja; Svendsen, Eirik; Bekkevoll, Andreas; Sunde, Leif Magne; Kosberg, Per; Tveiten, Svein.
FLEXIBLE TARPAULIN BAGS FOR SAFEKEEPING OF REVERSE OSMOSIS (RO) PRODUCED FRESHWATER FOR USE IN AGD AND SEA LICE TREATMENT.. EAS 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
OCEAN Untitled
 
38 Volent, Zsolt; Birkevold, Jens; Stahl, Annette; Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne; Lader, Pål Furset.
Experimental study of installation procedure and volume estimation of tarpaulin for chemical treatment of fish in floating cages. Aquacultural Engineering 2017 ;Volum 78. s. 105-113
OCEAN NTNU Untitled
 
2016
39 Bloecher, Nina; Sunde, Leif Magne.
Begroing – et voksende problem: Løsningsretninger og kunnskapsbehov. Havbrukssamling; 2016-09-23 - 2016-09-24
OCEAN Untitled
 
40 Floerl, Oliver; Sunde, Leif Magne; Blöcher, Nina.
Potential environmental risks associated with biofouling management in salmon aquaculture. Aquaculture Environment Interactions 2016 ;Volum 8. s. 407-417
OCEAN Untitled
 
41 Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne; Bekkevoll, Andreas.
Seminar: Luseskjørt og snorkelmerd - Kunnskap, teknologi og metoder for best mulig utnyttelse av skjørt og snorkel for skjerming av oppdrettslaks mot lakselus. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2016 (ISBN 978-82-14-06091-1) 13 s.
OCEAN Untitled
 
42 Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne; Volent, Zsolt; Frank, Kevin; Bekkevoll, Andreas.
Shielding – a non-medical, preventive measure for the reduction of sea lice infestation of farmed salmon. Sea Lice 2016; 2016-09-26 - 2016-09-28
OCEAN Untitled
 
43 Sunde, Leif Magne.
Ambisjoner om fremtidig vekst i norsk havbruk - barrierer og muligheter. NCE Aquaculture Partnerskapssamling; 2016-05-12
OCEAN Untitled
 
44 Sunde, Leif Magne.
Aquaculture; autonomy in biological production. Marine Technology research center in Lisbon – SINTEF; 2016-04-27 - 2016-04-27
OCEAN Untitled
 
45 Sunde, Leif Magne.
ERFA 2016: Samspillet marint og maritimt. Skipsrevyen [Fagblad] 2016-01-27
OCEAN Untitled
 
46 Sunde, Leif Magne.
Fellesnevnere innen logistikk gir et hav av muligheter (?). Offshore logistikk konferansen; 2016-04-28
OCEAN Untitled
 
47 Sunde, Leif Magne.
Havbruksteknologi – rom for innovasjon med kunnskap fra maritim næring?. ERFA 2016 konferanse; 2016-01-26 - 2016-01-27
OCEAN Untitled
 
48 Sunde, Leif Magne.
Havmiljø - fremtidens oppdrettsnæring. Naturviterne vårseminar; 2016-04-26
OCEAN Untitled
 
49 Sunde, Leif Magne.
Morgendagens oppdrettskonsepter - løsninger som svarer på laksenæringens produksjonsutfordringer?. Teknologi- og polymerdagene 2016; 2016-09-21
OCEAN Untitled
 
50 Volent, Zsolt; Kosberg, Per; Lien, Andreas Myskja; Birkevold, Jens; Svendsen, Eirik; Powell, Mark; Sunde, Leif Magne.
Delousing and AGD treatment of salmon with reverse osmosis produced freshwater. Sea Lice 2016; 2016-09-26 - 2016-09-28
OCEAN UiB Untitled
 
    Vis neste liste