Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 54 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Kelasidi, Eleni; Su, Biao; Caharija, Walter; Frank, Kevin; Pedersen, Magnus Oshaug; Føre, Martin; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne.
Autonomous underwater robots for safer and more efficient operations in fish farms. HAVBRUK2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
OCEAN NTNU Untitled
 
2 Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Forås, Eskil; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne.
Prediction of size-dependent risk of salmon smolt (Salmo salar) escape through fish farm nets. Aquacultural Engineering 2020 ;Volum 89:102061. s. 1-10
OCEAN UiT Untitled
 
2019
3 Bloecher, Nina; Frank, Kevin; Bondø, Morten Steen; Ribicic, Deni; Endresen, Per Christian; Su, Biao; Floerl, Oliver.
Testing of novel net cleaning technologies for finfish aquaculture. Biofouling (Print) 2019 ;Volum 35.(7) s. 805-817
OCEAN Untitled
 
4 Bloecher, Nina; Frank, Kevin; Eisenhauer, Lionel; Bondø, Morten Steen; Floerl, Oliver.
The impacts of biofouling control measures on fish health and infrastructure, and how to mitigate them. European Aquaculture Conference; 2019-10-07 - 2019-10-10
OCEAN Untitled
 
5 Føre, Martin; Finstad, Bengt; Svendsen, Eirik; Gräns, Albin; Økland, Finn; Rosten, Carolyn; Uglem, Ingebrigt; Frank, Kevin; Alfredsen, Jo Arve.
Exploring new technologies for detecting stress in farmed salmon: Initial trials in tank based facilities. Aquaculture 19; 2019-10-07 - 2019-10-10
NINA OCEAN NTNU Untitled
 
6 Kelasidi, Eleni; Su, Biao; Føre, Martin; Frank, Kevin; Caharija, Walter; Sunde, Leif Magne.
Autonomous Underwater robots for safer and efficient operations in fish farms. AQUA Conference organized by World Aquaculture Society; 2019-09-29 - 2020-10-02
OCEAN NTNU Untitled
 
7 Lien, Andreas Myskja; Schellewald, Christian; Stahl, Annette; Frank, Kevin; Skøien, Kristoffer Rist; Tjølsen, Jan Inge.
Determining spatial feed distribution in sea cage aquaculture using an aerial camera platform. Aquacultural Engineering 2019 ;Volum 87:102018. s. 1-9
OCEAN NTNU Untitled
 
2018
8 Berntsen, Henrik H.; Sivertsgård, Rolf; Uglem, Ingebrigt; Pettersen, Oskar; Frank, Kevin; Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt.
Testing av metodikk for å registrere forekomst av lakselus i oppdrettsanlegg. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3282-1) ;Volum 1544.40 s. NINA rapport(1544)
OCEAN NINA Untitled
 
9 Bloecher, Nina; Frank, Kevin.
Finnes det alternative metoder mot begroing på oppdrettsnot?. HAVBRUKSKONFERANSEN; 2018-04-18 - 2018-04-21
OCEAN Untitled
 
10 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Bråthen Kristoffersen, Anja; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Jeong, Jaewoon; SivertsgÅrd, rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Menneskelig lusetelling. Går veien til mer presis lakseluskamp og bedre fiskevelferd gjennom sertifiserte tellere?. TEKMAR 2018; 2018-11-04 - 2018-11-05
OCEAN NINA NTNU VETINST Untitled
 
11 Føre, Martin; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Sunde, Leif Magne.
På veien mot Individtilpasset avlusing – en tilnærming basert på presisjonsfiskeoppdrett. FHF Lusekonferanse 2018; 2018-01-22 - 2018-01-24
OCEAN NTNU Untitled
 
12 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Alfredsen, Jo Arve; Uglem, Ingebrigt; Bloecher, Nina; Sveier, Harald; Sunde, Leif Magne; Frank, Kevin.
Using acoustic telemetry to monitor the effects of crowding and delousing procedures on farmed Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture 2018 ;Volum 495. s. 757-765
OCEAN NINA NTNU Untitled
 
13 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Frank, Kevin; Bloecher, Nina; Sunde, Leif Magne.
Developing Precision Fish Farming: Unveiling Links Between Observable Behaviour and Physiological States in Farmed Fish. Aqua 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU Untitled
 
14 Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt; Berntsen, Henrik H.; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Jeong, Jaewoon; Kristoffersen, Anja Bråthen; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Sivertsgård, Rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3279-1) ;Volum 1541.39 s. NINA rapport(1541)
OCEAN NINA VETINST Untitled
 
15 Thorvaldsen, Trine; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne.
Lusetelling i praksis - status og forbedringsområder. Norsk Fiskeoppdrett 2018 (8)
OCEAN Untitled
 
16 Thorvaldsen, Trine; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne.
Lusetellingsmetoder i lakseoppdrett - En beskrivelse av dagens status. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06894-8) 26 s.
OCEAN Untitled
 
2017
17 Bloecher, Nina; Frank, Kevin; Bondø, Morten Steen; Endresen, Per Christian.
Assessing the impact of net cleaning on nets and antifouling coatings in salmon farming. Aquaculture Europe; 2017-10-18 - 2017-10-20
OCEAN Untitled
 
18 Bloecher, Nina; Føre, Martin; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne; Alfredsen, Jo Arve; Stahl, Annette.
Acoustic telemetry and computer vision methods for monitoring and documenting farmed fish behaviour during delousing operations. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
OCEAN NTNU Untitled
 
19 Føre, Martin; Frank, Kevin; Dempster, T; Alfredsen, Jo Arve; Høy, Erik.
Biomonitoring using tagged sentinel fish and acoustic telemetry in commercial salmon aquaculture: A feasibility study. Aquacultural Engineering 2017 ;Volum 78. s. 163-172
OCEAN NTNU Untitled
 
20 Føre, Martin; Frank, Kevin; Norton, Tomas; Svendsen, Eirik; Alfredsen, Jo Arve; Dempster, Timothy David; Eguiraun, Harkaitz; Watson, Win; Stahl, Annette; Sunde, Leif Magne; Schellewald, Christian; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten; Berckmans, Daniel.
Precision fish farming: A new framework to improve production in aquaculture. Biosystems Engineering 2017 ;Volum 173. s. 176-193
OCEAN NTNU Untitled
 
21 Føre, Martin; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne; Alfredsen, Jo Arve; Stahl, Annette.
Telemetri og maskinsyn for overvåking av trender i tilstander hos laks før, under og etter avlusning Prosjektrapport for prosjektet "Teknologi for nye datatyper og informasjon som beskriver situasjon og tilstand hos laksefisk i kommersielle merder (LAKSIT)" FHF Pnr. 901184.. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2017 120 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
22 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Frank, Kevin; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne; Stahl, Annette; Alfredsen, Jo Arve.
LAKSIT:Telemetri og maskinsyn for overvåkning og dokumentasjon av fiskevelferd i avlusningsprosesser. Norsk Fiskeoppdrett 2017 ;Volum 4. s. 48-51
OCEAN NTNU Untitled
 
23 Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten; Lundregan, Sarah; Frank, Kevin; Alfredsen, Jo Arve.
Effects of wind on surface feed distribution in sea cage aquaculture: A simulation study. I: Control Conference (ECC), 2016 European. IEEE 2017 ISBN 978-1-5090-2591-6. s. 1291-1296
OCEAN NTNU Untitled
 
2016
24 Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten; Lundregan, Sarah; Frank, Kevin; Alfredsen, Jo Arve.
Effects of wind on surface feed distribution in sea cage aquaculture: A simulation study. Control Conference (ECC), 2016 European; 2016-06-29 - 2016-07-01
OCEAN NTNU Untitled
 
25 Erikson, Ulf Gøran; Gansel, Lars; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Digre, Hanne.
Crowding of Atlantic salmon in net-pen before slaughter. Aquaculture 2016 ;Volum 465. s. 395-400
OCEAN Untitled
 
26 Frank, Kevin; Rundtop, Per; Lien, Andreas Myskja; Stahl, Annette; Malm, Morten; Tjølsen, Jan Inge.
Infrastruktur og system for økt fôringskontroll i store merder. Programkonferansen HAVBRUK 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
OCEAN Untitled
 
27 Lien, Andreas Myskja; Frank, Kevin; Føre, Martin; Senneset, Gunnar; Volent, Zsolt.
TECHNOLOGY AND METHODS FOR MONITORING AND DISCRIBING BIOMASS AND FEEDING RELATED STATES IN SALMON (SALMO SALAR L.) FARMING. Aquaculture Europe 2016; 2016-09-20 - 2016-09-23
OCEAN NTNU Untitled
 
28 Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne; Volent, Zsolt; Frank, Kevin; Bekkevoll, Andreas.
Shielding – a non-medical, preventive measure for the reduction of sea lice infestation of farmed salmon. Sea Lice 2016; 2016-09-26 - 2016-09-28
OCEAN Untitled
 
29 Rundtop, Per; Frank, Kevin.
Experimental evaluation of hydroacoustic instruments for ROV navigation along aquaculture net pens. Aquacultural Engineering 2016 ;Volum 74. s. 143-156
OCEAN Untitled
 
30 Rundtop, Per; Stahl, Annette; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Bjerkeng, Magnus; Grøtli, Esten Ingar.
Underwater vehicle for autonomous net inspection in salmon aquaculture. Arctic Frontiers; 2016-01-24 - 2016-01-29
OCEAN SINTEF Untitled
 
31 Stahl, Annette; Schellewald, Christian; Frank, Kevin; Rundtop, Per; Svendsen, Eirik.
Computer Vision Technology in Aquaculture. Aquaculture Europe 2016; 2016-09-21 - 2016-09-23
OCEAN NTNU Untitled
 
32 Svendsen, Eirik; Rundtop, Per; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Stahl, Annette; Frank, Kevin; Grøtli, Esten Ingar.
Autonomy in aquaculture - Experiences, trends and future opportunities. Conference on Autonomy 2016; 2016-03-16 - 2016-03-17
OCEAN SINTEF Untitled
 
2015
33 Bloecher, Nina; Sunde, Leif Magne; Frank, Kevin; Bekkevoll, Andreas.
Begroing og gjellehelse – jakten på "missing links". Fish health seminar; 2015-09-14 - 2015-09-15
OCEAN Untitled
 
34 Frank, Kevin; Føre, Martin; Rundtop, Per.
HYDROACOUSTIC TOOLS IN SALMON AQUACULTURE AND THE CASE OF FEEDING. Aquaculture Europe 2015; 2015-10-21 - 2015-10-23
OCEAN NTNU Untitled
 
35 Frank, Kevin; Lien, Andreas Myskja.
Permaskjørt og merdmiljø - Permaskjørt A4. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05867-3) 23 s.
OCEAN Untitled
 
36 Føre, Martin; Frank, Kevin; Høy, Erik; Alfredsen, Jo Arve; Dempster, Tim; Sunde, Leif Magne.
Trådløs dataoverføring under vann muliggjør online overvåkning av laksens tilstand og velferd.. Norsk Fiskeoppdrett 2015 ;Volum 9. s. 30-33
OCEAN NTNU Untitled
 
37 Lien, Andreas Myskja; Stien, Lars Helge; Frank, Kevin; Volent, Zsolt; Rundtop, Per; Gansel, Lars; Birkevold, Jens; Endresen, Per Christian; Sunde, Leif Magne.
Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks – vannmiljø og fiskens posisjon. Frisk Fisk 2015; 2015-03-03 - 2015-03-04
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
38 Lien, Andreas Myskja; Stien, Lars Helge; Grøntvedt, Randi; Frank, Kevin.
Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05873-4) 36 s.
OCEAN UiT Untitled
 
2014
39 Frank, Kevin; Gansel, Lars; Lien, Andreas Myskja; Birkevold, Jens.
Effects of a shielding skirt for prevention of sea lice on the flow past stocked salmon fish cages. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2014 ;Volum 137.(1) s. -
OCEAN Untitled
 
40 Føre, Martin; Lange, Guttorm; Frank, Kevin; Høy, Erik; Alfredsen, Jo Arve; Dempster, Timothy David.
Telefish: Acoustic telemetry based monitoring of aquaculture fish farms. Aquaculture Europe 2014; 2014-10-14 - 2014-10-17
OCEAN NTNU Untitled
 
41 Lien, Andreas Myskja; Frank, Kevin; Volent, Zsolt; Rundtop, Per; Gansel, Lars Christian; Birkevold, Jens; Endresen, Per Christian; Sunde, Leif Magne.
Permaskjørt – Resultater og erfaringer fra bruk. FHFs Havbrukssamling; 2014-09-23 - 2014-09-24
OCEAN NTNU Untitled
 
42 Lien, Andreas Myskja; Frank, Kevin; Volent, Zsolt; Rundtop, Per; Gansel, Lars Christian; Birkevold, Jens; Endresen, Per Christian; Sunde, Leif Magne.
Shielding skirt for prevention of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) infestation on Atlantic salmon (Salmo salar L.) in cages – effects on cage and cage environment. Sea Lice 2014; 2014-08-31 - 2014-09-05
OCEAN NTNU Untitled
 
43 Rundtop, Per; Frank, Kevin.
Undervannsrobotikk for sjøbaserte oppdrett – muligheter og utfordringer. Programkonferansen HAVBRUK 2014; 2014-03-31 - 2014-04-02
OCEAN Untitled
 
2013
44 DeCew, J; Fredriksson, D; Lader, Pål; CHAMBERS, M.; Howell, WH; Osienki, M.; Celikkol, B.; Frank, Kevin; Høy, Erik.
Field measurements of cage deformation using acoustic sensors. Aquacultural Engineering 2013 ;Volum 57. s. 114-125
OCEAN Untitled
 
45 Frank, Kevin.
BILAT Escape Research tools for net‐deformation, ‐forces and distribution of fish in commercial scale aquaculture research facilities ‐ Full‐scale test of prototype. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056433) 45 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
46 Frank, Kevin; Gansel, Lars Christian; Lien, Andreas Myskja.
Permaskjørt A3–fullskala feltforsøk Dokumentasjon av skjørtets påvirkning på vannstrøm. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05634-1) 21 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
47 Frank, Kevin; Gansel, Lars; Lien, Andreas Myskja.
Permaskjørt A3 – fullskala feltforsøk / Dokumentasjon av skjørtets påvirkning på vannstrøm. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056341) 21 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
48 Frank, Kevin; Gansel, Lars; Lien, Andreas Myskja; Birkevold, Jens.
Effects of a shielding skirt for prevention of sea lice on the flow past stocked Salmon fish cages. I: ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. ASME Press 2013 ISBN 978-0-7918-5535-5.
OCEAN Untitled
 
49 Rundtop, Per; Frank, Kevin; Høy, Erik; Jan Christian, Albiez.
STUDY ON UNDERWATER VEHICLE NAVIGATION SYSTEMS FOR NET INSPECTION IN SALMON AQUACULTURE. AQUACULTURE EUROPE 2013; 2013-08-10 - 2013-08-12
OCEAN Untitled
 
50 Thakur, Maitri; Frank, Kevin.
Evaluating the potential escapee reduction by applying El-Not in salmon farming. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056440) 25 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste