Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 117 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Chauton, Matilde Skogen; Forbord, Silje; Makinen, Sari; Sarno, Antonio; Slizyte, Rasa; Mozuraityte, Revilija; Standal, Inger Beate; Skjermo, Jorunn.
Sustainable resource production for manufacturing bioactives from micro- and macroalgae: Examples from harvesting and cultivation in the Nordic region. Physiologia Plantarum : An International Journal for Plant Biology 2021 s. 1-12
OCEAN Untitled
 
2 Forbord, Silje; Matsson, Böris Sanna Christina A; Broch, Ole Jacob; Steinhovden, Kristine; Duinker, Arne; Solvang, Torfinn; Sarno, Antonio; Handå, Aleksander; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Cultivation of sugar kelp (Saccharina latissima) along the Norwegian coast. Variations in growth and chemical composition in connection to latitude, season, depth and hatchery treatments. ALGET2 Webinar; 2021-01-28 - 2021-01-28
HAVFORSK OCEAN NTNU UiT Untitled
 
3 Matsson, Böris Sanna Christina A; Metaxas, Anna; Forbord, Silje; Kristiansen, Svein; Handå, Aleksander; Bluhm, Bodil.
Effects of outplanting time on growth, shedding and quality of Saccharina latissima (Phaeophyceae) in its northern distribution range. Journal of Applied Phycology 2021 s. -
OCEAN UiT Untitled
 
4 Monteiro, João P.; Melo, Tânia; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Domingues, Pedro; Calado, Ricardo; Domingues, M. Rosário.
Effect of harvesting month and proximity to fish farm sea cages on the lipid profile of cultivated Saccharina latissima. Algal Research 2021 ;Volum 54.
OCEAN Untitled
 
2020
5 Almås, Karl Andreas; Josefsen, Kjell Domaas; Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit.
Bærekraftig fôr til norsk laks. : SINTEF Ocean AS 2020 119 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
6 Forbord, Silje.
Cultivation of Saccharina latissima (Phaeophyceae) in temperate marine waters. Nitrogen uptake kinetics, Growth characteristics and Chemical composition. Trondheim: NTNU 2020 (ISBN 978-82-326-5012-5) 181 s. Doctoral Thesis(333)
OCEAN NTNU Untitled
 
7 Forbord, Silje.
Dyrking av sukkertare langs kysten av Norge; Utfordringer vedrørende vekst, kjemisk innhold og miljøvariabler. Norsk Algekonferanse (online); 2020-08-26 - 2020-08-26
OCEAN NTNU Untitled
 
8 Forbord, Silje.
Latitudinal, seasonal and depth-dependent variation in growth and chemical composition of cultivated sugar kelp (Saccharina latissima) along the Norwegian coast. 11th SPPS PhD Student Conference 2020 (online); 2020-09-02 - 2020-09-04
OCEAN NTNU Untitled
 
9 Forbord, Silje.
Satser stort på tang og tare som mat: Dette er noe av det mest næringsrike du kan spise. TV2 Matkontrollen [TV] 2020-01-02
OCEAN NTNU Untitled
 
10 Forbord, Silje.
Seaweed research labs - SINTEF (Norway). Seagriculture 2020 9th International Seaweed Conference; 2020-09-24 - 2020-09-25
OCEAN Untitled
 
11 Forbord, Silje.
Taredyrking på Planktonsenter hos SINTEF Ocean. Desafío 2030 (Chile) [TV] 2020-02-10
OCEAN Untitled
 
12 Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander.
Tare kan bli en lønnsom brikke i det grønne skiftet. Gemini 2020
OCEAN NTNU Untitled
 
13 Forbord, Silje; Etter, Siv Anina; Broch, Ole Jacob; Dahlen, Vegard Rønning; Olsen, Yngvar.
Initial short-term nitrate uptake in juvenile, cultivated Saccharina latissima (Phaeophyceae) of variable nutritional state. Aquatic Botany 2020 ;Volum 168. s. 1-9
OCEAN NTNU Untitled
 
14 Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Brodahl, Guri Ellila; Bluhm, Bodil; Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Metaxas, Anna; Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Olsen, Yngvar.
Latitudinal, seasonal and depth-dependent variation in growth, chemical composition and biofouling of cultivated Saccharina latissima (Phaeophyceae) along the Norwegian coast. Journal of Applied Phycology 2020 ;Volum 32. s. 2215-2232
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
15 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn.
Correction to: Effect of seeding methods and hatchery periods on sea cultivation of Saccharina latissima (Phaeophyceae): a Norwegian case study. Journal of Applied Phycology 2020 s. -
OCEAN NTNU Untitled
 
16 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn.
Effect of seeding methods and hatchery periods on sea cultivation of Saccharina latissima (Phaeophyceae): a Norwegian case study. Journal of Applied Phycology 2020 ;Volum 32.(4) s. 2201-2212
OCEAN NTNU Untitled
 
17 Jevne, Lone Sunniva; Forbord, Silje; Olsen, Yngvar.
The Effect of Nutrient Availability and Light Conditions on the Growth and Intracellular Nitrogen Components of Land-Based Cultivated Saccharina latissima (Phaeophyta). Frontiers in Marine Science 2020 ;Volum 7.(557460) s. -
OCEAN NTNU Untitled
 
18 Monteiro, João; Rey, Felisa; Melo, Tânia; Moreira, Ana S. P.; Arbona, Jean‐François; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Funderud, Jon; Raposo, Diogo; Kerrison, Philip D.; Perrineau, Marie-Mathilde; Gachon, Claire; Domingues, Pedro; Calado, Ricardo; Domingues, M. Rosário.
The Unique Lipidomic Signatures of Saccharina latissima Can Be Used to Pinpoint Their Geographic Origin. Biomolecules 2020 ;Volum 10.(1) s. 1-17
OCEAN Untitled
 
19 Murray, Adrienne; Forbord, Silje.
Seaweed: The food and fuel of the future?. BBC News [Internett] 2020-08-28
OCEAN Untitled
 
20 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Lona, Eivind.
Dyrking av makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal - TAREAL 2. Verdikjede for makroalger på Nordmøre; 2020-11-13 - 2020-11-13
OCEAN Untitled
 
21 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Lona, Eivind.
Utgreiing av vekst hos dyrkede makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal. : SINTEF Ocean AS 2020 (ISBN 978-82-14-06496-4) 38 s.
OCEAN Untitled
 
22 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Sarno, Antonio; Handå, Aleksander.
Technology development for industrial macroalgae cultivation.. 3rd Nordic Algae Symposium 2020 (NAS2020); 2020-03-04 - 2020-03-04
OCEAN Untitled
 
23 Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Handå, Aleksander.
Offshore kelp cultivation in Norway: a Seaweed CDR project. REV-Ocean international seaweed farming workshop; 2020-11-16 - 2020-11-16
OCEAN NIVA Untitled
 
2019
24 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 5. s. -
OCEAN NIVA Untitled
 
25 Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Lona, Eivind; Solvang, Torfinn.
Taredyrking som klimapositivt tiltak. Klimamarin - klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen; 2019-11-12 - 2019-11-13
OCEAN NTNU Untitled
 
26 Broch, Ole Jacob; Rogers, Shane; Brönner, Ute; Evans, Oliver; Handå, Aleksander; Alver, Morten; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Matsson, Sanna.
Cultivation potentials for Brown and Red Algae in Norway. SIG Seaweed; 2019-11-27 - 2019-11-27
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
27 Chauton, Matilde Skogen; Steinhovden, Kristine; Forbord, Silje; Ellingsen, Ingrid H.; Brönner, Ute; Davies, Emlyn John.
Mikroskopiske farer i havet (Del 1: skadelige alger og Del 2: teknologi). Norsk Sjømat 2019 ;Volum 4. s. 22-28
OCEAN Untitled
 
28 Etter, Siv Anina; Forbord, Silje; Dahlen, Vegard Rønning; Handå, Aleksander; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge.
INTITIAL UPTAKE CAPACITY OF AMONIUM IN SACCHARINA LATISSIMA IN AN IMTA CONTEXT. Aquaculture Europe 2019; 2019-10-08 - 2019-10-11
NTNU OCEAN Untitled
 
29 Forbord, Silje; Brodahl, Guri Ellila; Matsson, Sanna; Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Steinhovden, Kristine; Saifullah, Saifullah; Foldal, Solveig; Kleppe, Malin; Duinker, Arne; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
Latitudinal and seasonal variations of growth and chemical content of the sugar kelp Saccharina latissima along the Norwegian coast. 23rd International Seaweed Symposium; 2019-04-28 - 2019-05-03
HAVFORSK OCEAN NTNU UiT Untitled
 
30 Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Olsen, Yngvar.
Seaweed cultivation in Norway- ecology and strategy. SIG Seaweed 5; 2019-11-27 - 2019-11-28
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
31 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Rød, Kaia Kjølbo; Skjermo, Jorunn; Kvæstad, Bjarne; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander.
Cultivation protocol for Saccharina latissima- state of the art and new technology development. Phycomorph Final Meeting; 2019-03-13 - 2019-03-13
OCEAN NTNU Untitled
 
32 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn.
Effect of seeding methods and hatchery period on sea cultivation of Saccharina latissima (Phaeophyceae): a Norwegian case-study. Journal of Applied Phycology 2019 ;Volum 32. s. 2201-2212
OCEAN NTNU Untitled
 
33 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Solvang, Torfinn; Sjøtun, Kjersti; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn.
MACROSEA - A knowledge Platform for Industrial Macroalgae Cultivation. Seaweed Applications; 2019-09-04 - 2019-09-06
OCEAN NTNU UiB UiT Untitled
 
34 Matsson, Sanna; Forbord, Silje; Christie, Hartvig C; Handå, Aleksander; Kristiansen, Svein; Bluhm, Bodil.
Can time of deployment affect fouling on cultivated Saccharina latissima?. Arctic Frontiers; 2019-01-20 - 2019-01-25
OCEAN NIVA NTNU UiT Untitled
 
35 Saifullah, Saifullah; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Olsen, Yngvar.
Can shifting the depth improve the growth and carbohydrate content of the sugar kelp? A result from MACROSEA project. 23rd International Seaweed Symposium; 2019-04-28 - 2019-05-03
OCEAN NTNU Untitled
 
36 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander.
Taredyrking og klimaeffekter. Blått karbon; 2019-05-08 - 2019-05-08
OCEAN Untitled
 
37 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander.
Effect of vector and direct seeding on growth of sugar kelp Saccharina latissima at sea. 23'd International Seaweed Symposium; 2019-04-28 - 2019-05-03
OCEAN Untitled
 
2018
38 Forbord, Silje; Brodahl, Guri; Matsson, Sanna; Broch, Ole Jacob; Skjermo, Jorunn; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Saifullah, Saifullah; Steinhovden, Kristine; Foldal, Solveig; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
A Norwegian cultivation program for sugar kelp (Saccharina latissima). Tjärnö International Seaweed Conference; 2018-06-18 - 2018-06-20
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
39 Forbord, Silje; Brodahl, Guri; Matsson, Sanna; Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Saifullah, Saifullah; Steinhovden, Kristine; Foldal, Solveig; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
A NORWEGIAN CULTIVATION PROGRAM FOR THE SUGAR KELP Saccharina latissima. Aqua 2018 #We R Aquaculture; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
40 Forbord, Silje.
National cultivation program for sugarkelp. Ocean Week 2018 - Oceans in Change; 2018-05-07 - 2018-05-09
OCEAN NTNU Untitled
 
41 Forbord, Silje; Brodahl, Guri; Matsson, Sanna; Broch, Ole Jacob; Skjermo, Jorunn; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Saifullah, Saifullah; Steinhovden, Kristine; Foldal, Solveig; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
Nasjonalt dyrkningsprogram for sukkertare. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
42 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Rød, Kaia Kjølbo; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn.
Cultivation protocol for Saccharina latissima. I: Protocols for Macroalgae Research. CRC Press 2018 ISBN 9781498796422. s. 37-59
OCEAN NTNU Untitled
 
43 Fossberg, Julia; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Malzahn, Arne; Jansen, Henrice M; Handå, Aleksander; Førde, Henny; Bergvik, Maria; Fleddum, Anne Lise; Skjermo, Jorunn; Olsen, Yngvar.
The potential for upscaling kelp (Saccharina latissima) cultivation in salmon-driven integrated multi-trophic aquaculture (IMTA). Frontiers in Marine Science 2018 ;Volum 9:418. s. 1-12
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
44 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Alver, Morten.
Taredyrking – en næring i vekst. Seminar; 2018-02-15 - 2018-02-15
OCEAN NTNU Untitled
 
45 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Matsson, Sanna; Sjøtun, Kjersti; Olsen, Yngvar; Endresen, Per Christian.
Taredyrking – en næring i vekst. Havbrukskonferasen; 2018-04-15 - 2018-04-15
OCEAN NTNU UiB UiT Untitled
 
46 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Malzahn, Arne; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen.
Skogn Biopark, en del av den nye sirkulærøkonomien. Biogass seminar; 2018-06-15 - 2018-06-15
OCEAN NTNU Untitled
 
47 Matsson, Böris Sanna Christina A; Metaxas, Anna; Bluhm, Bodil; Christie, Hartvig C; Fieler, Reinhold; Forbord, Silje; Handå, Aleksander.
Seaweed cultivation above the Arctic Circle. Arctic Frontiers; 2018-01-24
OCEAN NIVA NTNU UiT Untitled
 
48 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Mo, Brage; Kvæstad, Bjarne; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander.
Technology development for up-scaling of seaweed biomass production. Sea Tech Week; 2018-11-08 - 2018-11-12
OCEAN Untitled
 
49 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Størseth, Trond Røvik; Handå, Aleksander.
Optimalisering av kimplanteproduksjon for makroalger. Havbrukskonferansen 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN Untitled
 
50 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Størseth, Trond Røvik; Handå, Aleksander.
Optimizing of winged kelp Alaria esculenta hatchery conditions. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU Untitled
 
    Vis neste liste