Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 109 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Holmen, Ingunn Marie.
Antall ulykker i oppdrettsnæringen har økt nesten 60 prosent på seks år. Fiskeribladet [Internett] 2020-02-07
OCEAN Untitled
 
2 Holmen, Ingunn Marie.
Antallet arbeidsulykker fyker i været, men går ned hos de største oppdretterne. Intrafish [Internett] 2020-02-21
OCEAN Untitled
 
3 Holmen, Ingunn Marie.
Fiskeri er Norges farligste yrke - men nå er dødstallene snudd. Fiskeribladet [Internett] 2020-01-06
OCEAN Untitled
 
4 Holmen, Ingunn Marie.
Ingen døde på Norges farligste jobb i fjor. Teknisk Ukeblad [Internett] 2020-01-06
OCEAN Untitled
 
5 Holmen, Ingunn Marie.
Kystnær beredskap. Sjøsikkerhet i havbruk 2020; 2020-11-12 - 2020-11-12
OCEAN Untitled
 
6 Holmen, Ingunn Marie.
39 alvorlige ulykker i norsk havbruk. Intrafish [Internett] 2020-02-05
OCEAN Untitled
 
7 kyst.no, Redaksjonen; Holmen, Ingunn Marie.
Skal gjøre næringen bedre rustet ved ulykker og kritiske hendelser. www.kyst.no [Internett] 2020-04-27
NTNU Untitled
 
8 Svendsen, Ketil; Øyahals, Morten; Holmen, Ingunn Marie.
Nå skal havbruksnæringen bli enda flinkere til å takle større hendelser. tekfisk.no [Internett] 2020-05-12
OCEAN Untitled
 
9 Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Sandsund, Mariann; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective. Aquaculture 2020 ;Volum 524. s. -
OCEAN NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
10 Thorvaldsen, Trine; Størkersen, Kristine Vedal; Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie.
Safety Management in Norwegian Fish Farming: Current Status, Challenges and Further Improvements. SH@W Safety and Health at Work 2020
OCEAN NTNU SAMFORSK Untitled
 
11 Yang, Xue; Utne, Ingrid Bouwer; Holmen, Ingunn Marie.
Methodology for hazard identification in aquaculture operations (MHIAO). Safety Science 2020 ;Volum 121. s. 430-450
OCEAN NTNU Untitled
 
2019
12 Holmen, Ingunn Marie.
Enorme dødstall i fiskeri og havbruk - dette er Norges farligste yrker. Fiskeribladet [Internett] 2019-10-06
OCEAN Untitled
 
13 Holmen, Ingunn Marie.
Fiskarlagslederen tror den minste flåten underrapporterer ulykker. Fiskeribladet [Internett] 2019-12-22
OCEAN Untitled
 
14 Holmen, Ingunn Marie.
Fiskeri og havbruk er Norges farligste yrker. Intrafish [Internett] 2019-10-02
OCEAN Untitled
 
15 Holmen, Ingunn Marie.
Forsnes-ulykka er en av 35 dødsulykker i norsk havbruk på 36 år. Hitra Frøya [Avis] 2019-10-02
OCEAN Untitled
 
16 Holmen, Ingunn Marie.
Risikovurderinger av farlige operasjoner i havbruk. Sjøsikkerhetskonferansen i havbruk 2019; 2019-11-19 - 2019-11-19
OCEAN Untitled
 
17 Holmen, Ingunn Marie.
Sikkerhet og risikostyring i eksponerte havbruksoperasjoner. Tekna kveldsseminar: Eksponert havbruk; 2019-10-03 - 2019-10-03
OCEAN Untitled
 
18 Holmen, Ingunn Marie.
35 dødsulykker i norsk havbruk på 36 år. Intrafish [Internett] 2019-10-01
OCEAN Untitled
 
19 Holmen, Ingunn Marie; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
HMS ved eksponerte havbruksanlegg. Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner; 2019-08-21 - 2019-08-21
OCEAN Untitled
 
20 Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer; Schjølberg, Ingrid; Sandøy, Stian Skaalvik; Haugaløkken, Bent Oddvar Arnesen; Yang, Xue.
Det er mange farer på et oppdrettsanlegg: Hvordan kan vi redusere risikoen i operasjonene?. Norsk Fiskeoppdrett 2019 (11) s. 30-33
OCEAN NTNU Untitled
 
21 Kongsvik, Trond; Dahl, Øyvind; Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine.
Safety climate and health complaints in the Norwegian aquaculture industry. International Journal of Industrial Ergonomics 2019 ;Volum 74. s. -
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
22 Kongsvik, Trond; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie.
Reporting of Hazardous Events in Aquaculture Operations - The Significance of Safety Climate. Journal of Agromedicine 2019 ;Volum 24.(4) s. 424-433
OCEAN NTNU Untitled
 
23 Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie.
Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06326-4) 49 s.
OCEAN Untitled
 
24 Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Aasmoe, lisbeth.
Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway. International Maritime Health 2019 ;Volum 70.(2) s. 100-106
OCEAN SINTEF UiT UNN Untitled
 
25 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie.
En sikkerhetsnasjon.. Fiskeribladet 2019
OCEAN NTNU Untitled
 
26 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Kongsvik, Trond; Sandsund, Mariann.
Hva viser forskningen om arbeidsmiljø, helse og sikkerhet i havbruksnæringen?. Frokostseminar: Status for arbeidsmiljø i havbruksnæringen; 2019-08-22 - 2019-08-22
OCEAN NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
27 Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie.
Design for økt sikkerhet i havbruksnæringen. Norsk Fiskeoppdrett 2019
OCEAN NTNU Untitled
 
28 Thorvaldsen, Trine; Størkersen, Kristine Vedal; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
The significance of experience. Safety management in the context of Norwegian aquaculture.. Working on safety (WOS2019); 2019-09-23 - 2019-09-26
OCEAN NTNU SAMFORSK Untitled
 
29 Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie.
Sickness Absence and Hospitalization among Workers on Board Norwegian Fishing Vessels. Journal of Agromedicine 2019 ;Volum 24.(4) s. 357-363
OCEAN SINTEF Untitled
 
2018
30 Holen, Siri Mariane; Utne, Ingrid Bouwer; Holmen, Ingunn Marie; Aasjord, Halvard Laurits.
Occupational safety in aquaculture – Part 1: Injuries in Norway. Marine Policy 2018 ;Volum 96. s. 184-192
OCEAN NTNU Untitled
 
31 Holen, Siri Mariane; Utne, Ingrid Bouwer; Holmen, Ingunn Marie; Aasjord, Halvard Laurits.
Occupational safety in aquaculture – Part 2: Fatalities in Norway 1982–2015. Marine Policy 2018 ;Volum 96. s. 193-199
OCEAN NTNU Untitled
 
32 Holmen, Ingunn Marie.
OHS in Norwegian aquaculture. Global Aquaculture Occupational Health and Safety: National and International Perspectives; 2018-06-13 - 2018-06-13
OCEAN Untitled
 
33 Holmen, Ingunn Marie.
Risikovurdering av havbruksoperasjoner. Norsk Fiskeoppdrett 2018 (9) s. 26-28
OCEAN Untitled
 
34 Holmen, Ingunn Marie.
Risikovurderinger i havbruksoperasjoner. Sjøsikkerhet i Havbruk 2018; 2018-09-25 - 2018-09-25
OCEAN Untitled
 
35 Holmen, Ingunn Marie.
Sikrere operasjoner og arbeidsplasser i havbruk. Sjøfartsdirektoratet miniseminar; 2018-12-05 - 2018-12-05
OCEAN Untitled
 
36 Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine.
Occupational health and safety in Norwegian aquaculture - National profile for a FAO report on global aquaculture OHS. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06630-2) 22 s.
OCEAN Untitled
 
37 Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer; Haugen, Stein.
Improving safety and risk management in exposed aquaculture operations. IFISH 5 International Fishing Industry Safety & Health Conference; 2018-06-10 - 2018-06-13
OCEAN NTNU Untitled
 
38 Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer; Haugen, Stein.
Risk assessments in the Norwegian aquaculture industry: Status and improved practice. Aquacultural Engineering 2018 ;Volum 83. s. 65-75
OCEAN NTNU Untitled
 
39 Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Rasmussen, Martin; Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine.
Improving safety management in Norwegian fish farms Organizational aspects that influence safety. IFISH5 International Fishing Industry Safety and Health conference; 2018-06-10 - 2018-06-13
OCEAN NTNU Untitled
 
40 Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Rasmussen, Martin; Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine.
Sikkerhetsstyring i fiskeoppdrett. En spørreskjemaundersøkelse blant ledelse og stabspersonell. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7570-516-5) 60 s.
OCEAN NTNU SAMFORSK Untitled
 
41 Kongsvik, Trond; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal.
Safety climate and compliance in the Norwegian aquaculture industry - employees’ perceptions at different company levels. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 157-164
OCEAN NTNU SAMFORSK Untitled
 
42 Mehta, Shraddha; Chen, Wenhao; Thakur, Maitri; Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine.
Sosial livsløpsvurdering - Et verktøy for vurdering av sosial bærekraft i Lakseoppderttsnæringen.. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NTNU Untitled
 
43 Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Wiggen, Øystein; Færevik, Hilde.
Work strain, work environment and thermophysiological responses of fish farmers in the Norwegian aquaculture industry – a field study. IFISH5; 2018-06-10 - 2018-06-13
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
A study of employees' perceptions of interaction between work and health in the Norwegian fish farming industry. IFISH5, The International Fishing Industry Safety and Health conference; 2018-06-10 - 2018-06-13
OCEAN NTNU Untitled
 
45 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
HMS-undersøkelsen i havbruk 2016. HAVBRUK 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NTNU Untitled
 
46 Thorvaldsen, Trine; kaustell, Kim O.; Mattila, Tiina; Høvadanum, Annbjørg; Christiansen, Jørgen Møller; Hovmand, Sarah; Snorrason, Hilmar; Tomasson, Kristinn; Holmen, Ingunn Marie.
What works? Results of a Nordic survey on fishers' perceptions of safety measures. Marine Policy 2018 ;Volum 95. s. 95-101
OCEAN Untitled
 
47 Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit.
Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06646-3) 29 s.
OCEAN SINTEF UiT UNN Untitled
 
48 Utne, Ingrid Bouwer; Schjølberg, Ingrid; Sandøy, Stian Skaalvik; Yang, Xue; Holmen, Ingunn Marie.
Reducing risk in aquaculture through autonomous underwater operations. The Probabilistic Safety Assessment & Management conference; 2018-09-16 - 2018-09-21
NTNU Untitled
 
49 Yang, Xue; Utne, Ingrid Bouwer; Holen, Siri Mariane; Holmen, Ingunn Marie.
Implications from major accident causation theories to activity-related risk analysis – an application to the Norwegian Atlantic salmon farming industry. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 1855-1863
OCEAN NTNU Untitled
 
2017
50 Holmen, Ingunn Marie.
Occupational Health & Safety Research for the Aquaculture Industry in Norway. Cold Harvest 2017 24th Annual Conference and Tradeshow; 2017-09-26 - 2017-09-28
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste