Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 83 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Kongsvik, Trond; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie.
Reporting of Hazardous Events in Aquaculture Operations - The Significance of Safety Climate. Journal of Agromedicine 2019
OCEAN NTNU Untitled
 
2 Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie.
Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06326-4) 49 s.
OCEAN Untitled
 
3 Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Aasmoe, lisbeth.
Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway. International Maritime Health 2019 ;Volum 70.(2) s. 100-106
OCEAN SINTEF UiT Untitled
 
4 Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie.
Sickness Absence and Hospitalization among Workers on Board Norwegian Fishing Vessels. Journal of Agromedicine 2019 s. -
OCEAN SINTEF Untitled
 
2018
5 Holen, Siri Mariane; Utne, Ingrid Bouwer; Holmen, Ingunn Marie; Aasjord, Halvard Laurits.
Occupational safety in aquaculture – Part 1: Injuries in Norway. Marine Policy 2018 ;Volum 96. s. 184-192
OCEAN NTNU Untitled
 
6 Holen, Siri Mariane; Utne, Ingrid Bouwer; Holmen, Ingunn Marie; Aasjord, Halvard Laurits.
Occupational safety in aquaculture – Part 2: Fatalities in Norway 1982–2015. Marine Policy 2018 ;Volum 96. s. 193-199
OCEAN NTNU Untitled
 
7 Holmen, Ingunn Marie.
OHS in Norwegian aquaculture. Global Aquaculture Occupational Health and Safety: National and International Perspectives; 2018-06-13 - 2018-06-13
OCEAN Untitled
 
8 Holmen, Ingunn Marie.
Risikovurderinger i havbruksoperasjoner. Sjøsikkerhet i Havbruk 2018; 2018-09-25 - 2018-09-25
OCEAN Untitled
 
9 Holmen, Ingunn Marie.
Sikrere operasjoner og arbeidsplasser i havbruk. Sjøfartsdirektoratet miniseminar; 2018-12-05 - 2018-12-05
OCEAN Untitled
 
10 Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine.
Occupational health and safety in Norwegian aquaculture - National profile for a FAO report on global aquaculture OHS. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06630-2) 22 s.
OCEAN Untitled
 
11 Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer; Haugen, Stein.
Improving safety and risk management in exposed aquaculture operations. IFISH 5 International Fishing Industry Safety & Health Conference; 2018-06-10 - 2018-06-13
OCEAN NTNU Untitled
 
12 Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer; Haugen, Stein.
Risk assessments in the Norwegian aquaculture industry: Status and improved practice. Aquacultural Engineering 2018 ;Volum 83. s. 65-75
OCEAN NTNU Untitled
 
13 Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Rasmussen, Martin; Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine.
Improving safety management in Norwegian fish farms Organizational aspects that influence safety. IFISH5 International Fishing Industry Safety and Health conference; 2018-06-10 - 2018-06-13
OCEAN NTNU Untitled
 
14 Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Rasmussen, Martin; Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine.
Sikkerhetsstyring i fiskeoppdrett. En spørreskjemaundersøkelse blant ledelse og stabspersonell. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7570-516-5) 60 s.
OCEAN NTNU SAMFORSK Untitled
 
15 Kongsvik, Trond; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal.
Safety climate and compliance in the Norwegian aquaculture industry - employees’ perceptions at different company levels. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 157-164
OCEAN NTNU SAMFORSK Untitled
 
16 Mehta, Shraddha; Chen, Wenhao; Thakur, Maitri; Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine.
Sosial livsløpsvurdering - Et verktøy for vurdering av sosial bærekraft i Lakseoppderttsnæringen.. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NTNU Untitled
 
17 Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Wiggen, Øystein; Færevik, Hilde.
Work strain, work environment and thermophysiological responses of fish farmers in the Norwegian aquaculture industry – a field study. IFISH5; 2018-06-10 - 2018-06-13
NTNU SINTEF Untitled
 
18 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
A study of employees' perceptions of interaction between work and health in the Norwegian fish farming industry. IFISH5, The International Fishing Industry Safety and Health conference; 2018-06-10 - 2018-06-13
OCEAN NTNU Untitled
 
19 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
HMS-undersøkelsen i havbruk 2016. HAVBRUK 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NTNU Untitled
 
20 Thorvaldsen, Trine; kaustell, Kim O.; Mattila, Tiina; Høvadanum, Annbjørg; Christiansen, Jørgen Møller; Hovmand, Sarah; Snorrason, Hilmar; Tomasson, Kristinn; Holmen, Ingunn Marie.
What works? Results of a Nordic survey on fishers' perceptions of safety measures. Marine Policy 2018 ;Volum 95. s. 95-101
OCEAN Untitled
 
21 Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit.
Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06646-3) 29 s.
OCEAN SINTEF UiT UNN Untitled
 
22 Utne, Ingrid Bouwer; Schjølberg, Ingrid; Sandøy, Stian Skaalvik; Yang, Xue; Holmen, Ingunn Marie.
Reducing risk in aquaculture through autonomous underwater operations. The Probabilistic Safety Assessment & Management conference; 2018-09-16 - 2018-09-21
NTNU Untitled
 
23 Yang, Xue; Utne, Ingrid Bouwer; Holen, Siri Mariane; Holmen, Ingunn Marie.
Implications from major accident causation theories to activity-related risk analysis – an application to the Norwegian Atlantic salmon farming industry. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 1855-1863
OCEAN NTNU Untitled
 
2017
24 Holmen, Ingunn Marie.
Occupational Health & Safety Research for the Aquaculture Industry in Norway. Cold Harvest 2017 24th Annual Conference and Tradeshow; 2017-09-26 - 2017-09-28
OCEAN Untitled
 
25 Holmen, Ingunn Marie.
Risikostyring i havbruk – status og utfordringer. Industrialisert havbruk; 2017-05-05 - 2017-05-05
OCEAN NTNU Untitled
 
26 Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine; Aarsæther, Karl Gunnar.
OMAE2017-62023 Development of a Simulator Training Platform for Fish Farm Operations. OMAE 2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
OCEAN Untitled
 
27 Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine; Aarsæther, Karl Gunnar.
OMAE2017-62023 Development of a Simulator Training Platform for Fish Farm Operations. I: ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 3B: Structures, Safety and Reliability. ASME Press 2017 ISBN 978-0-7918-5766-3. s. -
OCEAN Untitled
 
28 Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer; Haugen, Stein.
Organisational safety indicators in aquaculture – a preliminary study. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press 2017 ISBN 9781138029972. s. 1809-1816
OCEAN NTNU Untitled
 
29 Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer; Haugen, Stein; Ratvik, Ingeborg.
The status of risk assessments in Norwegian Fish farming. ESREL 2017; 2017-06-18 - 2017-06-22
OCEAN NTNU Untitled
 
30 Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer; Haugen, Stein; Ratvik, Ingeborg.
The status of risk assessments in Norwegian fish farming. I: Safety & Reliability, Theory and Applications. CRC Press 2017 ISBN 978-1138629370. s. 1457-1465
OCEAN NTNU Untitled
 
31 Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita.
Work environment and health in the fishing fleet: Results from a survey amongst Norwegian fishers. International Maritime Health 2017 ;Volum 68.(4) s. 203-210
OCEAN Untitled
 
32 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie.
Fiskeres oppfatning av arbeidsmiljø og sikkerhet. Hva virker?. Sikker Fisker 2017; 2017-05-11
OCEAN NTNU Untitled
 
33 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
HMS-undersøkelsen i havbruk. Fellesforbundets bransjekonferanse havbruk; 2017-10-24
OCEAN NTNU Untitled
 
34 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
HMS-undersøkelsen i havbruk 2016 - OC2017 A-113. Trondheim: SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-289-8) 30 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
35 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond; Ratvik, Ingeborg.
Høy trivsel blant ansatte i havbruk. Norsk Fiskeoppdrett 2017 (5)
OCEAN NTNU Untitled
 
36 Utne, Ingrid Bouwer; Schjølberg, Ingrid; Holmen, Ingunn Marie; Bar, Eirin Marie Skjøndal.
OMAE2017-61845 Risk Management in Aquaculture: Integrating Sustainability Perspectives. OMAE 2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
OCEAN NTNU Untitled
 
37 Utne, Ingrid Bouwer; Schjølberg, Ingrid; Holmen, Ingunn Marie; Bar, Eirin Marie Skjøndal.
OMAE2017-61845 Risk Management in Aquaculture: Integrating Sustainability Perspectives. I: ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7B: Ocean Engineering. ASME Press 2017 ISBN 978-0-7918-5774-8. s. -
OCEAN NTNU Untitled
 
2016
38 Holmen, Ingunn Marie.
Doktorgrad skal bedre sikkerheten i havbruksnæringa. FiskeriBladet Fiskaren [Internett] 2016-01-08
NTNU Untitled
 
39 Holmen, Ingunn Marie.
Nå skal arbeidsdagen bli sikrere for oppdretterne. iLaks [Internett] 2016-01-14
NTNU Untitled
 
40 Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer.
Regelrett risiko?. FiskeribladetFiskaren 2016 s. 2-2
OCEAN NTNU Untitled
 
41 Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer.
Vil redusere risiko med automatisering. Automatisering [Fagblad] 2016-04-01
NTNU Untitled
 
42 Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer; Haugen, Stein.
Organisational safety indicators in aquaculture - a preliminary study. ESREL 2016; 2016-09-25 - 2016-09-29
NTNU Untitled
 
43 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie.
Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182. Trondheim: SINTEF Ocean 2016
OCEAN Untitled
 
44 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie.
Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS 2016; 2016-09-01
OCEAN NTNU Untitled
 
45 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie.
Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Programkonferansen Havbruk2016; 2016-04-19
OCEAN NTNU Untitled
 
46 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie.
Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Nordområdekonferansen 20916; 2016-11-17
OCEAN NTNU Untitled
 
47 Ratvik, Ingeborg; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie.
Godt havbruksvett: nøkkelen til redusert risiko og økt effektivitet. Norsk Fiskeoppdrett 2016 (4)
OCEAN NTNU Untitled
 
48 Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Sønvisen, Signe Annie; Aasmoe, lisbeth; Holmen, Ingunn Marie; Heidelberg, Cecilie Thon; Thorvaldsen, Trine.
Exposure to extreme work environments and musculoskeletal symptoms in the Norwegian fishing fleet. Avslutningskonferanse; 2016-05-26 - 2016-05-27
OCEAN NTNU SINTEF UiT Untitled
 
49 Sund, Steinar; Holmen, Ingunn Marie; Utne, Ingrid Bouwer.
Vil redusere risiko med automatisering. Automatisering [Fagblad] 2016-06-09
NTNU Untitled
 
50 Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita.
Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. Trondheim: SINTEF Fiskeri og havbruk 2016 (ISBN 9788214060799) 33 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste