Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-36 av 36

2019
1 Bloecher, Nina; Frank, Kevin; Bondø, Morten Steen; Ribicic, Deni; Endresen, Per Christian; Su, Biao; Floerl, Oliver.
Testing of novel net cleaning technologies for finfish aquaculture. Biofouling (Print) 2019 ;Volum 35.(7) s. 805-817
OCEAN Untitled
 
2 Bloecher, Nina; Frank, Kevin; Eisenhauer, Lionel; Bondø, Morten Steen; Floerl, Oliver.
The impacts of biofouling control measures on fish health and infrastructure, and how to mitigate them. European Aquaculture Conference; 2019-10-07 - 2019-10-10
OCEAN Untitled
 
3 Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Bondø, Morten Steen; Digre, Hanne.
On-board live storage of Atlantic cod (Gadus morhua): Effects of capture stress, recovery, delayed processing, and frozen storage on fillet color characteristics. Journal of Aquatic Food Product Technology 2019 ;Volum 28.(10) s. 1076-1091
OCEAN Untitled
 
4 Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Eidnes, Grim; Bondø, Morten Steen; Norvik, Carina; Tsarau, Andrei; Kristiansen, David; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Hydrodynamic loads on exposed fish farms. AQUACULTURE EUROPE 19; 2019-10-08 - 2019-10-10
OCEAN NTNU Untitled
 
2018
5 Westavik, Harry; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Bondø, Morten Steen; Martinsen, Gustav; Salomonsen, Cecilie; Indergård, Erlend.
Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06918-1) 31 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2018:01034)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
6 Øye, Elling Ruud; Bondø, Morten Steen; Grimsmo, Leif.
Automatisk kvalitetsinspeksjon av snøkrabbecluster. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-14-06935-8) 14 s.
OCEAN Untitled
 
2017
7 Bloecher, Nina; Frank, Kevin; Bondø, Morten Steen; Endresen, Per Christian.
Assessing the impact of net cleaning on nets and antifouling coatings in salmon farming. Aquaculture Europe; 2017-10-18 - 2017-10-20
OCEAN Untitled
 
8 Eilertsen, Aleksander Børresen; Dyrstad, Jonatan Sjølund; Bondø, Morten Steen.
Identifikasjon av lakseindivider — Biometri fase 1 (SalmID). : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-311-6) 24 s.
OCEAN Untitled
 
9 Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Bondø, Morten Steen; Digre, Hanne.
On-board live storage of Atlantic cod caught by trawl as a concept for minimizing discoloration and residual blood in fillets. World Seafood Congress; 2017-09-10 - 2017-09-13
OCEAN NTNU Untitled
 
2016
10 Guttormsen, Erik; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Gravdahl, Jan Tommy; Mathiassen, John Reidar Bartle.
A Machine Vision System for Robust Sorting of Herring Fractions. Food and Bioprocess Technology 2016 ;Volum 9.(11) s. 1893-1900
OCEAN NTNU Untitled
 
11 Westavik, Harry; Øye, Elling Ruud; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle.
Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2016 (ISBN 978-82-14-06085-0) 25 s.
OCEAN Untitled
 
2015
12 Aursand, Ida Grong; Bondø, Morten Steen.
Ny design av silkasse for ombordhåndtering av pelagisk fisk. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06004-1) 26 s.
OCEAN Untitled
 
13 Aursand, Ida Grong; Dahle, Stine Wiborg; Bondø, Morten Steen.
Evaluering av teknologi for ombordpumping av pelagisk fisk. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06003-4) 22 s.
OCEAN Untitled
 
14 Aursand, Ida Grong; Mathiassen, John Reidar Bartle; Bondø, Morten Steen; Toldnes, Bendik.
Teknologi for optimal håndtering av pelagisk fisk ombord - Evaluering av fiskekvalitet som funksjon av design av sil kasse samt utvikling av et stikkprøvesystem for automatisk vektestimering av enkeltfisk. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06005-8) 57 s.
OCEAN Untitled
 
15 Aursand, Ida Grong; Sævik, Rita; Ervik, Espen; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Fossum, John André; Gjelseth, Leif Roger.
Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst ombord. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06012-6) 19 s.
OCEAN Untitled
 
16 Solvang-Garten, Torfinn; Bondø, Morten Steen; Gjøsund, Svein Helge.
Flotasjon av lakselus. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06012-6) 14 s.
OCEAN Untitled
 
17 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Sævik, Rita.
Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst ombord - kvalitetseffekter. Pelagisk seminar; 2015-12-15 - 2015-12-15
OCEAN Untitled
 
2013
18 Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander Børresen; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen.
Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vektestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05570-2) 24 s.
OCEAN NMBU Untitled
 
19 Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen.
Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vekstestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055702) 24 s. SINTEF Rapport(A24002)
OCEAN Untitled
 
20 Aursand, Ida Grong; Gjelseth, Leif Roger; Bondø, Morten Steen; Mathiassen, John Reidar Bartle.
New concept for gentle and effective catch handling and storage of pelagic fish on board. New technology for the Nordic fishing fleet: Fishing gear and effective catch handling; 2013-09-30 - 2013-10-02
OCEAN NTNU Untitled
 
21 Aursand, Ida Grong; Gjelseth, Leif Roger; Bondø, Morten Steen; Mathiassen, John Reidar Bartle.
New concept for gentle and effective catch handling and storage of pelagic fish onboard. 43rd Annual WEFTA Meeting; 2013-11-09 - 2013-11-11
OCEAN NTNU Untitled
 
22 Sævik, Rita; Aursand, Ida Grong; Gjelseth, Leif Roger; Mathiassen, John Reidar Bartle; Bondø, Morten Steen.
The effective and gentle catch handling system on board Christina E. Meeting and research cruise with Homan AS onboard Christina E.; 2013-11-26 - 2013-11-29
OCEAN NTNU Untitled
 
2012
23 Aursand, Ida Grong; Bondø, Morten Steen; Fossum, John A.; Mathiassen, John Reidar Bartle.
Evaluering av laste-/losse- og kjølesystem om bord på pelagisk fartøy Effekt på fangstkvalitet. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214054330) 56 s. SINTEF Rapport(A22610)
OCEAN Untitled
 
24 Aursand, Ida Grong; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Mathiassen, John Reidar Bartle.
Evaluering av laste-/losse- og kjølesystem om bord på pelagisk fartøy. Trondheim: SINTEF 2012 (ISBN 978-82-14-05433-0) 64 s.
OCEAN Untitled
 
25 Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Aleksander, Eilertsen.
Vektestimering av enkeltfisk ombord. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214054309) 145 s. SINTEF Rapport(SFH80 A125010)
OCEAN Untitled
 
26 Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Eilertsen, Aleksander Børresen; Salomonsen, Cecilie.
Vektestimering av enkeltfisk ombord. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05430-9) 144 s.
OCEAN NMBU Untitled
 
27 Erikson, Ulf Gøran; Lambooij, Bert; Digre, Hanne; Reimert, Henny G.M.; Bondø, Morten Steen; van der Vis, Hans.
Conditions for instant electrical stunning of farmed Atlantic cod after dewatering, maintenance of unconsciousness, effects of stress, and fillet quality - A comparison with AQUI-S. Aquaculture 2012 ;Volum 324-325. s. 135-144
OCEAN Untitled
 
28 Misimi, Ekrem; Mathiassen, John Reidar Bartle; Fossum, John André; Bondø, Morten Steen; Toldnes, Bendik; Østvik, Stein Ove; Westavik, Harry.
Automated Sorting of Pelagic Fish based on Machine Vision. Trans Atlantic Fisheries Technology Conference TAFT; 2012-10-30 - 2012-11-02
OCEAN Untitled
 
29 Westavik, Harry; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André.
Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214054323) 18 s. SINTEF Rapport(SFH80 A125012)
OCEAN Untitled
 
30 Westavik, Harry; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André.
Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk Et grunnlag for realisering av ny teknologi. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05432-3) 18 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
2011
31 Bondø, Morten Steen; Mathiassen, John Reidar Bartle; Vebenstad, Petter Aaby; Misimi, Ekrem; Bar, Eirin Marie Skjøndal; Toldnes, Bendik; Østvik, Stein Ove.
An automated salmonid slaughter line using machine vision. Industrial robot 2011 ;Volum 38.(4) s. 399-405
OCEAN Untitled
 
32 Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Bondø, Morten Steen; Schei, Marte.
Elektrobedøving av oppdrettstorsk ved Nesset Fiskemottak. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214051162) 24 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
33 Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Bondø, Morten Steen; Schei, Marte.
Elektrobedøving av oppdrettstorsk ved Nesset Fiskemottak.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2011 (ISBN 978-82-14-05116-2) 24 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
34 Mathiassen, John Reidar Bartle; Misimi, Ekrem; Bondø, Morten Steen; Veliyulin, Emil; Østvik, Stein Ove.
Trends in application of imaging technologies to inspection of fish and fish products. Trends in Food Science & Technology 2011 ;Volum 22.(6) s. 257-275
OCEAN NTNU Untitled
 
35 Mathiassen, John Reidar Bartle; Misimi, Ekrem; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Østvik, Stein Ove.
High-Speed Weight Estimation of Whole Herring (Clupea harengus) Using 3D Machine Vision. Journal of Food Science 2011 ;Volum 76.(6) s. E458-E464
OCEAN Untitled
 
36 Veliyulin, Emil; Misimi, Ekrem; Bondø, Morten Steen; Vebenstad, Petter Aaby; Østvik, Stein Ove.
A Simple Method for Weight Estimation of Whole Herring (Clupea harengus) Using Planar X-Ray Imaging. Journal of Food Science 2011 ;Volum 76.(3) s. E328-E331
OCEAN Untitled