Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

2020
1 Grimaldo, Eduardo; Grimsmo, Leif; Álvarez, Paula; Herrmann, Bent; Tveit, Guro Møen; Tiller, Rachel; Slizyte, Rasa; Aldonondo, Naroa; Guldberg, Trude; Toldnes, Bendik; Carvajal, Ana Karina; Schei, Marte; Selnes, Merethe.
Investigating the potential for a commercial fishery in the Northeast Atlantic utilizing mesopelagic species. ICES Journal of Marine Science 2020 ;Volum 77.(7-8) s. 2541-2556
OCEAN SINTEF Untitled
 
2 Remme, Jannicke; Tveit, Guro Møen; Mozuraityte, Revilija; Toldnes, Bendik; Selnes, Merethe; Slizyte, Rasa; Nordtvedt, Tom Ståle.
Making marine proteins for human consumption - enzymatic hydrolysis of frozen/thawed cod heads caught by line and trawl. 34th EFFoST Online Conference, 10-12 November 2020; 2020-11-10 - 2020-11-12
OCEAN Untitled
 
3 Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Vollstad, Jørgen; Meling, Signe; Toldnes, Bendik.
Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten - Faglig sluttrapport - 2020:01294 A. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2020 (ISBN 978-82-14-06446-9) 36 s.
OCEAN Untitled
 
4 Tveit, Guro Møen; Carvajal, Ana Karina; Falch, Eva; Slizyte, Rasa; Remme, Jannicke; Grimsmo, Leif; Thakur, Maitri; Toldnes, Bendik; Vidarsson, Jonas R.; Rustad, Turid.
Increased Utilisation and Value Creation from white Fish Rest Raw Materials. Abstracts - The Third Symposium Sustainable technologies for food processing and preservation. AMITY University Noida: AMITY 2020 39 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
2018
5 Grimsmo, Leif; Grimaldo, Eduardo; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Tveit, Guro Møen; Sistiaga, Manu Berrondo.
Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk - ILLUM - Rapport til Fiskeridirektoratet i forbindelse med tilskudd til fiskeriforskning 2018, F.dir. ref. 17/17061. : SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06804-7) 27 s.
OCEAN Untitled
 
2017
6 Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Pilotprosjekt; Filét i Norge - OC2017 A-021. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2017 (ISBN 978-82-7174-268-3) 14 s.
OCEAN NOFIMA UiT Untitled
 
2016
7 Guttormsen, Erik; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Gravdahl, Jan Tommy; Mathiassen, John Reidar Bartle.
A Machine Vision System for Robust Sorting of Herring Fractions. Food and Bioprocess Technology 2016 ;Volum 9.(11) s. 1893-1900
OCEAN NTNU Untitled
 
8 Toldnes, Bendik; Øye, Elling Ruud; Ekrem, Misimi; Westavik, Harry.
Individbasert sortering av pelagisk fisk: Del 2 - Fullskala to-spors testlinje. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2016 (ISBN 978-82-14-06016-4) 46 s.
OCEAN Untitled
 
9 Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend.
Workshop sløyemaskin hvitfisk - Mer skånsom håndtering av biprodukter. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2016 (ISBN 978-82-14-06020-1) 17 s.
OCEAN Untitled
 
2015
10 Aursand, Ida Grong; Mathiassen, John Reidar Bartle; Bondø, Morten Steen; Toldnes, Bendik.
Teknologi for optimal håndtering av pelagisk fisk ombord - Evaluering av fiskekvalitet som funksjon av design av sil kasse samt utvikling av et stikkprøvesystem for automatisk vektestimering av enkeltfisk. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06005-8) 57 s.
OCEAN Untitled
 
11 Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Toldnes, Bendik; Westavik, Harry; Mathiassen, John Reidar Bartle; Grimsmo, Leif; Gjøsund, Svein Helge.
A26613 Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05863-5) 25 s.
OCEAN Untitled
 
12 Grimsmo, Leif; Carvajal, Ana Karina; Slizyte, Rasa; Thakur, Maitri; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert.
Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk. Trondheim: SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 9788214058765) 40 s.
OCEAN Untitled
 
2014
13 Olsen, Stein Harris; Digre, Hanne; Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Eilertsen, Aleksander; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind.
Implementering av teknologi for optimal kvalitet i fremtidens prosesslinje på trålere "OPTIPRO" – Fase 1. Tromsø: Nofima AS 2014 (ISBN 978-82-8296-228-5) 55 s. Nofima rapportserie(39/2014)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
14 Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Toldnes, Bendik.
Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn- og linefiskeri. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214057676) 15 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
15 Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Toldnes, Bendik.
Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn‐ og linefiskeri. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05767-6) 15 s.
OCEAN Untitled
 
16 Toldnes, Bendik; Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif.
Automatisk bløgging av villfisk - Automatisk fangstbehandling av hvitfisk ombord på snurrevadsfartøy. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214057584) 38 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
17 Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif.
Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy". : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05758-4) 38 s.
OCEAN NMBU Untitled
 
2013
18 Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander Børresen; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen.
Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vektestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05570-2) 24 s.
OCEAN NMBU Untitled
 
19 Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen.
Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vekstestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055702) 24 s. SINTEF Rapport(A24002)
OCEAN Untitled
 
20 Carvajal, Ana Karina; Toldnes, Bendik; Richardsen, Roger.
Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende sild. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056334) 18 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
21 Carvajal, Ana Karina; Toldnes, Bendik; Richardsen, Roger.
Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende (NVG) sild. Bestemmelse av gonadeutvikling, innhold av slo og filetutbytte gjennom sesongen.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05633-4) 16 s.
OCEAN Untitled
 
22 Digre, Hanne; Grimaldo, Eduardo; Sistaga, Manu; Schei, Marte; Toldnes, Bendik.
Fishing and logging using depth sensors on the codend - effect on different quality parameters of cod and haddock. WEFTA; 2013-10-09 - 2013-10-11
OCEAN Untitled
 
23 Digre, Hanne; Toldnes, Bendik; Grimsmo, Leif.
Automatisert fangstbehandling. FHF-seminar; 2013-06-13 - 2013-06-13
OCEAN Untitled
 
24 Grimsmo, Leif; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik.
Effective catch handling systems for cod, haddock and Saithe. New technology for the Nordic fishing fleet: Fishing gear and effective catch handling, Reykjavik, October 2013; 2013-10-01 - 2013-10-02
OCEAN Untitled
 
25 Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert; Carvajal, Ana Karina.
Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056488) 20 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
26 Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert; Carvajal, Ana Karina.
Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05648-8) 20 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
27 Rosten, Trond Waldemar; Azrague, Kamal; Toldnes, Bendik.
Primærrensing og aktuelle løsninger for slambehandling i norske settefiskanlegg. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056358) 129 s. SINTEF Rapport(A2445)
OCEAN SINTEF Untitled
 
28 Toldnes, Bendik.
Automatisk bedøving og bløgging av fisk på kystfiskefartøy. FishTech-kyst; 2013-04-12 - 2013-04-12
OCEAN Untitled
 
29 Toldnes, Bendik.
Teknologi for uttak og sortering av restråstoff. FHF Fagdag Marint restråstoff; 2013-11-28 - 2013-11-28
OCEAN Untitled
 
30 Toldnes, Bendik; Aursand, Ida Grong.
Automatisk veiing eller vektestimering av enkeltfisk ombord på pelagiske fartøy. Styringsgruppemøte FHF-prosjekt; 2013-03-05 - 2013-03-05
OCEAN Untitled
 
31 Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar; Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne.
Automated systems for catch handling of whitefish onboard. WEFTA; 2013-10-09 - 2013-10-11
OCEAN Untitled
 
2012
32 Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Aleksander, Eilertsen.
Vektestimering av enkeltfisk ombord. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214054309) 145 s. SINTEF Rapport(SFH80 A125010)
OCEAN Untitled
 
33 Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Eilertsen, Aleksander Børresen; Salomonsen, Cecilie.
Vektestimering av enkeltfisk ombord. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05430-9) 144 s.
OCEAN NMBU Untitled
 
34 Digre, Hanne; Toldnes, Bendik.
Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy. FHF samling for hvitfisknæringen; 2012-11-15 - 2012-11-15
OCEAN Untitled
 
35 Fossum, John André; Mathiassen, John Reidar Bartle; Toldnes, Bendik; Salomonsen, Cecilie.
Teknologi for fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra sild – Fase 1 Teknologiprinsipper for fraksjonert uttak og sortering av utvalgte restprodukter fra filetering av NVG sild.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05437-8) 55 s.
OCEAN Untitled
 
36 Misimi, Ekrem; Mathiassen, John Reidar Bartle; Fossum, John André; Bondø, Morten Steen; Toldnes, Bendik; Østvik, Stein Ove; Westavik, Harry.
Automated Sorting of Pelagic Fish based on Machine Vision. Trans Atlantic Fisheries Technology Conference TAFT; 2012-10-30 - 2012-11-02
OCEAN Untitled
 
37 Toldnes, Bendik; Aursand, Ida Grong.
Automatisk veiing eller vektestimering av enkeltfisk ombord på pelagiske fartøy. FHF pelagisk samling; 2012-12-04 - 2012-12-04
OCEAN Untitled
 
2011
38 Bondø, Morten Steen; Mathiassen, John Reidar Bartle; Vebenstad, Petter Aaby; Misimi, Ekrem; Bar, Eirin Marie Skjøndal; Toldnes, Bendik; Østvik, Stein Ove.
An automated salmonid slaughter line using machine vision. Industrial robot 2011 ;Volum 38.(4) s. 399-405
OCEAN Untitled
 
39 Mathiassen, John Reidar Bartle; Misimi, Ekrem; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Østvik, Stein Ove.
High-Speed Weight Estimation of Whole Herring (Clupea harengus) Using 3D Machine Vision. Journal of Food Science 2011 ;Volum 76.(6) s. E458-E464
OCEAN Untitled
 
40 Østvik, Stein Ove; Toldnes, Bendik.
Uttak av melke fra filetering av sild. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2011 (ISBN 978-82-14-05118-6) 21 s.
OCEAN Untitled
 
41 Østvik, Stein Ove; Toldnes, Bendik.
Uttak av melke fra filetering av sild Delrapport i FHF prosjekt; 900547. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214051186) 21 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled