Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 59 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Brinkhof, Jesse; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu; Larsen, Roger B.; Jacques, Nadine; Gjøsund, Svein Helge.
Effect of gear design on catch damage on cod (Gadus morhua) in the Barents Sea demersal trawl fishery. Food Control 2020 ;Volum 120. s. -
HAVFORSK OCEAN UiT Untitled
 
2 Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu; Larsen, Roger B.; Brinkhof, Jesse; Gjøsund, Svein Helge; Jacques, Nadine; Santos, Juan.
Catch pattern and size selectivity for a gear designed to prevent fish injuries during the capture process in a North-East Atlantic demersal trawl fishery. Regional Studies in Marine Science 2020 ;Volum 40. s. -
HAVFORSK OCEAN NTNU UiT Untitled
 
3 Sistiaga, Manu; Herrmann, Bent; Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.; Jacques, Nadine; Santos, Juan; Gjøsund, Svein Helge.
Quantification of gear inflicted damages on trawl-caught haddock in the Northeast Atlantic fishery. Marine Pollution Bulletin 2020 ;Volum 157. s. -
HAVFORSK OCEAN UiT Untitled
 
2017
4 Haugen, Joakim; Grimaldo, Eduardo; Gjøsund, Svein Helge.
OMAE2017-61167 A Winch Reference Control System for Semi-Pelagic Triple Trawling: With Full-Scale Sea Trials. OMAE 2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
OCEAN Untitled
 
2016
5 Leifer, Ira; McClimans, Thomas; Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo.
Fluid motions associated with engineered area bubble plumes. Journal of waterway, port, coastal, and ocean engineering 2016 ;Volum 142.(2)
OCEAN Untitled
 
2015
6 Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Toldnes, Bendik; Westavik, Harry; Mathiassen, John Reidar Bartle; Grimsmo, Leif; Gjøsund, Svein Helge.
A26613 Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05863-5) 25 s.
OCEAN Untitled
 
7 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Gjøsund, Svein Helge; Jørgensen, Terje.
Effect of the lifting panel on selectivity of a compulsory grid section (Sort-V) used by the demersal trawler fleet in the Barents Sea cod fishery. Fisheries Research 2015 ;Volum 170. s. 158-165
HAVFORSK OCEAN Untitled
 
8 Sistiaga, Manu Berrondo; Schei, Marte; Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Vollstad, Jørgen; Grimsmo, Leif.
Levering av trålfangede levende reker. Test av en ny skånsom sekk på tokt ombord pa "Dansken". : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06013-3) 16 s.
OCEAN Untitled
 
9 Solvang-Garten, Torfinn; Bondø, Morten Steen; Gjøsund, Svein Helge.
Flotasjon av lakselus. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06012-6) 14 s.
OCEAN Untitled
 
2014
10 Gjøsund, Svein Helge.
Nye konsept for drivstoff- og fangsteffektive aktive fiskeredskap basert på trål og snurrevad - Sluttrapport. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214057096) 9 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
11 Gjøsund, Svein Helge.
Nye konsept for drivstoff- og fangsteffektive aktive fiskeredskap basert pa trål og snurrevad. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05709-6) 9 s.
OCEAN Untitled
 
12 Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Hansen, Kurt.
Hastighetsmålinger i enkeltristseksjoner og trålposer i 4-panels utforming. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214057645) 21 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
13 Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Hansen, Kurt.
Hastighetsmålinger i enkeltristseksjoner og trålposer i 4-panels utforming. Forsøk gjennomført i skala 1:2 i testtanken i Hirtshals 31. mars - 3. april 2014. Trondheim: sintef 2014 21 s.
OCEAN Untitled
 
14 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Jensen, Jørgen Haavind; Rindahl, Lasse; Vollstad, Jørgen; Reite, Karl Johan.
Project MultiSEPT - Development of multirig semi-pelagic trawling. Status report January 2014. Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 978-82-14-05653-2) 20 s.
OCEAN Untitled
 
15 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Jensen, Jørgen Haavind; Rindahl, Lasse; Vollstad, Jørgen; Reite, Karl Johan.
Project MultiSEPT: Development of multirig semi-pelagic trawling. Status report, January 2014. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056532) 20 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
16 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Jensen, Jørgen Haavind; Rindahl, Lasse; Vollstad, Jørgen; Reite, Karl Johan.
Project MultiSEPT - Development of multirig semi-pelagic trawling. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05653-2) 20 s.
OCEAN Untitled
 
17 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B..
Semi-circle plate spreading gear. ICES FTFBWG meeting; 2014-05-05 - 2014-05-09
OCEAN UiT Untitled
 
18 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Gjøsund, Svein Helge.
Effect of lifting panel on grid based selectivity. ICES-FAO Fisheries Technology and fish Behaviour Working Group (FTFBWG); 2014-05-05 - 2014-05-09
OCEAN UiT Untitled
 
19 Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Gjøsund, Svein Helge; Herrmann, Bent.
Further tests on the functioning and efficiency of the semi-circle spreading gear (SCSG). Trondheim: SINTEF report 2014 (ISBN 978-82-14-05728-7) 12 s.
OCEAN Untitled
 
20 Vollstad, Jørgen; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Rindahl, Lasse; Gjøsund, Svein Helge.
Artsselektiv snurrevad - Utvikling av fangstbegrensende innretninger til snurrevadfisket. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-06018-8) 28 s.
OCEAN Untitled
 
2013
21 Aursand, Ida Grong; Grimaldo, Eduardo; Digre, Hanne; Gjøsund, Svein Helge; Grimsmo, Leif.
Toktaktivitet ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Styremøte i SINTEF Fiskeri og havbruk; 2013-02-26 - 2013-02-26
OCEAN Untitled
 
22 Aursand, Ida Grong; Grimaldo, Eduardo; Digre, Hanne; Gjøsund, Svein Helge; Grimsmo, Leif.
Toktaktivitet ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Møte for konsernledelsen i SINTEF; 2013-05-14 - 2013-05-14
OCEAN Untitled
 
23 Eidnes, Grim; Leirvik, Frode; McClimans, Thomas; Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo.
Containing Oil Spills by use of Air Bubbles. Twenty-third (2013) International Offshore and Polar Engineering; 2013-06-30 - 2013-07-05
OCEAN NTNU Untitled
 
24 Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Sistaga, Manu; Westavik, Harry; Heide, Mats Augdal; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne.
Sluttrapport AP2: Skånsom ombordtaking og oppbevaring av snurrevadfanget fisk før avliving Visualisering av konsept for oppbevaring av fisk før bedøving. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05566-5) 31 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
25 Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Sistiaga, Manu Berrondo; Westavik, Harry; Heide, Mats Augdal; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne.
Sluttrapport AP2: Skånsom ombordtaking og oppbevaring av snurrevadfanget fisk før avliving. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055665) 43 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
26 Gjøsund, Svein Helge.
Hastighetsmålinger i 2- og 4-panel enkeltristseksjoner:Forsøk med fullskala enkeltrist-seksjoner gjennomført i testtanken i Hirtshals 3-7 juni 2013. SINTEF: SINTEF 2013 27 s.
OCEAN Untitled
 
27 Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Hansen, Kurt.
Hastighetsmålinger i 2- og 4-panel enkeltrist-seksjoner. : SINTEF rapport 2013 27 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
28 Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Hansen, Kurt.
Hastighetsmålinger i 2- og 4-panel enkeltristseksjoner. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05641-9) 27 s.
OCEAN Untitled
 
29 McClimans, Thomas; Leifer, Ira; Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo; Daling, Per Snorre; Leirvik, Frode.
Pneumatic oil barriers: The promise of area bubble plumes. Journal of Engineering for the Maritime Environment (Part M) 2013 ;Volum 227.(M1) s. 22-38
OCEAN Untitled
 
2012
30 Fredheim, Arne; Jensen, Østen; Gjøsund, Svein Helge.
Sikre og mindre arealkrevende fortøyningssystem for havbruksanlegg. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05443-9) 16 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
31 Gjøsund, Svein Helge.
Simplified approximate expressions for the boundary layer flow in cylindrical sections in plankton nets and trawls. Open Journal of Marine Science 2012 ;Volum 2. s. 66-69
OCEAN Untitled
 
32 Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo.
MultiSEPT – Initial model scale tests of traditional and alternative trawl ground gears. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05449-1) 34 s.
OCEAN Untitled
 
33 Gjøsund, Svein Helge; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo.
MULTISEPT - Initial model scale tests of traditional and alternative trawl ground gears. Trondheim: SINTEF Fiskeri og Havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05449-1) 34 s.
OCEAN Untitled
 
34 Grimaldo, Eduardo; Gjøsund, Svein Helge.
Commercial exploitation of zooplankton in the Norwegian Sea. Environment 2012 (2)
OCEAN Untitled
 
35 Grimaldo, Eduardo; Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Sistiaga, Manu Berrondo.
Modellforsøk med tradisjonelle og alternative bunngear for trål i SINTEFs prøvetank i Hirtshals (FHF Nyhetssak).
OCEAN Untitled
 
36 Nordtvedt, Tom Ståle; Fossum, John André; Heide, Mats Augdal; Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Ladam, Yves.
"State of the art" innen teknologi, FoU og dagens drift av RSW-anlegg for pelargisk flåte. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05220-6) 25 s.
OCEAN Untitled
 
37 Nordtvedt, Tom Ståle; Fossum, John André; Heide, Mats Augdal; Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Ladam, Yves.
"State of the art" innen teknologi, FoU og dagens drift av RSW-anlegg for pelagisk flåte. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05220-6) 25 s.
OCEAN Untitled
 
38 Tom, Ståle Nordtvedt; Heide, Mats Augdal; Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Yves, Ladam; Fossum, John André.
""State of the art"" innen teknologi, FoU og dagens drift av RSW-anlegg for pelagisk flåte. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214052206) 25 s. SINTEF Rapport
ENERGISINT OCEAN Untitled
 
2011
39 Eidnes, Grim; Leirvik, Frode; McClimans, Thomas; Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo.
Oil spill containment by use of air bubbles. Field test in Skarnsundet.. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214051407) 16 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
40 Eidness, Grim; Leirvik, Frode; McClimans, Thomas; Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo.
Oil spill containment by use of air bubbles - Field test in Skarnsundet. Trondheim: SINTEF 2011 (ISBN 978-82-14-05140-7) 17 s.
OCEAN Untitled
 
41 Gjøsund, Svein Helge; McClimans, Thomas; Eidnes, Grim; Leirvik, Frode; Leifer, Ira; Grimaldo, Eduardo.
Oil spill containment by use of air bubbles. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2011 15 s.
OCEAN Untitled
 
42 Gjøsund, Svein Helge; McClimans, Thomas; Eidness, Grim; Leirvik, Frode; Leifer, Ira; Grimaldo, Eduardo.
Oil spill containment by use of air bubbles - Project summary rapport. Trondheim: SINTEF 2011 15 s.
OCEAN Untitled
 
43 Grimaldo, Eduardo; Gjøsund, Svein Helge; Leifer, Ira; Larsen, Roger B.; Jeuthe, Henrik; Basedow, Sünnje Linnéa.
Field demonstration of a novel towed, area bubble-plume zooplankton (Calanus sp.) harvester. Fisheries Research 2011 ;Volum 107.(1-3) s. 147-158
OCEAN UiT Untitled
 
44 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Rindahl, Lasse; Gjøsund, Svein Helge.
Utvikling av fangstbegrensnings innretninger til flytetrålfiskeriet. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052060) 38 s. SINTEF Rapport(SFH80 A113044)
OCEAN Untitled
 
45 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Rindahl, Lasse; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B..
Utvikling av fangstbegrensende innretninger for flytetrålfisket. Resultater fra småskala forsøk i prøvetanken (06.-09. april 2011) i Hirtshals og fullskala forsøk ombord F/F Jan Mayen (12.-19. mai 2011). Trondheim: SINTEF 2011 (ISBN 978-82-14-05206-0) 38 s.
OCEAN UiT Untitled
 
46 McClimans, Thomas; Leifer, Ira; Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo.
Flows induced by a near-surface bubble raft in a flowing ambient. VII International Symposium on Stratified Flows; 2011-08-22 - 2011-08-26
OCEAN Untitled
 
2010
47 Gjøsund, Svein Helge; Enerhaug, Birger.
Flow through nets and trawls of low porosity. Ocean Engineering 2010 ;Volum 37.(4) s. 345-354
OCEAN Untitled
 
48 Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Enerhaug, Birger; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo.
Ny skånsom pose for trål og snurrevad. Utvikling og testing av konsept for trålpose som opprettholder start volum og lav innvendig strømningshastighet uten å redusere innstrømningshastigheten til posen.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 (ISBN 978-82-14-05109-4) 26 s.
OCEAN Untitled
 
49 Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt Jarle; Enerhaug, Birger; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo.
Ny skånsom pose for trål og snurrevad. Trondheim: SINTEF 2010 (ISBN 978-82-14-05109-4) 26 s.
OCEAN Untitled
 
50 Grimaldo, Eduardo; Leifer, Ira; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.; Jeuthe, Henrik.
Field demostration of a novel towed, area bubble-plume zooplankton (Calanus sp.)harvesting approach. Trondheim: SINTEF 2010 (ISBN 978-82-14-04949-7) 37 s.
OCEAN UiT Untitled
 
    Vis neste liste