Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle.
Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017. Oslo: Bellona 2017 75 s.
HAVFORSK OCEAN MF NIBIO NOFIMA NTNU VETINST Untitled
 
2 .
Effect on lipid and fatty acid composition of Isochrysis galbana T-ISO cultured under different LED color light and nitrogen limitation MSc thesis - Paula Solé Jiménez. Trondheim: NTNU 2017 55 s.
NTNU Untitled
 
3 Reitan, Kjell Inge.
Master program «Ocean resources». SusAquaBrazil - project - New species in aquaculture; 2017-08-18
NTNU Untitled
 
4 Rød, Kaia Kjølbo; Reitan, Kjell Inge.
Seaweed Energy Solutions. Workshop on macroalgae aquaculture: Synergies between Brazil and Norway; 2017-08-18
NTNU Untitled
 
5 Wang, Xinxin; Nymark, Marianne; Chauton, Matilde Skogen; Aasen, Inga Marie; Vadstein, Olav; Reitan, Kjell Inge.
Marine microalgae: Resource for protein and EPA/DHA for use in aquafeed. Future feeds and ingredients; 2017-08-17 - 2017-08-17
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2016
6 Førde, Henny; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Fossberg, Julia; Arff, Johanne; Johnsen, Geir; Reitan, Kjell Inge.
Development of bryozoan fouling on cultivated kelp (Saccharina latissima) in Norway. Journal of Applied Phycology 2016 ;Volum 28.(2) s. 1225-1234
OCEAN NTNU Untitled
 
7 Hayashi, Leila; Reitan, Kjell Inge.
Design and prototype of Kappaphycus alvarezii mechanical harvester. II Workshop SusAqua-Brazil - Strategies for Seaweed Lagre-Scale Cultivation in Brazil and Western Europe; 2016-11-21 - 2016-11-22
NTNU Untitled
 
8 Pires, Clovis Murilo; da Silva Neves, Filipe Augusto; Reitan, Kjell Inge.
Cultivation of Kappaphycus alvarezil in shrimp bioflocs effluents. II Workshop SusAqua-Brazil - Strategies for Seaweed Lagre-Scale Cultivation in Brazil and Western Europe; 2016-11-21 - 2016-11-22
NTNU Untitled
 
9 Pontinha, Vitor; Reitan, Kjell Inge.
Brown seaweeds dietary supplementation for white-leg shrimp. II Workshop SusAqua-Brazil - Strategies for Seaweed Lagre-Scale Cultivation in Brazil and Western Europe; 2016-11-21 - 2016-11-22
NTNU Untitled
 
10 .
Effect of nitrogen limitation on lipid and fatty acid composition of three marine microalgae MSc thesis -Hilde Karoline Fosse. Trondheim: NTNU 2016 59 s.
NTNU Untitled
 
11 Reitan, Kjell Inge.
Marine aquaculture Research at Norwegian University of Science and Technology - Cooperaiton with the industry for Research based education. II Workshop SusAqua-Brazil - Strategies for Seaweed Lagre-Scale Cultivation in Brazil and Western Europe; 2016-11-21 - 2016-11-22
NTNU Untitled
 
12 Reitan, Kjell Inge.
SusAquaBrazil - Marine aquaculture as a sustainable green industry in Brazil. II Workshop SusAqua-Brazil - Strategies for Seaweed Lagre-Scale Cultivation in Brazil and Western Europe; 2016-11-21 - 2016-11-22
NTNU Untitled
 
13 Routledge, Eric; Reitan, Kjell Inge.
Aquaculture in Brazil. II Workshop SusAqua-Brazil - Strategies for Seaweed Lagre-Scale Cultivation in Brazil and Western Europe; 2016-11-21 - 2016-11-22
NTNU Untitled
 
14 Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Reitan, Kjell Inge; Ruyter, Bente.
Microalga Phaeodactylum tricornutum in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) —Effect on nutrient digestibility, growth and utilization of feed. Aquaculture 2016 ;Volum 460. s. 116-123
OCEAN NOFIMA Untitled
 
15 Ucedo, Rodrigo Martinho; Gemael, Olivia Maria Guimaraes; Reitan, Kjell Inge.
Study of harmful algae Bloom in marine farms of Santa Catarina, Brazil: guidelines for implementation of seaweed farms. II Workshop SusAqua-Brazil - Strategies for Seaweed Lagre-Scale Cultivation in Brazil and Western Europe; 2016-11-21 - 2016-11-22
NTNU Untitled
 
2015
16 Chauton, Matilde Skogen; Reitan, Kjell Inge; Norsker, Niels Henrik; Tveterås, Ragnar; Kleivdal, Hans Torstein.
A techno-economic analysis of industrial production of marine microalgae as a source of EPA and DHA-rich raw material for aquafeed: Research challenges and possibilities. Aquaculture 2015 ;Volum 436. s. 95-103
OCEAN NTNU UIS UNI Untitled
 
17 Handå, Aleksander; Jansen, HM; Bergvik, Maria; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Ellis, John; Bannister, Raymond; Husa, Vivian; Fossberg, Julia Leivestad; Stensås, Lene; Førde, Henny; Skjermo, Jorunn; Reitan, Kjell Inge; Strand, Øivind; Olsen, Yngvar.
EXPLOITATION OF NUTRIENTS FROM SALMON AQUACULTURE: WHAT IS THE POTENTIAL FOR IMTA IN NORWAY?. Aquaculture Europe 2015; 2015-10-21 - 2015-10-23
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
18 Hayashi, Leila; Reitan, Kjell Inge.
Macroalgae Cultivation and Processing in Brazil. Workshop on macroalgae aquaculture: Synergies between Brazil and Norway; 2015-08-20
NTNU Untitled
 
19 Jansen, Henrice M; Handå, Aleksander; Cranford, Peter; Bannister, Raymond; Bergvik, Maria; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Husa, Vivian; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge; Skjermo, Jorunn; Strand, Øivind.
EXPLOITATION OF NUTRIENTS FROM SALMON AQUACULTURE: WHAT IS THE POTENTIAL FOR IMTA IN NORWAY?. Journal of Shellfish Research 2015 ;Volum 34.(2) s. 644-644
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
20 Øie, Gunvor; Carvalho, Rodrigio; Myhre, Pål; Nines, Alberto; Vidal, Erica; Filipe Matias, Joao; Reitan, Kjell Inge; Hayashi, Leila.
A Aquacultura na Noruega e no Brasil e a Cooperacao para o Desenvolvimento Sustentavel da Altavida no Brasil. Associaҫao Brasileira de Criadores de Camarão 2015 s. 70-74
OCEAN NTNU Untitled
 
21 Øie, Gunvor; Richardsen, Roger; Myhre, Pål; Reitan, Kjell Inge.
Seminar: Aquaculture in Brazil - August 2015. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06017-1)
OCEAN Untitled
 
2014
22 Bergvik, Maria; Stensås, Lene; Forbord, Silje; Jansen, Henrice M; Reitan, Kjell Inge; Strand, Øivind; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
Assimilation of nutrients from salmon aquaculture in great scallop (Pecten maximus) and blue mussels (Mytilus edulis). Aquaculture Europe 14, International Conference and Exposition; 2014-10-14 - 2014-10-17
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
23 Chauton, Matilde Skogen; Vadstein, Olav; Reitan, Kjell Inge.
Nye marine ressurser: Kan vi bruke mikroalger i fiskefor?. Norsk Fiskeoppdrett 2014 (10) s. 32-34
OCEAN NTNU Untitled
 
24 Forbord, Silje; Fossberg, Julia; Førde, Henny; Bergvik, Maria; Fleddum, Annelise; Skjermo, Jorunn; Arff, Johanne; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
Integrert multi-trofisk akvakultur - Sesongvariasjoner i vekst og begroing hos dyrket sukkertare i nærhet av lakseanlegg. Programkonferansen HAVBRUK 2014; 2014-03-31 - 2014-04-02
OCEAN NTNU Untitled
 
25 Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Wang, Xinxin; Broch, Ole Jacob; Fossberg, Julia; Førde, Henny; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Taredyrking i IMTA. SATS Marint!; 2014-02-12 - 2014-02-13
OCEAN NTNU Untitled
 
26 Reitan, Kjell Inge; Vadstein, Olav.
La laksen spise alger. Dagens Næringsliv [Avis] 2014-04-25
NTNU Untitled
 
27 Skjermo, Jorunn; Aasen, Inga Marie; Arff, Johanne; Broch, Ole Jacob; Carvajal, Ana Karina; Christie, Hartvig C; Forbord, Silje; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge; Rustad, Turid; Sandquist, Judit; Solbakken, Roar; Steinhovden, Kristine; Wittgens, Bernd; Wolff, Robert; Handå, Aleksander.
A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds: Opportunities and R&D needs. Trondheim: SINTEF Fisheries and Aquaculture 2014 (ISBN 978-82-14-05712-6) 46 s.
ENERGISINT OCEAN NIVA NTNU SINTEF Untitled
 
28 Wang, Xinxin; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Reitan, Kjell Inge; Vadstein, Olav; Olsen, Yngvar.
Assimilation of inorganic nutrients from salmon (Salmo salar) farming by the macroalgae (Saccharina latissima) in an exposed coastal environment: Implications for integrated multi-trophic aquaculture. Journal of Applied Phycology 2014 ;Volum 26.(4) s. 1869-1878
OCEAN NTNU Untitled
 
2013
29 Broch, Ole Jacob; Ellingsen, Ingrid H.; Forbord, Silje; Wang, Xinxin; Volent, Zsolt; Alver, Morten; Handå, Aleksander; Andresen, Kjersti; Slagstad, Dag; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Modelling the cultivation and bioremediation potential of the kelp Saccharina latissima in close proximity to an exposed salmon farm in Norway. Aquaculture Environment Interactions 2013 ;Volum 4.(2) s. 187-206
OCEAN NTNU Untitled
 
30 Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Arff, Johanne; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Fredriksen, Stein; Reitan, Kjell Inge; Steinhovden, Kristine; Størseth, Trond Røvik; Tangen, Karl; Lüning, Klaus.
MacroBiomass En kompetansebase for industriell taredyrking. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05574-0) 7 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
31 Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Wang, Xinxin; Broch, Ole Jacob; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Størseth, Trond Røvik; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Seasonal and depth-dependent growth of cultivated kelp (Saccharina latissima) in close proximity to salmon (Salmo salar) aquaculture in Norway. Aquaculture Europe 13; 2013-08-09 - 2013-08-13
OCEAN NTNU Untitled
 
32 Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Wang, Xinxin; Broch, Ole Jacob; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Størseth, Trond Røvik; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Seasonal and depth-dependent growth of cultivated kelp (Saccharina latissima) in close proximity to salmon (Salmo salar) aquaculture in Norway. XXI International Seaweed Symposium; 2013-04-21 - 2013-04-26
OCEAN NTNU Untitled
 
33 Handå, Aleksander; Forbord, Silje; Wang, Xinxin; Broch, Ole Jacob; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Størseth, Trond Røvik; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Seasonal- and depth-dependent growth of cultivated kelp (Saccharina latissima) in close proximity to salmon (Salmo salar) aquaculture in Norway. Aquaculture 2013 ;Volum 414-415. s. 191-201
OCEAN NTNU Untitled
 
34 Handå, Aleksander; McClimans, Thomas; Reitan, Kjell Inge; Knutsen, Øyvind; Tangen, Karl; Olsen, Yngvar.
Artificial upwelling to stimulate growth of non-toxic algae in a habitat for mussel farming. Aquaculture Research 2013 ;Volum 45. s. 1798-1809
OCEAN NTNU Untitled
 
35 Handå, Aleksander; Nordtug, Trond; Halstensen, Stein; Olsen, Anders Johny; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Reinertsen, Helge.
Temperature-dependent feed requirements in farmed blue mussels (Mytilus edulis L.) estimated from soft tissue growth and oxygen consumption and ammonia-N excretion. Aquaculture Research 2013 ;Volum 44.(4) s. 645-656
OCEAN NTNU Untitled
 
36 Wang, Xinxin; Andresen, Kjersti; Handå, Aleksander; Jensen, Bjørn; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar.
Chemical composition and release rate of waste discharge from an Atlantic salmon farm with an evaluation of IMTA feasibility. Aquaculture Environment Interactions 2013 ;Volum 4. s. 147-162
OCEAN NTNU Untitled
 
2012
37 Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Arff, Johanne; Handå, Aleksander; Reitan, Kjell Inge; Bjerregaard, Rasmus; Klaus, Lüning.
Utvikling av en helårlig produksjon av kimplanter fra sukkertare (Saccharina latissima) til taredyrkning. Programkonferansen HAVBRUK 2012; 2012-04-16 - 2012-04-18
OCEAN Untitled
 
38 Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Arff, Johanne; Handå, Aleksander; Reitan, Kjell Inge; Bjerregaard, Rasmus; Lüning, Klaus.
Development of Saccharina latissima (Phaeophyceae) kelp hatcheries with year-round production of zoospores and juvenile sporophytes on culture ropes for kelp aquaculture. Journal of Applied Phycology 2012 ;Volum 24.(3) s. 393-399
OCEAN Untitled
 
39 Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Arff, Johanne; Handå, Aleksander; Reitan, Kjell Inge; Bjerregaard, Rasmus; Lüning, Klaus.
Development of Saccharina latissima (Phaeophyceae) kelp hatcheries with year-round production of zoospores and juvenile sporophytes on culture ropes for kelp aquaculture. The 4th Sino-Norway Workshop on Sustainable Aquaculture; 2012-05-21 - 2012-05-25
OCEAN Untitled
 
40 Handå, Aleksander; Min, Hojune; Wang, Xinxin; Broch, Ole Jacob; Reitan, Kjell Inge; Reinertsen, Helge; Olsen, Yngvar.
Incorporation of fish feed and growth of blue mussels (Mytilus edulis) in close proximity to salmon (Salmo salar) aquaculture: Implications for integrated multi-trophic aquaculture in Norwegian coastal waters. Aquaculture 2012 ;Volum 356. s. 328-341
OCEAN NTNU Untitled
 
41 Handå, Aleksander; Ranheim, Anders Wanvik; Olsen, Anders Johny; Altin, Dag; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Reinertsen, Helge.
Incorporation of salmon fish feed and feces components in mussels (Mytilus edulis): Implications for integrated multi-trophic aquaculture in cool-temperate North Atlantic waters. Aquaculture 2012 ;Volum 370-371. s. 40-53
OCEAN NTNU Untitled
 
42 Wang, Xinxin; Olsen, Lasse Mork; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar.
Discharge of nutrient wastes from salmon farms: environmental effects, and potential for integrated multi-trophic aquaculture. Aquaculture Environment Interactions 2012 ;Volum 2.(3) s. 267-283
OCEAN NTNU Untitled
 
2011
43 Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Reitan, Kjell Inge; Skjermo, Jorunn.
Growth of Saccharina latissima in close vicinity to an exposed salmon cage aquaculture site in Central Norway. 4th Congress of the International Society for Applied Phycology; 2011-06-19 - 2011-06-24
OCEAN Untitled
 
44 Handå, Aleksander; Alver, Morten; Edvardsen, Christian Vik; Halstensen, Stein; Olsen, Anders Johny; Øie, Gunvor; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Reinertsen, Helge.
Growth of farmed blue mussels (Mytilus edulis L.) in a Norwegian coastal area; comparison of food proxies by DEB modeling. Journal of Sea Research 2011 ;Volum 66.(4) s. 297-307
OCEAN NTNU Untitled
 
45 Reitan, Kjell Inge.
Digestion of lipids and carbohydrates from microalgae (Chaetoceros muelleri Lemmermann and Isochrysis aff. galbana clone T-ISO) in juvenile scallops (Pecten maximus L.). Aquaculture Research 2011 ;Volum 42.(10) s. 1530-1538
OCEAN Untitled
 
46 Skrede, Anders; Mydland, Liv Torunn; Ahlstrøm, Øystein Jan; Reitan, Kjell Inge; Gislerød, Hans Ragnar; Øverland, Margareth.
Evaluation of microalgae as sources of digestible nutrients for monogastric animals. Journal of Animal and Feed Sciences 2011 ;Volum 20.(1) s. 131-142
OCEAN NMBU Untitled
 
47 Øie, Gunvor; Reitan, Kjell Inge; Evjemo, Jan Ove; Støttrup, Josianne; Olsen, Yngvar.
Live Feeds. I: Larval Fish Nutrition. John Wiley & Sons 2011 ISBN 978-0-8138-1792-7. s. 307-334
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2010
48 Forbord, Silje; Wang, Xinxin; Broch, Ole Jacob; Reitan, Kjell Inge.
Growth experiments of Saccharina latissima in a mesocosm and an open system. British Phycologist Society 58th Annual Winter Meeting; 2010-01-08 - 2010-01-08
OCEAN NTNU Untitled
 
49 Forbord, Silje; Wang, Xinxin; Reitan, Kjell Inge.
Growth experiments and chemical analysis of Saccharina latissima in an integrated aquaculture system. XX International Seaweed Symposium; 2010-02-22 - 2010-02-26
OCEAN NTNU Untitled
 
50 McClimans, Thomas; Handå, Aleksander; Fredheim, Arne; Lien, Egil; Reitan, Kjell Inge.
Controlled artificial upwelling in a fjord to stimulate non-toxic algae. Aquacultural Engineering 2010 ;Volum 42.(3) s. 140-147
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste