Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 146 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Lee, Kwangil; Rødseth, Ørnulf Jan.
ICMASS 2018 : Proceedings of the 1st International Conference on Maritime Autonomous Surface Ships. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1628-5) 50 s. SINTEF proceedings(3)
OCEAN Untitled
 
2 Rødseth, Ørnulf Jan.
Autonome skip internasjonalt: Hvordan ligger Norge an?. Årbok / Norges Tekniske Vitenskapsakademi - NTVA 2019 ;Volum 2019. s. 43-4
OCEAN Untitled
 
3 Rødseth, Ørnulf Jan.
Autonome skip og disruptive endringer for industrien. Norske Skipsverfts årsmøte 2019; 2019-03-29 - 2019-03-29
OCEAN Untitled
 
4 Rødseth, Ørnulf Jan.
Autonomous Ships in Norway. CSIC Internt seminar; 2019-05-06 - 2019-05-06
OCEAN Untitled
 
5 Rødseth, Ørnulf Jan.
Defining Ship Autonomy by Characteristic Factors. I: ICMASS 2018 : Proceedings of the 1st International Conference on Maritime Autonomous Surface Ships. SINTEF akademisk forlag 2019 ISBN 978-82-536-1628-5. s. 19-26
OCEAN Untitled
 
6 Rødseth, Ørnulf Jan.
Economic aspects for deep sea autonomous shipping. BIMCO AUtonomous ships seminar; 2019-03-27 - 2019-03-27
OCEAN Untitled
 
7 Rødseth, Ørnulf Jan.
Fjordkryssing av Romsdalsfjorden: Fremtidens ferger et alternativ?. Fjordkryssing av Romsdalsfjorden - Unngå undersjøiske tuneller; 2019-03-25 - 2019-03-25
OCEAN Untitled
 
8 Rødseth, Ørnulf Jan.
Norway's Practice and Experience on AUtonomous Ships. 2019 International Forum on Smart Ships & Shipping; 2019-05-08 - 2019-05-08
OCEAN Untitled
 
9 Rødseth, Ørnulf Jan.
Shipping 4.0: Disrupting the Shipping Business as We Know It?. Norway-Singapore Maritime Digitalization and Transformation Seminar; 2019-01-31 - 2019-01-31
OCEAN Untitled
 
10 Rødseth, Ørnulf Jan.
Update from Norway/INAS. UK Maritime Autonomous Systems Regulatory Conference 2019; 2019-01-17 - 2019-01-18
OCEAN Untitled
 
11 Rødseth, Ørnulf Jan; Meland, Per Håkon; Frøystad, Christian; Drugan, Ovidiu Valentin.
PKI vs. Blockchain when Securing Maritime Operations. European Journal of Navigation 2019
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2018
12 Bernsmed, Karin; Frøystad, Christian; Meland, Per Håkon; Nesheim, Dag Atle; Rødseth, Ørnulf Jan.
Visualizing cyber security risks with bow-tie diagrams. Lecture Notes in Computer Science 2018 ;Volum 10744. s. 38-56
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
13 Ho, Tu Dac; Hagaseth, Marianne; Rialland, Agathe Isabelle; Rødseth, Ørnulf Jan; Criado, Ruben Gonzalez; Ziaragkas, Georgios.
Internet of Things at Sea: Using AIS and VHF over Satellite in Remote Areas. 7th Transport Research Arena TRA 2018; 2018-04-16 - 2018-04-19
OCEAN Untitled
 
14 Porathe, Thomas; Hoem, Åsa Snilstveit; Rødseth, Ørnulf Jan; Fjørtoft, Kay Endre; Johnsen, Stig Ole.
At least as safe as manned shipping? Autonomous shipping, safety and “human error”. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 417-425
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
15 Rødseth, Ørnulf Jan.
Assessing Business Cases for Autonomous and Unmanned Ships. I: Technology and Science for the Ships of the Future. Proceedings of NAV 2018: 19th International Conference on Ship & Maritime Research.. IOS Press 2018 ISBN 978-1-61499-870-9. s. 1033-1041
OCEAN Untitled
 
16 Rødseth, Ørnulf Jan.
Autonome skip internasjonalt: Hvordan ligger Norge an?. NTVA Medlemsmøte; 2018-04-25 - 2018-04-25
OCEAN Untitled
 
17 Rødseth, Ørnulf Jan.
Autonomous ship R&D in Norway. International meeting on ensuring the maritime traffic safety for the emerging Maritime Autonomous Surface Ship; 2018-03-06 - 2018-03-07
OCEAN Untitled
 
18 Rødseth, Ørnulf Jan.
Autonomous ship research in Norway. ICMASS 2018; 2018-11-08 - 2018-11-08
OCEAN Untitled
 
19 Rødseth, Ørnulf Jan.
Autonomous shipping projects in Norway. Fifty-second session of the Working Party on the Standardization of Technical and Safety Requirements in Inland Navigation Workshop - Autonomous shipping and inland Navigation; 2018-02-14 - 2018-02-14
OCEAN Untitled
 
20 Rødseth, Ørnulf Jan.
Connected and Automated Transport (CAT):Fremtidens maritime transportsystemer. Bergen Shipping Conference; 2018-09-14 - 2018-09-14
OCEAN Untitled
 
21 Rødseth, Ørnulf Jan.
Datasikkerhet I maritim transport: Blockchain eller public key?. Innovasjonskonferansen e-nav.no 2018; 2018-09-12 - 2018-09-12
OCEAN Untitled
 
22 Rødseth, Ørnulf Jan.
Defining ship autonomy by characteristic factors. ICMASS 2018; 2018-11-09 - 2018-11-09
OCEAN Untitled
 
23 Rødseth, Ørnulf Jan.
Disrupting maritime transport and logistics – autonomous shipping projects in Norway. Spaceport Norway 2018; 2018-05-23 - 2018-05-24
OCEAN Untitled
 
24 Rødseth, Ørnulf Jan.
En stor mulighet for Norge Ubemannede skip truer verken internasjonal skipsfart eller gode sjøfolk.. Bergens Tidende 2018
OCEAN Untitled
 
25 Rødseth, Ørnulf Jan.
Globale endringer gjennom Shipping 4.0 og autonome skip. Avanserte Fartøy 2018; 2018-11-21 - 2018-11-22
OCEAN Untitled
 
26 Rødseth, Ørnulf Jan.
Hvordan autonome skip vil revolusjonere shipping. ERFA 2018; 2018-01-16 - 2018-01-17
OCEAN Untitled
 
27 Rødseth, Ørnulf Jan.
Hvorfor jobber vi med båter uten mannskap?. Framtidas tømmertransport; 2018-01-18 - 2018-01-18
OCEAN Untitled
 
28 Rødseth, Ørnulf Jan.
Improving Marine Transport in Norway with Unmanned and Autonomous Ships. Currents 2018; 2018-10-02 - 2018-10-02
OCEAN Untitled
 
29 Rødseth, Ørnulf Jan.
Maritime Data Space: Distributing data while keeping the owner's in control. Smarter Shipping; 2018-08-28 - 2018-08-30
OCEAN Untitled
 
30 Rødseth, Ørnulf Jan.
The autonomous ship's need for constraints. ICMASS 2018; 2018-11-09 - 2018-11-09
OCEAN Untitled
 
31 Rødseth, Ørnulf Jan.
Why are we developing unmanned ships?. Navigando 2018; 2018-06-13 - 2018-06-23
OCEAN Untitled
 
32 Rødseth, Ørnulf Jan; Berre, Arne- Jørgen.
From digital twin to maritime data space: Transparent ownership and use of ship information. ISIS-MTE 2018; 2018-09-27 - 2018-09-28
OCEAN UiO Untitled
 
33 Rødseth, Ørnulf Jan; Koushan, Kourosh.
The ship and the new supply chain. The Motorship [Fagblad] 2018-10-01
OCEAN NTNU Untitled
 
34 Rødseth, Ørnulf Jan; Kvamstad-Lervold, Beate.
Avskaff fergekøene, ikke fergene. Dagens næringsliv 2018
OCEAN Untitled
 
35 Rødseth, Ørnulf Jan; Meland, Per Håkon; Frøystad, Christian; Drugan, Ovidiu Valentin.
PKI vs. Blockchain when Securing Maritime Operations. ISIS -MTE 2018; 2018-09-27 - 2018-09-28
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
36 Rødseth, Ørnulf Jan; Nordahl, Håvard; Hoem, Åsa Snilstveit.
Characterization of Autonomy in Merchant Ships. I: Proceedings of MTS/IEEE Oceans'18, Techno-Ocean 2018 - OTO'18. IEEE 2018 ISBN 978-1-5386-1653-6. s. -
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2017
37 Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard.
Teknologitrender som påvirker transportsektoren. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06694-4) 90 s. SINTEF Rapport(2017-00303)
ENERGISINT OCEAN SINTEF Untitled
 
38 Heirbaut, Jim; Rødseth, Ørnulf Jan.
DE OPKOMST VAN DE AUTONOME SCHEEPVAART, ALLE HENS VAN DEK. De Ingenieur [Fagblad] 2017-03-17
OCEAN Untitled
 
39 Rødseth, Ørnulf Jan.
Autonome Skip. Nasjonalt brukerkonferanse; 2017-11-21 - 2017-11-22
OCEAN Untitled
 
40 Rødseth, Ørnulf Jan.
Autonome skip i Norge og konsekvenser for havnene. Fremtidens Havner 2017; 2017-09-18 - 2017-09-29
OCEAN Untitled
 
41 Rødseth, Ørnulf Jan.
Autonomous merchant ship research in Norway. Ocean Week 2017; 2017-05-03 - 2017-05-05
OCEAN Untitled
 
42 Rødseth, Ørnulf Jan.
Autonomous Vessels - R&D and Ecosystem. Norway Day; 2017-11-14 - 2017-11-14
OCEAN Untitled
 
43 Rødseth, Ørnulf Jan.
Cost effective use of unmanned ships in short sea shipping. Safe positioning and navigation for automatic surface vessels; 2017-06-15 - 2017-06-15
OCEAN Untitled
 
44 Rødseth, Ørnulf Jan.
Cyber security og sikker integrasjon ombord. Maritim Kommunikasjon; 2017-02-15 - 2017-02-15
OCEAN Untitled
 
45 Rødseth, Ørnulf Jan.
Digital shipping – Shipping 4.0. Shipping 4.0 – Smart bruk av operasjonelle data; 2017-10-25 - 2017-10-26
OCEAN Untitled
 
46 Rødseth, Ørnulf Jan.
Fremtidens Godstransport med ubemannede skip. Bedriftenes Møteplass 2017; 2017-03-07 - 2017-03-08
OCEAN Untitled
 
47 Rødseth, Ørnulf Jan.
From concept to reality: Unmanned merchant ship research in Norway. I: Proceedings of Underwater Technology (UT), 2017 IEEE. IEEE 2017 ISBN 978-1-5090-5266-0.
OCEAN Untitled
 
48 Rødseth, Ørnulf Jan.
Førerløse skip kan erstatte mange vogntog. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 32-33
OCEAN Untitled
 
49 Rødseth, Ørnulf Jan.
Hva betyr begrepet autonomi for skip?. NFA Avanserte Fartøy; 2017-11-28 - 2017-11-29
OCEAN Untitled
 
50 Rødseth, Ørnulf Jan.
Maritime Autonomous Surface Ships: Norwegian Perspective. Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) Regulation - The Next Phase; 2017-11-16 - 2017-11-17
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste