Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 111 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 ; Otterholm, Egil Gjøran Fagerheim.
Vitenskap og "SDS Hansteen" i kystnasjonens tjeneste. Trondheim: NTNU 2019 110 s.
NTNU Untitled
 
2 Brandt, Thomas.
Enhet gjennom divisjoner. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 467-489
NTNU Untitled
 
3 Brandt, Thomas.
Et forskningsråd for den nye staten?. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 366-394
NTNU Untitled
 
4 Brandt, Thomas.
Et åpent råd. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 511-550
NTNU Untitled
 
5 Brandt, Thomas.
"Fremragende" som ledeord i norsk kunnskapspolitikk. I: Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019. Novus Forlag 2019 ISBN 978-82-8390-025-5. s. 325-338
NTNU Untitled
 
6 Brandt, Thomas.
Industriforskningen i entreprenørenes tid. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 45-82
NTNU Untitled
 
7 Brandt, Thomas.
Kald fusjon – en ny rådsorganisasjon i støpeskjeen. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 395-430
NTNU Untitled
 
8 Brandt, Thomas.
Kampen mot mangfoldet. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 433-464
NTNU Untitled
 
9 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
En paradoksal historie - konkluderende merknader. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 595-608
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
10 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
Kapittel 1. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 19-42
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
11 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn; Schwach, Vera.
Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2132-5) 688 s.
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
12 Schwach, Vera; Brandt, Thomas.
Internasjonaliseringsagenten. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 491-509
NIFU NTNU Untitled
 
2017
13 Brandt, Thomas.
Envisioning a national infrastructure for science – academic entrepreneurship in 1890s–1950s Norway. Management & Organizational History 2017 ;Volum 12.(3) s. 216-236
NTNU Untitled
 
14 Brandt, Thomas.
NTNU - Gløshaugens historie - byvandring for kursdeltakere hos Trondheimsguidene.. Kurs for Trondheims-guider - Byvandring; 2017-02-04 - 2017-02-04
NTNU Untitled
 
15 Brandt, Thomas.
Representing Ocean Waves as an energy resource in 1970s and 80s Norway. The High Seas and the Deep Oceans: Representations, Resources and Regulatory Governance (3ROceans) ‘Methodologies and theory’; 2017-09-21 - 2017-09-23
NTNU Untitled
 
16 Brandt, Thomas.
The Ocean as an Alternative Energy Future: Ocean Wave Energy Conversion in Norway since the 1970s. CHAM III "Oceans and Shores: Heritage, People and Environment"; 2017-07-12 - 2017-07-15
NTNU Untitled
 
17 Thue, Fredrik W.; Brandt, Thomas; Hansen, Else; Matthíasdóttir, Sigríður.
The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States. I: Student Revolt, City, and Society in Europe From the Middle Ages to the Present. Routledge 2017 ISBN 9781138048546. s. 79-95
OSLOMET NTNU Untitled
 
18 Weium, Frode.
Epokegjørende instrumenter eller kunstige surrogater? Elektroniske musikkinstrumenter i Norge før 1940. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 9788232621064) 285 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(10)
NTNU Untitled
 
2016
19 Brandt, Thomas.
Capturing the Power of the Ocean Waves: The Rise and Demise of a Research and Development Project for Ocean Wave Energy Conversion in Norway, 1970s–1990s. SHOT 2016 Society for the history of Technology Annual Meeting; 2016-06-22 - 2016-06-26
NTNU Untitled
 
2015
20 Brandt, Thomas.
Building an Infrastructure for Industrial Research in Interwar Norway – Academic Entrepreneurship from Science Funds and Industry Laboratories to Research Councils.. “Academic entrepreneurship in history. An international survey of current research”; 2015-03-11 - 2015-03-13
NTNU Untitled
 
21 Brandt, Thomas.
Hilde Gunn Slottemo Gi oss et stort HiNT! Høgskolen i Nord-Trøndelags historie 1994–2014. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015 ;Volum 94.(4) s. 662-668
NTNU Untitled
 
22 Brandt, Thomas.
Kampen om energiforskningen i oljens tidsalder - Bølgekraft mellom forskningsråd og departement. Norske historiedager 2015; 2015-06-19 - 2015-06-21
NTNU Untitled
 
2014
23 Brandt, Thomas.
Fond, råd, strateg og standardsetter – hvordan analysere forskningsrådenes mange funksjoner i et historisk perspektiv?. Forskningsrådets seminar: Hvordan skrive forskningsrådenes historie?; 2014-02-13 - 2014-02-13
NTNU Untitled
 
24 Brandt, Thomas.
Forskningsrådenes historie 1946-2016 - et overblikk og en invitasjon. Forskningspolitikk 2014 (1) s. 17-18
NTNU Untitled
 
25 Brandt, Thomas.
«Samtidshistorie og 'Public History' - historiefaget i møte med minneprosessene etter 22. juli». Seminar IKM NTNU: Samtidserfaringenes betydning for vår forskning; 2014-05-27 - 2014-05-28
NTNU Untitled
 
26 Brandt, Thomas.
The engineering professor as entrepreneur in interwar Norway. European Business History Association Annual Conference (EBHA 2014); 2014-08-21 - 2014-08-23
NTNU Untitled
 
27 Brandt, Thomas.
Tuk-Tuk, Italy/Thailand. I: Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things. Bloomsbury Academic 2014 ISBN 978-0-85785-352-3. s. 38-41
NTNU Untitled
 
28 Brandt, Thomas.
1968 as a turning point in Trondheim's university history. I: University Jubilees and University History Writing - A Challenging Relationship. Brill Academic Publishers 2014 ISBN 9789004216969.
NTNU Untitled
 
2013
29 Andersen, Håkon With; Eliassen, Knut Ove; Brandt, Thomas.
The IKEA Catalog and the Aesthetics of Everyday Life - Panel session. NSU Winter school on Everyday Aesthetics; 2013-03-22 - 2013-03-23
NTNU Untitled
 
30 Brandt, Thomas.
A Vehicle for 'Good Italians': User Design and the Vespa Clubs in Italy. I: Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Design. Bloomsbury Academic 2013 ISBN 978-0-85785-389-9. s. 271-285
NTNU Untitled
 
31 Brandt, Thomas.
About being there - Notes from a field trip in the American Landscape of Violence, May 2013. 22 July and the Negotiation of Memory - Workshop; 2013-08-12 - 2013-08-14
NTNU Untitled
 
32 Brandt, Thomas.
Vespascooteren - et moderne ikon. Mandagskåseriet; 2013-05-06 - 2013-05-06
NTNU Untitled
 
2012
33 Ballal, Amritha; Brandt, Thomas; af Gijerstam, Jan; Joshi, Moulshri; Lagerqvist, Bosse; Walters, Diana.
Contested heritage sites - rethinking methodology and practice. The case of the former Union Carbide site in Bhopal, India. Association of Critical Heritage Studies Inaugural Conference; 2012-06-05 - 2012-06-08
NTNU Untitled
 
34 Brandt, Thomas.
Intervju, Kulturnytt NRK radio, P2. I forbindelse med arrangementet "Å gripe det ubegripelige", Dokkhuset, Trondheim. Fra paneldebatt, med innlegg "22. juli: Er det for tidlig med historie?". NRK P2 Kulturnytt [Radio] 2012-04-23
NTNU Untitled
 
35 Brandt, Thomas.
NEW MEDIA, MEMORY AND HISTORY OF TRAGEDY - NEW SOCIAL MEDIA AS SOURCE FOR AN EARLY HISTORY OF THE 22 JULY TERRORIST ATTACKS IN NORWAY. Nordic Network of Memory Studies Conference; 2012-05-14 - 2012-05-16
NTNU Untitled
 
36 Brandt, Thomas.
Nina Witoszek: The Origin of the Regime of Goodness Remapping the Cultural History of Norway. Historisk Tidsskrift (Norge) 2012 (4) s. 621-626
NTNU Untitled
 
37 Brandt, Thomas.
"22. juli: Er det for tidlig med historie?". Å gripe det ubegripelige. Hvordan snakker vi om og reflekterer rundt 22/7?; 2012-04-21 - 2012-04-21
NTNU Untitled
 
38 Brandt, Thomas; Bremere, Agnese.
Zeppelinar er på veg tilbake. NRK nettugåve [Internett] 2012-05-23
NTNU Untitled
 
39 Christophersen, Axel; Brandt, Thomas; Børresen, Anne Kristine; Overskaug, Kristian.
Collecting scientific instruments: why, how and for whom?. I: Arranging and rearranging. Planning university heritage for the future. Padova University Press 2012 ISBN 9788897385264. s. 75-83
NTNU Untitled
 
40 Fagerland, Tor Einar; Brandt, Thomas.
The terrorist attacks of 22 July 2011 and the stages of Memory in the Norwegian Memorial Landscape: A preliminary sketch. Association of Critical Heritage Studies Inaugural Conference; 2012-06-05 - 2012-06-08
NTNU Untitled
 
41 Nordal, Ola; Brandt, Thomas; Normannsen, Sølvi Waterloo.
Hus-historikerne er ikke imponert. Universitetsavisa [Internett] 2012-03-23
NTNU Untitled
 
2011
42 Brandt, Thomas.
Norges tekniske høyskole og vitenskapens nytte. Seminar i Vitenskapsteori; 2011-09-07 - 2011-09-07
NTNU Untitled
 
43 Brandt, Thomas.
Studentaktivisme og universitetsdemokrati rundt 1968 i Trondheim. DET 27. NORDISKE HISTORIKERMØTE; 2011-08-11 - 2011-08-14
NTNU Untitled
 
44 Brenna, Brita; Brandt, Thomas.
Vitenskapens nytte i 250 år. Fra Opplysningstidens viten til ingeniørvitenskap i Trondheim. Seminaret i Vitenskapsteori; 2011-09-07
NTNU UiO Untitled
 
45 Christophersen, Axel; Børresen, Anne Kristine; Brandt, Thomas; Overskaug, Kristian.
Collecting scientific instruments – why and for whom?. XII Universeum network Meeting; 2011-05-26 - 2011-05-29
NTNU Untitled
 
2010
46 Brandt, Thomas.
A Contested Jubilee for a Reluctant University – Some Challenges of Writing a History of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). University jubilees and university history at the beginning of the 21st century; 2010-01-14 - 2010-01-15
NTNU Untitled
 
47 Brandt, Thomas.
Chemical Engineering versus Industrial Chemistry at the Norwegian Institute of Technology, 1930s-1950s. 4ESHS; 2010-11-18 - 2010-11-20
NTNU Untitled
 
48 Brandt, Thomas.
Presentation of NTNU’s jubilee history book. 3rd National Conference on the History of Science; 2010-10-14 - 2010-10-17
NTNU Untitled
 
49 Brandt, Thomas.
Turbulens og tankekraft - de lange linjer. Forskningens festaften 2010; 2010-09-28 - 2010-09-28
NTNU Untitled
 
50 Brandt, Thomas; Nordal, Ola.
NTNU at 100: The future factory. Gemini (English edition) 2010
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste