Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 71 << Forrige 1 2    Neste >>

2015
1 Bergheim, Irene.
«Til megen glede og stort besvær»? Ny salmebok for Den norske kyrkja. I: Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. Verbum Akademisk 2015 ISBN 978-82-543-1311-4. s. 133-154
NTNU Untitled
 
2014
2 Bergheim, Irene.
Døren høy og porten vid. Nye tendenser i norsk hymnologi. Fagseminar; 2014-03-17
NTNU Untitled
 
3 Bergheim, Irene.
«Kved opp, Guds folk». Nye salmer fra ny Norsk salmebok (2013) og deres funksjon under gudstjenesten.. Foredrag og salmekveld.; 2014-11-05 - 2014-11-05
NTNU Untitled
 
4 Bergheim, Irene.
Nytt i Norsk salmebok 2013: Børre Knudsen, Edvard Hoem og Arnold Eidslott. Salmekveld; 2014-02-25
NTNU Untitled
 
5 Bergheim, Irene; Ramsfjell, Astri.
«Når heile verda syng mot Gud». Edvard Hoems salmer i ny Norsk salmebok 2013.. Seminar på høstsamling for Ordo Crucis; 2014-11-06 - 2014-11-07
NTNU Untitled
 
2013
6 Bergheim, Irene.
Døren høy og porten vid. Salmetoner i norske salme-og koralbøker fra reformasjonen til forslag til ny salmebok 2013. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0051-4) 340 s.
NTNU Untitled
 
7 Bergheim, Irene.
Gammelt og nytt i Norsk salmebok 2013. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Populærvitenskapelig foredrag. Melhus kirke, Sør-Trøndelag; Melhus kirke, Sør-Trøndelag. 2013-11-07 - 2013-11-07
NTNU Untitled
 
8 Bergheim, Irene.
Nytt i ny norsk salmebok 2013. Salmekveld; 2013-11-07
NTNU Untitled
 
2012
9 Bergheim, Irene.
Salmer i vår tid. Nye hymnologiske tendenser. Foredragsmøte; 2012-11-28
NTNU Untitled
 
10 Skalmeraas, Nina.
SKOLEKORPSET - et attraktivt tilbud for dagens 8-åringer, eller en fritidsaktivitet på tur ut?. Trondheim: NTNU 2012 111 s.
NTNU Untitled
 
11 Skogstad, Torid.
Sør-Varanger kulturskole. Instrumentalpedagogers utfordringer i et samisk-norsk samfunn. : NTNU 2012 95 s.
NTNU Untitled
 
2011
12 Aune, Marte Elnan.
De uunnværlige jentesangerne - en undersøkelse av den unge jentestemmens vilkår. : NTNU 2011 101 s.
NTNU Untitled
 
13 Bergheim, Irene.
Gregoriansk sang i norsk tidebønn. Vesper. Kurs; 2011-10-18
NTNU Untitled
 
14 Bergheim, Irene.
Presentasjon av Kirkerådets forslag (7. juli 2011) til ny norsk salmebok. Mikkelsmesskonferanse 2011; 2011-09-28 - 2011-09-28
NTNU Untitled
 
15 Bergheim, Irene.
Where are we goingin our hymn singing? Some thoughts from the Church of Norway. IAH-Bulletin 2011 (39) s. 21-35
NTNU Untitled
 
16 Koren, Marièl Eikeset.
Niels Jesperssøns Graduale 1573 -plassering i europeisk kyrkjemusikalsk tradisjon og nyskaping. : NTNU 2011 135 s.
NTNU Untitled
 
2010
17 Bergheim, Irene.
Salmen og samfunnet. Norsk hymnologisk forenings generalforsamling 2010; 2010-06-17 - 2010-06-19
NTNU Untitled
 
2009
18 Bergheim, Irene.
Kvalitet og funksjonalitet i salmesangen. Presentasjon av forslag til ny norsk salmebok 2008. Kurs for prester og kantorer i Den norske kirke, Nidaros bispedømme; 2009-10-14 - 2009-10-14
NTNU Untitled
 
19 Bergheim, Irene.
Kvalitet og funksjonalitet i salmesangen. Presentasjon av forslag til ny norsk salmebok 2008. Etterutdanningskurs for prester og kantorer i Den norske kirke, Nidaros bispedømme; 2009-10-12 - 2009-10-12
NTNU Untitled
 
20 Bergheim, Irene.
Liturgisk musikk – praktisk/funksjonelt akkompagnement eller estetisk objekt? Kriterier for liturgisk musikk. Høringsseminar for kirkemusikere, liturgireformens musikk.; 2009-09-21 - 2009-09-22
NTNU Untitled
 
21 Bergheim, Irene.
Ny liturgisk ordinariemusikk for Den norske kirke. Ei vurdering av forslag fra ca. 20 komponister. Nordisk fagkonferanse i liturgikk; 2009-11-04 - 2009-11-06
NTNU Untitled
 
22 Bergheim, Irene.
Nye toner i salmesangen? – Aspekter ved forslaget til ny norsk salmebok. Studia Musicologica Norvegica 2009 (35) s. 119-141
NTNU Untitled
 
23 Bergheim, Irene.
Our Problems with the Hymns and Hymn Singing to day. Internasjonal hymnologikonferanse, 25th IAH-Conference; 2009-07-20 - 2009-07-31
NTNU Untitled
 
2008
24 Bergheim, Irene.
Den nye salmetonen. Musikalske tendenser innen moderne hymnodi. Seminar; 2008-06-13 - 2008-06-15
NTNU Untitled
 
25 Bergheim, Irene.
Salmesangens klang, stemme og visuelle uttrykk. Særtrekk ved den kollektive og individuelle sangen sett i forhold til kontekstuell sammenheng og kristen mystikk. 15th Nordic Musicological Congress 2008; 2008-08-05 - 2008-08-08
NTNU Untitled
 
26 Bergheim, Irene.
«Strengen er av gull». Streiftog gjennom salmeskatten. Salmeforedarg og salmekveld; 2008-03-02 - 2008-03-02
NTNU Untitled
 
27 Pettersen, Mari Ann Lervåg.
Om kunnskap og musikk i Kunnskapsløftet - en beskrivelse og vurdering av tre offentlige dokumenter. : NTNU Institutt for musikk 2008 96 s.
NTNU Untitled
 
2007
28 Bergheim, Irene.
Samme melodi – forskjellig tone. Varianter av salmetonen «Et lidet Barn saa lystelig». I: VOKAL FOLKEMUSIKK VERDEN RUNDT. STUDIES IN GLOBAL VOCAL TRADITIONS. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-22-678. s. 143-163
NTNU Untitled
 
29 Bergheim, Irene.
VOKAL FOLKEMUSIKK VERDEN RUNDT. STUDIES IN GLOBAL VOCAL TRADITIONS. Tapir Akademisk Forlag 2007 (ISBN 978-82-519-22-678) 274 s.
NTNU Untitled
 
30 Bergheim, Irene; Abildsnes, Margot.
Tidebønner fra Nidaros. Kirkeåret. Laudes/morgensang og vesper/aftensang for kirkeåret og completorium. Oslo: Verbum Forlag 2007 (ISBN 978-82-543-1087-8) 177 s.
NTNU Untitled
 
31 Bergheim, Irene; Abildsnes, Margot.
Tidebønner fra Nidaros. Olsok. Tidebønner for olsokdøgnet 28.–29. juli. Oslo: Verbum Forlag 2007 (ISBN 978-82-5431086-1) 118 s.
NTNU Untitled
 
32 Dahl, Tone.
Korpsmusikk på Byneset 1889-2007. : NTNU Institutt for musikk 2007 134 s.
NTNU Untitled
 
33 Hårklau, Eli.
Legge puslespel med Brahms. : NTNU Institutt for musikk 2007 106 s.
NTNU Untitled
 
34 Nyseter, Anne Grete.
Vokal folkemusikk fra Oppdal. : NTNU Institutt for musikk 2007
NTNU Untitled
 
35 Petersen, Anne Karin.
Kammermusikk i musikk- og kulturskolen. Er det viktig?. : NTNU Institutt for musikk 2007 107 s.
NTNU Untitled
 
36 Solli-Mork, Anniken.
Særtrekk ved Drevjas sangtradisjon. : NTNU Institutt for musikk 2007
NTNU Untitled
 
37 Sæther, Gunn.
Estetiske dimensjoner i norsk grunnskole. : NTNU Institutt for musikk 2007
NTNU Untitled
 
2006
38 Bergheim, Irene.
Hymn Tunes and Folk Song Tradition in a Rural District of Norway. I: Spiritual Folk Singing. Nordic and Baltic Protestant Traditions. Danmark: Forlaget Kragen 2006 ISBN 87-89160-11-8. s. 131-151
NTNU Untitled
 
39 Berg, Øivind.
Den norske sangskatten?. : NTNU Institutt for musikk 2006 139 s.
NTNU Untitled
 
40 Bergheim, Irene.
Samme melodi – forskjellig tone. Likheter og ulikheter i varianter av salmen «Et lidet Barn saa lysteligt». Internasjonalt forskningsseminar: Muntlig tradering i vokal folkemusikk.; 2006-03-02 - 2006-03-03
NTNU Untitled
 
2005
41 Bergheim, Irene.
Olsokfeiring og tidebønner i Trondheim. Norsk Kirkemusikk 2005 (8) s. 10-15
NTNU Untitled
 
42 Bergheim, Irene.
Salmens rytmer i tid og rom. I: Kunstens rytmer i tid og rom. Tapir Akademisk Forlag 2005 ISBN 82-519-2016-7.
NTNU Untitled
 
43 Bergheim, Irene.
Vesper og Laudes for olsok. Hefte 1 i serien Tidebønner i Nidarosdomen. Revidert 2005 Medforfatter: Margot Abildsnes. Trondheim: Nidaros domkirke og Liturgisk senter 2005 (ISBN 82-995602-6-8) 68 s. Tidebønner i Nidarosdomen(1 rev.)
NTNU Untitled
 
44 Bergheim, Irene.
Kingo's Graduale and Hymn Book, and Folk Song Style in an Norwegian Rural District. IAH-Bulletin 2005 (33) s. 373-382
NTNU Untitled
 
45 Bergheim, Irene.
Singing Prayers – prayed Songs. A presentation of restored office hours for the church year in Norway. IAH-Bulletin 2005 (33) s. 309-316
NTNU Untitled
 
46 Bergheim, Irene.
Singing Prayers – prayed Songs. Restored office hours for the Church Year, Norway. IAH-Tagung, Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologi 2005; 2005-08-07 - 2005-08-10
NTNU Untitled
 
2004
47 Bergheim, Irene.
Matutin, Non og Completorium. Hefte 2 i serien Tidebønner i Nidarosdomen. Medforfatter: Margot Abildsnes Kvadratnotasjon (musikk). Trondheim: Nidaros domkirke og Liturgisk senter 2004 (ISBN 82-995602-3-3) 85 s.
NTNU Untitled
 
48 Bergheim, Irene.
Vesper/Aftensang og Completorium. Hefte 3 i serien Tidebønner i Nidarosdomen. Medforfatter: Margot Abildsnes. Kvadratnotasjon (musikk). Trondheim: Nidaros domkirke og Liturgisk senter 2004 (ISBN 82-995602-4-1) 97 s. Tidebønner i Nidarosdomen(3)
NTNU Untitled
 
2003
49 Abildsnes, Margot; Bergheim, Irene.
TIDEBØNNER I NIDAROSDOMEN, hefte 1, Olsok, Vesper og Laudes. Trondheim: Nidaros domkirke i samarbeid med Liturgisk senter, Trondheim 2003 (ISBN 82-995602-1-7) 70 s.
NTNU Untitled
 
50 Bergheim, Irene.
Salmetoner i folketradisjonen. Hymnologiske meddelelser 2003 (1) s. 27-36
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste