Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 261 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2018
1 Mæhlum, Brit Kirsten.
Praksis. Norsk språkhistorie II.. Novus Forlag 2018 (ISBN 978-82-7099-848-7) 684 s.
NTNU Untitled
 
2 Mæhlum, Brit Kirsten; Hårstad, Stian.
Nasjonale og regionale identiteter. I: Ideologi. Norsk språkhistorie 3. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-849-4. s. 245-326
NTNU Untitled
 
3 Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten.
Dialekt, indeksikalitet og identitet. Tilstandsrapport fra provinsen. I: Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund. U Press 2018 ISBN 9788793060739. s. 247-263
NTNU UiO Untitled
 
4 Wold, Ingrid.
Kvifor ikkje nynorsk? Mekanismar og årsaker. Ein metaanalyse av sju studiar om den nynorske lekkasjen i randsoner.. Institutt for språk og litteratur, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet: I. Wold 2018 63 s.
NTNU Untitled
 
2017
5 Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten.
Hva holder lingvister egentlig på med? Språkvitenskapelige metarefleksjoner. Møte om norsk språk (MONS); 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU UiT Untitled
 
6 Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten.
Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202459208) 210 s.
NTNU UiT Untitled
 
7 Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten.
Klarer språkvitere å ha to tanker i hodet samtidig?. Fagsnakk 2017
NTNU UiT Untitled
 
8 Mæhlum, Brit Kirsten.
Dialektbruk og sosial mobilitet i Norge. Forsøk på en tilstandsrapport. Language and social mobility. Exploring the role of language for socially mobile people in the Nordic countries; 2017-10-31 - 2017-11-01
NTNU Untitled
 
2016
9 Mæhlum, Brit Kirsten.
Katastrofen som språkhistorisk forklaring. I: Historia och språkhistoria. Kungl. skytteanska samfundet 2016 ISBN 978-91-88466-90-7. s. 51-64
NTNU Untitled
 
10 Mæhlum, Brit Kirsten.
Språk og sted. En evig og uforanderlig allianse, eller...?. SONE-konferanse (Sosiolingvistisk nettverk); 2016-04-21 - 2016-04-22
NTNU Untitled
 
11 ; Dahl Rian, Cecilie.
Synlige og usynlige identiteter ved NTNU. En analyse av faglige identiteter i det semiotiske landskapet på Gløshaugen og Dragvoll.. Trondheim: NTNU Fagtrykk 2016 151 s.
NTNU Untitled
 
12 ; Midtlien, Marit.
"E har prøvd å lagt over te "bokmål", mæn dæ krølle se bære på tunga". En sosiolingvistisk studie av talemålet til ungdom i Gausdal.. Trondheim: NTNU Fagtrykk 2016 73 s.
NTNU Untitled
 
13 ; Nguyen, Mimmi.
Språklig praksis. En kvalitativ undersøkelse av språkbevaring og språktilegnelse blant norsk-vietnamesere på Sørlandet.. Trondheim: NTNU Fagtrykk 2016 61 s.
NTNU Untitled
 
14 ; Post Kjenstadbakk, Benedicte.
"You have one innate problem – du er innvandrere!" En sosiolingvistisk studie av kvinnelige migranters investering i norsk språk.. Trondheim: NTNU Fagtrykk 2016 133 s.
NTNU Untitled
 
15 ; Saltnes, Kristine Myhren.
Flerspråklighet – teoretiske og ideologiske perspektiver. En studie av debatten om flerspråklighet og morsmålsundervisning.. Trondheim: NTNU Fagtrykk 2016 73 s.
NTNU Untitled
 
16 Ommeren, Rikke van.
Den flerstemmige språkbrukeren : en sosiolingvistisk studie av norske bidialektale. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteratur 2016 (ISBN 978-82-326-1960-3)
NTNU Untitled
 
2015
17 Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten.
«Og norsk skal du bli.» Inkluderinga av minoritetar i det norske storsamfunnet. Språkdagen 2015: Språkleg mangfald i framtidas skule; 2015-11-18
NTNU Untitled
 
18 Mæhlum, Brit Kirsten.
Kva er det med dialektane på Austlandet? Status, kjenneteikn og bruk av dialektane nord på Austlandet. Arbeidsseminar om dialektrøkt i NRK; 2015-10-21 - 2015-10-21
NTNU Untitled
 
19 Mæhlum, Brit Kirsten.
"Nasjonale og regionale identiteter". Eller: Hvordan vi valgte å besvare en temmelig intrikat stiloppgave.... MONS 16 (=Møter om norsk språk); 2015-11-25 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
20 ; Anshushaug, Trude.
"Dæ æ mange ungdomma som tållå klår oppdaleng ja, minj dæ æ mange som itj gjærre dæ au" En sosiolingvistisk studie av samspillet mellom det tradisjonelle og det moderne i oppdalsmålet. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
21 Torgersen, Eivind Nessa; Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten; Røyneland, Unn.
Language Variation - European Perspectives V : Selected papers from the Seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013. John Benjamins Publishing Company 2015 (ISBN 9789027234971) 240 s. Studies in Language Variation(17)
NTNU UiO Untitled
 
2014
22 Hoel, Kjersti Aune.
"Du sjer itj det på dæm nei, hvis det det du lure på". En folkelingvistisk studie av språkoppfatninger om fintrønder. Trondheim: NTNU: Institutt for språk og litteratur 2014 58 s.
NTNU UiO Untitled
 
23 Lohndal, Terje; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten.
Finnes det lette og vanskelige språk?. Researchers' Night 2014; 2014-09-26 - 2014-09-26
NTNU Untitled
 
24 Mæhlum, Brit Kirsten.
Farvel til nynorsk i Trøndelag. Adresseavisen [Internett] 2014-11-25
NTNU Untitled
 
25 ; Clausen, Ingunn Fagervold.
En sosiolingvistisk studie av språket til ungdommer på Lillehammer. Trondheim: NTNU 2014 122 s.
NTNU Untitled
 
26 Mæhlum, Brit Kirsten; Hårstad, Stian.
"Og norsk skal du bli". Om inkluderingen av minoriteter i det norske storsamfunnet. SONE-konferansen; 2014-03-06 - 2014-03-07
NTNU UiO Untitled
 
27 ; Indrehus, Krista Lien.
"Eg er berre bergensar når eg snakkar med systera mi" Ein kvalitativ studie av samanhengen mellom identitet og talemål hos bidialektale. Trondheim: NTNU 2014 97 s.
NTNU Untitled
 
28 ; Ravnestad, Eldbjørg Synnøve Myklebust.
Ideologi og språkpolitikk. Jamstillingsvedtaket i læreplanar for norskfaget. Trondheim: NTNU 2014 67 s.
NTNU Untitled
 
29 Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten.
Det norske dialektlandskapet Sosiolingvistiske perspektiv på bruk av Nordisk dialektkorpus. I: Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-795-4. s. 197-217
NTNU UiO Untitled
 
30 Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten.
Language variation, contact and change in grammar and sociolinguistics. I: The Sociolinguistics of Grammar. John Benjamins Publishing Company 2014 ISBN 9789027259196. s. 1-11
NTNU Untitled
 
31 Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten.
The Sociolinguistics of Grammar. John Benjamins Publishing Company 2014 (ISBN 9789027259196) 260 s. Studies in Language Companion Series(154)
NTNU Untitled
 
2013
32 Kjernli, Maren Eika.
"Morsmålsopplæring for språklige minoriteter i Norge – teori og praksis". Trondheim: NTNU 2013 140 s.
NTNU Untitled
 
33 Kristiansen, Daniel Aspnes.
"Bindal - et språksamfunn på grensen. En sosiolingvistisk studie av språksamfunnet Bindal". Trondheim: NTNU 2013 148 s.
NTNU Untitled
 
34 Mæhlum, Brit.
"Forfall? Eller framskritt? Om dialektendring i Norge". Gløshaugen Akademiske Klubbs foredragsrekke; 2013-04-18 - 2013-04-18
NTNU Untitled
 
35 Mæhlum, Brit; Bredesen, Thor Håkon.
"Å skar'n si?". Offline - lineforeningsavis til Informatikk, NTNU [Avis] 2013-11-29
UiO Untitled
 
2012
36 Hilmo, Jo Vegard.
Språksamfunn i grenseland. Ein sosiolingvistisk studie av språk og språkoppfatningar i Tydalen. : NTNU, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap 2012 128 s.
NTNU Untitled
 
37 Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten.
"Fet" og "digg" danker ut "kult". Adresseavisen [Avis] 2012-09-10
NTNU Untitled
 
38 Mæhlum, Brit.
Dialektendring, Del I–III (en liten serie på i alt tre programmer, spredd ut over tre uker, 14. og 21. og 28.10.2012). Språkteigen, NRK P2 [Radio] 2012-10-14
NTNU Untitled
 
39 Mæhlum, Brit.
Stigma and Pride. Negotiations of Sami identity in late modern Norwegian Society. Sociolinguistic Symposium 19; 2012-08-21 - 2012-08-24
NTNU Untitled
 
40 Mæhlum, Brit.
Stigma og stolthet. Samisk identitetsforvaltning i det seinmoderne samfunnet. I: Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag 2012 ISBN 978-82-7099-704-6. s. 239-252
NTNU Untitled
 
41 Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten.
Det norske dialektlandskapet : Innføring i studiet av dialekter. Cappelen Damm Akademisk 2012 (ISBN 978-82-02-34941-7) 200 s.
NTNU UiO Untitled
 
2011
42 Mæhlum, Brit Kirsten.
"A Den of Iniquity" or "The Hotbed of Civilization"? Urban areas as locations for linguistic studies in Norway: A historiographical perspective. I: Language Variation – European Perspectives III. John Benjamins Publishing Company 2011 ISBN 9789027234872. s. 239-254
NTNU Untitled
 
43 Mæhlum, Brit Kirsten.
Det "ureine" språket : forsøk på en kultursemiotisk og vitenskapsteoretisk analyse. Maal og Minne 2011 (1) s. 1-31
NTNU Untitled
 
44 Mæhlum, Brit Kirsten.
Samisk identitetsforvaltning – mellom tradisjon og modernitet. Sproglig og kulturel mangfoldighed i Norden. Milepæl i nordisk fremtidsforskning på sprog- og kulturområdet; 2011-10-27 - 2011-10-28
NTNU Untitled
 
45 Mæhlum, Brit Kirsten.
Språket som sosiokulturelt signalsystem – noen teoretiske grunnpilarer. "Mesterklasse" (før-disputas), Universitetet i Bergen; 2011-05-06 - 2011-05-06
NTNU Untitled
 
46 Mæhlum, Brit Kirsten.
Trender i Trøndelag. MONS 14 (Møter om norsk språk); 2011-11-24 - 2011-11-26
NTNU Untitled
 
47 Mæhlum, Brit Kirsten; Hårstad, Stian.
Nasjonale og regionale identiteter - en skisse. Seminar i samband med nyskriving av norsk språkhistorie; 2011-11-23 - 2011-11-24
NTNU Untitled
 
48 Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten.
"Lasternes Hule" eller "Civilisationens Arnested"? Byens posisjon i norsk talemålsforskning. I: Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-623-0. s. 69-96
NTNU UiO Untitled
 
2010
49 Mæhlum, Brit Kirsten.
Forestillingene om det "ureine" språket – noen kultursemiotiske og vitenskapsteoretiske betraktninger. Nordisk seminar; 2010-12-06 - 2010-12-06
NTNU Untitled
 
50 Mæhlum, Brit Kirsten.
Language and social spaces. I: Language and Space: An International Haandbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods. Mouton de Gruyter 2010 ISBN 978-3-11-018002-2. s. 18-32
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste