Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 270 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2019
1 Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten.
"[...] at definere sin Gjenstands reale Forhold ved naturvidenskabelige Midler": Naturvitenskap versus humanvitenskap - spenninger og dragninger i norsk lingvistikk. I: Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag 2019 ISBN 978-82-8390-029-3. s. 111-128
NTNU Untitled
 
2 Mæhlum, Brit Kirsten.
Hvordan står det til med flatbygdmåla – egentlig?. Norsk målungdoms vinterleir 2019; 2019-01-18 - 2019-01-20
NTNU Untitled
 
3 Mæhlum, Brit Kirsten.
"Høtt sa du?" Dialektshow på Nasjonalbiblioteket i regi av Nasjonalbiblioteket og Språkrådet, programleder Linda Eide. Nasjonalbiblioteket [Internett] 2019-03-14
NTNU Untitled
 
4 Mæhlum, Brit Kirsten.
Høtt sa du? (Program II i 2019). Nasjonalbiblioteket [Internett] 2019-05-15
NTNU Untitled
 
5 Mæhlum, Brit Kirsten.
"Skulesentralisering er ein undervurdert faktor" i artikkelserien 'Kva veg går valdresdialekten?' i avisa Valdres. Valdres [Avis] 2019-03-30
NTNU Untitled
 
6 Mæhlum, Brit Kirsten.
Southern Saami Language and Culture—Between Stigma and Pride, Tradition and Modernity. I: The Indigenous Identity of the South Saami. Historical and Political Perspectives on a Minority within a Minority. Springer 2019 ISBN 978-3030050283. s. 17-28
NORD NTNU Untitled
 
7 Mæhlum, Brit Kirsten.
"Språkleg er Norge både paradis og anarki" i serien 'Kva veg går det med valdresdialekten?'(2). Avisa Valdres [Avis] 2019-03-09
NTNU Untitled
 
8 Mæhlum, Brit Kirsten; Røyneland, Unn.
Valdresdialekt – et målføre i alvorlig uføre?. MONS (Møter om norsk språk) 18, Trondheim; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU UiO Untitled
 
9 Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten; Gudheim, Helge.
Kva veg går det med Valdres-dialekten (2) Språkleg er Norge både paradis og anarki. Avisa Valdres [Avis] 2019-03-09
NTNU UiO Untitled
 
2018
10 ; Wold, Ingrid.
Kvifor ikkje nynorsk? Mekanismar og årsaker. Ein metaanalyse av sju studiar om den nynorske lekkasjen i randsoner.. Institutt for språk og litteratur, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet: I. Wold 2018 63 s.
NTNU Untitled
 
11 Mæhlum, Brit Kirsten.
Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag 2018 (ISBN 978-82-7099-848-7) 684 s.
NTNU Untitled
 
12 Mæhlum, Brit Kirsten; Hårstad, Stian.
Nasjonale og regionale identiteter. I: Norsk språkhistorie III: Ideologi. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-849-4. s. 245-326
NTNU Untitled
 
13 Mæhlum, Brit Kirsten; Røyneland, Unn.
Dialekt, indeksikalitet og identitet. Tilstandsrapport fra provinsen. I: Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund. U Press 2018 ISBN 9788793060739. s. 247-261
NTNU UiO Untitled
 
2017
14 Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten.
Hva holder lingvister egentlig på med? Språkvitenskapelige metarefleksjoner. Møte om norsk språk (MONS); 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU UiT Untitled
 
15 Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten.
Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202459208) 210 s.
NTNU UiT Untitled
 
16 Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten.
Klarer språkvitere å ha to tanker i hodet samtidig?. Fagsnakk 2017
NTNU UiT Untitled
 
17 Mæhlum, Brit Kirsten.
Dialektbruk og sosial mobilitet i Norge. Forsøk på en tilstandsrapport. Language and social mobility. Exploring the role of language for socially mobile people in the Nordic countries; 2017-10-31 - 2017-11-01
NTNU Untitled
 
2016
18 Mæhlum, Brit Kirsten.
Katastrofen som språkhistorisk forklaring. I: Historia och språkhistoria. Kungl. skytteanska samfundet 2016 ISBN 978-91-88466-90-7. s. 51-64
NTNU Untitled
 
19 Mæhlum, Brit Kirsten.
Språk og sted. En evig og uforanderlig allianse, eller...?. SONE-konferanse (Sosiolingvistisk nettverk); 2016-04-21 - 2016-04-22
NTNU Untitled
 
20 ; Dahl Rian, Cecilie.
Synlige og usynlige identiteter ved NTNU. En analyse av faglige identiteter i det semiotiske landskapet på Gløshaugen og Dragvoll.. Trondheim: NTNU Fagtrykk 2016 151 s.
NTNU Untitled
 
21 ; Midtlien, Marit.
"E har prøvd å lagt over te "bokmål", mæn dæ krølle se bære på tunga". En sosiolingvistisk studie av talemålet til ungdom i Gausdal.. Trondheim: NTNU Fagtrykk 2016 73 s.
NTNU Untitled
 
22 ; Nguyen, Mimmi.
Språklig praksis. En kvalitativ undersøkelse av språkbevaring og språktilegnelse blant norsk-vietnamesere på Sørlandet.. Trondheim: NTNU Fagtrykk 2016 61 s.
NTNU Untitled
 
23 ; Post Kjenstadbakk, Benedicte.
"You have one innate problem – du er innvandrere!" En sosiolingvistisk studie av kvinnelige migranters investering i norsk språk.. Trondheim: NTNU Fagtrykk 2016 133 s.
NTNU Untitled
 
24 ; Saltnes, Kristine Myhren.
Flerspråklighet – teoretiske og ideologiske perspektiver. En studie av debatten om flerspråklighet og morsmålsundervisning.. Trondheim: NTNU Fagtrykk 2016 73 s.
NTNU Untitled
 
25 Ommeren, Rikke van.
Den flerstemmige språkbrukeren : en sosiolingvistisk studie av norske bidialektale. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteratur 2016 (ISBN 978-82-326-1960-3)
NTNU Untitled
 
2015
26 Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten.
«Og norsk skal du bli.» Inkluderinga av minoritetar i det norske storsamfunnet. Språkdagen 2015: Språkleg mangfald i framtidas skule; 2015-11-18
NTNU Untitled
 
27 Mæhlum, Brit Kirsten.
Kva er det med dialektane på Austlandet? Status, kjenneteikn og bruk av dialektane nord på Austlandet. Arbeidsseminar om dialektrøkt i NRK; 2015-10-21 - 2015-10-21
NTNU Untitled
 
28 Mæhlum, Brit Kirsten.
"Nasjonale og regionale identiteter". Eller: Hvordan vi valgte å besvare en temmelig intrikat stiloppgave.... MONS 16 (=Møter om norsk språk); 2015-11-25 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
29 ; Anshushaug, Trude.
"Dæ æ mange ungdomma som tållå klår oppdaleng ja, minj dæ æ mange som itj gjærre dæ au" En sosiolingvistisk studie av samspillet mellom det tradisjonelle og det moderne i oppdalsmålet. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
30 Torgersen, Eivind Nessa; Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten; Røyneland, Unn.
Language Variation - European Perspectives V : Selected papers from the Seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013. John Benjamins Publishing Company 2015 (ISBN 9789027234971) 240 s. Studies in Language Variation(17)
NTNU UiO Untitled
 
2014
31 Hoel, Kjersti Aune.
"Du sjer itj det på dæm nei, hvis det det du lure på". En folkelingvistisk studie av språkoppfatninger om fintrønder. Trondheim: NTNU: Institutt for språk og litteratur 2014 58 s.
NTNU UiO Untitled
 
32 Lohndal, Terje; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten.
Finnes det lette og vanskelige språk?. Researchers' Night 2014; 2014-09-26 - 2014-09-26
NTNU Untitled
 
33 Mæhlum, Brit Kirsten.
Farvel til nynorsk i Trøndelag. Adresseavisen [Internett] 2014-11-25
NTNU Untitled
 
34 ; Clausen, Ingunn Fagervold.
En sosiolingvistisk studie av språket til ungdommer på Lillehammer. Trondheim: NTNU 2014 122 s.
NTNU Untitled
 
35 Mæhlum, Brit Kirsten; Hårstad, Stian.
"Og norsk skal du bli". Om inkluderingen av minoriteter i det norske storsamfunnet. SONE-konferansen; 2014-03-06 - 2014-03-07
NTNU UiO Untitled
 
36 ; Indrehus, Krista Lien.
"Eg er berre bergensar når eg snakkar med systera mi" Ein kvalitativ studie av samanhengen mellom identitet og talemål hos bidialektale. Trondheim: NTNU 2014 97 s.
NTNU Untitled
 
37 ; Ravnestad, Eldbjørg Synnøve Myklebust.
Ideologi og språkpolitikk. Jamstillingsvedtaket i læreplanar for norskfaget. Trondheim: NTNU 2014 67 s.
NTNU Untitled
 
38 Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten.
Det norske dialektlandskapet Sosiolingvistiske perspektiv på bruk av Nordisk dialektkorpus. I: Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-795-4. s. 197-217
NTNU UiO Untitled
 
39 Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten.
Language variation, contact and change in grammar and sociolinguistics. I: The Sociolinguistics of Grammar. John Benjamins Publishing Company 2014 ISBN 9789027259196. s. 1-11
NTNU Untitled
 
40 Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten.
The Sociolinguistics of Grammar. John Benjamins Publishing Company 2014 (ISBN 9789027259196) 260 s. Studies in Language Companion Series(154)
NTNU Untitled
 
2013
41 Kjernli, Maren Eika.
"Morsmålsopplæring for språklige minoriteter i Norge – teori og praksis". Trondheim: NTNU 2013 140 s.
NTNU Untitled
 
42 Kristiansen, Daniel Aspnes.
"Bindal - et språksamfunn på grensen. En sosiolingvistisk studie av språksamfunnet Bindal". Trondheim: NTNU 2013 148 s.
NTNU Untitled
 
43 Mæhlum, Brit.
"Forfall? Eller framskritt? Om dialektendring i Norge". Gløshaugen Akademiske Klubbs foredragsrekke; 2013-04-18 - 2013-04-18
NTNU Untitled
 
44 Mæhlum, Brit; Bredesen, Thor Håkon.
"Å skar'n si?". Offline - lineforeningsavis til Informatikk, NTNU [Avis] 2013-11-29
UiO Untitled
 
2012
45 Hilmo, Jo Vegard.
Språksamfunn i grenseland. Ein sosiolingvistisk studie av språk og språkoppfatningar i Tydalen. : NTNU, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap 2012 128 s.
NTNU Untitled
 
46 Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten.
"Fet" og "digg" danker ut "kult". Adresseavisen [Avis] 2012-09-10
NTNU Untitled
 
47 Mæhlum, Brit.
Dialektendring, Del I–III (en liten serie på i alt tre programmer, spredd ut over tre uker, 14. og 21. og 28.10.2012). Språkteigen, NRK P2 [Radio] 2012-10-14
NTNU Untitled
 
48 Mæhlum, Brit.
Stigma and Pride. Negotiations of Sami identity in late modern Norwegian Society. Sociolinguistic Symposium 19; 2012-08-21 - 2012-08-24
NTNU Untitled
 
49 Mæhlum, Brit.
Stigma og stolthet. Samisk identitetsforvaltning i det seinmoderne samfunnet. I: Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag 2012 ISBN 978-82-7099-704-6. s. 239-252
NTNU Untitled
 
50 Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten.
Det norske dialektlandskapet : Innføring i studiet av dialekter. Cappelen Damm Akademisk 2012 (ISBN 978-82-02-34941-7) 200 s.
NTNU UiO Untitled
 
    Vis neste liste