Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 198 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Kolstad, Anders Lorentzen; Austrheim, Gunnar.
Verden er ikke i rute for å oppfylle FNs bærekraftsmål.
NTNU Untitled
 
2 Kolstad, Anders Lorentzen; Austrheim, Gunnar; Solberg, Erling Johan; Speed, James David Mervyn.
Using networks to analyse the functional role of large herbivores. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NTNU NINA Untitled
 
3 Petersen, Tanja Kofod; Austrheim, Gunnar; Speed, James David Mervyn; Grøtan, Vidar.
Urban Biodiversity - a redlisted refuge or blacklisted gateway. OIKOS 2018; 2018-02-19 - 2018-02-22
NTNU Untitled
 
2017
4 Austrheim, Gunnar.
Beiting og effekt på økosystemtjenester. Workshop Miljødirektoratet: Klimaeffekten av beite – hva vet vi? Hva vet vi ikke?; 2017-10-23 - 2017-10-23
NTNU Untitled
 
5 Austrheim, Gunnar.
Byøkologi - naturbaserte løsninger i byen. Fagmøte om naturbaserte løsninger i byen; 2017-11-17 - 2017-11-17
NTNU Untitled
 
6 Austrheim, Gunnar.
Store beitedyr: Hvordan påvirker de norsk natur?. Foredrag DKNVS; 2017-10-23 - 2017-10-23
NTNU Untitled
 
7 Austrheim, Gunnar.
Økologiske effektar av sauebeiting i fjellet. Hvordan kan vi bidra til mer bærekraftig beitebruk?. Garden som leveveg; 2017-03-24 - 2017-03-24
NTNU Untitled
 
8 Austrheim, Gunnar.
Økologiske effekter av sauebeiting i fjellet. Fagdager NIBIO; 2017-08-17 - 2017-08-17
NTNU Untitled
 
9 Austrheim, Gunnar; Berger, Victoria; Daverdin, Marc; Gebreyohanis, Winta Berhie; Kolstad, Anders Lorentzen; Speed, James David Mervyn; Venete, Aurel M A; Hegland, Stein Joar; Meisingset, Erling L.; Mysterud, Atle; Solberg, Erling Johan.
SustHerb - towards sustainable herbivore management. Norsk Økologisk Forening konferanse 2017; 2017-01-12 - 2017-01-13
HVL NIBIO NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
10 Ekrem, Torbjørn; Stur, Elisabeth; Austrheim, Gunnar.
Vi må vite mer om insektene. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2017
NTNU Untitled
 
11 Kolstad, Anders Lorentzen; Austrheim, Gunnar; Solberg, Erling Johan; Venete, Aurel M A; Woodin, Sarah J.; Speed, James David Mervyn.
Cervid Exclusion Alters Boreal Forest Properties with Little Cascading Impacts on Soils. Ecosystems 2017 s. -
NINA NTNU Untitled
 
12 Kolstad, Anders Lorentzen; Austrheim, Gunnar; Solberg, Erling Johan; Venete, Aurel M A; Woodin, Sarah J.; Speed, James David Mervyn.
How does chronic moose browsing affect forest and soil properties?. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-20
NINA NTNU Untitled
 
13 Kolstad, Anders Lorentzen; Austrheim, Gunnar; Solberg, Erling Johan; Venete, Aurel M A; Woodin, Sarah J.; Speed, James David Mervyn.
Impacts of moose on boreal forest vegetation and ecosystem properties. Ecology across borders; 2017-12-13 - 2017-12-13
NINA NTNU Untitled
 
14 Setten, Gunhild; Austrheim, Gunnar.
Bærekraftig beiting i fjellet: Hvilke prinsipper legger sentrale interessegrupper til grunn for å balansere mellom ressursbruk og ressursgrunnlag?. Tidsskriftet Utmark 2017 ;Volum 2017.(2) s. 20-34
NTNU Untitled
 
15 Speed, James David Mervyn; Austrheim, Gunnar.
The importance of herbivore density and management as determinants of the distribution of rare plant species. Biological Conservation 2017 ;Volum 205. s. 77-84
NTNU Untitled
 
2016
16 Austrheim, Gunnar; Friberg, Nikolai; Vandvik, Vigdis.
Handlingsplanen for naturmangfold lover for lite. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2016
NIVA NTNU UiB Untitled
 
17 Austrheim, Gunnar; Speed, James David Mervyn; Evju, Marianne; Hester, Alison; Holand, Øystein; Loe, Leif Egil; Martinsen, Vegard; Mobæk, Ragnhild; Mulder, Jan; Steen, Harald; Thompson, Des B.A.; Mysterud, Atle.
Synergies and trade-offs between ecosystem services in analpine ecosystem grazed by sheep – An experimental approach. Basic and Applied Ecology 2016 ;Volum 17.(7) s. 596-608
NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
18 Martinsen, Vegard; Mulder, Jan; Speed, James David Mervyn; Mysterud, Atle; Austrheim, Gunnar.
Grazing & treeline advance in alpine zones: Effects on ecosystem carbon stocks. Seminar: "Soil in a changing world"; 2016-12-05 - 2016-12-05
NTNU UiO NMBU Untitled
 
19 Martinsen, Vegard; Mulder, Jan; Speed, James David Mervyn; Mysterud, Atle; Austrheim, Gunnar.
Results of long-term grazing Experiments in Norway - focus on C & N. Prosjektetablering og informasjonsmøter i Kina; 2016-04-13 - 2016-04-15
NTNU UiO NMBU Untitled
 
20 Mulder, Jan; Martinsen, Vegard; Speed, James David Mervyn; Mysterud, Atle; Austrheim, Gunnar.
Grazing & treeline advance in alpine zones: Effects on ecosystem carbon stocks. Invited lecture; 2016-10-19 - 2016-10-19
NTNU UiO NMBU Untitled
 
21 Mulder, Jan; Martinsen, Vegard; Speed, James David Mervyn; Mysterud, Atle; Austrheim, Gunnar.
Treeline advance in alpine zones: Effects on ecosystem carbon stocks. Japan - Norway Arctic Science and Innivation Week 2016; 2016-06-02
NTNU UiO NMBU Untitled
 
22 Mysterud, Atle; Austrheim, Gunnar.
The role of individual traits and environmental factors for diet composition of sheep. PLoS ONE 2016 ;Volum 11.(1) s. 1-12
NTNU UiO Untitled
 
23 Ross, Louise C.; Austrheim, Gunnar; Asheim, Leif Jarle; Bjarnason, Gunnar; Feilberg, Jon; Fosaa, Anna Maria; Hester, Alison J.; Holand, Øystein; Jónsdóttir, Ingibjörg S; Mortensen, Lis E.; Mysterud, Atle; Olsen, Erla; Skonhoft, Anders; Speed, James David Mervyn; Steinheim, Geir; Thompson, Des B.A.; Thorhallsdottir, Anna G..
Sheep grazing in the North Atlantic region: A long-term perspective on environmental sustainability. Ambio 2016 ;Volum 45.(5) s. 551-566
NIBIO NTNU UiO NMBU UNIS Untitled
 
24 Setten, Gunhild; Austrheim, Gunnar; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Dietze-Schirdewahn, Annegreth.
Landskap og areal. I: Synteserapport Norsk miljøforskning mot 2015. Oslo, Norge: Norges Forskningsråd 2016 s. 36-40
NF NTNU NMBU Untitled
 
25 Setten, Gunhild; Austrheim, Gunnar; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Dietze-Schirdewahn, Annegreth.
Landskap og areal - drivkrefter og dynamikk. Norsk miljøforskning underveis; 2016-04-20 - 2016-04-21
NF NTNU NMBU Untitled
 
26 Speed, James David Mervyn; Austrheim, Gunnar; Hester, Alison J.; Martinsen, Vegard; Mulder, Jan; Mysterud, Atle.
Ecological responses to sheep grazing in Norwegian mountains: Insight from long-term experimental approaches. Grazing in a changing Nordic region; 2016-09-12 - 2016-09-15
NTNU UiO NMBU Untitled
 
2015
27 Austrheim, Gunnar.
Korleis gjera sauebeitinga til eit gode for næringa og naturen?. Heiplansamling Lysebotn 17.09.2015; 2015-09-17 - 2015-09-17
NTNU Untitled
 
28 Austrheim, Gunnar; Endresen, Dag Terje Filip; Finstad, Anders Gravbrøt; Grytnes, John-Arvid; Koch, Wouter; Lindgaard, Arild; Mathisen, Ingrid Ertshus; Speed, James David Mervyn; Øien, Dag-Inge.
Deling av vegetasjonsdata: Forslag til infrastruktur for å sikre faglige og tekniske standarder som kan lette datautveksling. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie 2015 (ISBN 978-82-8322-044-5) ;Volum 2015.28 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(4)
NTNU UiB UiO Untitled
 
29 Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen.
Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 (ISBN 9788283050189) ;Volum 2015.207 s. Skrifter(3)
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
30 Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen.
Arealbruk og landskapsendringer i fjellet - en introduksjon til bokas formål. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. s. 9-18
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
31 Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen.
Forvaltning av et mangfoldig fjellandskap i stadig endring. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. s. 189-205
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
32 Austrheim, Gunnar; Kirchhefer, Andreas; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen.
Hvordan studere arealbruk og landskapsendringer? Presentasjon av studieområder og arbeidsmetoder. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. s. 19-24
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
33 Austrheim, Gunnar; Speed, James David Mervyn; Evju, Marianne; Hester, Alison J.; Holand, Øystein; Loe, Leif Egil; Martinsen, Vegard; Mobæk, Ragnhild; Mulder, Jan; Steen, Harald; Thompson, Des B.A.; Mysterud, Atle.
Effects of sheep grazing on biodiversity and ecosystem services in a mountain environment: An experimental approach. Mountains of Our Future Earth; 2015-10-04 - 2015-10-08
NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
34 ; Maurset, Marie Uhlen.
Long-term Effects of Shifts in Grazing Pressure on Alpine Plant Species along an Elevational Gradient. : Norwegian University of Science and Technology 2015 41 s.
NTNU Untitled
 
35 ; Nes, Toril.
The Effects of Moose (Alces alces)Browsing on Boreal Tree Species in Norway and Quebec. : Norwegian University of Science and Technology 2015
NTNU Untitled
 
36 Fagerheim, William; Brattli, Terje; Austrheim, Gunnar.
Forvaltningssyn og landskapsverdier hos næringsutøvere i fjellets landskapsvernområder. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. s. 181-188
NTNU Untitled
 
37 Jepsen, Martin Rudbeck; Kuemmerle, Tobias; Muller, Daniel; Erb, Karlheinz; Verburg, Peter H; Haberl, Helmut; Vesterager, Jens Peter; Andric, Maja; Antrop, Marc; Austrheim, Gunnar; Björn, Ismo; Bondeau, Alberte; Burgi, Matthias; Bryson, Jessica; Caspar, Gilles; Cassar, Louis F; Conrad, Elisabeth; Chromy, Pavel; Daugirdas, Vidmantas; Van Eetvelde, Veerle; Elena-Rossello, Ramon; Gimmi, Urs; Izakovicova, Zita; Jancak, Vit; Jansson, Ulf; Kladnik, Drago; Kozak, Jacek; Konkoly-Gyuro, Eva; Krausmann, Fridolin; Mander, Ülo; McDonagh, John; Pärn, Jaan; Niedertscheider, Maria; Nikodemus, Olgerts; Ostapowicz, Katarzyna; Perez-Soba, Marta; Pinto-Correia, Teresa; Ribokas, Gintaras; Rounsevell, Mark; Schistou, Despoina; Schmit, Claude; Terkenli, Theano; Tretvik, Aud Mikkelsen; Trzepacz, Piotr; Vadineanu, Angheluta; Walz, Ariane; Zhllima, Edvin; Reenberg, Anette.
Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010. Land Use Policy 2015 ;Volum 49. s. 53-64
NTNU Untitled
 
38 Maurset, Marie Uhlen; Austrheim, Gunnar; Speed, James David Mervyn.
Long term effects of shifts in grazing pressure on alpine herbs vary along an elevational gradient. Norwegian Ecological Society; 2015-03-12 - 2015-03-13
NTNU Untitled
 
39 Meisingset, Erling L.; Austrheim, Gunnar; Solberg, Erling Johan; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet.
Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter. Utvikling av blåbærlyngen etter tørkevinteren 2014. Ås: NIBIO 2015 (ISBN 978-82-17-01525-3) ;Volum 1.27 s. NIBIO Rapport(64)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
40 Nes, Toril; Austrheim, Gunnar; Speed, James David Mervyn.
The effects of moose (Alces alces) browsing on boreal tree species in Norway and Quebec. Norwegian Ecological Society; 2015-03-12 - 2015-03-13
NTNU Untitled
 
41 Sjøgren, Per Johan E; Austrheim, Gunnar; Stene, Kathrine; Hjelle, Kari Loe; Rosvold, Jørgen; Tretvik, Aud Mikkelsen.
Fjellets kulturlandskapshistorie. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. s. 159-179
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
42 Speed, James David Mervyn; Martinsen, Vegard; Hester, Alison J.; Holand, Øystein; Mulder, Jan; Mysterud, Atle; Austrheim, Gunnar.
Carbon storage across the alpine treeline ecotone: Thresholds and impacts of climatic and land-use change. Mountains of Our Future Earth; 2015-10-04 - 2015-10-08
NTNU UiO NMBU Untitled
 
43 Speed, James David Mervyn; Martinsen, Vegard; Hester, Alison J.; Holand, Øystein; Mulder, Jan; Mysterud, Atle; Austrheim, Gunnar.
Continuous and discontinuous variation in ecosystem carbon stocks with elevation across a treeline ecotone. Biogeosciences 2015 ;Volum 12.(5) s. 1615-1627
NTNU UiO NMBU Untitled
 
44 Tretvik, Aud Mikkelsen; Aune, Egil Ingvar; Daverdin, Marc; Hassel, Kristian; Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars Fredrik; Øien, Dag-Inge; Austrheim, Gunnar.
Budalen landskapsvernområde - seterdal med flere historiske lag. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. s. 81-115
NTNU Untitled
 
45 Wasof, Safaa; Lenoir, Jonathan; Aarrestad, Per Arild; Alsos, Inger Greve; Armbruster, W. Scott; Austrheim, Gunnar; Bakkestuen, Vegar; Birks, Harry John Betteley; Bråthen, Kari Anne; Broennimann, Olivier; Brunet, Jörg; Bruun, Hans Henrik; Dahlberg, Carl Johan; Diekmann, Martin; Dullinger, Stefan; Dynesius, Mats; Ejrnæs, Rasmus; Gegout, Jean-Claude; Graae, Bente Jessen; Grytnes, John-Arvid; Guisan, Antoine; Hylander, Kristoffer; Jonsdottir, Ingibjørg; Kapfer, Jutta; Klanderud, Kari; Luoto, Miska; Milbau, Ann; Moora, Mari; Nygaard, Bettina; Odland, Arvid; Pauli, Harald; Ravolainen, Virve; Reinhardt, Stefanie; Sandvik, Sylvi Marlen; Schei, Fride Høistad; Speed, James David Mervyn; Svenning, Jens-Christian; Thuiller, Wilfried; Tveraabak, Unn; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Virtanen, Risto; Vittoz, Pascal; Willner, Wolfgang; Wohlgemuth, Thomas; Zimmermann, Niklaus E; Zobel, Martin; Decocq, Guillaume.
Disjunct populations of European vascular plant species keep the same climatic niches. Global Ecology and Biogeography 2015 ;Volum 24.(12) s. 1401-1412
NORD HSN NIBIO NINA NTNU UIA UiB UiT NMBU UNIS Untitled
 
2014
46 Austrheim, Gunnar.
Byvekst og klimatiltak kan true naturmangfoldet. Forskning.no [Internett] 2014-11-07
NTNU Untitled
 
47 Austrheim, Gunnar; Friberg, Nikolai; Sandlund, Odd Terje.
Eksperter fra hele verden skal sikre biomangfoldet. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2014
NINA NIVA NTNU Untitled
 
48 Austrheim, Gunnar; Speed, James David Mervyn; Martinsen, Vegard; Mulder, Jan; Mysterud, Atle.
Experimental effects of herbivore density on above-ground plant biomass in an alpine grassland ecosystem. Arctic, Antarctic and Alpine research 2014 ;Volum 46.(3) s. 535-541
NTNU UiO NMBU Untitled
 
49 Blix, Anna; Mysterud, Atle; Loe, Leif Egil; Austrheim, Gunnar.
Temporal scales of density-dependent habitat selection in a large grazing herbivore. Oikos 2014 ;Volum 123.(8) s. 933-942
NTNU UiO NMBU Untitled
 
50 Fagerheim, William; Setten, Gunhild; Austrheim, Gunnar.
Anbefalinger til ny forvaltningspraksis for sauebeite i fjellet. Sluttrapport fra en serie fokusgruppemøter 2012-2014. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2014 (ISBN 978-82-7126-992-0) ;Volum 2014.36 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(4)
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste