Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-19 av 19

2017
1 Hjorth, Ingeborg.
Historiebruk og historiekonstruksjon. Expertseminarium: Historiebruk och historiekonstruktion; 2017-05-23 - 2017-05-23
NTNU Untitled
 
2 Hjorth, Ingeborg.
Tråante2017 – to nye utstillinger åpner øynene for samisk kulturarv. Heimen - Lokal og regional historie 2017 ;Volum 54.(1) s. 105-108
NTNU Untitled
 
3 Hjorth, Ingeborg; Gjermshusengen, Line.
Et minne i bevegelse. Mønstre, spenninger og endringer i den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli 2011. Tidsskrift for kulturforskning 2017 ;Volum 16.(2) s. 5-29
NTNU Untitled
 
2016
4 Fagerland, Tor Einar; Hjorth, Ingeborg.
From Patriotic to Transnational Memory - Reflections on the Memorial Landscape of Norway ca. 1990-2014. I: Heritage, Democracy and the Public. Nordic Approaches. Ashgate 2016 ISBN 978-1-4724-4940-5.
NTNU Untitled
 
5 Hjorth, Ingeborg.
"Aldri mer" - introduksjonsforedrag holocaustdagen 2016. Holocaustdagen; 2016-01-27
NTNU Untitled
 
6 Hjorth, Ingeborg.
Arbeidet med utstillingen i 22.juli-senteret. Intern fagdag Jærmuseet; 2016-01-18 - 2016-01-18
NTNU Untitled
 
7 Hjorth, Ingeborg.
Historiske lag og konstruksjonen av et felles minne. Refleksjoner med utgangspunkt i eksemplene Falstad minnelandskap og 22.juli-senteret.. Monument, minne og makt. Olavshaugen på Stiklestad frem mot 2030; 2016-10-27 - 2016-10-28
NTNU Untitled
 
8 Hjorth, Ingeborg.
Utstillingen i 22.juli-senteret - grep og utfordringer. Internseminar; 2016-02-04
NTNU Untitled
 
9 Hjorth, Ingeborg Arntine Heitmann.
Nasjonale minnesteder bygger felles fortellinger. Avisa Innherred [Avis] 2016-11-02
NTNU Untitled
 
2015
10 Fagerland, Tor Einar; Gjermshusengen, Line; Hjorth, Ingeborg; Karevold, Åshild.
Utstilling i 22.juli-senteret. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling i 22.juli-senteret. Kommunal og moderniseringsdepartementet; Oslo. 2015-07-22
NTNU Untitled
 
11 Fagerland, Tor Einar; Hjorth, Ingeborg; Gjermshusengen, Line.
De viktigste tingene fortelles med dempet stemme. Gemini [Internett] 2015-07-22
NTNU Untitled
 
12 Hjorth, Ingeborg.
The Norwegian national memorial process after July 22, 2011. Never again July 22?; 2015-09-17 - 2015-09-19
NTNU Untitled
 
13 Hjorth, Ingeborg; Langås, Arne; Kjørholt, Ingvild Hagen.
Tusen dager i fangenskap - et personlig vitnesbyrd fra nazistenes dødsleirer (Frank Storm Johansen). Gyldendal Norsk Forlag A/S 2015 (ISBN 9788205480834) 256 s.
NTNU Untitled
 
14 Kjørholt, Ingvild Hagen; Langås, Arne; Hjorth, Ingeborg.
Redaktørenes forord. I: Tusen dager i fangenskap - et personlig vitnesbyrd fra nazistenes dødsleirer (Frank Storm Johansen). Gyldendal Norsk Forlag A/S 2015 ISBN 9788205480834. s. 7-14
NTNU Untitled
 
2014
15 Gjermshusengen, Line; Hjorth, Ingeborg.
July 22 and the Negotiation of Memory. Konferanse: 22. juli - Hva har forskningen lært oss?; 2014-12-12 - 2014-12-12
NTNU Untitled
 
16 Hjorth, Ingeborg; Gjermshusengen, Line.
More openness more democracy. Possibilities for participation and learning in the July 22 memorial processes. Konferanse: Memory and Learning in a Changing World; 2014-09-15 - 2014-09-17
NTNU Untitled
 
2010
17 Reitan, Jon; Vesterdal, Knut; Hjorth, Ingeborg; Nilssen, Trond Risto.
Den internasjonale Holocaustdagen 2010. Adresseavisen 2010 s. -
NTNU Untitled
 
2008
18 Hjorth, Ingeborg.
Bestialitet - Humanitet. Ove Stokstad. Falstad: Falstadsenteret 2008 (ISBN 978-82-92383-15-5) 48 s.
UiO Untitled
 
2005
19 Hjorth, Ingeborg.
Nils Aas’ monument over kong Haakon VII. En analyse fra et semiotisk perspektiv. : NTNU, Institutt for kunst- og medievitenskap 2005
NTNU Untitled