Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 85 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Øren, Anita.
Når krisen treffer - kalkulert risiko. Virtuell konferanse "Hva har vi lært av Covid-19 pandemien?"; 2020-06-23 - 2020-06-23
SINTEF Untitled
 
2019
2 Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Aasmoe, lisbeth.
Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway. International Maritime Health 2019 ;Volum 70.(2) s. 100-106
OCEAN SINTEF UiT UNN Untitled
 
3 Øien, Knut; Øren, Anita.
Hvor mye tåler samfunnets bærebjelker?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019 ;Volum 4. s. 24-29
SINTEF Untitled
 
4 Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie.
Sickness Absence and Hospitalization among Workers on Board Norwegian Fishing Vessels. Journal of Agromedicine 2019 ;Volum 24.(4) s. 357-363
OCEAN SINTEF Untitled
 
2018
5 Okstad, Eivind Halvard; Grøtan, Tor Olav; Øren, Anita.
Societal threat landscapes of petroleum industry activity in the high north. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 165-172
SINTEF Untitled
 
6 Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit.
Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06646-3) 29 s.
OCEAN SINTEF UiT UNN Untitled
 
7 Wasilkiewicz, Kinga; Kilskar, Stine Skaufel; Øren, Anita; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Kilanowska, Iwona.
Multicultural workplaces: A state of the art study of the Norwegian construction industry. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 213-220
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
8 Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Bye, Rolf Johan; Øren, Anita.
Organizational culture and societal safety: Collaborating across boundaries. Safety Science 2017 ;Volum 110. s. 89-99
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
9 Kilskar, Stine Skaufel; Wasilkiewicz, Kinga; Nygaard, Bjørn; Øren, Anita.
Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen - kartlegging av muligheter og utfordringer. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06700-2) 98 s. SINTEF Rapport(2017:00352)
SINTEF Untitled
 
10 Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita.
Work environment and health in the fishing fleet: Results from a survey amongst Norwegian fishers. International Maritime Health 2017 ;Volum 68.(4) s. 203-210
OCEAN Untitled
 
11 Wasilkiewicz, Kinga; Øren, Anita; Johnsen, Stig Ole.
Cooperation across government services: The relation between the Norwegian police and the Norwegian armed forces in the aftermath of the terror attacks of July 22nd 2011. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press 2017 ISBN 9781138029972. s. 1353-1360
SINTEF Untitled
 
12 Øren, Anita.
Gir nye krav en bedre beredskapsevne? En studie om kommunal beredskapsplikt. Lokal sikkerhetskonferanse; 2017-03-27 - 2017-03-27
SINTEF Untitled
 
13 Øren, Anita; Grøtan, Tor Olav; Dahl, Øyvind.
Pandemic Landscape of New Strains of Society. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press 2017 ISBN 9781138029972. s. 2098-2101
SINTEF Untitled
 
2016
14 Dahl, Øyvind; Rohde, Tarald; Øren, Anita.
THE TOTAL COSTS OF WORK-RELATED ILLNESSES AND INJURIES IN NORWAY. Safety 2016, the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion; 2016-09-18 - 2016-09-21
SINTEF Untitled
 
15 Hem, Karl-Gerhard; Dahl, Øyvind; Rohde, Tarald; Øren, Anita.
Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214059984) 27 s. SINTEF Rapport(A27430)
SINTEF Untitled
 
16 Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Sønvisen, Signe Annie; Aasmoe, lisbeth; Holmen, Ingunn Marie; Heidelberg, Cecilie Thon; Thorvaldsen, Trine.
Exposure to extreme work environments and musculoskeletal symptoms in the Norwegian fishing fleet. Avslutningskonferanse; 2016-05-26 - 2016-05-27
OCEAN NTNU SINTEF UiT Untitled
 
17 Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita.
Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. Trondheim: SINTEF Fiskeri og havbruk 2016 (ISBN 9788214060799) 33 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
18 Wasilkiewicz, Kinga; Øren, Anita; Johnsen, Stig Ole.
Cooperation across government services: The relation between the Norwegian police and the Norwegian armed forces in the aftermath of the terror attacks of July 22nd 2011. ESREL 2016; 2016-09-25 - 2016-09-29
SINTEF Untitled
 
19 Øren, Anita.
Beredskapsplikten må understøttes av lovverket. www.ks.no [Internett] 2016-03-10
SINTEF Untitled
 
20 Øren, Anita.
Kommunal beredskapsplikt – Gir nye krav en bedre beredskapsevne?. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-14-05974-8) 82 s.
SINTEF Untitled
 
21 Øren, Anita; Wasilkiewicz, Kinga; Mohammad, Abdul Basit; Almklov, Petter Grytten; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian.
Kommunal beredskap - hva mener kommunene?. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059748) 82 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27171)
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
22 Johnsen, Stig Ole; Øren, Anita.
10 years from risk assessment to regulatory action – is complacency creating a reactive and brittle regulatory regime in Norway?. I: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. CRC Press 2015 ISBN 9781138028791. s. 3333-3339
SINTEF Untitled
 
23 Kilskar, Stine Skaufel; Melby, Line; Øren, Anita; Lippestad, Jan Wilhelm.
Does a national incident reporting system contribute to improved patient safety: a Norwegian case. ESREL 2015; 2015-09-07 - 2015-09-10
SINTEF Untitled
 
24 Kilskar, Stine Skaufel; Melby, Line; Øren, Anita; Lippestad, Jan Wilhelm.
Does a national incident reporting system contribute to improved patient safety: a Norwegian case. I: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. CRC Press 2015 ISBN 9781138028791. s. 3801-3809
SINTEF Untitled
 
25 Tharaldsen, Jorunn-Elise; Heggland, Jon Erling; Øren, Anita.
Groups at particular risk” in the Norwegian Oil&Gas sector. IADC World Drilling 2015 Conference & Exhibition; 2015-06-17 - 2015-06-17
SINTEF Untitled
 
26 Wasilkiewicz, Kinga; Øren, Anita; Albrechtsen, Eirik; Almklov, Petter; Mohammad, Abdul Basit.
On a New Regulation for Municipal Emergency Preparedness in Norway. I: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. CRC Press 2015 ISBN 9781138028791. s. 271-279
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
27 Øren, Anita.
Kommunal beredskapsplikt - en undersøkelse blant norske kommuner. Lokal Sikkerhetskonferanse; 2015-10-12 - 2015-10-12
SINTEF Untitled
 
28 Øren, Anita; Kråkenes, Tony.
Evaluering av arbeidsmiljøindikatorene. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-05953-3) 64 s.
SINTEF Untitled
 
29 Øren, Anita; Kråkenes, Tony; Rosness, Ragnar; Antonsen, Stian.
Risikoutsatte grupper (RUG) i petroleumsnæringen – analyser av risikoeksponering ved bruk av spørreskjemadata. Stavanger: Kapittel i "Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet 2014", utgitt av Petroleumstilsynet 2015 29 s.
SINTEF Untitled
 
30 Øren, Anita; Wasilkiewicz, Kinga; Albrechtsen, Eirik; Almklov, Petter; Mohammad, Abdul Basit.
The New Regulation for Municipal Emergency Preparedness in Norway. European Safety and Reliability Conference ESREL; 2015-09-07 - 2015-09-10
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2014
31 Håbrekke, Solfrid; Øren, Anita.
Gjennomgang av sikkerhetskritiske feil – Njord A og Njord B. Trondheim: SINTEF 2014 124 s.
SINTEF Untitled
 
32 Lippestad, Jan Wilhelm; Melby, Line; Kilskar, Stine Skaufel; Øren, Anita.
Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 9788214057911) 135 s.
SINTEF Untitled
 
33 Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit.
Working environment and health in the Norwegian fishinhg fleet - challenges and health promoting factors. Health Promotion Research - An International Forum "Next Health"; 2014-08-25 - 2014-08-27
OCEAN NTNU SINTEF UiT Untitled
 
34 Øren, Anita.
Fylkestinget og reservasjonsretten. Rana Blad [Avis] 2014-03-05
SINTEF Untitled
 
35 Øren, Anita.
KrF-tull om p-piller og abort. http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/article3395158. [Internett] 2014-04-09
SINTEF Untitled
 
36 Øren, Anita.
Å overvinne spilleavhengighet - sammenhttp://psykologisk.no/2014/10/a-overvinne-spilleavhengighet-sammen/view-all/. psykologisk.no [Internett] 2014-10-18
SINTEF Untitled
 
37 Øren, Anita; Antonsen, Stian.
NTNU og SINTEF skal forske på 22. juli. Adressa [Avis] 2014-04-08
SINTEF Untitled
 
2013
38 Aasmoe, lisbeth; Bang, Berit; Heidelberg, Cecilie Thon; Holmen, Ingunn Marie; Sandsund, Mariann; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita.
Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors. MareHealth meeting in Göteborg; 2013-09-12 - 2013-09-13
OCEAN SINTEF UiT Untitled
 
39 Øren, Anita.
Forsøksprosjekt med gratis hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 år. Fra ord til handling – et seminar om gratis hormonell prevensjon til unge kvinner.; 2013-03-06 - 2013-03-06
SINTEF Untitled
 
2012
40 Øren, Anita.
Forekomst av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret, helse- og miljøundersøkelsen i 2011. FHAMU; 2012-09-12 - 2012-09-12
SINTEF Untitled
 
41 Øren, Anita.
Resultater fra Delrapport II: Forekomst av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret, helse- og miljøundersøkelsen i 2011. Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg (FHAMU); 2012-09-12 - 2012-09-12
SINTEF Untitled
 
42 Øren, Anita; Leistad, Lilian.
Delrapport II: Forekomst av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret, helse- og miljøundersøkelsen i 2011. Trondheim: SINTEF 2012 (ISBN 978-82-14-05487-3) 65 s.
SINTEF Untitled
 
43 Øren, Anita; Leistad, Lilian.
Delrapport II: Forekomst av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret, helse- og miljøundersøkelsen i 2011 - Forprosjekt – forskning om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214054873) 65 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2011
44 Øren, Anita.
Preliminære resultater fra delrapport 1 om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret. Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg (FHAMU); 2011-05-06 - 2011-05-06
SINTEF Untitled
 
45 Øren, Anita.
Preliminære resultater fra delrapport 1 om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret, 2004-2010. Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg (FHAMU); 2011-05-06 - 2011-05-06
SINTEF Untitled
 
46 Øren, Anita.
Sentrale resultater fra forskningsprosjektet: ”Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner”. Nettverksmøte om samliv og seksuell helse; 2011-09-09 - 2011-09-09
SINTEF Untitled
 
47 Øren, Anita; Bjerkan, Anne Mette.
Delrapport I: Forekomst av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret, Helse- og miljøundersøkelsene 2004-2010. Trondheim: SINTEF 2011 (ISBN 978-82-14-05092-9) 56 s.
FHI SINTEF Untitled
 
48 Øren, Anita; Leistad, Lilian.
Prevensjonsvaner hos tidligere Trionetta-brukere. Trondheim: SINTEF 2011 (ISBN 978-82-14-05231-2)
SINTEF Untitled
 
49 Øren, Anita; Leistad, Lilian.
Prevensjonsvaner til brukere av langtidsvirkende hormonell prevensjon i perioden 2004-2010. Trondheim: SINTEF 2011 (ISBN 978-82-14-05230-5) 28 s.
SINTEF Untitled
 
50 Øren, Anita; Leistad, Lilian.
Prevensjonsvaner til tidligere Trionetta-brukere. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052312) 22 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste