Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 64 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Berge, Ragnhild; Solvold, Grete Irene; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2020/2. Undersøkelse av kullgroper på Ørstad, Oppdal, Sør-Trøndelag. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2020 (ISBN 978-82-8322-223-4) 53 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2020/2)
NTNU Untitled
 
2 Jasinski, Marek E.; Carr, Gilly; Ossowski, Andrzej; Berge, Ragnhild; Vennatrø, Ragnar.
ARCHAEOLOGY OF THE FALSTAD CAMP – RESCUE EXCAVATIONS 2014. : academia.edu 2020 23 s.
NTNU Untitled
 
2019
3 Berge, Ragnhild.
Arkeologiske funn i Strindamarka. vandring med orientering om steder og virksomhet; 2019-06-05 - 2019-06-05
NTNU Untitled
 
4 Berge, Ragnhild; Henriksen, Merete Moe.
Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund. Museumsforlaget AS 2019 (ISBN 9788283050677) 214 s. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia(11)
NTNU Untitled
 
5 Berge, Ragnhild; Henriksen, Merete Moe.
Introduksjon. I: Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund. Museumsforlaget AS 2019 ISBN 9788283050677. s. 8-13
NTNU Untitled
 
6 Berge, Ragnhild; Risbøl, Ole.
Et nytt funn av gammel jernproduksjon. Klæbu Historielag Årsskrift 2019 s. 44-48
NTNU Untitled
 
7 Berge, Ragnhild; Solvold, Grete Irene; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:24. Undersøkelse av laftet brønn på Mære, Steinkjer. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978-82-8322-219-7) 46 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2019/24)
NTNU Untitled
 
8 Risbøl, Ole; Ellingsen, Ellen J. Grav; Berge, Ragnhild.
Lidar + frivillige = kulturminner på kartet. Norark.no 21.05.19.
NTNU Untitled
 
2018
9 Risbøl, Ole; Berge, Ragnhild; Ellingsen, Ellen J. Grav.
Kunnskapsbygging i fellesskap. Lidar-basert kartlegging av kulturminner i utmarka i Klæbu. Årskrift (Klæbu historielag) 2018 s. 31-33
NTNU Untitled
 
2017
10 Berge, Ragnhild.
Trekullgroper i Klæbu.. Klæbu Historielag Årsskrift 2017 s. 55-58
NTNU Untitled
 
2016
11 Berge, Ragnhild.
Reismiler. Trekullproduksjon i kobberverks- og jernverkstiden.. Klæbu Historielag Årsskrift 2016 s. 48-51
NTNU Untitled
 
12 Berge, Ragnhild; Stamnes, Arne Anderson; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2016/2. Sikringsundersøkelse av jernvinneanlegg på Hansvollen, Meråker 2015. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2016 (ISBN 978-82-8322-069-8) 48 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2016/2)
NTNU Untitled
 
2015
13 Berge, Ragnhild.
Fra hopprenn og høyfjellshotell til vikingtidens jernblåster ved Gråkallen. Kulturhistorisk vandring.. Kunnskapsbyen; 2015-06-03
NTNU Untitled
 
14 Berge, Ragnhild; Stebergløkken, Heidrun Marie Voldheim.
Introduction. I: Ritual Landscapes and Borders within Rock Art Research - Papers in Honour of Professor Kalle Sognnes.. Archaeopress 2015 ISBN 9781784911584. s. -
NTNU Untitled
 
15 Risvaag, Jon Anders; Berge, Ragnhild; Brattli, Terje.
Inn i fortida - ut i verden - i museet!. Museumsforlaget AS 2015 (ISBN 978-82-830-5019-6) 167 s. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia(9)
NTNU Untitled
 
16 Risvaag, Jon Anders; Berge, Ragnhild; Brattli, Terje.
Introduksjon. I: Inn i fortida - ut i verden - i museet!. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 978-82-830-5019-6. s. 7-9
NTNU Untitled
 
17 Stebergløkken, Heidrun Marie Voldheim; Berge, Ragnhild; Lindgaard, Eva; Stuedal, Helle Vangen.
Ritual Landscapes and Borders within Rock Art Research - Papers in Honour of Professor Kalle Sognnes.. Archaeopress 2015 (ISBN 9781784911584) 188 s.
NTNU Untitled
 
2013
18 Berge, Ragnhild.
Trekullproduksjon i Trondheimsmarka - de seneste oppdagelser. Medlemsmøte i Byåsen historielag; 2013-02-06
NTNU Untitled
 
2012
19 Berge, Ragnhild.
Bymarkas sorte gull.Trekullproduksjon i byens utmark i middelalderen. Museumsmandag; 2012-11-19
NTNU Untitled
 
20 Berge, Ragnhild.
Fra Remagropa til Trøndersk fyllearbeid – innspill etter undersøkelser av kullframstillingsanlegg i Trondheimsmarka. Samarbeidsmøte i Forvaltningen 2012. Regionsamling NTNU Vitenskapsmuseet; 2012-03-12 - 2012-03-13
NTNU Untitled
 
21 Berge, Ragnhild.
Hvorfor Bymark? Forholdet mellom Trondheim og Bymarka sett fra grunnen av. NTNUs middelalderseminar; 2012-08-30
NTNU Untitled
 
22 Berge, Ragnhild.
Sommerseter, Tunga og Lavollen – tre gårdsanlegg, hver sin skjebne. Historisk vandring; 2012-10-07
NTNU Untitled
 
23 Berge, Ragnhild.
Trekullproduksjon i bynær kontekst. Tanker om kronologi og forskningspotensiale. NFR-prosjekt ”Forskning i fellesskap” – Utmarksnettverket, workshop; 2012-12-03 - 2012-12-04
NTNU Untitled
 
24 Berge, Ragnhild; Jasinski, Marek E.; Sognnes, Kalle.
Introduction. I: N-TAG TEN: Proceedings of the 10th Nordic TAG conference at Stiklestad, Norway 2009. Archaeopress 2012 ISBN 978 1 4073 0994 1. s. XI-XIII
NTNU Untitled
 
25 Berge, Ragnhild; Jasinski, Marek E.; Sognnes, Kalle.
N-TAG TEN: Proceedings of the 10th Nordic TAG conference at Stiklestad, Norway 2009. Archaeopress 2012 (ISBN 978 1 4073 0994 1) 289 s. British Archaeological Reports - British series(2399)
NTNU Untitled
 
26 Berge, Ragnhild; Jensås, Ivar Margido.
Mer enn 1000 år gamle graver i utmarka. I: Ålenkalenderen 2013. Holtålen kommune: Bygdapreg 2012 2 s.
NTNU Untitled
 
2011
27 Berge, Ragnhild.
Arkeologiske funn i Trondheim Bymark, innslag i formiddagssendingen. NRK Trondelag formiddagsssendingen [Radio] 2011-01-19
NTNU Untitled
 
28 Berge, Ragnhild.
Bymarkas skjulte skatter. Liv og landskap gjennom 2000 år. Kultur- og naturhistorisk løype fra Baklia til Lavollen i Trondheim Bymark. Kulturminnedagen 2011; 2011-09-11
NTNU Untitled
 
29 Berge, Ragnhild.
Enestående kullfunn ved Trondheim. Aftenposten [Avis] 2011-01-19
NTNU Untitled
 
30 Berge, Ragnhild.
Gravde frem unik kullmile. Adresseavisen [Avis] 2011-09-03
NTNU Untitled
 
31 Berge, Ragnhild.
Her ligger middelalderens store industrieventyr. NRK Trøndelag [Internett] 2011-02-24
NTNU Untitled
 
32 Berge, Ragnhild.
Kullbrenning i Baklia. Spor 2011 (2) s. 22-26
NTNU Untitled
 
33 Berge, Ragnhild.
Kulturminner i utmark. Trusler og vernestrategier. Eksempler fra Trondheim og Trøndelag. Trusler mot kulturminner og kulturmiljø; 2011-09-24 - 2011-09-25
NTNU Untitled
 
34 Berge, Ragnhild.
Nysgjerrig: Kullsvart kulturminne. Adresseavisens Ukeadressa [Avis] 2011-10-01
NTNU Untitled
 
35 Berge, Ragnhild.
Trekullproduksjon i Bymarka. NRK Trøndelag [Radio] 2011-02-23
NTNU Untitled
 
36 Eivindsen, Tove; Berge, Ragnhild.
Mysteriene i Bymarka. Forskning.no [Internett] 2011-02-23
NTNU Untitled
 
2010
37 Berge, Ragnhild; Jensås, Ivar Margido.
Kulturminner i skog og mark i Holtålen. Åpent medlemsmøte; 2010-08-05
NTNU Untitled
 
38 Berge, Ragnhild; Jensås, Ivar Margido.
Kulturminner i utmark i Holtålen. Møte i forb med nytt kulturminnekart for Holtålen; 2010-10-10
NTNU Untitled
 
2009
39 Berge, Ragnhild.
Archeological Discoveries of Charcoal Pits in the Close Hinterland of Medieval Trondheim. Perspectives on Charcoal Production in Central Norway before and after the Turn of the 1st Millennium AD. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia 2009 ;Volum 7. s. 110-133
NTNU Untitled
 
40 Berge, Ragnhild.
Kulturminnedagen: Kulturhistorisk vandring langs Ilabekken. Kulturminnedagen 2009; 2009-09-13
NTNU Untitled
 
41 Berge, Ragnhild.
Middelalderbyens takmark – forvaltningsmessig randsone eller utmarksminne?. Middelalderarkeologi i Norge (MAiN) seminar 2009; 2009-03-05
NTNU Untitled
 
42 Berge, Ragnhild.
Resource management in the town common of medieval Trondheim, Norway. Presentation of an archaeological PhD-project. Siedlungsforschung Archäologie - Geschichte - Geographie 2009 ;Volum 26. s. 75-86
NTNU Untitled
 
43 Berge, Ragnhild.
Tuft og åker ved Lavollen og Helkanseter. Vandring i Iladalen; 2009-05-27
NTNU Untitled
 
44 Berge, Ragnhild; Holmvik, Mads.
Eldgamle bosettingsspor - ved Helkanseter. Byåsenmagasinet [Avis] 2009-05-30
NTNU Untitled
 
2008
45 Berge, Ragnhild.
Arkeologiske undersøkelser i utmark - utfordringer og muligheter. Perspektiver fra urban utmark. Forvaltningsmøte; 2008-02-25 - 2008-02-26
NTNU Untitled
 
46 Berge, Ragnhild.
Byens allmenning? Trekullproduksjon i Trondheims nære omland. Fredagsseminar; 2008-03-07
NTNU Untitled
 
47 Berge, Ragnhild.
Bønder i byen? Byens utmark som kilde til dagligliv og råderett i middelalderbyen. En kort presentasjon av prosjektet og noen foreløpige resultater. Forskarseminarier; Landskapsseminariet; temamöte "Städer och jordar".; 2008-02-13
NTNU Untitled
 
48 Berge, Ragnhild.
Securing the Daily Needs? The Establishment of Town Commons in Medieval Norway. International Medieval Congress (IMC); 2008-07-07 - 2008-07-10
NTNU Untitled
 
49 Berge, Ragnhild; Austrheim, Gunnar.
Natur- og Kulturhistorisk vandring langs Ilavassdraget. Medlemsmøte FANT; 2008-09-04
NTNU Untitled
 
2007
50 Berge, Ragnhild.
Charcoal production in Central Norway. Perspectives on resource management before and after the turn of the 1st millennium AD. 58. Internationales Sachsensymposium; 2007-09-01 - 2007-09-05
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste