Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-16 av 16

2016
1 Mikalsen, Kjartan Koch; Skjei, Erling; Øfsti, Audun.
Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-840-1) 570 s.
NORD NTNU Untitled
 
2 Skjei, Erling.
Remarks on Self-Refutation Arguments against Determinism. I: Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-840-1. s. 369-389
NTNU Untitled
 
2015
3 Skjei, Erling.
Et par kritiske bemerkninger til sjølgjendrivende argument av determinismen. VITFORUM, NTNU; 2015-10-06 - 2015-10-06
NTNU Untitled
 
2013
4 Knowles, Jonathan; Skjei, Erling; Amundsen, Michael.
”Fighting fire with fire” Om å bekjempe skeptisisme med skeptisisme. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2013 (3-4) s. 264-285
NTNU Untitled
 
2011
5 Skjei, Erling.
A Pyrrhonian critique of Descartes' critique of global scepticism. I: Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller. Mentis Verlag GmbH 2011 ISBN 978-3-89785-764-3. s. 95-106
NTNU Untitled
 
2010
6 Bonsaksen, Unni Elisabeth.
"Hvornår er friheden beseglet?- Når man ikke mere skammer sig over for sig selv." Nietzsche om fri vilje. Trondheim: Filosofisk institutt 2010 50 s.
NTNU Untitled
 
2008
7 Skjei, Erling.
Fri vilje som metafysikkens og vitenskapens forutsetning. Om trekk ved Descartes' teori om viljen. VITFORUM; 2008-02-12
NTNU Untitled
 
2004
8 Skjei, Erling.
Descartes og vår tid. Om Descartes' betydning for moderne filosofi. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2004 ;Volum 3. s. 153-163
NTNU Untitled
 
2003
9 Skjei, Erling.
Kritikk av den sistebegrunnede fornuft. Et forsøk på å tolke og å vurdere Descartes', Apels og Hösles gjendrivelser av skeptisismen. Trondheim: Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU 2003 (ISBN 82-471-5155-3) 279 s.
NTNU Untitled
 
2000
10 Skjei, Erling.
Kan sistebegrunneren gjendrive skeptikeren?. I: I et filosofisk terreng - festskrift til Sverre Sløgedal. Trondheim: Filosofisk institutt 2000 s. 223-225
NTNU Untitled
 
1999
11 Skjei, Erling.
Sistebegrunnelse og kriterieproblemet. I: I første, andre og tredje person, Festskrift til Audun Øfsti. Dragvoll (Trondheim),Norge: Institutt for filosofi, NTNU 1999 s. 327-329
NTNU Untitled
 
1997
12 Skjei, Erling.
Hvordan kan vi avgjøre om ei ytring kan benektes uten at det begås en performativ sjølmotsigelse? Ei bemerkning til transcendentalpragmatikkens kriterium for oppsporing av nødvendige og allmenne betingelser for argumentasjon. I: Festskrift til Johan Arnt Myrstad i anledning 50-års dagen. : Tapir Forlag, Trondheim 1997 ISBN 82-519-1367-5. s. 381-389
NTNU Untitled
 
1994
13 Skjei, Erling.
Et forsøk på å forstå den kartesianske tvilens mest radikale skritt. I: Festskrift til Ingemund Gullvåg, Filosofisk institutts publikasjonsserie nr. 19. Trondheim: Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskolen 1994 s. 4-37
NTNU Untitled
 
1992
14 Skjei, Erling.
Habermas' kritikk av Derrida eller Derridas kritikk av Habermas?. I: Teori og narrasjon: om nyare språktenking og språkteoretiske retningar. : Ariadne, Bergen 1992 ISBN 82-90477-24-4. s. 141-161
NTNU Untitled
 
1990
15 Skjei, Erling.
En undersøkelse av Ernst Tugendhats og Jürgen Habermas' oppfatning av (personalpronomenet) "jeg" (Opptrykk av magistergradsavhandling fra 1983). Trondheim: Filosofisk institutt 1990 187 s.
NTNU Untitled
 
1985
16 Skjei, Erling.
A Comment on Performative, Subject, and Proposition in Habermas's Theory of Communication. Inquiry (Oslo) 1985 ;Volum 28.(1) s. 87-104
NTNU Untitled