Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 92 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Thuen, Harald; Volckmar, Nina.
Postwar school reforms in Norway. I: Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press 2020 ISBN 9780190264093. s. -
HINN NTNU Untitled
 
2019
2 Volckmar, Nina.
Fanene i et historisk perspektiv. I: Osloskolens faner. Oslo: Smøyg forlag 2019 ISBN 978-82-690744-4-4. s. 12-19
NTNU Untitled
 
3 Volckmar, Nina.
Kulturhistorisk bakteppe for etableringen av skolefanen som en levedyktig tradisjon. Boklansering; 2019-05-10 - 2019-05-10
NTNU Untitled
 
4 Volckmar, Nina.
Norsk skoles samfunnsintegrerende rolle og dagens demokratiutfordring. Traditions and tensions - a Nordic education model?; 2019-05-15 - 2019-05-16
NTNU Untitled
 
5 Volckmar, Nina.
The Enduring Quest for Equity in Education: Comparing Norway and Australia. IPL conference; 2019-05-14 - 2019-05-14
NTNU Untitled
 
6 Volckmar, Nina.
The Faroese Path to a Comprehensive Education System. Nordic Journal of Educational History 2019 ;Volum 6.(2) s. 121-142
NTNU Untitled
 
7 Volckmar, Nina; Sundsdal, Einar.
Notes from the Editors. Nordic Journal of Educational History 2019 ;Volum 6.(2) s. -
NTNU Untitled
 
2018
8 Volckmar, Nina.
En grunnleggende kritikk av virksomheten i skole og barnehage. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie 2018
NTNU Untitled
 
9 Volckmar, Nina.
I nasjonsbyggingens tjeneste. Skolefanen som forskningsmateriale. Kulturuka i Levanger; 2018-06-13 - 2018-06-17
NTNU Untitled
 
10 Volckmar, Nina.
Social integration in Norway from late 1800s until today. Nordic Council of Ministries Conference. Nordic Education in a democratically troublesome time. Threats and opportunities; 2018-10-30 - 2018-10-31
NTNU Untitled
 
11 Volckmar, Nina.
The enduring quest for equity in education: Comparing Norway and Australia. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. -
NTNU Untitled
 
2017
12 Volckmar, Nina.
Formal education and curricula 1945-present: Scopes and challenges. Valuing the past, sustaining the future - 2nd international seminar; 2017-09-22 - 2017-09-24
NTNU Untitled
 
13 Volckmar, Nina.
Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon. Fra nasjonsbygging til markedstilpasning.. Fredagsseminar; 2017-03-10 - 2017-03-10
NTNU Untitled
 
14 Volckmar, Nina.
The Transformation of an Invented Tradition: The School Banner as a Symbol of Education. Scandinavian Journal of Educational Research 2017 ;Volum 61.(4) s. 430-447
NTNU Untitled
 
15 Volckmar, Nina; Werler, Tobias Christoph.
Norwegen. I: Die Bildungssysteme Europas. Schneider Verlag Hohengehren GmbH 2017 ISBN 3834017051. s. 520-536
HVL NTNU Untitled
 
2016
16 Volckmar, Nina.
Den utvidede enhetsskolen som kunnskapsintegrerende prosjekt. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 87-110
NTNU Untitled
 
17 Volckmar, Nina.
Enhetsskolen som solidarisk sosialdemokratisk prosjekt. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 51-86
NTNU Untitled
 
18 Volckmar, Nina.
Fellesskolen som arbeidsmarkedsintegrerende prosjekt. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 111-131
NTNU Untitled
 
19 Volckmar, Nina.
Folkeskolen som nasjonsintegrerende prosjekt. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 24-50
NTNU Untitled
 
20 Volckmar, Nina.
Grunnskolen som samfunnsintegrerende prosjekt. En sammenfattende analyse. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 132-143
NTNU Untitled
 
21 Volckmar, Nina.
Introduksjon. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 11-22
NTNU Untitled
 
22 Volckmar, Nina.
Norwegian education policy in the neo-liberal era. Gjesteforelesning; 2016-02-28 - 2016-02-28
NTNU Untitled
 
23 Volckmar, Nina.
Norwegian education policy in the neo-liberal era. Privatization. Gjesteforelesning; 2016-02-26 - 2016-02-26
NTNU Untitled
 
24 Volckmar, Nina.
Politik & Pedagogik: En biografi över Fridtjuv Berg.. Nordic Journal of Educational History 2016 ;Volum 3.(2) s. 62-64
NTNU Untitled
 
25 Volckmar, Nina.
Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49182-3) 285 s.
NTNU Untitled
 
2015
26 Volckmar, Nina.
Kunnskapsløftet som utdanningspolitisk reform og læreplan. Skolen og samfunnet - kritiske perspektiv; 2015-11-10 - 2015-11-11
NTNU Untitled
 
27 Volckmar, Nina; Werler, Tobias Christoph.
Norway. I: The Education Systems of Europe. Springer 2015 ISBN 978-3-319-07473-3. s. 603-619
HVL NTNU Untitled
 
2014
28 Imsen, Gunn; Volckmar, Nina.
The Norwegian School for All: Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. I: The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science+Business Media B.V. 2014 ISBN 978-94-007-7124-6. s. 35-55
NTNU Untitled
 
29 Volckmar, Nina.
Et blå-blått utdanningspolitisk skifte? En studie av den utdanningspolitiske retorikken i partiprogrammene til stortingsvalget 2013 og Sundvollen-plattformen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 ;Volum 98.(6) s. 482-494
NTNU Untitled
 
30 Volckmar, Nina.
Nyere norsk utdanningshistorie og utdanningspolitikk; enhet, fellesskap og privatisering. Historiedagene 2014; 2014-06-20 - 2014-06-22
NTNU Untitled
 
31 Volckmar, Nina.
Scandinavian Education Policy and a brief view on Australia. Children's Issues Center Seminar; 2014-02-18 - 2014-02-18
NTNU Untitled
 
32 Volckmar, Nina.
The Norwegian School Banner and the Constituion Day. I: EDUCATION ACROSS EUROPE — A Visual Conversation. : European Educational Research Association (EERA) 2014 ISBN 978-989-20-5026-3. s. 71-74
NTNU Untitled
 
33 Volckmar, Nina; Wiborg, Susanne.
A Social Democratic Response to Market-Led Education Policies: Concession or rejection?. I: The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science+Business Media B.V. 2014 ISBN 978-94-007-7124-6. s. 117-131
NTNU Untitled
 
2013
34 Volckmar, Nina; Wiborg, Susanne.
A Social Democratic Response to Market-Led Education Policies: Concession or rejection?. AARE 2014 - Australian Association for Research in Education; 2013-12-01 - 2013-12-05
NTNU Untitled
 
2012
35 Imsen, Gunn; Volckmar, Nina.
The Norwegian School for All - Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. ECER - European Conference on Educational Research.; 2012-09-18 - 2012-09-21
NTNU Untitled
 
36 Volckmar, Nina.
Fra solidarisk samværskultur til (solidarisk) kunnskapssamfunn: Etterkrigstidens utdanningspolitikk som danningsprosjekt. Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen; 2012-09-26 - 2012-09-28
NTNU Untitled
 
37 Volckmar, Nina.
Norway. I: Balancing freedom, autonomy and accountability in education volume 2. Wolf Legal Publishers 2012 ISBN 978-90-5850-908-6.
NTNU Untitled
 
38 Volckmar, Nina; Wiborg, Susanne.
Social Democratic Response to Market-led Education Policies: Concession or rejection?. European Conference on Educational Research; 2012-09-18 - 2012-09-21
NTNU Untitled
 
2011
39 Mjaavatn, Per Egil; Volckmar, Nina.
Skolefanen - fra kampduk til merkevare. Trondheims skolefaner 1827-2010. "Kort og godt". Museumsdag på Sveresborg Folkemuesum; 2011-01-31
NTNU Untitled
 
40 Volckmar, Nina.
Bildung in Norwegian post-war education policy. The European Conference on Educational Research; 2011-09-13 - 2011-09-16
NTNU Untitled
 
41 Volckmar, Nina.
Fra solidarisk samværskultur til (solidarisk) kunnskapssamfunn. Etterkrigstidens utdanningspolitikk som danningsprosjekt. I: Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2554-9. s. 255-278
NTNU Untitled
 
42 Volckmar, Nina.
Trondheims skolefaner. [Radio] 2011-01-25
NTNU Untitled
 
2010
43 Imsen, Gunn; Volckmar, Nina.
The Development of a School for All in Norway. (Paper in progress.). NordNet seminar; 2010-09-15 - 2010-09-17
NTNU Untitled
 
44 Imsen, Gunn; Volckmar, Nina; Ramberg, Magnus Rye; Korseberg, Karl Arne; Tvedten, Sigrunn; Tommelstad, Kjersti.
A School for All - The Case of Norway. Seminar i nettverket NordNet; 2010-03-10 - 2010-03-10
NTNU Untitled
 
45 Mjaavatn, Per Egil; Volckmar, Nina.
Skolefanen - fra kampduk til merkevare. Trondheims skolefaner 1827-2010. Tapir Akademisk Forlag 2010 (ISBN 978-82-519-2532-7) 163 s.
NTNU Untitled
 
46 Volckmar, Nina.
"En skole for alle" og privatisering - en analyse av de skandinaviske landenes privatiseringspolitikk. : Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2010 (ISBN 978-87-87185-15-8) 17 s.
NTNU Untitled
 
47 Volckmar, Nina.
Harald Thuens tiltredelsesforelesning. Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 ;Volum 94.(4) s. 291-292
NTNU Untitled
 
48 Volckmar, Nina.
Susanne Wiborg: Education and Social Integration. Comprehensive Schooling in Europe. : Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2010 (ISBN 978-87-87185-15-8) 2 s.
NTNU Untitled
 
49 Volckmar, Nina.
The Nordic Vision of a School for All meets Privatization. ECER 2010; 2010-08-25 - 2010-08-27
NTNU Untitled
 
50 Werler, Tobias; Volckmar, Nina.
Norwegen. I: Die Bildungssysteme Europas. Schneider Verlag Hohengehren GmbH 2010 ISBN 978-3-8340-0658-5. s. 526-542
HVO NTNU Untitled
 
    Vis neste liste