Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Brøseth, Heidi; Busterud, Guro; Nygård, Mari.
«Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk» – en casestudie av hvordan grammatiske termer presenteres i en lærebok i norsk for 8.-10. trinn. MONS 17, Møteom norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
2 Brøseth, Heidi; Nygård, Mari.
Ubevisst og bevisst grammatikk-kunnskap – det didaktiske potensialet i generativ grammatikk. Oppstartseminar for Master i norsk i skolen; 2017-08-09 - 2017-08-10
NTNU Untitled
 
3 Falch, Torberg; Nygård, Mari.
Norsk lærerutdanning er på rett vei. Adresseavisen 2017
NTNU Untitled
 
4 Hårstad, Stian; Nygård, Mari.
Å forstå andrespråkelevers norsk. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 231-244
NTNU Untitled
 
5 Igland, Mari Ann; Nygård, Mari.
Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028699) 264 s.
NTNU Untitled
 
6 Igland, Mari-Ann; Nygård, Mari.
Føreord. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 5-5
NTNU Untitled
 
7 Igland, Mari-Ann; Nygård, Mari.
Innleiing. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 11-12
NTNU Untitled
 
8 Jølle, Lennart; Solheim, Randi; Nygård, Mari.
Fagspesifikke tekstpraksiser i norskfaget. Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning: Grænsegængere; 2017-11-30 - 2017-12-01
NTNU Untitled
 
9 Lohndal, Terje; Nygård, Mari; Åfarli, Tor Anders.
Genustilordning. Genus i norsk; 2017-06-14 - 2017-06-14
NTNU UiT Untitled
 
10 Moe, Elisabeth Thonstad.
"Så fant jeg en dø dyr": en studie av tre andrespråkselevers substantivfraser. Trondheim: Elisabeth Thonstad Moe 2017
NTNU Untitled
 
11 Moe, Elisabeth Thonstad; Nygård, Mari.
«Så fant jeg en dø dyr.» En studie av tre andrespråkselevers substantivfraser.. Grep om skriveopplæring. Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering; 2017-11-01 - 2017-11-03
NTNU Untitled
 
12 Nygård, Mari.
Grammatikk i norskfaget. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 39-53
NTNU Untitled
 
13 Nygård, Mari.
Hvilken grammatisk innsikt trenger lærere for å veilede andrespråkselevers språk- og skriveopplæring?. Skriv! Les! 2017; 2017-05-09 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
14 Nygård, Mari.
Language learning and language awareness: Students' beliefs about grammar. Workshop on Grammar in the Classroom (SYNVAR4); 2017-02-20
NTNU Untitled
 
15 Nygård, Mari.
Språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Hva krever det av læreren?. I: Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205493926. s. 188-211
NTNU Untitled
 
16 Nygård, Mari; Brøseth, Heidi.
The position of grammar in the Norwegian education system. Workshop on Grammar in the Classroom (SYNVAR4); 2017-02-20
NTNU Untitled
 
17 Nygård, Mari; Matre, Synnøve.
Språksyn og språkteoretiske tilnærmingsmåter. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 23-39
NTNU Untitled
 
18 Revdal, Bente.
"For å kunn bruk må du ha lært.": en kvalitativ studie av tre norsklæreres grammatikkundervisning. Trondheim: Bente Revdal 2017
NTNU Untitled
 
19 Solheim, Randi; Nygård, Mari; Jølle, Lennart.
Språkkunnskap i norskfaglig tekstarbeid. Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning: Grænsegængere; 2017-11-30 - 2017-12-01
NTNU Untitled
 
20 Åfarli, Tor Anders; Nygård, Mari; Riksem, Brita Ramsevik.
Functional Projections in the DP. LISSIM 10; 2017-05-25 - 2017-05-26
NTNU Untitled
 
2016
21 Brøseth, Heidi; Nygård, Mari.
What happened to grammar in the Norwegian education system? An overview of the situation and a proposal of a new approach. The Indo-Norwegian Syntax Workshop; 2016-09-12 - 2016-09-13
NTNU Untitled
 
22 Nygård, Mari.
Silence under Agree – licensing restrictions in Norwegian discourse ellipses. Ellipsis Across Borders Conference 2016; 2016-06-20 - 2016-06-21
NTNU Untitled
 
23 Nygård, Mari.
Talespråkssyntaks: En analyse av norske diskursellipser. Norsk lingvistisk tidsskrift 2016 ;Volum 34.(1) s. 5-24
NTNU Untitled
 
24 Nygård, Mari.
Ubrukelig redskap eller kilde til innsikt? Om grammatikken i skole og lærerutdanning.. Den 14. nordiske lærerutdanningskonferansen; 2016-05-10 - 2016-05-13
NTNU Untitled
 
2015
25 Nygård, Mari; Brøseth, Heidi.
Grammatikk. Et unyttig verktøy eller en kilde til undring og kunnskap?. MoNS - Møter om Norsk Språk; 2015-11-25 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
26 Nygård, Mari; Riksem, Brita Ramsevik; Åfarli, Tor Anders.
Gender, Number, and Language Mixing in Norwegian DPs. Guest Lecture (Indo-Norwegian Cooperation Programme); 2015-10-05
NTNU Untitled
 
27 Nygård, Mari; Riksem, Brita Ramsevik; Åfarli, Tor Anders.
What language mixing can tell us about the syntax of gender. Linguistics Complexity in the Individual and Society; 2015-10-15 - 2015-10-16
NTNU Untitled
 
28 Nygård, Mari; Åfarli, Tor Anders.
On the structure of gender assignment. Indian linguistics 2015 ;Volum 76.(1-2) s. 67-76
NTNU Untitled
 
2014
29 Nygård, Mari.
Norwegian discourse ellipses in the left periphery - interacting structural and semantic restrictions. I: The Sociolinguistics of Grammar. John Benjamins Publishing Company 2014 ISBN 9789027259196. s. 171-189
NTNU Untitled
 
2013
30 Nygård, Mari.
Discourse ellipsis in spontaneously spoken Norwegian. Clausal architecture and licensing conditions. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2013 (ISBN 978-82-471-4330-8) 368 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(115)
NTNU Untitled
 
31 Nygård, Mari.
Discourse ellipsis in spontaneously spoken Norwegian: Clausal architecture and licensing conditions. : Norges reknisk-naturvitenskapelige universitet 2013 (ISBN 978-82-471-4330-8) 368 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(115)
NTNU Untitled
 
32 Nygård, Mari; Åfarli, Tor Anders.
An Analysis of Variation and Stability in Gender Assignment to Nouns. 25th Scandinavian Conference of Linguistics, workshop on 'Syntactic Variation in Scandinavia'; 2013-05-13 - 2013-05-15
NTNU Untitled
 
33 Nygård, Mari; Åfarli, Tor Anders.
Gender Assignment in American Norwegian. 4th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas; 2013-09-19 - 2013-09-21
NTNU Untitled
 
34 Nygård, Mari; Åfarli, Tor Anders.
Genus i amerikanorsk og strukturen til gensutilordning. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2013 ;Volum 2.
NTNU Untitled
 
35 Otnes, Hildegunn; Iversen, Harald M.; Nygård, Mari.
Grammatikkens plass i norskfaget i 2013 - et innspill til revisjon av læreplanen. Norsklæreren 2013 ;Volum 36.(2) s. 67-70
NTNU Untitled
 
2011
36 Nygård, Mari.
Architecture of Grammar and Phi-feature Valuing in Clause-initial Discourse Ellipses. I: On Words and Sounds: A Selection of Papers from the 40th PLM, 2009. Cambridge Scholars Publishing 2011 ISBN 978-1-4438-3161-1. s. 195-217
NTNU Untitled
 
2010
37 Nygård, Mari.
Licensing of discourse ellipses in spoken Norwegian. GSFL 2010 - Language Contact and Change - Grammatical Structure Encounters the Fluidity of Language; 2010-09-22 - 2010-09-25
NTNU Untitled
 
38 Nygård, Mari.
Taushet er gull. Om diskursellipse i norsk. Fagkveld om ingenting og vêret; 2010-11-19 - 2010-11-19
NTNU Untitled
 
2009
39 Nygård, Mari.
Agreement in discourse ellipses. Grammatik i fokus; 2009-02-05 - 2009-02-06
NTNU Untitled
 
40 Nygård, Mari.
Analysis of discourse ellipses in spontaneous spoken Norwegian. 5. Stormøte for nordisk dialektsyntaks; 2009-08-25 - 2009-08-29
NTNU Untitled
 
41 Nygård, Mari.
Phi-feature valuing in discourse ellipses. Tabu Dag; 2009-12-11 - 2009-12-12
NTNU Untitled
 
42 Nygård, Mari.
Subject drop and semantic agreement: a unified account of phi-feature valuing. LOT Summer School; 2009-06-15 - 2009-06-19
NTNU Untitled
 
43 Nygård, Mari.
Subject ellipsis: Clausal architecture and phi-feature valuing. "Clausal architecture: How universal/variable is it?" PLM 2009: 40th Poznan Linguistic Meeting; 2009-09-02 - 2009-09-05
NTNU Untitled
 
44 Nygård, Mari.
Vilkår for diskursellipse i norsk. MONS 13 - Møter om norsk språk; 2009-11-26 - 2009-11-28
NTNU Untitled
 
2008
45 Lohndal, Terje; Nygård, Mari; Åfarli, Tor Anders.
The structure of copular clauses in Norwegian. Working Papers in Scandinavian Syntax 2008 (82) s. 23-41
NTNU Untitled
 
46 Nygård, Mari.
Ellipses and the valuing of phi-features. NORMS workshop on subjects and architecture of grammar; 2008-09-18 - 2008-09-19
NTNU Untitled
 
47 Nygård, Mari.
Talespråkssyntaks. språkdagen ntnu; 2008-02-01 - 2008-02-01
NTNU Untitled
 
48 Nygård, Mari.
Verdien av morsmålet for andrespråkstilegnelse. Møte om nynorsk og innvandring; 2008-05-14 - 2008-05-14
NTNU Untitled
 
49 Nygård, Mari; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders.
Ellipsens syntaktiske struktur. I: Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag 2008 ISBN 978-82-7099-471-7. s. 172-183
NTNU Untitled
 
2007
50 Nygård, Mari.
Grammatikalitetskriterier for talt språk. Møter om norsk språk MONS 12; 2007-11-22 - 2007-11-24
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste