Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2021
1 Vik, Lars Harald.
Dette blir den største utfordringa, mener eksperten. Innherred [Internett] 2021-01-21
SINTEF Untitled
 
2 Vik, Lars Harald.
Dette blir den største utfordringa, mener eksperten. Steinkjer24 [Internett] 2021-01-24
SINTEF Untitled
 
3 Vik, Lars Harald.
Dette blir den største utfordringa, mener eksperten. mn24.no [Internett] 2021-01-22
SINTEF Untitled
 
2020
4 Sandberg, Eli; Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald.
Bioøkonomi i Innlandet - Tiltak og virkemidler. : SINTEF-rapport 2020 (00943) 2020
SINTEF Untitled
 
5 Nygaard, Marit Owren; Vik, Lars Harald.
Skatt fra studenter i Oslo. Lansering av rapport til SiO; 2020-06-03
OSLOMET SINTEF Untitled
 
6 Nygaard, Marit Owren; Vik, Lars Harald.
Skatt fra studenter i Oslo. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-310-0) ;Volum 2020.40 s. NIBR-rapport(12)
OSLOMET SINTEF Untitled
 
7 Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve; Kvellheim, Ann Kristin; Ekambaram, Anandasivakumar; Vik, Lars Harald; Hatling, Morten Arnt.
Analyse av Sivas næringshager og inkubatorer i Innlandet. : SINTEF-rapport 2020 (01069) 2020
NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
8 Vik, Lars Harald; Bjelle, Eivind Lekve.
Innlegg: Folks frykt koster mer enn nedstengningen. Dagens næringsliv 2020
SINTEF Untitled
 
2019
9 Finne, Håkon; Ramstad, Lone Sletbakk; Vik, Lars Harald.
Mobilisering, kapasitetsløft og dialog. Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06396-7) 124 s. SINTEF Rapport(2019:00882)
SINTEF Untitled
 
10 Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Stokka, Arne; Richardsen, Roger; Winther, Ulf.
The Norwegian seafood industry – Importance for the national economy. Marine Policy 2019 ;Volum 110.
OCEAN SINTEF Untitled
 
2018
11 Benedictow, Andreas; Bjøru, Emil Cappelen; Eggen, Fernanda Winger; Flatval, Vegard Salte; Norberg-Schultz, Marthe; Rybalka, Marina; Røtnes, Rolf; Stokka, Arne M.; Tofteng, Maja; Vik, Lars Harald.
Evaluation of the regionally differentiated social security contributions in Norway. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse AS 2018 (ISBN 978-82-8395-017-5) 143 s.
OSLOMET SINTEF SSB Untitled
 
12 Halvorsen, Trond; Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald.
En mer effektiv Steinkjer kommune: Anbefalte utviklingsprosjekter for Steinkjer kommune. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2018 (ISBN 978-82-14-06642-5) 32 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2018:00261)
SINTEF Untitled
 
13 Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald; Sandberg, Eli.
Gull i grønne skoger? Analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050. Oslo: SINTEF Byggforsk 2018 (ISBN 978-82-14-06802-3) 45 s. SINTEF Rapport(2018:01161)
SINTEF Untitled
 
14 Malin, Minna; Auvinen, Heidi; Tukiainen, Pauliina; Härkönen, Mika; Jussila, Ari; Halvorsen, Trond; Vik, Lars Harald; Nikkanen, Ville; Hedeler, Barbara; de Buyn, Frederik.
D7.5 Final infrastructure Development plan. Finland: Aalto University 2018 36 s.
SINTEF Untitled
 
2017
15 Jussila, Ari; Auvinen, Heidi; Tukiainen, Pauliina; Härkönen, Mika; Halvorsen, Trond; Vik, Lars Harald; Malin, Minna; Nikkanen, Ville; Hedeler, Barbara; de Bruyn, Frederik.
D6.4 Final business model and plan. Finland: VTT 2017 48 s.
SINTEF Untitled
 
16 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Finne, Håkon; Steen, Markus; Vik, Lars Harald.
Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag. TFoU-rapport 2017:10. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-259-9)
SINTEF TFoU Untitled
 
17 Winther, Ulf; Tiller, Rachel; Ratvik, Ingeborg; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Grindvoll, Inger Lise Tyholt.
Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen - leverandører, utviklingstrekk og eksport - OC2017 A-128. : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-301-7) 97 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2016
18 Flatberg, Truls; Vik, Lars Harald.
Midt på Helgeland. Hvor er det?. Rana Blad [Avis] 2016-03-05
SINTEF Untitled
 
19 Ratvik, Ingeborg; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt; Vik, Lars Harald; Richardsen, Roger.
Betydningen av fiskeflåten. Analyse av fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping med data fra 2014.. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06097-3) 36 s. SINTEF Rapport(A27818)
OCEAN SINTEF Untitled
 
20 Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Ratvik, Ingeborg; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Grindvoll, Inger Lise Tyholt; Løvland, Jarle.
Ringvirknings- og varestrømsanalyse av fiskeri- og havbruksnæringen i Nordland.. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06100-0) 115 s. SINTEF Fiskeri og havbruk AS(A27870)
OCEAN NF SINTEF Untitled
 
2015
21 Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald.
Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2013.. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-05879-6) 38 s. SINTEF Rapport(A 26915)
OCEAN SINTEF Untitled
 
22 Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Brandvik, Ruth Kongsvik; Liabø, Lars; Viken, Andreas; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald.
Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05868-0) 41 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
2014
23 Vik, Lars Harald.
Samfunnsanalyse Inn-Trøndelag - Inn-Trøndelag som del av et system av byer. Trondheim: SINTEF A26579 2014 (ISBN 9788214057959) 56 s.
SINTEF Untitled
 
2013
24 Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger Norvald; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Bye, Geir; Emaus, Per-Arne; Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Sunnanå, Knut.
Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter. Trondheim: Sintef-rapport 2013 (ISBN 978-82-14-05631-0) 200 s.
HAVFORSK OCEAN NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
2010
25 Nilssen, Inge Berg; Vik, Lars Harald; Flatberg, Truls; Lie, Ivar.
Grunnskoleundervisning, bosettingsmønster og utgiftsutjamning. Alta: Norut Alta 2010 (ISBN 978-82-7571-190-6) ;Volum 2010.54 s. Norut Alta Rapport(01)
SINTEF NORCE UiT Untitled
 
26 Stokka, Arne; Vik, Lars Harald; Johansen, Ulf.
Estimating regional flows in input-output accounts - Empirical tests of regional purchase coefficient estimations. ERSA 2010; 2010-08-19 - 2010-08-23
SINTEF Untitled
 
27 Vik, Lars Harald; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Updating regional accounts data. ERSA 2010; 2010-08-19 - 2010-08-23
SINTEF Untitled
 
2004
28 Spjelkavik, Ingrid; Vik, Lars Harald.
Delrapport: Landskapet av sosioøkonomiske faktorer i Trondheim kommune. : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214029805) 38 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
29 Vik, Lars Harald; Spjelkavik, Ingrid; Skjevdal, Rune.
Delrapport: Landskapet av sosioøkonomiske faktorer i Trondheim kommune. : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214029805) 38 s. SINTEF Rapport(STF38 A04821)
SINTEF Untitled
 
2003
30 Stokka, Arne; Vik, Lars Harald.
Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge: Nasjonale ringvirkninger av fiskeri- og havbruksnæringen - en ringvirkningsanalyse. Hovedrapport. : SINTEF rapport 2003 (ISBN 9788214044942) 47 s. SINTEF Rapport(STF38 A03615)
OCEAN SINTEF Untitled
 
2002
31 Hynne, Håkon; Fagerhaug, Tom; Vik, Lars Harald; Skjevdal, Rune.
Teknologibruk innen handel og tjenesteyting - Resultater av et forprosjekt om produktivitets- og innovasjonspotensialet ved anvendelse av teknologi. : SINTEF rapport 2002 (ISBN 8214027381) 28 s. SINTEF Rapport(STF38 A02604)
SINTEF Untitled
 
2001
32 Hubak, Marit; Vik, Lars Harald; Westvik, Morten Henry.
LEKSVIK - PÅ VEI MOT VISJON 2020. : SINTEF rapport 2001 (ISBN 8214023041) 32 s. SINTEF Rapport(STF38 A01611)
SINTEF Untitled