Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 55 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Damman, Sigrid; Bull-Berg, Heidi; Møller-Holst, Steffen; Vik, Kristian E..
HyLaw: Assessing and addressing legal-administrative barriers to FCH deployment.. Establishing and supporting Hydrogen energy supply chains; 2018-05-14 - 2018-05-15
SINTEF Untitled
 
2 Sørensen, Anette Østbø; Bjelland, Johannes; Bull-Berg, Heidi; Landmark, Andreas D.; Akhtar, Muhammad Mohsin; Olsson, Nils.
Use of mobile phone data for analysis of number of train travellers. Journal of Rail Transport Planning & Management 2018 ;Volum 8.(2) s. 123-144
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
3 Bull-Berg, Heidi; Damman, Sigrid; Hatling, Morten Arnt; Skarholt, Kari; Klungseth, Nora Johanne.
Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet for renhold. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 9788214061932) 81 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Damman, Sigrid; Hatling, Morten Arnt; Skarholt, Kari; Klungseth, Nora Johanne; Bull-Berg, Heidi.
Svart renhold hjemme må tas på alvor. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2017
SINTEF Untitled
 
5 Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt.
Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapings- og ringvirkningsanalyse med data fra 2015 og 2016 - OC2017 A-105. : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-288-1) 46 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
6 Richardsen, Roger; Sønvisen, Signe Annie; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt.
Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 - OC2017 A-120. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-7174-295-9) 44 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
7 Sager, Tore Øivin; Bull-Berg, Heidi; Tyholt Grindvoll, Inger Lise.
Transportpakker. Litteraturgjennomgang og kartlegging av transportpakker som store offentlige investeringsprosjekter. Trondheim: Concept-programmet, NTNU 2017 68 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Welde, Morten; Bull-Berg, Heidi; Olsson, Nils.
Gevingåsen tunnel og dobbeltspor Barkåker-Tønsberg. En etterevaluering av to jernbaneprosjekter.. Trondheim: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017 78 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Winther, Ulf; Tiller, Rachel; Ratvik, Ingeborg; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Grindvoll, Inger Lise Tyholt.
Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen - leverandører, utviklingstrekk og eksport - OC2017 A-128. : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-301-7) 97 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2016
10 Bull-Berg, Heidi.
Sjømat passerer 200 milliarder kroner. Fiskeribladet Fiskaren [Fagblad] 2016-06-22
SINTEF Untitled
 
11 Ratvik, Ingeborg; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt; Vik, Lars Harald; Richardsen, Roger.
Betydningen av fiskeflåten. Analyse av fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping med data fra 2014.. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06097-3) 36 s. SINTEF Rapport(A27818)
OCEAN SINTEF Untitled
 
12 Reinertsen, Randi Eidsmo; Bull-Berg, Heidi; Farshchian, Babak A.; Høyland, Karin; Reitan, Jarl; Svagård, Ingrid Storruste.
Konsernsatsing velferdsteknologi. : SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06040-9) 44 s. SINTEF Rapport(A27717)
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi.
Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2014.. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06088-1) 41 s. SINTEF Fiskeri og havbruk AS(A27705)
OCEAN SINTEF Untitled
 
14 Rømo, Frode; Bull-Berg, Heidi.
Ambulansestrukturen og HLR 30-2. Folkebladet [Avis] 2016-06-29
SINTEF Untitled
 
15 Sager, Tore Øivin; Bull-Berg, Heidi; Tyholt Grindvoll, Inger Lise.
Transportpakker. Trondheim: Sintef 2016 64 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
16 Tomasgard, Asgeir; Møller-Holst, Steffen; Thomassen, Magnus Skinlo; Bull-Berg, Heidi; Damman, Sigrid; Bjørkvoll, Thor Harald.
Nasjonale rammebetingelser og potensial for hydrogensatsingen i Norge. SINTEF-rapport A27350: SINTEF 2016 62 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Ratvik, Ingeborg; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Grindvoll, Inger Lise Tyholt; Løvland, Jarle.
Ringvirknings- og varestrømsanalyse av fiskeri- og havbruksnæringen i Nordland.. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06100-0) 115 s. SINTEF Fiskeri og havbruk AS(A27870)
OCEAN NF SINTEF Untitled
 
2015
18 Bull-Berg, Heidi.
Makt i de stor tall – Big Data som evalueringskilde. Evalueringskonferansen 2015; 2015-09-24 - 2015-09-25
SINTEF Untitled
 
19 Bull-Berg, Heidi; Halvorsen, Trond; Guldseth, Eistein; Brustad, Asle; Folde, Eirin.
Digitalisering av offentlige tjenester – hvordan måle effektene?. Trondheim: SINTEF 2015 40 s.
SINTEF Untitled
 
20 Bull-Berg, Heidi; Halvorsen, Trond Uhre; Hem, Karl-Gerhard.
Evaluering av velferdsteknologi - Et helhetlig rammeverk for effektevaluering. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059618) 41 s. SINTEF Rapport(A27017)
SINTEF Untitled
 
21 Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Konsekvensanalyse - Nedleggelse av Kongsberg Automotive Rollag. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059670) 27 s. SINTEF Rapport(A27057)
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Olsson, Nils; Bull-Berg, Heidi.
Use of big data in project evaluations. International Journal of Managing Projects in Business 2015 ;Volum 8.(3) s. 491-512
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald.
Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2013.. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-05879-6) 38 s. SINTEF Rapport(A 26915)
OCEAN SINTEF Untitled
 
24 Volden, Gro Holst; Bull-Berg, Heidi.
Fag og politikk : samfunnsøkonomisk analyse og håndteringen av ikke-prissatte virkninger. Samfunnsøkonomen 2015 ;Volum 129.(2) s. 60-67
SINTEF Untitled
 
25 Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Brandvik, Ruth Kongsvik; Liabø, Lars; Viken, Andreas; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald.
Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05868-0) 41 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
2014
26 Bull-Berg, Heidi; Olsson, Nils.
Nye datakilder i evaluering av store statlige investeringer - et potensiale for Big data?. : SINTEF 2014 (ISBN 978-82-14-05660-0) 49 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Bull-Berg, Heidi; Volden, Gro Holst; Grindvoll, Inger Lise Tyholt.
Assessment of non-monetary impacts in Norwegian public investment Projects.. Sixth Annual Conference and Meeting of the Society for Benefit-Cost Analysis; 2014-03-13 - 2014-03-14
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Bull-Berg, Heidi; Volden, Gro Holst; Grindvoll, Inger Lise Tyholt.
Ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse Praksis og erfaringer i statlige investeringsprosjekter. Trondheim: Ex ante akademisk forlag 2014 (ISBN 9788293253297) 92 s. Concept rapport(38)
SINTEF Untitled
 
29 Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Aspaas, Stian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne.
Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2012 – med et utvidet leverandørperspektiv. : SINTEF 2014 (ISBN 9788214057263) 65 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
30 Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Merete, Gisvold Sandberg; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne.
Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2012. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214057263) 62 s. SINTEF Rapport
OCEAN SINTEF Untitled
 
31 Olsson, Nils; Bull-Berg, Heidi; Junghans, Antje.
BIG DATA AS INNOVATIVE APPROACH FOR USABILITY EVALUATIONS OF BUILDINGS. CIB Facilities Management Conference 21-23 May 2014; 2014-05-21 - 2014-05-23
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Olsson, Nils; Bull-Berg, Heidi; Junghans, Antje.
Big Data as Innovative Approach for Usability Evaluations of Buildings. I: Proceedings of CIB Facilities Management Conference - Using Facilities in an open world, creating value for all stakeholders, Joint CIB W070, W11 & W118 conference, Technical University of Denmark, Copenhagen, 21 - 23 May 2014. Polyteknisk Boghandel og Forlag 2014 ISBN 9788750210696. s. 394-405
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst; Welde, Morten; Bull-Berg, Heidi.
Mot sin hensikt. Perverse insentiver - om offentlige ivesteringsprosjekter som ikke forplikter. : Ex ante akademisk forlag 2014 (ISBN 978-82-93253-33-4) ;Volum 40.150 s. Concept rapport(.)
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Aspaas, Stian; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring - en ringvirkningsanalyse med fokus på 2012. : SINTEF 2014 (ISBN 9788214057201) 38 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2013
35 Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold.
Verdiskapingsanalyse for Kysten er klar. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055818) 67 s. SINTEF Rapport
OCEAN SINTEF Untitled
 
36 Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold.
Verdiskapingsanalyse for Kysten er klar; A24016. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2013 (ISBN 9788214055818) 67 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
37 Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Regionaløkonomiske virkninger av mineralbrudd i Engebøfjellet. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214054842) 102 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
38 Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger Norvald; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Bye, Geir; Emaus, Per-Arne; Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Sunnanå, Knut.
Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter. Trondheim: Sintef-rapport 2013 (ISBN 978-82-14-05631-0) 200 s.
HAVFORSK OCEAN NORUT NTNU SINTEF Untitled
 
2012
39 Finne, Håkon; Samset, Knut Fredrik; Bull-Berg, Heidi.
Klarering, kontroll og kø på grensen. Evaluering av felles statlig kontrollområde for toll, vegvesen og politi på Svinesund. : SINTEF 2012 (ISBN 978-82-14-05507-8) 81 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
40 Gabriel, Hanne Marie; Rømo, Frode; Bull-Berg, Heidi.
Inntektsfordeling prehospitale tjenester - Helse Vest. : SINTEF 2012 (ISBN 978-82-14-05500-9) 52 s.
SINTEF Untitled
 
41 Henriksen, Kristian; Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne.
Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring 2010 - en ringvirkningsanalyse. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05438-5) 27 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
42 Henriksen, Kristian; Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi.
Verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - en ringvirkningsanalyse. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214054385) SINTEF Rapport
OCEAN SINTEF Untitled
 
43 Henriksen, Kristian; Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi.
Verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - en ringvirkningsanalyse(SINTEF A23089). : SINTEF 2012 (ISBN 978-82-14-05438-5) 39 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
44 Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne.
Havbruksnæringen i Møre og Romsdal En verdiskapingsanalyse. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05435-4) 39 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
45 Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne.
Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv. SINTEF akademisk forlag 2012 (ISBN 978-82-14-05440-8) 69 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
46 Stokka, Arne Magne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Regionaløkonomiske virkninger av mineralbrudd i Engebøfjellet. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2012 (ISBN 9788214054842) 102 s.
SINTEF Untitled
 
2011
47 Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne; Johansen, Ulf.
Samfunnsmessige konsekvenser av skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerak. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214051834) 28 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
48 Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne.
Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2011 (ISBN 978-82-14-05123-0) 58 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
49 Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskapning og sysselsetting. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052176) SINTEF Rapport
OCEAN SINTEF Untitled
 
50 Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskaping og sysselsetting. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2011 (ISBN 978-82-14-05217-6) 34 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste