Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

2021
1 Bertelsen, Dag Eiliv; Landmark, Andreas D.; Kroksæter, Anders; Johansen, Johnny M..
Gjennomgang av slitasjekostnader for godstransport på veg og jernbane. Trondheim: SINTEF AS 2021 (ISBN 978-82-14-07663-9) 74 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00476)
SINTEF Untitled
 
2018
2 Jenssen, Gunnar; Roche-Cerasi, Isabelle; Moe, Dagfinn; Bertelsen, Dag Eiliv.
Self-rescue experience under a tunnel fire Analysis and recommendations. Nordic Fire & Safety Days; 2018-06-07 - 2018-06-08
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
3 Roche-Cerasi, Isabelle; Jenssen, Gunnar; Moe, Dagfinn; Bertelsen, Dag Eiliv.
Incendie dans un tunnel en Norvège. Lecons apprises sur les stratégies d'auto-évacuation des usagers.. I: Sécurité routière: Un défi à l'aube du XXIème siècle. L'Harmattan 2017 ISBN 978-2-343-10404-1. s. 205-217
SINTEF Untitled
 
2015
4 Bertelsen, Dag Eiliv.
Metoder og verktøy for nytte-kostnadsanalyser i transportsektoren. I: Ressursbruk i transportsektoren – noen mulige forbedringer. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2015 ISBN 978-82-93253-42-6. s. 27-48
SINTEF Untitled
 
2014
5 Thorenfeldt, Unn Karin; Bertelsen, Dag Eiliv.
Cost-benefit analysis for an ITS-solution based om change in cinsumers' surplus for the user. Transportation Research Procedia 2014 ;Volum 1.(1) s. 101-108
NTNU SINTEF Untitled
 
2013
6 Thorenfeldt, Unn Karin; Bertelsen, Dag Eiliv.
Benefit analysis for an ITS-solution based on change in consumers' surplus for the users. European Transport Conference 2013; 2013-09-30 - 2013-10-02
SINTEF Untitled
 
7 Thorenfeldt, Unn Karin; Bertelsen, Dag Eiliv.
Benefit analysis for an ITS-solution based on change in consumers' surplus for the users. Proceedings : European Transport Conference 2013
SINTEF Untitled
 
8 Thorenfeldt, Unn Karin; Kummeneje, An-Magritt Steinset; Bertelsen, Dag Eiliv.
Evaluring av AutoPass reisetidssystem. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2013 (ISBN 9788214055269) SINTEF Rapport(A23885)
SINTEF Untitled
 
2012
9 Bertelsen, Dag Eiliv.
NK-analyser av alternative strategier for varsling av luftfartshindre. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214053982) 23 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2011
10 Thorenfeldt, Unn Karin; Bertelsen, Dag Eiliv; Øvstedal, Liv R..
Evaluering av enkelte kollektivtrafikktiltak i Trondheim vinteren 2011. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214051889) 74 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2010
11 Bertelsen, Dag Eiliv.
Energiforbruk og CO2-utslipp ved veksthusproduksjon på Sunndalsøra. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214048599) 27 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
12 Bertelsen, Dag Eiliv.
Terminologi knyttet til rehabilitering av infrastruktur. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 0123456789) 29 s. SINTEF Rapport(SBF IN A10001)
SINTEF Untitled
 
13 Straume, Anders; Bertelsen, Dag Eiliv.
Evaluering av ettersprøvingsmetodikk for vegprosjekter. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214048735) 45 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2009
14 Line, Maria Bartnes; Bertelsen, Dag Eiliv; Fridheim, Håvard; Hokstad, Per Richard; Kjølle, Gerd Hovin; Røstum, Jon; Utne, Ingrid Bouwer; Vatn, Gunhild Åm; Vatn, Jørn.
DECRIS - Risk and Decision Systems for Critical Infrastructures. Metode og verktøy for en samlet risikovurdering av kritiske infrastrukturer. : SINTEF 2009 (ISBN 9788214048148) 24 s. SINTEF Rapport(A11636)
ENERGISINT FFI NTNU SINTEF Untitled
 
2008
15 Bertelsen, Dag Eiliv.
Den ubehagelige usikkerheten. Klima og transport; 2008-03-06 - 2008-03-06
SINTEF Untitled
 
16 Bertelsen, Dag Eiliv.
Effektberegning av tiltak for gang-/sykkeltrafikk. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214047080) 147 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
17 Bertelsen, Dag Eiliv.
ITS for beredskap og håndtering av alvorlige hendelser. Seminar; 2008-10-22 - 2008-10-22
SINTEF Untitled
 
18 Bertelsen, Dag Eiliv.
ITS for beredskap og håndtering av alvorlige hendelser. Seminar; 2008-10-22 - 2008-10-22
SINTEF Untitled
 
19 Bertelsen, Dag Eiliv.
Selection and valuation of criteria in decision-making for improvements in transport systems. Trafikdage på Aalborg Universitet; 2008-08-25 - 2008-08-26
SINTEF Untitled
 
20 Bertelsen, Dag Eiliv.
Selection and valuation of criteria in decision-making for improvements in transport systems. I: Selected proceedings from the annual transport conference at Aalborg University. : Institut for Samfundsudvikling og Planlægning 2008 ISBN 9788282080071. s. 1-10
SINTEF Untitled
 
21 Bertelsen, Dag Eiliv.
Søkelys på transport og klima. Fag TBA4300-2: Trafikksikkerhet og miljøkonsekvenser; 2008-03-27 - 2008-03-27
SINTEF Untitled
 
22 Bertelsen, Dag Eiliv.
Søkelys på transport og klima. Kursdagene på NTNU; 2008-01-03 - 2008-09-04
SINTEF Untitled
 
23 Bertelsen, Dag Eiliv; Tørset, Trude.
Nytte-kostnadsanalyser ved bruk av transportmodeller. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214047073) 65 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
24 Bertelsen, Dag Eiliv; Wahl, Ragnhild.
Sikkerhet og beredskap i ITS. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214045680) SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
25 Bruaset, Stian; Holmøy, Kristin Hilde; Moe, Hanne Louise; Bertelsen, Dag Eiliv; Hoff, Inge.
SIP - Future Rehabilitation Strategies for Physical Infrastructure. Status for infrastructure i Norge. : SINTEF rapport 2008 64 s. SINTEF Rapport(SBF IN A08016)
SINTEF Untitled
 
26 Hafskjold, Leif Sigurd; Bertelsen, Dag Eiliv.
SIP - Future Rehabilitation Strategies for Physical Infrastructure. Studieområde Nonnegata: Hva er planlagt og hva ble resultatet? Er der noe å lære?. : SINTEF rapport 2008 50 s. SINTEF Rapport(SBF IN A08015)
SINTEF Untitled
 
2007
27 Bertelsen, Dag Eiliv.
Om klima, moral og kommunalteknikk. 100-årsjubileum for NKF; 2007-10-19 - 2007-10-19
SINTEF Untitled
 
28 Bertelsen, Dag Eiliv.
Store infrastrukturprosjekter. Presentasjon for Stortingets Transport og kommunikasjonskomité; 2007-04-17 - 2007-04-17
SINTEF Untitled
 
29 Tørset, Trude; Bertelsen, Dag Eiliv.
Nyttekostnadsanalyse av Stad Skipstunnel. : SINTEF rapport 2007 (ISBN 9788214042283) 100 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2006
30 Bertelsen, Dag Eiliv.
Beslutningsgrunnlag i oversiktsplaner for vegprosjekter. ; 2006
SINTEF Untitled
 
31 Bertelsen, Dag Eiliv.
Er det lønnsomt å bruke mer midler til vegformål?. ; 2006
SINTEF Untitled
 
32 Bertelsen, Dag Eiliv.
Er det lønnsomt å bruke mer ressurser til bygging, drift og vedlikehold av veger?. ; 2006
SINTEF Untitled
 
33 Bertelsen, Dag Eiliv.
Helikpterbase på Nygårdstangen. : SINTEF rapport 2006 (ISBN 8214038979) SINTEF Rapport(STF50 A06029)
SINTEF Untitled
 
34 Bertelsen, Dag Eiliv.
Kommunalteknikk. Utviklingstrekk mot år 2030. ; 2006
SINTEF Untitled
 
2005
35 Bertelsen, Dag Eiliv.
Er det lønnsomt å bruke mer midler til vegformål?. ; 2005
SINTEF Untitled
 
36 Bertelsen, Dag Eiliv.
Er det lønnsomt å bruke mer midler til vegformål?. ; 2005
SINTEF Untitled
 
37 Bertelsen, Dag Eiliv.
Er det lønnsomt å bruke mer midler til vegformål ?. ; 2005
SINTEF Untitled
 
38 Bertelsen, Dag Eiliv.
Er det mer lønnsomt å bruke mer midler til vegformål?. ; 2005
SINTEF Untitled
 
39 Bertelsen, Dag Eiliv.
Er Veiinvesteringer lønnsomt?. ; 2005
SINTEF Untitled
 
40 Bertelsen, Dag Eiliv.
Evacuation Strategies for Road Tunnels. ; 2005
SINTEF Untitled
 
41 Bertelsen, Dag Eiliv.
Skremmende vegtunneler. ; 2005
SINTEF Untitled