Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-9 av 9

2016
1 Aanonli, Anne Karen; Aspnes, Espen; Rørvik, Merete; Hansen, Nina Vanvik; Kaasbøll, Jannike; Storaas, Synneva Gjertrudsdotter.
Sykepleiere + Innovasjon = ? - Sykepleiere som pådrivere og aktive deltagere i innovasjonsarbeid. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214061970) 150 s. SINTEF Rapport(A28025)
SINTEF Untitled
 
2 Aanonli, Anne Karen; Hansen, Nina Vanvik.
Egenmestring i behandling av fedme. Pasienten som aktiv deltager.. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06954-9) 67 s.
SINTEF Untitled
 
3 Aanonli, Anne Karen; Thomassen, Hanne Ekran; Hansen, Nina Vanvik.
Barn (ungdom) og overvekt. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06953-2) 81 s.
SINTEF Untitled
 
4 Hansen, Nina Vanvik.
Bedre overvåking av prostatakreften. Prostatakreft.no [Internett] 2016-04-06
SINTEF Untitled
 
5 Kaasbøll, Jannike; Hansen, Nina Vanvik; Storaas, Synneva Gjertrudsdotter; Forshaug, Ann Kristin.
Samhandling for bedre mestring av lettere psykiske lidelser hos unge voksne. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214069556) 43 s.
SINTEF Untitled
 
2014
6 Thomassen, Hanne Ekran; Hansen, Nina Vanvik; Aspnes, Espen; Rørvik, Merete.
Den eldre akuttpasienten. Trondheim: Sintef Teknologi og samfunn 2014 (ISBN 978-82-14-05661-7)
SINTEF Untitled
 
7 Wekre, Liv Johanne; Aa, Elizabeth; Midtdal, Kristin; Thomassen, Hanne Ekran; Aspnes, Espen; Hansen, Nina Vanvik.
Bruk av teknologi i legemiddelgjennomganger ved sykehjem. Farmasidagene 2014; 2014-11-06 - 2014-11-07
APO SINTEF Untitled
 
8 Wekre, Liv Johanne; Aa, Elizabeth; Midtdal, Kristin; Thomassen, Hanne Ekran; Aspnes, Espen; Hansen, Nina Vanvik.
Tjenesteinnovasjon: Bruk av teknologi ved legemiddelgjennomganger i sykehjem. Farmasidagene; 2014-11-06 - 2014-11-07
APO SINTEF Untitled
 
2013
9 Friderichsen, Peter; Hansen, Nina Vanvik; Øvstedal, Liv R.; Kummeneje, An-Magritt.
Forprosjekt: Etter slaget – hva nå?. Trondheim: InnoMed-rapport 2013
SINTEF Untitled