Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 120 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06408-7) 67 s. SINTEF Rapport(00383)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
2 Grut, Lisbet; Sandsund, Mariann; Hansen, Nina Vanvik.
Koordinerte brukerforløp og revmatisme. Fra spesialisthelsetjeneste til kommune for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06290-8) 36 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00337)
SINTEF Untitled
 
3 Thygesen, Hilde; Grut, Lisbet; Høyland, Karin.
Leve hele livet? Velferdsteknologiens rolle i nye boligformer for eldre. Ergoterapeuten 2020 ;Volum 63.(2) s. 30-38
VID OSLOMET NTNU SINTEF Untitled
 
2019
4 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06828-3) 26 s. SINTEF Rapport(2019:00317)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
5 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Rohde, Tarald.
Implementering av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmelding. En kvalitativ følgeevaluering. Oslo: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06321-9) 54 s.
SINTEF Untitled
 
6 Grut, Lisbet; Røhne, Mette; Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Experiences with the Use of Welfare Technologies for Elderly Persons. The 15th International Conference of the Association for the Advancement of Assitive Technolgy in Europe. AAATE2019 Global Challenges in Assistive Technology: Research, Policy & Practice; 2019-08-27 - 2019-08-30
SINTEF Untitled
 
7 Høyland, Karin; Grut, Lisbet; Thygesen, Hilde.
Tverrfaglig evaluering av Kampen Omsorg+. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1626-1) 57 s. SINTEF Fag(59)
SINTEF NTNU Untitled
 
8 Melby, Line; Grut, Lisbet.
Funn fra følgeevalueringen av programmet. Program for folkehelsearbeid i kommunene 2019; 2019-03-28 - 2019-03-29
SINTEF Untitled
 
9 Melby, Line; Grut, Lisbet.
Funn fra spørreundersøkelsen om samarbeidsorgan. Program for folkehelsearbeid i kommunene 2019; 2019-03-28 - 2019-03-29
SINTEF Untitled
 
2018
10 Ausen, Dag; Karahasanovic, Amela; Grut, Lisbet.
Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Kunnskapsgrunnlag for evaluering av pilotprosjekt. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06632-6) 30 s. SINTEF Rapport(2018:00023)
SINTEF Untitled
 
11 Ausen, Dag; Røhne, Mette; Grut, Lisbet; Norheim, Kjersti Haugen.
Bedre hjemmetjenester med nytt planleggingsverktøy. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2018 (3) s. 26-28
SINTEF Untitled
 
12 Floch, Jacqueline; Zettl, Annabel; Fricke, Lena; Weisser, Tina; Grut, Lisbet; Vilarinho, Thomas; Stav, Erlend; Ascolese, Antonio; Schauber, Cornelia.
User Needs in the Development of a Health App Ecosystem for Self-Management of Cystic Fibrosis: User-Centered Development Approach. JMIR mhealth and uhealth 2018 ;Volum 6.(5) Suppl. e113 s. 1-24
SINTEF Untitled
 
13 Grut, Lisbet; Berntsen, Karin.
Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgsutfordringer. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06795-8) 22 s. SINTEF Rapport(2018:01125)
USN SINTEF Untitled
 
14 Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214068665) 62 s. SINTEF Rapport(2018:00595)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
15 Røhne, Mette; Grut, Lisbet; Ausen, Dag; Thaqi, Elisa; Andersen, Gina Iren; Sandåker, Torjus.
Planlegging av arbeidslister i hjemmetjenesten. Erfaringer fra OPTET-prosjektet i Sandefjord kommune. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06647-0) 12 s. SINTEF Rapport(2018:00313)
SINTEF Untitled
 
2017
16 Ausen, Dag; Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Gottschal, Espen; Onsrud, Kristin; Skyer, Tove Holst; Sivertsen, Heidi; Heldal, Anne Lene; Omland, May.
Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune. : SINTEF 2017 (ISBN 9788214061604) 56 s. SINTEF Rapport(A28137)
SINTEF Untitled
 
17 Grut, Lisbet.
Erfaringer med velferdsteknologi. Forelesning ved Videreutdanning i velferdsteknologi – masternivå.; 2017-02-07 - 2017-02-07
SINTEF Untitled
 
18 Grut, Lisbet.
Hvordan forske på tjenesteinnovasjon? Forelesning i forskningsmetodikk. Forelesning ved Videreutdanning i velferdsteknologi – masternivå.; 2017-09-20 - 2017-09-20
SINTEF Untitled
 
19 Grut, Lisbet.
Velferdsteknologi. Status og erfaringer fra kommuner i Norge. Forelesning Bachelor i ergoterapi og vernepleie ved VID; 2017-02-06 - 2017-02-06
SINTEF Untitled
 
20 Grut, Lisbet; Fauske, Anne Liv; Torjus, Sandåker; Dag, Ausen.
Tjenesteinnovasjon ved hjelp av elektronisk ruteplanlegger i hjemmetjenesten. Erfaringer fra logistikkprosjektet i Horten kommune. Den første nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning; 2017-03-14 - 2017-03-15
SINTEF Untitled
 
21 Grut, Lisbet; Haug, Charlotte Johanne; Lippestad, Jan-W.; Mandal, Roland; Rohde, Tarald.
Implementering av beslutningsstøtte for sykmeldere Første fase i følgeevalueringen. Oslo: SINTEF Digital 2017 35 s.
SINTEF Untitled
 
22 Grut, Lisbet; Øderud, Tone; Bøthun, Silje.
GPS som hjelpemiddel for personer med orienteringsvansker. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 ;Volum 3.(2) s. 127-135
SINTEF Untitled
 
23 Røhne, Mette; Ausen, Dag; Grut, Lisbet.
Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET – Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06680-7) 44 s. SINTEF Rapport(2017:00672)
SINTEF Untitled
 
2016
24 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Dahl, Yngve; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Dale, Øystein; Grut, Lisbet; Landmark, Bjørg; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Nyiredy, Jannicke; Husebø, Irene; Standal, Kristin; Brørs, Kirsti Fossland; Nervik, Cecilie; lsbrekken, Ingunn; Johnsen, Mariann; Borgen, Klara; Jelsma, Renske; Berg, Turid Mandal; Andersson, Siv Irene Storma; Flenstad, Guri; Braseth, Eli; Holthe, Torhild.
Utvikling av tjenestemodell for bruk av GPS i demensomsorgen. Trygg og aktiv hverdag for personer med demens. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059106) 14 s. SINTEF Rapport(A27154)
SINTEF SIV Untitled
 
25 Grut, Lisbet.
Hvordan forske på tjenesteinnovasjon?. Forelesning ved Videreutdanning i velferdsteknologi – masternivå.; 2016-09-21 - 2016-09-21
SINTEF Untitled
 
26 Grut, Lisbet.
Trafikkverktøy gir flere helsekroner. Gemini.no [Internett] 2016-11-29
SINTEF Untitled
 
27 Grut, Lisbet; Fauske, Anne Liv; Kraver, Inger Johanne Øverberg; Sandåker, Torjus; Røhne, Mette; Ausen, Dag.
Elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten. Oslo: SINTEF 2016 (ISBN 9788214061789) 50 s. SINTEF Rapport(A27853)
USN SINTEF Untitled
 
28 Grut, Lisbet; Sandsund, Mariann.
"Pakkeforløp" i rehabilitering, eksemplifisert gjennom rehabilitering for revmatikere. . Presentasjon av Modell for koordinerte og sammenhengende pasient- og brukerforløp for personer med revmatisk sykdom og andre muskel- og skjelettplager. Faglig Forum REHAB; 2016-01-25 - 2016-01-25
SINTEF Untitled
 
29 Røhne, Mette; Ausen, Dag; Grut, Lisbet; Sandåker, Torjus; Fauske, Anne Liv.
Integrated planning tool for optimisation in municipal home care. EHIN/ETC 16; 2016-11-15 - 2016-11-16
SINTEF Untitled
 
2015
30 Braathen, Stine Hellum; Munthali, Alister; Grut, Lisbet.
Explanatory models for disability: perspectives of health providers working in Malawi. Disability & Society 2015 ;Volum 30.(9) s. 1382-1396
SINTEF Untitled
 
31 Dale, Øystein; Grut, Lisbet.
Bruk av velferdsteknologi for å støtte barn og unge med AD/HD og/eller autisme med hverdagsaktiviteter. Trondheim: SINTEF A26812 2015 (ISBN 9788214059434) 42 s.
SINTEF Untitled
 
32 Dale, Øystein; Grut, Lisbet.
Mainstream ICT Can Support Children and Adolescents with ADHD and/or Autism in Their Everyday Activities.. The 13th AAATE conference; 2015-09-09 - 2015-09-12
SINTEF Untitled
 
33 Dale, Øystein; Grut, Lisbet.
The use of information and communication technology to support children and adolescents with ADHD and/or autism with everyday activities. The experience gained from four case studies.. Trondheim: SINTEF A26666 2015 (ISBN 9788214058031) 47 s.
SINTEF Untitled
 
34 Dale, Øystein; Grut, Lisbet.
Mainstream ICT Can Support Children and Adolescents with ADHD and/or Autism in Their Everyday Activities.. Studies in Health Technology and Informatics 2015 ;Volum 217. s. 679-684
SINTEF Untitled
 
35 Diesen, Plata Sofie; Grut, Lisbet.
Identity and social challenges for persons with bleeding disorders: a gender and sex comparative approach. Scandinavian Journal of Disability Research 2015 ;Volum 19.(1) s. 69-77
OUS SINTEF Untitled
 
36 Diesen, Plata Sofie; Wiig, Ingrid; Grut, Lisbet; Kase, Bengt Frode.
Betwixt and between being healthy and ill: the stigma experienced by young adults with phenylketonuria. Scandinavian Journal of Disability Research 2015 ;Volum 17.(4) s. 321-334
OUS SINTEF Untitled
 
37 Grut, Lisbet.
Hvordan forske på velferdsteknologi.. Forelesning ved Videreutdanning i velferdsteknologi – masternivå.; 2015-09-16
SINTEF Untitled
 
38 Grut, Lisbet.
Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD?. SPOT 2015 - Statpeds konferanse om spesialpedagogikk og teknologi.; 2015-11-25 - 2015-11-26
SINTEF Untitled
 
39 Grut, Lisbet.
Velferdsteknologi - tjenesteinnovasjon - brukermedvirkning. Forelesning ved Diakonhjemmets masterstudium i Helse- og sosialfaglig arbeid; 2015-05-04 - 2015-05-04
SINTEF Untitled
 
40 Grut, Lisbet.
Velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og brukermedvirkning.. Mastergradskurs i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre.; 2015-05-04 - 2015-05-04
SINTEF Untitled
 
41 Grut, Lisbet; Næsgaard, Ole Petter; Sandsund, Mariann.
Ny rapport om rehabilitering klar. Revmatiker [Internett] 2015-11-19
SINTEF Untitled
 
42 Grut, Lisbet; Næsgaard, Ole Petter; Sandsund, Mariann.
Pasient- og brukerforløp for personer med revmatisk sykdom. Modell for koordinrte og sammenhengende forløp for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel- og skjelettplager. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059885) 47 s. SINTEF Rapport(A27328)
SINTEF Untitled
 
43 Grut, Lisbet; Sandsund, Mariann; Lauvsnes, Marte; Das, Anita; Næsgaard, Ole Petter.
Koordinerte og sammenhengende pasientforløp for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel- og skjelettplager. Delprosjekt 1: Brukerkartlegging.. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059502) 28 s. SINTEF Rapport(A26874)
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Grut, Lisbet; Sanudi, Lifah; Braathen, Stine Hellum; Jürgens, Thomas; Eide, Arne Henning.
Access to tuberculosis services for individuals with disability in Rural Malawi, a qualitative study. PLOS ONE 2015 ;Volum 10.(4)
SINTEF Untitled
 
45 Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Aketun, Sigrid.
Samspill - GPS i Oslo - Pilotering av Trygghetspakke 3. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059717) 37 s. SINTEF Rapport(A27121)
SINTEF Untitled
 
2014
46 Dale, Øystein; Grut, Lisbet.
Formidling av velferdsteknologi til familier med barn med nedsatt funksjonsevne. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056686) 39 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
47 Grut, Lisbet.
App kan hjelpe barn med ADHD. http://www.forskning.no/artikler/2014/februar/382153 [Internett] 2014-02-24
SINTEF Untitled
 
48 Grut, Lisbet.
Kan barn med ADHD hjelpes med en app?. http://www.adressa.no/nyheter/helse/article9207997.ece [Internett] 2014-02-26
SINTEF Untitled
 
49 Grut, Lisbet.
Til aktiv deltakelse i samfunnet: modeller i norsk rehabilitering. En pasientundersøkelse. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056938) 39 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
50 Grut, Lisbet; Sandsund, Mariann.
Rehabilitering for personer med revmatisme og muskel-/skjelettplager. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056952) 16 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste