Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 59 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Johannesen, Anne Borge; Liu, Yajie.
Non-use values and cooperation in local common property exploitation. I: Contributions in natural resource economics. Festschrift to Anders Skonhoft. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245024715. s. 161-181
NTNU UiT Untitled
 
2 Johannesen, Anne Borge; Olaussen, Jon Olaf; Skonhoft, Anders.
Livestock and Carnivores: Economic and Ecological Interactions. Environmental and Resource Economics 2019 ;Volum 74. s. 295-317
NTNU Untitled
 
2017
3 Skonhoft, Anders; Johannesen, Anne Borge; Olaussen, Jon Olaf.
On the tragedy of the commons: When predation and livestock loss may improve the economic lot of herders. Ambio 2017 ;Volum 46.(6) s. 644-654
NTNU Untitled
 
2016
4 Johannesen, Anne Borge.
Dagsnytt 18 NRK. NRK [Radio] 2016-03-03
NTNU Untitled
 
5 Johannesen, Anne Borge.
Intervju om fiskeriministerens rolle. Universitetsavisa [Avis] 2016-03-03
NTNU Untitled
 
6 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders; Olaussen, Jon Olaf.
Livestock and carnivores: Economic and ecological interactions. European Association for Environmental and Resource Economists; 2016-06-22 - 2016-06-25
NTNU Untitled
 
7 Olaussen, Jon Olaf; Skonhoft, Anders Odd; Johannesen, Anne Borge.
Sandberg og den mørke kraften. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
NTNU Untitled
 
2015
8 Granbo, Lasse.
Mulige økologiske og økonomiske effekter av rovviltpress i reindriften - en bioøkonomisk analyse. : Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 2015 57 s.
NTNU Untitled
 
2014
9 Holme, Cendrine.
En bioøkonomisk analyse av et infrastrukturprosjekt gjennom Serengeti nasjonalpark i Tanzania. NTNU: institutt for samfunnsøkonomi 2014 82 s.
UiO Untitled
 
10 Johannesen, Anne Borge.
Samisk reindrift. I: Naturressursenes økonomi. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205468337. s. 272-303
NTNU Untitled
 
11 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Conservation versus exploitation of wild animal species: Property rights and conflicts. EAERE; 2014-06-28 - 2014-07-02
NTNU Untitled
 
12 Pedersen, Ole Christian.
Lakselus og atlantisk laks. NTNU: institutt for samfunnsøkonomi 2014 63 s.
UiO Untitled
 
13 Røren, Jannicke.
Erstatningsordninger for tap til rovdyr og internt samarbeid i reindriften. En bioøkonomisk analyse.. NTNU: institutt for samfunnsøkonomi 2014
NTNU Untitled
 
2013
14 Evensen, Dag Anders.
En vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet utover direkte nytteeffekter- Med fokus på Intercity- trianglet på Østlandet. Trondheim: NTNU- Institutt for samfunnsøkonomi 2013
UiO Untitled
 
15 Flatval, Vegard Salte.
Er det størrelsen som teller? En empirisk analyse av 92 norske matfiskeprodusenter i 2011. Trondheim: NTNU- Institutt for samfunnsøkonomi 2013
UiO Untitled
 
16 Hoås, Jorunn.
Betydningen av forsikring, status og kulturekk identitet i reindriften. Trondheim: NTNU- Institutt for samfunnsøkonomi 2013
UiO Untitled
 
17 Johannesen, Anne Borge; Nielsen, Anders; Skonhoft, Anders.
Livestock management at northern latitudes: Potential economic effects of climate change in sheep farming. Ecological Economics 2013 ;Volum 93. s. 239-248
NTNU UiO Untitled
 
18 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Conservation versus exploitation of wild animal species:Property rights and conflicts. 15th annual BIOECON conference; 2013-09-18 - 2013-09-20
NTNU Untitled
 
19 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Conservation versus exploitation of wild animal species:Property rights and conflicts. Wageningen international conference on Cooperation or Conflict; 2013-05-29 - 2013-05-31
NTNU Untitled
 
2012
20 Flaat, Marte Bergstedt.
Vern av naturressurser. Effekten av betingede vesus ubetingede inntektsoverføringer i et Stackelbergspill. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2012
NTNU Untitled
 
2011
21 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Livestock as Insurance and Social Status: Evidence from Reindeer Herding in Norway. Environmental and Resource Economics 2011 ;Volum 48.(4) s. 679-694
NTNU Untitled
 
22 Nisja, Mali Aarnes.
Kollektiv og individuell kvoteregulering av en felleseiendom. Effektene på samarbeid og inntektsfordeling i reindriften i Vest-Finnmark. NTNU: Institutt for samfunnsøkonomi 2011
NTNU Untitled
 
2010
23 Borge, Lars-Erik; Johannesen, Anne Borge; Tovmo, Per.
Barnehager i inntektssystemet for kommunene. NTNU: Senter for Økonomisk Forskning AS 2010 (ISBN 9788281500709) 63 s.
NTNU Untitled
 
2009
24 Falch, Torberg; Strøm, Bjarne; Johannesen, Anne Borge.
Kostnader av frafall i videregående opplæring. Trondheim: Senter for økonomisk forskning 2009 (ISBN 978-82-8150-064-8) 56 s.
NTNU Untitled
 
25 Johannesen, Anne Borge; Nyhus, Ole Henning; Strøm, Bjarne.
Tidsbruk og organisering i grunnskolen: Resultater fra spørreundersøkelse. Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS 2009 81 s. SØF rapport(3/2009)
NTNU Untitled
 
26 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Growth and Measurement Uncertainty in an Unregulated Fishery. Natural Resource Modeling 2009 ;Volum 22.(3) s. 370-392
NTNU Untitled
 
27 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Livestock as insurance and social status. Evidence from reindeer herding in Norway. NTNU, Trondheim: Institutt for samfunnsøkonomi, 2009 32 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(8/2009)
NTNU Untitled
 
28 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Local Common Property Exploitation with Rewards. Land Economics 2009 ;Volum 85.(4) s. 637-654
NTNU Untitled
 
2008
29 Johannesen, Anne Borge.
Kultur, økonomi og konflikter i reindriften: En deskriptiv analyse av Trøndelag og Vest-Finnmark. Trondheim: Senter for Økonomisk Forskning AS 2008 24 s.
NTNU Untitled
 
30 Johannesen, Anne Borge.
Reinlykke på Finnmarksvidda?. Adresseavisen 2008
NTNU Untitled
 
31 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Local common property exploitation with rewards. European Association of Environmental and Resource Economists 16th Annual Conference; 2008-06-25 - 2008-06-28
NTNU Untitled
 
32 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Local common property exploitation with rewards. 10th International BIOECON Conference; 2008-09-28 - 2008-09-30
NTNU Untitled
 
2007
33 Bye, Brita; Armstrong, Claire W.; Gjelsvik, Eystein; Gulseth, Øystein Arff; Hagem, Cathrine; Hersoug, Tor; Johannesen, Anne Borge; Kolstad, Anne Karin; Kverndokk, Snorre; Monsvold, Sissel; Pettersen, Ivar; Randeberg, Erlend.
NOU 2007:8. En vurdering av særavgiftene: Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet 1. desember 2006. Avgitt 22. juni 2007.. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning 2007 (ISBN 978-82-583-0926-7) 186 s. NOU - Norges offentlige utredninger(2007:8)
FRISCH NORCE NTNU SSB UiT NMBU Untitled
 
34 Johannesen, Anne Borge.
Protected areas, wildlife conservation, and local welfare. Ecological Economics 2007 ;Volum 62.(1) s. 126-135
NTNU Untitled
 
2006
35 Johannesen, Anne Borge.
Designing integrated conservation and development projects (ICDPs): Illegal hunting, wildlife conservation, and the welfare of the local people. Environment and Development Economics 2006 (11) s. 247-267
NTNU Untitled
 
2005
36 Johannesen, Anne Borge.
A simple resource harvesting model with strange results. Diversitas; 2005-11-09 - 2005-11-12
NTNU Untitled
 
37 Johannesen, Anne Borge.
Forsvarlig vern av naturressurser?. Adresseavisen 2005
NTNU Untitled
 
38 Johannesen, Anne Borge.
Protected areas, wildlife conservation and local welfare. Trondheim: Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 2005 41 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(13/2005, ISSN 1503-299X)
NTNU Untitled
 
39 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Tourism, poaching and wildlife conservation: what can integrated conservation and development projects accomplish?. Resource and Energy Economics 2005 ;Volum 27. s. 208-226
NTNU Untitled
 
40 Johannesen, Anne Borge.
Wildlife conservation policies and incentives to hunt: an empirical analysis of illegal hunting in western Serengeti, Tanzania. Environment and Development Economics 2005 ;Volum 10.
NTNU Untitled
 
2004
41 Holmern, Tomas; Johannesen, Anne Borge; Mbaruka, Job; Mkama, Samson; Muya, John; Røskaft, Eivin.
Human-wildlife conflicts and hunting in the western Serengeti, Tanzania. Trondheim: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) 2004 (ISBN 82-426-1468-7) 26 s. NINA Project report(26)
NTNU Untitled
 
42 Johannesen, Anne Borge.
Designing Integrated Conservation and Development Projects (ICDPs): Illegal hunting, wildlife conservation and the welfare of the local people. NTNU: Instiuttt for samfunnsøkonomi 2004 42 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(2004/2)
NTNU Untitled
 
43 Johannesen, Anne Borge.
Wildlife Conservation Policies and Incentives to Hunt: An empirical analysis of illegal hunting in western Serengeti, Tanzania. NTNU: Institutt for samfunnsøkonomi 2004 31 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(2004/3)
NTNU Untitled
 
44 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Property Rights and Natural Resource Conservation. A Bio-Economics Model with Numerical Illustrations from the Serengeti-Mara Ecosystem. Environmental and Resource Economics 2004 ;Volum 28. s. 469-488
NTNU Untitled
 
45 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Tourism, Poaching and Wildlife Conservation: What can Integrated Conservation and Development Projects accomplish?. NTNU: Institutt for samfunnsøkonomi 2004 38 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(2004/10)
NTNU Untitled
 
46 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Tourism, poaching and wildlife conservation. What can Integrated Conservation and Development Projects (ICDP) accomplish?. �Thirteenth annual conference European Association of Environmental and Resource Economics; 2004-06-25 - 2004-06-28
NTNU Untitled
 
47 Johannesen, Anne Borge.
Eiendomsrettigheter og høsting av fornybare naturressurser. Økonomisk forum 2004 (Årg. 58, nr 4/5) s. 57-63 : port.-
NTNU Untitled
 
48 Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders.
Property rights and natural resource conservation. A bio-economic model with numerical illustrations from the Serengeti-Mara ecosystem. Environmental and Resource Economics 2004 ;Volum 28.(4) s. 469-488
NTNU Untitled
 
2003
49 Johannesen, Anne Borge.
Designing Integrated Conservation and Development Projects: Hunting Incentives and Human Welfare with Numerical Illustrations from Serengeti. The 12th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists; 2003-06-30
NTNU Untitled
 
50 Johannesen, Anne Borge.
Designing Integrated Conservation and Development Projects: Hunting Incentives and Human Welfare with Numerical Illustrations from Serengeti. BioEcon Workshop on Contract Mechanisms for Biodiversity Conservation; 2003-05-23
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste