Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-15 av 15

2019
1 Wærp, Silje.
SINTEF Miljøsertifikat. Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon; 2019-02-13
SINTEF Untitled
 
2018
2 Hjermann, Jan Olav; Nilsen, Steinar Klubben; Skogstad, Hans Boye; Bugten, Arve; Sørbekk, Torunn; Wærp, Silje; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Recker, Christian; Bergheim, Einar; Tidemann-Andersen, Jørgen; Kron, Magnus.
Årsrapport SINTEF Certification 2017. Produktdokumentasjon ved SINTEF Byggforsk. SINTEF akademisk forlag 2018 35 s.
SINTEF Untitled
 
3 Wærp, Silje.
Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2018 (700.802)
SINTEF Untitled
 
2017
4 Hjermann, Jan Olav; Nilsen, Steinar Klubben; Skogstad, Hans Boye; Bugten, Arve; Sørbekk, Torunn; Wærp, Silje; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Recker, Christian; Bergheim, Einar; Tidemann-Andersen, Jørgen; Kron, Magnus.
Årsrapport SINTEF Certification 2016 Produktdokumentasjon ved SINTEF Byggforsk. : SINTEF 2017 42 s.
SINTEF Untitled
 
2016
5 Wærp, Silje; Ramstad, Trond Ø..
Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2016 (570.001)
SINTEF Untitled
 
2014
6 Wærp, Silje.
Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2014 (470.101)
SINTEF Untitled
 
7 Wærp, Silje.
Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2014 (470.103)
SINTEF Untitled
 
2012
8 Wærp, Silje; Svensson, Anna; Holøs, Sverre Bjørn; Murphy, Mark Allen.
Livsløpsvurdering (LCA) av puss på isolasjon. SINTEF akademisk forlag 2012 (ISBN 978-82-536-1270-6) 29 s. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport(95)
SINTEF Untitled
 
2011
9 Holøs, Sverre Bjørn; Holthe, Kristin; Wærp, Silje; Rekola, Mirkka; King, Colin; Anton, Peter.
Preliminary instructions for practitioners for the access and use of sustainability assessment and management tools. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland 2011 39 s. Sustainable Refurbishment of Building Facades and External Walls (SUSREF)(Deliverable: D 5.2 Sustainable Refurbishment)
SINTEF Untitled
 
2009
10 Arnesen, Heidi; Holme, Jonas; Risholt, Birgit; Uvsløkk, Sivert; Grynning, Steinar; Jelle, Bjørn Petter; Time, Berit; Wærp, Silje.
Moderne trevinduer - Funksjonalitet, levetid og design. : SINTEF Byggforsk 2009 (ISBN 978-82-536-1121-1) 56 s. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport(46)
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Holthe, Kristin; Wærp, Silje; Holmøy, Kristin Hilde.
SIP - Future rehabilitation strategies for physical infrastructure : Avfallshåndtering - rammebetingelser og erfaring fra bygg. : SINTEF rapport 2009 25 s. SINTEF Rapport(SBF IN A09108)
SINTEF Untitled
 
12 Wærp, Silje.
Miljøegenskaper. Vindusdagen; 2009-02-12 - 2009-02-12
SINTEF Untitled
 
13 Wærp, Silje.
Turn-over rate and environmental load for building materials - checkpoints in design process. SASBE 09 ""Building smartly for a changing climate""; 2009-09-15 - 2009-09-19
SINTEF Untitled
 
14 Wærp, Silje; Grini, Catherine; Folvik, Kjersti; Svanæs, Jarle.
Livsløpsanalyser (LCA) av norske treprodukter. Resultater fra MIKADO-prosjektet. Oslo: SINTEF Byggforsk 2009 (ISBN 978-82-536-1137-2) 109 s. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport(50)
SINTEF Untitled
 
2008
15 Wærp, Silje; Flæte, Per Otto; Svanæs, Jarle.
MIKADO – Miljøegenskaper for tre- og trebaserte produkter over livsløpet. Et litteraturstudium. Oslo: SINTEF Byggforsk 2008 (ISBN 978-82-536-1011-5) 67 s. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport(14)
SINTEF Untitled