Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 110 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Bye, Rolf Johan; Lamvik, Gunnar Martin; Wærø, Irene; Bakken, Anne Rita.
Evaluering av HMS-portal ISO. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 9788214062564)
SINTEF Untitled
 
2 Danielsen, Brit-Eli; Lamvik, Gunnar Martin.
Making sense of bridge design: how seamanship may challenge technology-as-designed. I: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). 22 – 26 September 2019 Hannover, Germany. Research Publishing Services 2019 ISBN 978-981-11-2724-3. s. 2889-2896
NTNU SINTEF Untitled
 
3 Finne, Håkon; Bakken, Terje; Lall, Marta Therese; Lamvik, Gunnar Martin; Stene, Trine Marie; Sørensen, Anette Østbø.
Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06393-6) 27 s. SINTEF Rapport(2019:00742)
SINTEF Untitled
 
2018
4 Almklov, Petter Grytten; Lamvik, Gunnar Martin.
Taming a globalized industry–Forces and counter forces influencing maritime safety. Marine Policy 2018 ;Volum 96. s. 175-183
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
5 Bye, Rolf Johan; Lamvik, Gunnar Martin.
Distribution of a Corporate Practice Template: Local Practices and Sensemaking. SfAA Annual meeting 2018; 2018-04-03 - 2018-04-07
NTNU SINTEF Untitled
 
6 Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin.
Reversing the trend through collaboration in the petroleum industry. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 279-286
SINTEF Untitled
 
7 Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin; Jonassen, Jan Roald.
Oljekrise splitter og forener partene. Dagens næringsliv 2018
HVL SINTEF Untitled
 
2017
8 Bakås, Ottar; Seim, Eva Amdahl; Ravn, Johan Elvemo; Buvik, Marte Pettersen; Magerøy, Kristoffer; Lall, Marta Therese; Lamvik, Gunnar Martin; Kløve, Birgit; Finnestrand, Hanne Gudrun; Arica, Emrah.
HPWS PÅ NORSK (High Performance Work Systems) - håndbok for prosjektorganisasjoner. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2017 (ISBN 978-82-14-06692-0) 58 s.
NORD NTNU SINTEF Untitled
 
9 Bye, Rolf Johan; Lamvik, Gunnar Martin.
Internationalization of domestic transportation systems and safety. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press 2017 ISBN 9781138029972. s. 1860-1867
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Lamvik, Gunnar Martin; Bye, Rolf Johan; Netland, Torbjørn H..
Practice diffusion in global factory networks: Making sense of a corporate standard. EurOMA; 2017-07-01 - 2017-07-05
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin; Antonsen, Stian; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Jonassen, Jan Roald.
Economic crisis in the Norwegian offshore industry : how may it affect safety conditions in offshore operations?. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press 2017 ISBN 9781138029972. s. 1880-1887
HVL SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2016
12 Bye, Rolf Johan; Lamvik, Gunnar Martin.
Internationalization of domestic transportation systems and safety. ESREL 2016; 2016-09-25 - 2016-09-29
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Lamvik, Gunnar Martin.
"It is learning, but not as we know it!" - Some reflections upon maritime training. TELL Networking; 2016-06-02 - 2016-06-02
SINTEF Untitled
 
2015
14 Almklov, Petter; Lamvik, Gunnar Martin.
Internasjonalisering av transportsektorene og betydningen for sikkerhet.. NEON; 2015-11-25 - 2015-11-27
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
15 Bye, Rolf Johan; Antonsen, Stian; Lamvik, Gunnar Martin.
Godt sjømannskap - Ferdigheter og yrkesidentitet. I: Sikkerhet i norske farvann. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-47974-6.
SINTEF Untitled
 
16 Håpnes, Tove Rigmor; Lamvik, Gunnar Martin; Torvatn, Hans Yngvar.
Er hyperbyråkratiet verdt prisen?. Dagens næringsliv 2015
SINTEF Untitled
 
17 Lamvik, Gunnar Martin.
Godt sjømannskap - ferdigheter og yrkesidentitet. I: Sikkerhet i norske farvann. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-47974-6. s. 106-125
SINTEF Untitled
 
18 Lamvik, Gunnar Martin; Bye, Rolf Johan.
Internationalization of domestic transportation systems and safety. Working On Safety; 2015-09-23 - 2015-09-25
SINTEF Untitled
 
19 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin; Jonassen, Jan Roald.
Risk management in anchor-handling operations: the balance between control and autonomy. I: Safety and Reliability : Methodology and Applications: Proceedings of the European safety and reliability Conference, ESREL 2014, Poland, 14-18 september 2014. Taylor & Francis 2015 ISBN 978-1-138-02681-0. s. 685-693
HVL SAMFORSK SINTEF Untitled
 
20 Steen, Markus; Lamvik, Gunnar Martin.
Fagarbeiderkompetanse i olje og gassindustrien – overførbar til andre næringer?. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2015 (ISBN 978-82-14-05956-4) 23 s.
SINTEF Untitled
 
21 Vandeskog, Bjarne; Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin.
Risk, trust and othering in the offshore supply chain. Working on safety (WOS) conference; 2015-09-22 - 2015-09-25
HVL SINTEF Untitled
 
2013
22 Lamvik, Gunnar Martin.
Den filippinske sjømannen. Et familieforetak og redningen for norsk sjøfart. Norsk arbeidslivsforum, 16.04.13; 2013-04-16 - 2013-04-16
SINTEF Untitled
 
23 Lamvik, Gunnar Martin.
Filippinere på norske skip forsørger storfamilien. Personal og Ledelse nr 6/2013 [Fagblad] 2013-10-01
SINTEF Untitled
 
24 Lamvik, Gunnar Martin.
Filippinere til sjøs lønner storfamilien. Forskning.no [Internett] 2013-10-05
SINTEF Untitled
 
25 Lamvik, Gunnar Martin.
Katastrofen rammer sjøfolk på norske skip. Bergens Tidende [Avis] 2013-11-12
SINTEF Untitled
 
26 Lamvik, Gunnar Martin.
The Strange Sexual Quirk of Filipino Seafarers. The Atlantic [Avis] 2013-08-09
SINTEF Untitled
 
27 Lamvik, Gunnar Martin; Torvatn, Hans Yngvar; Dragland, Åse Kirsti.
Sjøfolk må læres opp mer effektivt. Gemini [Internett] 2013-04-17
SINTEF Untitled
 
28 Skarholt, Kari; Hansson, Lisbeth; Lamvik, Gunnar Martin.
How Integrated Operations have Influenced leadership Practice. I: Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development. IGI Global 2013 ISBN 9781466620025. s. 21-39
SINTEF Untitled
 
29 Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin; Kverndal, Arnt-Ivar.
Ringvirkningsanalyse for utbyggingen av nye Saemien Sitje. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055849) 14 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
30 Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin; Kverndal, Arnt-Ivar.
Ringvirkningsanalyse for utbyggingen av nye Saemien Sitje ; A24085. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2013 (ISBN 9788214055849) 14 s.
SINTEF Untitled
 
2012
31 Bye, Rolf Johan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Lamvik, Gunnar Martin.
The significance of regulatory framework on safety climate. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press 2012 ISBN 978-0-415-68379-1. s. 2969-2976
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
32 Hansson, Lisbeth; Lamvik, Gunnar Martin; Antonsen, Stian.
Drilling consortia - new ways of organising exploration drilling in the oil and gas industry and the consequences for safety. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press 2012 ISBN 978-0-415-68379-1. s. 1701-1708
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
33 Lamvik, Gunnar Martin.
Cultural variation, work practice and safety.Illustrations from offshore and shipping industry. Human Factors i et internasjonalt perspektiv; 2012-05-09 - 2012-05-10
SINTEF Untitled
 
34 Lamvik, Gunnar Martin.
Myths - SADIS reference group seminar. Reference group seminar; 2012-11-20 - 2012-11-21
SINTEF Untitled
 
35 Lamvik, Gunnar Martin.
The Filipino Seafarer: a life between sacrifice and shopping. Anthropology in Action 2012 ;Volum 19.(1) s. 22-31
SINTEF Untitled
 
2010
36 Sørumgård, Marit; Lamvik, Gunnar Martin.
Hadrosaurus på Nyborg skole. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utsmykning på Nyborg skole. ; Trondheim. 2010-03-20
NTNU Untitled
 
2009
37 Lamvik, Gunnar Martin.
Filippinsk sjømannsliv - en innbringende, meningsfull tomhet. Norsk sosiologforenings vinterseminar; 2009-01-30 - 2009-02-01
SINTEF Untitled
 
38 Lamvik, Gunnar Martin.
Professional culture, Work Practice and Reliable Operations in Shipping. Asia-Pacific Manning & Training Conference; 2009-11-04 - 2009-11-05
SINTEF Untitled
 
39 Lamvik, Gunnar Martin; Næsje, Pål; Skarholt, Kari; Torvatn, Hans Yngvar.
Paperwork, Management and Safety: Towards a Bureaucratization of Working Life and Lack of Hands-On Supervision. I: Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. CRC Press 2009 ISBN 978-0-415-48513-5. s. 2981-2986
NTNU SINTEF Untitled
 
2008
40 Lamvik, Gunnar Martin.
Den filippinske sjømann - et familieforetak. Søndagsforedrag - Norsk Sjøfartsmuseum; 2008-04-27 - 2008-04-27
SINTEF Untitled
 
41 Lamvik, Gunnar Martin; Bye, Rolf Johan; Torvatn, Hans Yngvar.
Safety management and ”paperwork” – Offshore Managers, Reporting practice and HSE. PSAM 9; 2008-05-18 - 2008-05-23
NTNU SAMFORSK Untitled
 
42 Lamvik, Gunnar Martin; Næsje, Pål Coldevin; Skarholt, Kari; Torvatn, Hans Yngvar.
Paperwork, management, and safety: Towards a bureaucratization of working life and a lack of hands-on supervision. I: ESREL 2008 proceedings: Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. : CRC Press, Taylor & Francis Group 2008 ISBN 9780415485135. s. 2981-2986
SINTEF Untitled
 
43 Lamvik, Gunnar Martin; Næsje, Pål Coldevin; Skarholt, Kari; Torvatn, Hans Yngvar.
Paperwork, management, and safety: Towards a bureaucratization of working life and a lack of hands-on supervision. ESREL 2008 - 18th European safety and reliability conference; 2008-09-22 - 2008-09-25
SINTEF Untitled
 
2007
44 Bye, Rolf Johan; Lamvik, Gunnar Martin.
Professional culture and risk perception: Coping with danger on board small fishing boats and offshore service vessels. Reliability Engineering & System Safety 2007 ;Volum 92.(12) s. 1756-1763
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
45 Bye, Rolf Johan; Lamvik, Gunnar Martin.
Organizational culture and risk perception. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 2007 ;Volum 42.(2) s. 131-146
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Lamvik, Gunnar Martin.
Arbeidspraksis og opplevd risiko - Om å hanskes med farer ombord på fiskebåten og boreriggen. Norsk sosiologforenings vinterseminar; 2007-01-26 - 2007-01-28
SINTEF Untitled
 
47 Lamvik, Gunnar Martin.
Filippinsk sjømannskap - pluss litt til ..... Grunnkurs nr 17 Sjøfartsmedisin; 2007-10-25 - 2007-10-25
SINTEF Untitled
 
48 Lamvik, Gunnar Martin.
Kulturforskjeller, arbeidspraksis og sikkerhet. Ledergruppen HMS teknologi StatoilHydro; 2007-10-19 - 2007-10-19
SINTEF Untitled
 
49 Lamvik, Gunnar Martin.
Offshorelederes tidsbruk. Kristiansandskonferansen; 2007-03-28 - 2007-03-29
SINTEF Untitled
 
50 Lamvik, Gunnar Martin.
Risikokultur i fiskeriene - Om å hanskes med farer ombord på fiskebåten. Sjøsikkerhetskonferansen; 2007-09-19 - 2007-09-20
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste