Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-27 av 27

2019
1 Bøthun, Silje.
Da moren til Kristil fikk demens, laget hun «Facebook» for demente. Nå ønsker hun å øke livskvaliteten til mennesker med demens.. KK [Internett] 2019-04-17
SINTEF Untitled
 
2 Bøthun, Silje.
Utvikler "Facebook" for personer med demens. Gemini [Internett] 2019-03-27
SINTEF Untitled
 
3 Holbø, Kristine; Das, Anita; Bøthun, Silje; Formanek, Marianne Næsland; Halvorsen, Trond.
Multidosetjeneste for hjemmeboende – brukernes erfaringer og behov for nye løsninger. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2019 ;Volum 4.(1) s. 20-31
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
4 Das, Anita; Reitan, Jarl; Bøthun, Silje.
A formative evaluation of an eHealth service for patients with COPD. CEUR Workshop Proceedings 2017 ;Volum 2001.(5) s. -
SINTEF Untitled
 
5 Grut, Lisbet; Øderud, Tone; Bøthun, Silje.
GPS som hjelpemiddel for personer med orienteringsvansker. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 ;Volum 3.(2) s. 127-135
SINTEF Untitled
 
2016
6 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Dahl, Yngve; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Dale, Øystein; Grut, Lisbet; Landmark, Bjørg; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Nyiredy, Jannicke; Husebø, Irene; Standal, Kristin; Brørs, Kirsti Fossland; Nervik, Cecilie; lsbrekken, Ingunn; Johnsen, Mariann; Borgen, Klara; Jelsma, Renske; Berg, Turid Mandal; Andersson, Siv Irene Storma; Flenstad, Guri; Braseth, Eli; Holthe, Torhild.
Utvikling av tjenestemodell for bruk av GPS i demensomsorgen. Trygg og aktiv hverdag for personer med demens. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059106) 14 s. SINTEF Rapport(A27154)
SINTEF SIV Untitled
 
2015
7 Bøthun, Silje.
GPS for demente. NRK Trøndelag [Radio] 2015-09-23
SINTEF Untitled
 
8 Bøthun, Silje.
Nå får norske kommuner "GPS-oppsskrift". Gemini 2015
SINTEF Untitled
 
9 Bøthun, Silje; Ausen, Dag.
Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens - en tjenestemodell for norske kommuner (folder).
SINTEF Untitled
 
10 Bøthun, Silje; Ausen, Dag.
Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner (hefte).
SINTEF Untitled
 
11 Das, Anita; Bøthun, Silje; Reitan, Jarl; Dahl, Yngve.
The use of generative techniques in co-design of mHealth technology and healthcare services for COPD patients. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2015 ;Volum 9188. s. 587-595
SINTEF Untitled
 
12 Das, Anita; Bøthun, Silje; Reitan, Jarl; Dahl, Yngve.
The use of generative techniques in co-design of mHealth technology and healthcare services for COPD patients. HCII2015; 2015-07-02 - 2015-07-07
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
13 Ausen, Dag; Bøthun, Silje; Reitan, Jarl.
Retter blikket fremover. https://www.porsgrunn.kommune.no/Nyheter/Retter-blikket-frem [Internett] 2014-03-13
SINTEF Untitled
 
14 Bøthun, Silje; Holbø, Kristine.
Syke eldre må bli sett - hele tiden. Budstikka [Avis] 2014-07-29
NTNU SINTEF Untitled
 
15 Bøthun, Silje; Reitan, Jarl; Das, Anita; Dahl, Yngve; Titova, Elena Valerevna; Brørs, Kirsti Fossland.
HelsaMi: User-centred design of an integrated care service for people with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 14th International Conference on Integrated Care; 2014-04-02 - 2014-04-04
NTNU SINTEF Untitled
 
2013
16 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Holbø, Kristine; Bøthun, Silje.
Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. : SINTEF 2013 (ISBN 9788214053142) 64 s. SINTEF Rapport(A23878)
SINTEF Untitled
 
17 Bøthun, Silje.
Trygge spor. Fagpolitisk konferanse, Velferdsteknologi; 2013-06-05 - 2013-06-05
SINTEF Untitled
 
18 Bøthun, Silje; Brørs, Kirsti Fossland; Reitan, Jarl.
HelsaMi. HelsIT 2013; 2013-09-17
SINTEF Untitled
 
19 Dahl, Yngve; Farshchian, Babak A.; Kofod-Petersen, Anders; Bøthun, Silje; Holbø, Kristine; Reitan, Jarl.
Ambient Assistive Technology Considered Harmful. I: Universal Access in Human-Computer Interaction: Applications and Services for Quality of Life. 7th International Conference, UAHCI 2013, Held as Part of HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013, Proceedings, Part III. Springer 2013 ISBN 978-3-642-39193-4. s. 38-47
SINTEF Untitled
 
20 Grut, Lisbet; Reitan, Jarl; Hem, Karl-Gerhard; Ausen, Dag; Bøthun, Silje; Hagen, Kåre; Svagård, Ingrid Storruste; Vabø, Mia.
Veikart for innovasjon av velferdsteknologi. : SINTEF 2013 (ISBN 978-82-14-05603-7) 48 s. SINTEF Rapport(A24461)
OSLOMET SINTEF Untitled
 
21 Holbø, Kristine; Bøthun, Silje; Dahl, Yngve.
Safe Walking Technology for People with Dementia: What do They want?. ASSETS' 13 The 15th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility; 2013-10-21 - 2013-10-23
SINTEF Untitled
 
22 Holbø, Kristine; Bøthun, Silje; Dahl, Yngve.
Safe walking technology for people with dementia: what do they want?. I: ASSETS '13 The 15th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, Bellevue, WA, USA — October 21 - 23, 2013. Association for Computing Machinery (ACM) 2013 ISBN 978-1-4503-2405-2. s. -
SINTEF Untitled
 
23 Reitan, Jarl; Ausen, Dag; Bøthun, Silje.
Veikart for velferdsteknologi. Regional konferanse: Veikart for velferdsteknologisk innovasjon; 2013-05-27
SINTEF Untitled
 
2012
24 Ausen, Dag; Holbø, Kristine; Bøthun, Silje.
Sikrer Trygge spor. Magasinet Elektronikk [Avis] 2012-09-20
SINTEF Untitled
 
25 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Lillefjære, Inger; Aas, Jan Harald.
Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem – behovskartlegging. : SINTEF 2012 (ISBN 9788214053005) 51 s. SINTEF Rapport(A23282)
SINTEF Untitled
 
26 Ausen, Dag Torstein; Øderud, Tone; Bøthun, Silje.
Behov for varslingssystemer og samhandling på morgendagens institusjoner. Dialogkonferanse Nasjonalt program for leverandørutvikling; 2012-03-22 - 2012-03-22
SINTEF Untitled
 
2011
27 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Bøthun, Silje; Dahl, Yngve; Holbø, Kristine.
Trygge spor - forstudie. GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens. : SINTEF 2011 (ISBN 9788214049923) 39 s. SINTEF Rapport(A20663)
SINTEF Untitled