Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-35 av 35

2020
1 Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Krøgli, Svein Olav; Debella-Gilo, Misganu; Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Uggen, Kristin Tolstad; Dramstad, Wenche.
Identifying Suitable Bioeconomic Cluster Sites—Combining GIS-MCDA and Operational Research Methods. Environmental Modelling and Assessment 2020 ;Volum 25. s. 689-703
NIBIO SINTEF Untitled
 
2019
2 Jenssen, Elisabeth; Landrø, Anna; Stornes, Ole Kristian; Vasseljen, Jostein; Ystad, Eystein; Uggen, Kristin Tolstad.
Omstilling fra saueproduksjon grunnet rovvilttap og –skader. Vurderingsgrunnlag for beregning av tilskuddssatser.. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02338-8) ;Volum 5.38 s. NIBIO Rapport(64)
NIBIO Untitled
 
3 Landrø, Anna; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein; Uggen, Kristin Tolstad; Ystad, Eystein.
Sammenligning av automatiske og konvensjonelle melkesystem. En analyse av datamaterialet i Driftsgranskingene i jordbruket 2013 - 2017.. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02262-6) ;Volum 5.38 s. NIBIO Rapport(13)
NIBIO Untitled
 
2018
4 Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Debella-Gilo, Misganu; Uggen, Kristin Tolstad.
Identifying Suitable Bioeconomic Cluster Sites by Integrating GIS-MCDA and Operational Research Methods. European Geosciences Union General Assembly 2018; 2018-04-08 - 2018-04-13
NIBIO SINTEF UiO Untitled
 
5 Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Debella-Gilo, Misganu; Uggen, Kristin Tolstad.
GIS-MCDA-OR-I/O Framework for Biocluster Localization. BigDSSAgro 2018; 2018-07-12 - 2018-07-14
NIBIO SINTEF UiO NMBU Untitled
 
2017
6 Werner, Adrian; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Johansen, Ulf; Uggen, Kristin Tolstad.
Effektive verdikjeder i skognæringen i Nordland og Trøndelag. Dokumentasjon av optimeringsmodell med ringvirkninger. : SINTEF 2017 47 s. SINTEF Rapport(2017:00330)
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
7 Kaut, Michal; Egging, Ruud; Flatberg, Truls; Uggen, Kristin Tolstad.
BLOMST - An Optimization Model for the Bioenergy Supply Chain. I: Handbook of Bioenergy. Springer 2015 ISBN 978-3-319-20091-0. s. 37-66
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Werner, Adrian; Uggen, Kristin Tolstad.
Lønnsomme verdikjeder i skognæringa langs norskekysten. Norsk Skogbruk 2015 ;Volum 10. s. 30-32
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
9 Bakhrankova, Krystsina; Midthun, Kjetil Trovik; Uggen, Kristin Tolstad.
Stochastic optimization of operational production planning for fisheries. Fisheries Research 2014 ;Volum 157. s. 147-153
SINTEF Untitled
 
10 Werner, Adrian; Uggen, Kristin Tolstad; Fodstad, Marte; Lium, Arnt-Gunnar; Egging, Ruud.
Stochastic Mixed-Integer Programming for Integrated Portfolio Planning in the LNG Supply Chain. Energy Journal 2014 ;Volum 35.(1) s. 79-97
NTNU SINTEF Untitled
 
2013
11 Bakhrankova, Krystsina; Midthun, Kjetil Trovik; Uggen, Kristin Tolstad.
Stochastic optimization of operational production planning for fisheries. International conference on operations research – OR 2013 Impact; 2013-09-03 - 2013-09-06
SINTEF Untitled
 
12 Uggen, Kristin Tolstad; Fodstad, Marte; Nørstebø, Vibeke Stærkebye.
Using and extending fix-and-relax to solve maritime inventory routing problems. TOP - An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research 2013 ;Volum 21.(2) s. 355-377
NTNU SINTEF Untitled
 
2012
13 Werner, Adrian; Uggen, Kristin Tolstad; Fodstad, Marte; Lium, Arnt-Gunnar; Egging, Ruud.
LNGPlanner - Mathematical Model Description. Trondheim, Norway: SINTEF 2012 (ISBN 978-82-14-05481-1) 12 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
14 Werner, Adrian; Uggen, Kristin Tolstad; Fodstad, Marte; Lium, Arnt-Gunnar; Ruud, Egging.
LNGPlanner – Mathematical Model Description. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214054811) 12 s. SINTEF Rapport(*)
SINTEF Untitled
 
2011
15 Schütz, Peter; Tomasgard, Asgeir; Uggen, Kristin Tolstad.
Using hierarchical planning to exploit supply chain flexibility : an example from the Norwegian meat industry. I: The Supply chain in manufacturing, distribution and transportation : modeling, optimization, and applications. CRC Press 2011 ISBN 978-1-42007945-6. s. 47-67
NTNU SINTEF Untitled
 
16 Werner, Adrian; Uggen, Kristin Tolstad; Fodstad, Marte; Lium, Arnt-Gunnar; Rømo, Frode.
LNGPlanner – a tool for integrated portfolio planning under uncertainty. Decision Support Modelling in Energy Markets. Trondheim Summer Energy Workshop; 2011-06-29 - 2011-06-30
NTNU SINTEF Untitled
 
2010
17 Flatberg, Truls; Fodstad, Marte; Lium, Arnt-Gunnar; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Rømo, Frode; Uggen, Kristin Tolstad; Werner, Adrian; Kloster, Oddvar.
Solving Operational and Tactial Problems in the LNG Value Chain. INFORMS 2010; 2010-11-07 - 2010-11-10
SINTEF Untitled
 
18 Lium, Arnt-Gunnar; Uggen, Kristin Tolstad; Werner, Adrian; Rømo, Frode; Fodstad, Marte; Flatberg, Truls.
LNGPlanner: A strategic Planning Tool for the Liquefied Natural Gas Value Chain. 12th International Conference on Stochastic Programming; 2010-08-16 - 2010-08-20
SINTEF Untitled
 
19 Rømo, Frode; Uggen, Kristin Tolstad; Werner, Adrian; Fodstad, Marte; Lium, Arnt-Gunnar.
LNG Planner: Portfolio Optimization and Strategic Development of LNG Value Chains. INFORMS Annual meeting; 2010-11-07 - 2010-11-10
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Tomasgard, Asgeir; Schütz, Peter; Uggen, Kristin Tolstad; Lium, Arnt-Gunnar; Rømo, Frode.
Optimizing food value chains with uncertain demand. 12th International Conference on Stochastic Programming; 2010-08-16 - 2010-08-20
SINTEF Untitled
 
2009
21 Fodstad, Marte; Uggen, Kristin Tolstad; Rømo, Frode; Lium, Arnt-Gunnar.
A Decision Support System for Coordinating Vessel Routing, Inventories and Trade in the LNG-Supply Chain. 1st Trondheim Gas Technology Conference; 2009-10-21 - 2009-10-22
SINTEF Untitled
 
22 Midthun, Kjetil Trovik; Fodstad, Marte; Uggen, Kristin Tolstad.
Applications within the natural gas value chain. FICO Xpress Workshop; 2009-07-07 - 2009-07-07
SINTEF Untitled
 
23 Uggen, Kristin Tolstad; Fodstad, Marte; Nørstebø, Vibeke Stærkebye.
Maximizing profit in the LNG value chain. EURO XXIII, 23rd European Conference on Operational Research; 2009-07-05 - 2009-07-08
SINTEF Untitled
 
2008
24 Uggen, Kristin Tolstad; Fodstad, Marte; Rømo, Frode; Lium, Arnt-Gunnar.
Fix-and-relax time decomposition - a heuristic solution approach for LNGScheduler. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214045888) 9 s. SINTEF Rapport(*)
SINTEF Untitled
 
25 Uggen, Kristin Tolstad; Lium, Arnt-Gunnar; Schütz, Peter.
Optimising slaughtering and cutting in a meat value chain. APMOD 2008, International Conference on Applied Mathematical Programming and Modelling; 2008-05-27 - 2008-05-30
SINTEF Untitled
 
2007
26 Uggen, Kristin Tolstad; Fodstad, Marte; Rømo, Frode.
The LNG Value Chain on a Tactial Horizon. Informs 2007 Annual Meeting; 2007-11-04 - 2007-11-07
SINTEF Untitled
 
2006
27 Uggen, Kristin Tolstad.
Bruk av optimeringsmodeller i næringsmiddelindustrien. Fiskeri- og havbruksnæringens verdiskapende betydning i de nordiske land; 2006-10-10 - 2006-10-11
SINTEF Untitled
 
28 Uggen, Kristin Tolstad; Rømo, Frode.
Dynamic Slaughterhouse Units - Optimal Transport and Processing in Coastal Areas. EURO XX; 2006-07-03 - 2006-07-05
SINTEF Untitled
 
2005
29 Rømo, Frode; Uggen, Kristin Tolstad.
Dynamic Saughterhouse Units - Optimal Transportation and Processing in Coastal Areas. Informs 2005 Annual Meeting; 2005-11-13 - 2005-11-16
SINTEF Untitled
 
30 Tomasgard, Asgeir; Uggen, Kristin Tolstad.
Combined transport optimization and yield optimization in the meat industry. International workshop on vehicle routing; 2005-06-18 - 2005-06-20
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Tomasgard, Asgeir; Uggen, Kristin Tolstad; Nowak, Matthias P..
Utbytteoptimering i slakte- og skjæreleddet i kjøttproduksjon,. Seminar; 2005-06-02
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Uggen, Kristin Tolstad; Hellemo, Lars; Rømo, Frode.
Structure of Upper Secondary Schools/high Schools in Norwegian Counties. Informs 2005 Annual Meeting; 2005-11-13 - 2005-11-16
SINTEF Untitled
 
2004
33 Sætermo, I-A. F.; Uggen, Kristin Tolstad; Rømo, Frode.
Analyser av vgs i Sør-Trøndelag (Kapasitet, transport og lokalisering) Kortversjon av hovedrapport. : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214027527) 9 s. SINTEF Rapport(STF38 A04602)
SINTEF Untitled
 
34 Uggen, Kristin Tolstad; Sætermo, I-A. F.; Rømo, Frode.
Analyser av vgs i Sør-Trøndelag (Kapasitet, transport og lokalisering). : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214027519) 29 s. SINTEF Rapport(STF38 A04601)
SINTEF Untitled
 
35 Uggen, Kristin Tolstad; Tomasgard, Asgeir; Nowak, Matthias P..
Optimising Slaughtering and Cutting of Animals. APMOD; 2004-06-21 - 2004-06-23
SINTEF Untitled