Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-26 av 26

2019
1 Aspnes, Espen.
Welfare Technology - Crucial, when shaping future Long-Term Care. LTC Alliance Conference: Transforming Long-Term Care of Older Adults: Towards a Radically New Vision; 2019-03-01
SINTEF Untitled
 
2 Aspnes, Espen Helge.
Social services in Norway. Social services in Europe; 2019-05-16 - 2019-05-17
SINTEF Untitled
 
3 Aspnes, Espen Helge; Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Vis, Anne Carlijn; Øderud, Tone.
Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06384-4) 76 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
4 Aspnes, Espen.
Everyday Rehabilitation Supported by Technology. Gerontechnology 2018 ;Volum 17. Suppl. Suppl. s. 103-103
SINTEF Untitled
 
5 Aspnes, Espen.
Everyday rehabilitation supported by technology. ISG2018 – 11th World Conference on Gerontechnology; 2018-05-07 - 2018-05-11
SINTEF Untitled
 
6 Aspnes, Espen.
Innovasjon og utviklingsarbeid i helse- og omsorgssektoren. Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten; 2018-09-25 - 2018-09-25
SINTEF Untitled
 
2017
7 Aspnes, Espen.
Produkt- og tjenesteinnovasjon - Erfaringer og råd. Undervisning; 2017-09-13 - 2017-09-13
SINTEF Untitled
 
8 Aspnes, Espen.
Utvikling, implementering og gevinstrealisering. Undervisning; 2017-09-13 - 2017-09-13
SINTEF Untitled
 
9 Aspnes, Espen.
Velferdsteknologi - Bakgrunn nasjonalt og internasjonalt. Undervisning; 2017-09-13 - 2017-09-13
SINTEF Untitled
 
10 Aspnes, Espen.
Velferdsteknologi - Eksempler fra inn- og utland. Undervisning; 2017-09-13 - 2017-09-13
SINTEF Untitled
 
2016
11 Aanonli, Anne Karen; Aspnes, Espen; Rørvik, Merete; Hansen, Nina Vanvik; Kaasbøll, Jannike; Storaas, Synneva Gjertrudsdotter.
Sykepleiere + Innovasjon = ? - Sykepleiere som pådrivere og aktive deltagere i innovasjonsarbeid. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214061970) 150 s. SINTEF Rapport(A28025)
SINTEF Untitled
 
12 Aspnes, Espen.
IAHSA representing users of gerontechnology. Gerontechnology 2016 ;Volum 15.(2) s. 122-124
SINTEF Untitled
 
2014
13 Thomassen, Hanne Ekran; Hansen, Nina Vanvik; Aspnes, Espen; Rørvik, Merete.
Den eldre akuttpasienten. Trondheim: Sintef Teknologi og samfunn 2014 (ISBN 978-82-14-05661-7)
SINTEF Untitled
 
14 Wekre, Liv Johanne; Aa, Elizabeth; Midtdal, Kristin; Thomassen, Hanne Ekran; Aspnes, Espen; Hansen, Nina Vanvik.
Bruk av teknologi i legemiddelgjennomganger ved sykehjem. Farmasidagene 2014; 2014-11-06 - 2014-11-07
APO SINTEF Untitled
 
15 Wekre, Liv Johanne; Aa, Elizabeth; Midtdal, Kristin; Thomassen, Hanne Ekran; Aspnes, Espen; Hansen, Nina Vanvik.
Tjenesteinnovasjon: Bruk av teknologi ved legemiddelgjennomganger i sykehjem. Farmasidagene; 2014-11-06 - 2014-11-07
APO SINTEF Untitled
 
2013
16 Aspnes, Espen.
Hvordan søke hva som finnes av helseprodukt/-løsninger nasjonalt og internasjonalt?. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056655) 16 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2012
17 Aspnes, Espen; Ausen, Dag; Høyland, Karin; Mikalsen, Marius; Steen-Hansen, Anne Elise; Storesund, Karolina; Schjølberg, Ingrid; Svagård, Ingrid Storruste; Walderhaug, Ståle.
Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer. : SINTEF 2012 (ISBN 978-82-14-05249-7) 105 s. SINTEF Rapport(A23938)
NTNU SINTEF Untitled
 
2011
18 Aspnes, Espen.
Innovation in Care. LeadingAge Conference; 2011-10-16 - 2011-10-19
SINTEF Untitled
 
2010
19 Aspnes, Espen.
Har norske hjemmetjenester utnyttet teknologisk potensial eller ligger vi etter andre land?. Fagseminar for Hjemmetjenester i Østfold; 2010-11-18 - 2010-11-18
SINTEF Untitled
 
20 Aspnes, Espen.
Snapshots from a study trip on care for the elderly in the USA. Innovasjon og omsorg; 2010-11-04 - 2010-11-04
SINTEF Untitled
 
2009
21 Aspnes, Espen.
Framtidens helse og omsorg. Utfordringer, dilemmaer og muligheter. Framtidens omsorgsutfordringer. Mulighetsrommet; 2009-06-19 - 2009-06-19
SINTEF Untitled
 
22 Aspnes, Espen.
Need driven innovation: Future housing for the elderly. IAHSA's 8th International Conference; 2009-07-20 - 2009-07-22
SINTEF Untitled
 
2008
23 Aspnes, Espen.
Robots in teh health care sector. Robots in the health care sector; 2008-10-22 - 2008-10-22
SINTEF Untitled
 
2007
24 Aspnes, Espen.
Future housing for the elderly in Norway. IAHSA 7th International Conference; 2007-06-18 - 2007-06-20
SINTEF Untitled
 
25 Aspnes, Espen.
Introduction to housing and care for the elderly in Norway. 1st International Senior Nursing Home Seminar; 2007-11-29 - 2007-11-30
SINTEF Untitled
 
2005
26 Aspnes, Espen.
Godt helsevesen for alle, men til hvilken pris?. I: Norge 2020. Fagbokforlaget 2005 ISBN 8245003379. s. 151-161
SINTEF Untitled