Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-7 av 7

2018
1 Engelsen, Christian John; Justnes, Harald; Rønning, A.; Sæther, Dag Henning; Kron, Magnus.
Utilising the inherent CO2-binding capacity of concrete – sustainable initiatives towards circular economy. ERMCO; 2018-06-07 - 2018-06-08
SINTEF Untitled
 
2 Engelsen, Christian John; Justnes, Harald; Rønning, A.; Sæther, Dag Henning; Kron, Magnus.
Utilising the inherent CO2-binding capacity of concrete – sustainable initiatives towards circular economy. SVIII ERMCO Congress - Oslo 7-8 June 2018 2018
SINTEF Untitled
 
2017
3 Kron, Magnus; Sæther, Dag Henning; Mellegård, Sofie Elisabet.
Sklisikkerhet – målemetoder og kravsetting. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1563-9) 28 s. SINTEF Notat(24)
SINTEF Untitled
 
2016
4 Sæther, Dag Henning; Karlsson, Nan.
Fall til sluk i våtrom - virkning av ulike fall til sluk. Måling av dreneringsevne for prøvegulv med vinylbelegg og fliser. Oslo: SINTEF Byggforsk 2016 (ISBN 978-82-14-06110-9) 24 s. SINTEF Rapport(SBF 2016 F0457)
SINTEF Untitled
 
2015
5 Jelle, Bjørn Petter; Bergheim, Einar; Noreng, Knut; Uvsløkk, Sivert; Rognvik, Egil; Sæther, Dag Henning.
Nytt fra SINTEF Byggforsk - Ny storskala apparatur for vindlast og regn- og vindtetthet. Byggeindustrien 2015 (16) s. 36-36
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
6 Sæther, Dag Henning.
Hjelpeutstyr på vegger i baderom. Byggeindustrien 2014 ;Volum 46.(10) s. 28-28
SINTEF Untitled
 
1997
7 Jacobsen, Stefan; Sæther, Dag Henning; Sellevold, Erik Johan.
Frost testing of high strength concrete : frost/salt scaling at different cooling rates. Materials and Structures 1997 ;Volum 30. s. 33-42
NTNU SINTEF Untitled