Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 107 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Klinski, Michael.
Bedre enøktiltak med planlegging. Hus & bolig [Fagblad] 2018-05-28
SINTEF Untitled
 
2 Mata, Iratxe Landa; Engebretsen, Øystein; Barlindhaug, Rolf; Fufa, Selamawit Mamo; Klinski, Michael.
Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns – Travel behaviour, housing and location preferences. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1607-0) 60 s. SINTEF Fag(56)
OSLOMET SINTEF TØI Untitled
 
2017
3 Klinski, Michael.
Bygningsmassen og klimatilpasning. Plankonferansen 2017; 2017-10-17 - 2017-10-18
SINTEF Untitled
 
4 Klinski, Michael.
Miljøkostnader ved boligutvikling. VVS aktuelt [Internett] 2017-11-23
SINTEF Untitled
 
5 Klinski, Michael.
Miljøkostnader ved boligutvikling - workshop 7. desember.
SINTEF Untitled
 
6 Klinski, Michael.
Oppgradering og energisparing. Erfaring og eksempler. Bo- og sameiedagene 2017; 2017-10-13 - 2017-10-14
SINTEF Untitled
 
7 Klinski, Michael.
Rehabilitering og energieffektivisering av gamle bygg. Naturlig onsdag: Gamle bygg i en moderne by; 2017-06-07
SINTEF Untitled
 
8 Klinski, Michael; Fredriksen, Eyvind; Sørensen, Åse Lekang; Svensson, Anna.
Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt. Enebolig i Asker. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1546-2) 36 s. SINTEF Notat(23)
SINTEF Untitled
 
9 Klinski, Michael; Fufa, Selamawit Mamo.
Embodied energy, costs and traffic in different settlement patterns - EE Settlement. Overblikk, resultater fra Østerrike. Referansegruppe i EE Settlement; 2017-11-02
SINTEF Untitled
 
10 Klinski, Michael; Hauge, Åshild Lappegard; Godbolt, Åsne Lund; Skeie, Kristian Stenerud.
Energioppgradering av norske boliger – Evaluering av scenariorapporter og forslag til virkemidler. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1534-9) 78 s. ZEB Project report(32)
SINTEF Untitled
 
11 Klinski, Michael; Schlanbusch, Reidun Dahl.
Nesten nullenergi er ikke nok. Teknisk Ukeblad 2017
SINTEF Untitled
 
2016
12 Bointner, Raphael; Kranzl, Lukas; Toleikyte, Agne; De Groote, Maarten; Volt, Jonathan; Bean, Frances; Santos, Josè; Cipriano, Jordi; Kretschmer, David; Schimschar, Sven; Sebi, Carine; Guillin, Rodolphe; Lapillonne, Bruno; Pascual, Ramón; Rajkiewicz, Andrezej; Klinski, Michael; Fredriksen, Eyvind.
ZEBRA 2020 - Nearly Zero‐Energy Building Strategy 2020. D6.2: Strategies for nZEB market transition on national level. S.l.: ZEBRA 2020 2016 516 s.
SINTEF Untitled
 
13 Bointner, Raphael; Kranzl, Lukas; Toleikyte, Agne; Klinski, Michael; Fredriksen, Eyvind; De Groote, Maarten; Volt, Jonathan; Bean, Frances; Santos, Josè; Cipriano, Jordi; Kretschmer, David; Schimschar, Sven; Sebi, Carine; Guillin, Rodolphe; Lapillonne, Bruno; Pascual, Ramón; Rajkiewicz, Andrezej; Rode, William; Heide, Vegard.
ZEBRA 2020 – STRATEGI FOR NESTENNULLENERGIBYGG INNEN 2020. Leveranse D6.2. Strategier for markedsovergang til nesten-nullenergibygg på nasjonalt nivå – Norge. : ZEBRA 2020 2016 47 s.
SINTEF Untitled
 
14 Brattebø, Helge; O'Born, Reyn Joseph; Sartori, Igor; Klinski, Michael; Nørstebø, Bjørnar.
Typologier for norske boligbygg - Eksempler på tiltak for energieffektivisering. : EPISCOPE (prosjekt) 2016 61 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
15 Klinski, Michael.
Eksempler på gode prosesser med lovende resultater. Oppgradering! Hvordan skape engasjement i borettslag og sameier; 2016-03-16
SINTEF Untitled
 
16 Klinski, Michael.
Eksempler på gode prosesser med lovende resultater. Oppgradering! Hvordan skape engasjement i borettslag og sameier; 2016-03-03
SINTEF Untitled
 
17 Klinski, Michael.
Eksempler på gode prosesser med lovende resultater. Oppgradering! Hvordan skape engasjement i borettslag og sameier; 2016-03-15
SINTEF Untitled
 
18 Klinski, Michael.
Eksempler på gode prosesser med lovende resultater. Oppgradering! Hvordan skape engasjement i borettslag og sameier; 2016-03-01
SINTEF Untitled
 
19 Klinski, Michael.
Eksempler på gode prosesser med lovende resultater. Oppgradering! Hvordan skape engasjement i borettslag og sameier; 2016-03-17
SINTEF Untitled
 
20 Klinski, Michael.
Eksempler på gode prosesser med lovende resultater. Oppgradering: Hvordan skape engasjement i boligselskapet?; 2016-09-27
SINTEF Untitled
 
21 Klinski, Michael.
Eksempler på gode prosesser med lovende resultater. Oppgradering! Hvordan skape engasjement i borettslag og sameier; 2016-03-02
SINTEF Untitled
 
22 Klinski, Michael.
Energikrav fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2016 (473.104)
SINTEF Untitled
 
23 Klinski, Michael.
Energikrav til boligbygninger ved energitiltak og omfordeling av varmetap. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2016 (473.103)
SINTEF Untitled
 
24 Klinski, Michael.
Energikrav til bygninger. Energirammer. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2016 (473.102)
SINTEF Untitled
 
25 Klinski, Michael.
Energikrav til bygninger. Oversikt. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2016 (473.101)
SINTEF Untitled
 
26 Klinski, Michael.
Suksesskriterier for oppslutning. Oppgradering! Hvordan skape engasjement i borettslag og sameier; 2016-03-03
SINTEF Untitled
 
27 Klinski, Michael.
Suksesskriterier for oppslutning. Oppgradering! Hvordan skape engasjement i borettslag og sameier; 2016-03-17
SINTEF Untitled
 
28 Klinski, Michael.
Suksesskriterier for oppslutning. Oppgradering! Hvordan skape engasjement i borettslag og sameier; 2016-03-16
SINTEF Untitled
 
29 Klinski, Michael.
Suksesskriterier for oppslutning. Oppgradering: Hvordan skape engasjement i boligselskapet?; 2016-09-27
SINTEF Untitled
 
30 Klinski, Michael.
Suksesskriterier for oppslutning. Oppgradering! Hvordan skape engasjement i borettslag og sameier; 2016-03-02
SINTEF Untitled
 
31 Klinski, Michael; Fredriksen, Eyvind; Sørnes, Kari; Svensson, Anna.
Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt. Enebolig i Asker. Oslo: SINTEF Byggforsk 2016 (ISBN 978-82-14-06112-3) 33 s. SINTEF Rapport(SBF 2016 A0554)
SINTEF Untitled
 
32 Kontoyiannidis, Simon; Santos, Josè; Cipriano, Jordi; Kretschmer, David; Schimschar, Sven; Sebi, Carine; Guillin, Rodolphe; Lapillonne, Bruno; Pascual, Ramón; Rajkiewicz, Andrezej; Klinski, Michael; Fredriksen, Eyvind; Bointner, Raphael; Kranzl, Lukas; Toleikyte, Agne.
ZEBRA 2020 - NEARLY ZERO - ENERGY BUILDING STRATEGY 2020. D 4.2: Overview of building-related policies. : ZEBRA 2020 2016 238 s.
SINTEF Untitled
 
33 Mellegård, Sofie Elisabet; Godbolt, Åsne Lund; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael; Bointner, Raphael; Toleikyte, Agne; Santos, Josè; Schimschar, Sven; Pascual, Ramón; Firlag, Szymon; Rajkiewicz, Andrezej; Kontonasiou, Eleni; Danciu, Serban; Sebi, Carine.
ZEBRA 2020 - Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020. Deliverable D5.2: Market actors' NZEB uptake - Drivers and barriers in European Countries. : ZEBRA 2020 2016 57 s.
SINTEF Untitled
 
34 Toleikyte, Agne; Kranzl, Lukas; Bointner, Raphael; Bean, Frances; Cipriano, Jordi; De Groote, Maarten; Hermelink, Andreas; Klinski, Michael; Kretschmer, David; Lapilonne, Bruno; Pascual, Ramón; Rajkiewicz, Andrezej; Santos, Josè; Schimschar, Sven; Sebi, Carine; Volt, Jonathan.
ZEBRA 2020 - NEARLY ZERO-ENERGY BUILDING STRATEGY 2020. Strategies for a nearly Zero-Energy Building market transition in the European Union. S.l.: ZEBRA 2020 2016 44 s.
SINTEF Untitled
 
2015
35 Almås, Anders-Johan; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael.
Markedseffekter av forbildeprogrammer. Rapport på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Oslo: SINTEF Byggforsk 2015 59 s. SINTEF Rapport(SBF 2015 0247)
SINTEF Untitled
 
36 Klinski, Michael.
Ambisiøs energioppgradering. Seminar; 2015-06-10
SINTEF Untitled
 
37 Klinski, Michael.
Ambisiøs energioppgradering. Seminar; 2015-09-08
SINTEF Untitled
 
38 Klinski, Michael.
Ambisiøse oppgraderinger krever bevisste strategier. FDVnytt : Forvaltning Drift Vedlikehold 2015 (6) s. 24-26
SINTEF Untitled
 
39 Klinski, Michael.
Energisparekontrakt er ikke lønnsomt på sikt. FDVnytt : Forvaltning Drift Vedlikehold 2015 s. 22-23
SINTEF Untitled
 
40 Klinski, Michael.
Energisparekontrakter ved oppgradering av boligblokker : Hva kunne vært oppnådd i Myhrerengaprosjektet – casestudie. SINTEF akademisk forlag 2015 (ISBN 978-82-536-1446-5) 26 s. SINTEF Fag(31)
SINTEF Untitled
 
41 Klinski, Michael.
Experience from Best Practice - With a Focus on Renovation. Green Building Program - Norwegian Best Practice; 2015-02-12
SINTEF Untitled
 
42 Klinski, Michael.
Experience from Best Practice - With a focus on Renovation. Green Building Program - Norwegian Best Practice; 2015-02-10
SINTEF Untitled
 
43 Klinski, Michael.
Experience from Best Practice - With a Fokus on Renovation. Green Building Program - Norwegian Best Practice; 2015-02-11
SINTEF Untitled
 
44 Klinski, Michael.
Gesetze und Verordnungen können ambitionierte energetische Sanierungsziele nicht sicherstellen. ökosan '15 - Internationale Konferenz für hochwertige Sanierung und Nachverdichtung mit Holzbausystemen; 2015-06-17 - 2015-06-19
SINTEF Untitled
 
45 Klinski, Michael.
Høyere ambisjoner for yrkesbygg. Byggeindustrien 2015 ;Volum 47.(3) s. 35-35
SINTEF Untitled
 
46 Klinski, Michael.
Løsninger for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg. FDVnytt : Forvaltning Drift Vedlikehold 2015 (5) s. 26-29
SINTEF Untitled
 
47 Klinski, Michael.
Norwegian Passive House standard for non-residential buildings is less ambitious than previous criteria and completed projects. I: Proceedings of the 7PHN Sustainable Cities and Buildings conference held in Copenhagen 20-21 August 2015. Danmarks Tekniske Universitet, DTU 2015 ISBN 978-87-7877-423-1. s. -
SINTEF Untitled
 
48 Klinski, Michael.
Passive Houses in Norway: Status and development. 7th Passivhus Norden Conferance; 2015-08-20 - 2015-08-21
SINTEF Untitled
 
49 Klinski, Michael; Bramslev, Katharina.
Her kan du få hjelp og inspirasjon til energieffektiv rehabilitering. Byggeindustrien 2015 (11) s. 37-
SINTEF Untitled
 
50 Klinski, Michael; Hauge, Åshild Lappegard.
Building regulations cannot assure ambitious energy upgrading of existing residential buildings according to Norway's national targets. I: Proceedings of the 7PHN Sustainable Cities and Buildings conference held in Copenhagen 20-21 August 2015. Danmarks Tekniske Universitet, DTU 2015 ISBN 978-87-7877-423-1. s. -
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste