Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

2021
1 Kummeneje, An-Magritt.
Trondheimssyklistene ønsker seg flere trafikkontroller av syklister. adressa.no [Internett] 2021-01-16
SINTEF Untitled
 
2 Nordfjærn, Trond; Kummeneje, An-Margritt S; Zavareh, Mohsen; Mehdizadeh, Milad; Rundmo, Torbjørn.
Risk Perception in Transport: A Review of the State of the Art. I: International Encyclopedia of Transportation. Elsevier 2021 ISBN 9780081026717.
NTNU SINTEF STO Untitled
 
2020
3 Kummeneje, An-Magritt.
Risk Perception, Worry, Attitudes Towards Safety, and Behaviour among Norwegian Cyclists and Pedestrians. Trondheim: NTNU Grafisk senter 2020 (ISBN 978-82-326-5126-9) 121 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(390)
NTNU Untitled
 
4 Kummeneje, An-Magritt; Rundmo, Torbjørn.
Attitudes, risk perception and risk-taking behaviour among regular cyclists in Norway. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2020 ;Volum 69. s. 135-150
NTNU Untitled
 
2019
5 Kummeneje, An-Magritt.
Subjective assessment of risk and walking frequency as a pedestrian in Norway. XVI European Congress of Psychology; 2019-07-01 - 2019-07-05
NTNU Untitled
 
6 Kummeneje, An-Magritt.
Ungdom og fart 2014-2017. Fagdag, kampanjeevaluering; 2019-06-05 - 2019-06-05
SINTEF Untitled
 
7 Kummeneje, An-Magritt; Rundmo, Torbjørn.
Risk perception, worry and pedestrian behaviour in the Norwegian population. Accident Analysis and Prevention 2019 ;Volum 133. s. 1-9
NTNU Untitled
 
8 Kummeneje, An-Magritt; Ryeng, Eirin Olaussen; Rundmo, Torbjørn.
Seasonal variation in risk perception and travel behaviour among cyclists in a Norwegian urban area. Accident Analysis and Prevention 2019 ;Volum 124. s. 40-49
NTNU Untitled
 
2018
9 Kummeneje, An-Magritt; Rundmo, Torbjørn.
Subjective assessment of risk among urban work travel cyclists. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 459-466
NTNU Untitled
 
10 Moe, Dagfinn; Kummeneje, An-Magritt; Arnesen, Petter.
Evaluering av fartskampanjen 2014-2017: Kunnskap om fart, holdninger til fart, fartsatferd og budskapsforståelse. Trondheim: SINTEF-rapport 01453 2018 (ISBN 978-82-14-06787-3) 69 s.
SINTEF Untitled
 
11 Rundmo, Torbjørn; Kummeneje, An-Magritt; Nordfjærn, Trond.
Perception of security and use of public travel modes in an urban Norwegian public. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 3007-3011
NTNU Untitled
 
12 Rundmo, Torbjørn; Nordfjærn, Trond; Kummeneje, An-Magritt; Jørgensen, Stig Halvard.
Judgement of urban transport security, risk perception, and travel mode use. 18th International conference Road Safety on Five Continents; 2018-05-16 - 2018-05-18
NTNU Untitled
 
2017
13 Kummeneje, An-Magritt.
Risk perception and accident experience among Norwegian cyclists. 45th European Transport Conference; 2017-10-04 - 2017-10-06
NTNU Untitled
 
14 Kummeneje, An-Magritt.
Risk perception and travel behaviour among Norwegian cyclist. 15th European Congress of Psychology; 2017-07-11 - 2017-07-14
NTNU Untitled
 
15 Kummeneje, An-Magritt.
Syklisters vurdering av risiko og valg av sykkel som transportmiddel. Bedre By 2017; 2017-11-24 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
16 Kummeneje, An-Magritt; Rundmo, Torbjørn.
Risk judgements and cycling frequency among winter cyclist in a Norwegian urban area. Conference on Environmental Psychology; 2017-11-29 - 2017-11-30
NTNU Untitled
 
17 Moe, Dagfinn; Roche-Cerasi, Isabelle; Kummeneje, An-Magritt; Brandtzæg, Petter Bae; Skjuve, Marita.
Den fjerde faktor: Sosiale medier, ungdom og trafikksikkerhet. Trondheim: SINTEF Rapport 2017 (ISBN 978-82-1-406947-1) 102 s.
SINTEF Untitled
 
18 Rundmo, Torbjørn; Kummeneje, An-Magritt; Nordfjærn, Trond.
Perception of security in pro-environmental public transport. 1st Norwegian Conference on Environmental Psychology; 2017-11-29 - 2017-11-30
NTNU Untitled
 
2016
19 Kummeneje, An-Magritt.
Universell utforming av ny sentrumsholdeplass i Trondheim. Temadag Landmannstorget - universell utforming i kollektivtransport; 2016-12-07 - 2016-12-07
SINTEF Untitled
 
2015
20 Bjerkan, Kristin Ystmark; Øvstedal, Liv R.; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt; Solvoll, Gisle.
Transportordninger og arbeidsdeltakelse: Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne. Trondheim: SINTEF A27047 2015 (ISBN 9788214059663) 144 s.
NORD SINTEF Untitled
 
21 Foss, Trond; Kummeneje, An-Magritt.
Modell for beregning av forbikjøringssikt. Trondheim: SINTEF A27282 2015 (ISBN 9788214059878) 39 s.
SINTEF Untitled
 
22 Kummeneje, An-Magritt; Moe, Dagfinn; Stene, Trine Marie.
Undersøkelse om privat øvingskjøring: Kartlegging og utredning av årsaker til at privat øvingskjøring skjer eller ikke skjer. Trondheim: SINTEF Rapport (A27069) 2015 (ISBN 9788214059687) 53 s.
SINTEF Untitled
 
23 Kummeneje, An-Magritt; Tretvik, Terje Kristian.
Sykkelbyundersøkelsen i Region sør 2015. Trondheim: SINTEF A27221 2015 (ISBN 978-82-14-059793) 62 s.
SINTEF Untitled
 
24 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt; Øvstedal, Liv R..
Statens vegvesens oppgaver innen trafikksikkerhet og universell utforming: Resultater fra kartlegging med særskilt forkus på sektoransvar. Trondheim: SINTEF Rapport A27187 2015 (ISBN 9788214059762) 89 s.
SINTEF Untitled
 
2014
25 Kummeneje, An-Magritt; Tretvik, Terje Kristian; Sandsund, Mariann.
Veileder for gjennomføring av spørreundersøkelse ved GS-tiltak: Gjennomføring og utforming av før- og etterundersøkelse for dokumentasjon av endring i aktivitetsnivå som følge av tiltak for gående og syklende. Trondheim: SINTEF Rapport 2014 (ISBN 9788214057041)
SINTEF Untitled
 
26 Kummeneje, An-Magritt; Øvstedal, Liv R.; Engen, Thomas.
Evaluering av sentrumsholdeplass i Trondheim:Evaluering av effektivitet, attraktivitet og universell utforming for busstrafikantene. Trondheim: SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056228) 61 s.
SINTEF Untitled
 
27 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Kummeneje, An-Magritt; Jenssen, Gunnar Deinboll; Moe, Dagfinn.
Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden: Resultater fra forprosjekt. : SINTEF Rapport 2014 (ISBN 9788214056570) 57 s.
SINTEF Untitled
 
28 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Jenssen, Gunnar Deinboll; Lervåg, Lone-Eirin; Hjelkrem, Odd Andre; Kummeneje, An-Magritt.
Adaptiv cruisekontroll (ACC) i Norge: Utbredelse, bruksmønster og konsekvenser for trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Trondheim: SINTEF Rapport (A26202) 2014 (ISBN 9788214056877) 53 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Tretvik, Terje Kristian; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Kummeneje, An-Magritt.
Can low emission zones be managed more dynamically and effectively?. Research in Transportation Business and Management (RTBM) 2014 ;Volum 12. s. 3-10
SINTEF Untitled
 
2013
30 Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt.
Measures for achieving green and efficient urban freight. World Concference of Transport Research; 2013-01-15 - 2013-07-18
SINTEF Untitled
 
31 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt Steinset.
Transportation to employment. Scandinavian Journal of Disability Research 2013 ;Volum 15.(4) s. 342-360
SINTEF Untitled
 
32 Friderichsen, Peter; Hansen, Nina Vanvik; Øvstedal, Liv R.; Kummeneje, An-Magritt.
Forprosjekt: Etter slaget – hva nå?. Trondheim: InnoMed-rapport 2013
SINTEF Untitled
 
33 Moe, Dagfinn; Kummeneje, An-Magritt Steinset; Robertsen, Kåre.
Evaluering av implementeringen av føreropplæringen, tunge kjøretøy: Grunnkurs og sikkerhetskurs på bane. Trondheim: SINTEF Rapport 2013 (ISBN 9788214056181) 39 s.
NORD SINTEF Untitled
 
34 Moe, Dagfinn; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt; Robertsen, Rolf.
Utdanning og kompetanse blant trafikklærere i Norge: Undersøkelse blant trafikklærere med norsk og utenlandsk utdanning. Trondheim: SINTEF Rapport 2013 (ISBN 9788214056211) 48 s.
NORD SINTEF Untitled
 
35 Thorenfeldt, Unn Karin; Kummeneje, An-Magritt Steinset; Bertelsen, Dag Eiliv.
Evaluring av AutoPass reisetidssystem. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2013 (ISBN 9788214055269) SINTEF Rapport(A23885)
SINTEF Untitled
 
36 Tretvik, Terje Kristian; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Kummeneje, An-Magritt.
Environmental-sensitive charging for freight vehicles in low emission zones. World Concference of Transport Research; 2013-01-15 - 2013-07-18
SINTEF Untitled
 
2012
37 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt Steinset; Bjørgen, Astrid; Tretvik, Terje Kristian.
Activity-based Charging in Low-Emission Zones: The Stakeholders' Response. European Transport Conference; 2012-10-08 - 2012-10-10
SINTEF Untitled
 
38 Kummeneje, An-Magritt Steinset; Moe, Dagfinn.
Eldre bedre enn før. Adresseavisen 2012
SINTEF Untitled
 
39 Moe, Dagfinn; Kummeneje, An-Magritt Steinset.
Eldre bilførere er bedte enn sitt rykte. Adresseavisen 2012
SINTEF Untitled
 
2011
40 Bjerkan, Kristin Ystmark; Kummeneje, An-Magritt Steinset; Nordtømme, Marianne Elvsaas.
Parkert uten bil. Adresseavisen 2011
SINTEF Untitled
 
41 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt Steinset.
Transport til arbeid og livet. Transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne. : SINTEF Teknologi og samfunn 2011 (ISBN 978-82-14-05187-2) 70 s.
SINTEF Untitled