Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Johansen, Ulf.
Largescale hydrogen production in Norway - possible transition pathways towards 2050. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06295-3) 100 s. SINTEF Rapport(2020-00179)
IFE NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
2 Rosenberg, Eva; Seljom, Pernille Merethe Sire; Espegren, Kari Aamodt; Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Johansen, Ulf; Pisciella, Paolo; Tomasgard, Asgeir; Schäffer, Linn Emelie; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg.
Norwegian Energy Road Map. Møte, Enova; 2020-01-15 - 2020-01-15
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
3 Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir.
Veikart for energi i Norge mot 2050. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06244-1) 80 s. SINTEF Rapport(2019:01467)
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2019
4 Damman, Sigrid; Ruud, Audun; Sandberg, Eli; Halvorsen, Trond; Pisciella, Paolo; Rosenberg, Eva; Graabak, Ingeborg; Johansen, Ulf.
Exploring the transistion potential of H2 production in Norway. International Conference on Hydrogen Production 2019; 2019-05-15 - 2019-05-17
IFE NINA NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
5 Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Johansen, Ulf; Pisciella, Paolo; Tomasgard, Asgeir; Schäffer, Linn Emelie; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Rosenberg, Eva; Seljom, Pernille Merethe Sire; Espegren, Kari Aamodt.
Norwegian Energy Road Map - Metode modeller og forutsetninger. Møte hos Norges Forskningsråd; 2019-11-15 - 2019-11-15
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
6 Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Stokka, Arne; Richardsen, Roger; Winther, Ulf.
The Norwegian seafood industry – Importance for the national economy. Marine Policy 2019 ;Volum 110.
OCEAN SINTEF Untitled
 
7 Johansen, Ulf; Egging, Ruud; Johansen, Kåre.
Regional Wage Responsiveness to Unemployment - Rural-Urban Heterogeneity and Policy Implications. Labour 2019 ;Volum 33.(3) s. 371-387
NTNU Untitled
 
8 Rosenberg, Eva; Espegren, Kari Aamodt; Seljom, Pernille Merethe Sire; Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Johansen, Ulf; Pisciella, Paolo; Tomasgard, Asgeir; Schäffer, Linn Emelie; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg.
Konklusjoner. Møte hos Norges Forskningsråd; 2019-11-15 - 2019-11-15
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
9 Werner, Adrian; Johansen, Ulf; Sandberg, Eli.
Beslutningsstøtteverktøy for etablering av en bio-sirkulær industriklynge i Orkdalsregionen. Forberedende prosjekt. : SINTEF Industri 2019 (ISBN 978-82-14-06359-2) 28 s. SINTEF Rapport(2019:00519)
SINTEF Untitled
 
2018
10 Damman, Sigrid; Werner, Adrian; Hatling, Morten Arnt; Johansen, Ulf; Nørstebø, Vibeke Stærkebye.
Nye perspektiv på skognæringa i nord. Norsk Skogbruk 2018 (2)
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Johansen, Ulf.
Mange millioner skatteinntektskroner står på spill i omstillingsarbeidet. Bladet Vesterålen 2018
NTNU Untitled
 
12 Johansen, Ulf.
Når bør man gi støtte til omstilling. Gemini 2018
NTNU Untitled
 
13 Johansen, Ulf.
Når er det riktig å gi støtte til omstilling?. Adresseavisen 2018
NTNU Untitled
 
14 Johansen, Ulf.
Regional aspects of a climate and energy tax reform in Norway – exploring double and multiple dividends. ERSA; 2018-08-23 - 2018-08-26
NTNU Untitled
 
15 Johansen, Ulf.
Skattemillioner på spill. Kommunal rapport 2018
NTNU Untitled
 
16 Johansen, Ulf; Egging, Ruud; Ivanova, Olga.
Regional policy and the role of interregional trade data: policy simulations with a model for Norway. Regional Studies, Regional Science 2018 ;Volum 5.(1) s. 312-331
NTNU Untitled
 
17 Johansen, Ulf; Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Werner, Adrian.
Regional aspects of a climate and energy tax reform in Norway – exploring double and multiple dividends. Sustainability 2018 ;Volum 10:4175.(11) s. 1-20
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
18 Johansen, Ulf.
Når bør man gi støtte til omstilling?. Adressavisen 2017
NTNU Untitled
 
19 Johansen, Ulf; Werner, Adrian; Nørstebø, Vibeke Stærkebye.
Optimization to support policy decisions stimulating value creation in the forestry sector. INTERNATIONAL CONFERENCE ON DECISION SUPPORT SYSTEM TECHNOLOGY; 2017-05-29
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Johansen, Ulf; Werner, Adrian; Nørstebø, Vibeke Stærkebye.
Optimization to support policy decisions stimulating value creation in the forestry sector. I: Proceedings of the 2017 International Conference on Decision Support System Technology. : ICDSST 2017 ISBN 978-2-917490-28-0. s. 99-105
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Johansen, Ulf; Werner, Adrian; Nørstebø, Vibeke Stærkebye.
Optimizing the Wood Value Chain in Northern Norway Taking Into Account National and Regional Economic Trade-Offs. Forests 2017 ;Volum 8.(5) s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Damman, Sigrid; Johansen, Ulf; Werner, Adrian.
Effektive verdikjeder for skogbruket i Kyst-Norge. Kystskogkonferansen; 2017-05-23 - 2017-05-23
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Johansen, Ulf; Werner, Adrian.
Optimizing forest value chains in northern Norway to strengthen regional resource usage and value creation. IUFRO 125th Anniversary Congress; 2017-09-18 - 2017-09-22
NTNU SINTEF Untitled
 
24 Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Werner, Adrian; Johansen, Ulf; Damman, Sigrid.
Effektive Verdikjeder i Skognæringen i Nordland og Trøndelag. SINTEF akademisk forlag 2017
NTNU SINTEF Untitled
 
25 Werner, Adrian; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Johansen, Ulf; Uggen, Kristin Tolstad.
Effektive verdikjeder i skognæringen i Nordland og Trøndelag. Dokumentasjon av optimeringsmodell med ringvirkninger. : SINTEF 2017 47 s. SINTEF Rapport(2017:00330)
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Werner, Adrian; Pérez-Valdés, Gerardo A; Johansen, Ulf; Stokka, Arne.
REMES - a regional equilibrium model for Norway with focus on the energy system. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-05806-2) 38 s. SINTEF Rapport(A26705)
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
27 Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Konsekvensanalyse - Nedleggelse av Kongsberg Automotive Rollag. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059670) 27 s. SINTEF Rapport(A27057)
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
28 Johansen, Ulf.
Hyttefolkets valg. www.adressa.no 2014
NTNU Untitled
 
29 Johansen, Ulf.
Lokale ringvirkninger fra bioenergianlegg - Resultater fra en del-studie i prosjektet "Fra skog til energi". Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 9788214058055) 15 s. SINTEF Rapport(A26699)
SINTEF Untitled
 
30 Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Aspaas, Stian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne.
Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2012 – med et utvidet leverandørperspektiv. : SINTEF 2014 (ISBN 9788214057263) 65 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
31 Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Merete, Gisvold Sandberg; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne.
Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2012. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214057263) 62 s. SINTEF Rapport
OCEAN SINTEF Untitled
 
32 Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Aspaas, Stian; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring - en ringvirkningsanalyse med fokus på 2012. : SINTEF 2014 (ISBN 9788214057201) 38 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2013
33 Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold.
Verdiskapingsanalyse for Kysten er klar. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055818) 67 s. SINTEF Rapport
OCEAN SINTEF Untitled
 
34 Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold.
Verdiskapingsanalyse for Kysten er klar; A24016. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2013 (ISBN 9788214055818) 67 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
35 Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Johansen, Ulf.
Optimal transportation of logs and location of quay facillities in coastal regions og Norway. Forest Policy and Economics 2013 ;Volum 26. s. 71-81
SINTEF Untitled
 
36 Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Regionaløkonomiske virkninger av mineralbrudd i Engebøfjellet. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214054842) 102 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2012
37 Henriksen, Kristian; Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne.
Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring 2010 - en ringvirkningsanalyse. : SINTEF havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05438-5) 27 s. SINTEF Rapport(A23089)
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
38 Henriksen, Kristian; Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi.
Verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - en ringvirkningsanalyse. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214054385) SINTEF Rapport
OCEAN SINTEF Untitled
 
39 Henriksen, Kristian; Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi.
Verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - en ringvirkningsanalyse(SINTEF A23089). : SINTEF 2012 (ISBN 978-82-14-05438-5) 39 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
40 Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne.
Havbruksnæringen i Møre og Romsdal. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214054354) 39 s. SINTEF Rapport
OCEAN SINTEF Untitled
 
41 Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne.
Havbruksnæringen i Møre og Romsdal En verdiskapingsanalyse. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05435-4) 39 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
42 Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne.
Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv. SINTEF akademisk forlag 2012 (ISBN 978-82-14-05440-8) 69 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
43 Stokka, Arne Magne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Regionaløkonomiske virkninger av mineralbrudd i Engebøfjellet. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2012 (ISBN 9788214054842) 102 s.
SINTEF Untitled
 
2011
44 Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne; Johansen, Ulf.
Samfunnsmessige konsekvenser av skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerak. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214051834) 28 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
45 Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne.
Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2011 (ISBN 978-82-14-05123-0) 58 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
46 Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskapning og sysselsetting. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052176) SINTEF Rapport
OCEAN SINTEF Untitled
 
47 Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskaping og sysselsetting. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2011 (ISBN 978-82-14-05217-6) 34 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
48 Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf.
Konsekvensanalyse - Nedleggelse av Kongsberg Automotive Rollag. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052473) 24 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2010
49 Sandberg, Merete Gisvold; Volden, Gro Holst; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Olafsen, Trude.
Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2008- en ringvirkningsanalyse. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 (ISBN 978-82-14-04947-3) 13 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
50 Stokka, Arne; Vik, Lars Harald; Johansen, Ulf.
Estimating regional flows in input-output accounts - Empirical tests of regional purchase coefficient estimations. ERSA 2010; 2010-08-19 - 2010-08-23
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste