Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 59 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Hanssen, Geir Kjetil; Onshus, Tor; JAATUN, Martin Gilje; Myklebust, Thor; Ottermo, Maria Vatshaug; Lundteigen, Mary Ann.
Premisser for digitalisering og integrasjon IT-OT. SINTEF akademisk forlag 2021
NTNU SINTEF UIS Untitled
 
2 Myklebust, Thor; Onshus, Tor; Lindskog, Stefan; Ottermo, Maria Vatshaug; Lundteigen, Mary Ann.
Datakvalitet ved digitalisering i petroleumssektoren. SINTEF akademisk forlag 2021
SINTEF NTNU Untitled
 
3 Okstad, Eivind Halvard; Bains, Robert; Myklebust, Thor; JAATUN, Martin Gilje.
Implications of Cyber Security to Safety Approval in Railway. I: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference. Research Publishing Services 2021 ISBN 9789811820168. s. -
SINTEF UIS Untitled
 
4 Øien, Knut; Bodsberg, Lars; JAATUN, Martin Gilje; Myklebust, Thor; Onshus, Tor.
Regulering av IKT-sikkerhet i petroleumssektoren. SINTEF akademisk forlag 2021
NTNU SINTEF UIS Untitled
 
2020
5 Bains, Robert; Myklebust, Thor; Lyngby, Narve.
Safety Approval Process for Guided Transportation. I: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Research Publishing Services 2020 ISBN 9789811485930.
SINTEF Untitled
 
6 Grøtan, Tor Olav; Petersen, Stig; Myklebust, Thor; Hanssen, Geir Kjetil.
SecureSafety; state-of-the-art and remaining challenges. I: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Research Publishing Services 2020 ISBN 9789811485930. s. 2664-2671
SINTEF Untitled
 
7 Grøv, Eivind; Myklebust, Thor; Lyngby, Narve.
Evacuation of an Hyperloop pod in a long tunnel. I: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Research Publishing Services 2020 ISBN 9789811485930.
SINTEF Untitled
 
8 Myklebust, Thor; Lundteigen, Mary Ann; Bodsberg, Lars; Hanssen, Geir Kjetil.
Remote and agile improvement of industrial control and safety systems processes. I: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Research Publishing Services 2020 ISBN 9789811485930. s. 271-276
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Jenssen, Gunnar; Wærø, Irene.
Autonomous Cars, Trust and Safety Case for the Public. I: Annual Symposium on Reliability and Maintainability (RAMS). IEEE 2020 ISBN 9781728136899. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
2019
10 Myklebust, Thor; Meland, Per Håkon; Stålhane, Tor; Hanssen, Geir Kjetil.
The Agile RAMSS lifecycle for the future. I: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). 22 – 26 September 2019 Hannover, Germany. Research Publishing Services 2019 ISBN 978-981-11-2724-3. s. 4030-4035
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Perez, Tristan; Morozov, Andrey; Rokseth, Børge; Glomsrud, Jon Arne; Luckuck, Matthew; Myklebust, Thor; Torben, Tobias Valentin Rye; Yang, Xue.
System Verification, Processes and Testing. I: Proceedings of the First International Workshop on Autonomous Systems Safety. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2019 ISBN 9788269112023. s. 56-63
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje Warholm; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas D.; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav R..
Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06371-4) 119 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
13 Bakken, Trond; Iversen, Tor 0.; Kvamstad-Lervold, Beate; Myklebust, Thor.
Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Ostersund og Trondheim (SØT). : SINTEF 2018 (ISBN 9788214069280) 16 s. SINTEF Rapport(2018:01003)
OCEAN SINTEF Untitled
 
14 Hanssen, Geir Kjetil; Myklebust, Thor; Stålhane, Tor.
Agile 2.0: Safety-critical software. Intern prosjektworkshop; 2018-05-16 - 2018-05-16
NTNU SINTEF Untitled
 
15 Hanssen, Geir Kjetil; Myklebust, Thor; Stålhane, Tor.
SafeScrum kurs for Simtronics AS. SafeScrum kurs for Simtronics AS; 2018-02-15 - 2018-02-15
SINTEF Untitled
 
16 Hanssen, Geir Kjetil; Stålhane, Tor; Myklebust, Thor.
SafeScrum® – Agile Development of Safety-Critical Software. Springer 2018 (ISBN 978-3-319-99334-8) 232 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Myklebust, Thor; Hellandsvik, Are; Hanssen, Geir Kjetil; Eriksen, Jan-Arne.
The Agile FMEA Approach. Konferanse; 2018-02-15 - 2018-02-16
SINTEF Untitled
 
18 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor.
The Agile Safety Case. Springer 2018 (ISBN 978-3319702643) 235 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
19 Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard.
Teknologitrender som påvirker transportsektoren. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06694-4) 90 s. SINTEF Rapport(2017-00303)
ENERGISINT OCEAN SINTEF Untitled
 
20 Hanssen, Geir Kjetil; Myklebust, Thor; Johnsen, Stig Ole; Doss, Osama.
Trends in Agile Development of Safety-Critical Software: A Summary of the 3d International Workshop on Agile Development of Safety-Critical Software (ASCS 2017). I: XP '17 Proceedings of the XP2017 Scientific Workshops, Cologne, Germany — May 22 - 26, 2017. Association for Computing Machinery (ACM) 2017 ISBN 9781450352642. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Myklebust, Thor.
A survey of the software and safety case development practice in the railway signalling sector. ESREL 2017; 2017-06-24 - 2017-06-25
SINTEF Untitled
 
22 Myklebust, Thor.
The Agile Safety Case using normal prose. Generic/IEC 61508, Railway and Automotive.. 3d international workshop on agile development of safety-critical software; 2017-05-26 - 2017-05-26
SINTEF Untitled
 
23 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Bains, Robert; Hanssen, Geir Kjetil.
The Agile Hazard Log approach.. ESREL 2017; 2017-06-24 - 2017-06-25
NTNU SINTEF Untitled
 
2016
24 Hanssen, Geir Kjetil; Haugset, Børge; Stålhane, Tor; Myklebust, Thor; Kulbrandstad, Ingar.
Quality assurance in scrum applied to safety critical software. Lecture Notes in Business Information Processing 2016 ;Volum 251. s. 92-103
NTNU SINTEF Untitled
 
25 Hanssen, Geir Kjetil; Myklebust, Thor; Stålhane, Tor.
Proceedings on the 1st Workshop on Agile Methods Applied to Development and Certification of Safety-critical Software. Software engineering notes 2016 ;Volum 41.(2) s. 32-33
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Hanssen, Geir Kjetil; Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Haugset, Børge.
SafeScrum Tutorial. Product-Focused Software Process Improvement; 2016-12-22 - 2016-12-22
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Hanssen, Geir Kjetil.
Use of Agile Practices when developing Safety-Critical Software. ISSC; 2016-08-08 - 2016-08-12
SINTEF Untitled
 
28 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Lyngby, Narve.
An agile development process for petrochemical safety conformant software. Proceedings. Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS) 2016 s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Lyngby, Narve.
The Agile Safety Plan. PSAM13; 2016-10-08 - 2016-10-15
SINTEF Untitled
 
30 Stålhane, Tor; Myklebust, Thor.
Agile Safety Analysis. Software engineering notes 2016 ;Volum 41.(2) s. 27-29
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Stålhane, Tor; Myklebust, Thor.
Early safety analysis. I: XP '16 Workshops Proceedings of the XP2016 Scientific Workshops, Edinburgh, Scotland May 24-May 27, 2016. Association for Computing Machinery (ACM) 2016 ISBN 978-1-4503-4134-9. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Stålhane, Tor; Myklebust, Thor.
The agile safety case. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2016 ;Volum 9923 LNCS. s. 5-16
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Økland, Andreas; Seim, Andreas Røsland; Lyngby, Narve; Myklebust, Thor.
Cross-border integration and coordination of track maintenance. World Congress on Railway Research (WCRR) 2016; 2016-05-29 - 2016-06-02
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
34 Haugset, Børge; Myklebust, Thor.
Årsrapport for 2014 - Senter for Jernbanesertifisering. : SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-05890-1) 13 s. SINTEF Rapport(A26733)
SINTEF Untitled
 
35 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Hanssen, Geir Kjetil.
Important considerations when applying other models than the Waterfall/V-model when developing software according to IEC 61508 or EN 50128. ISSC symposium; 2015-08-24 - 2015-08-27
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Haugset, Børge.
Software development cost related to different SILs in an agile development environment. ISSC symposium; 2015-08-24 - 2015-08-27
NTNU SINTEF Untitled
 
37 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Haugset, Børge; Hanssen, Geir Kjetil.
Using a Goal-Based Approach to Improve the IEC 61508-3 Software Safety Standard. SSS-Bristol; 2015-02-03 - 2015-02-05
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Lyngby, Narve.
Application of an Agile Development Process for EN 50128/Railway conformant Software. Konferanse; 2015-09-07 - 2015-09-10
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Stålhane, Tor; Myklebust, Thor.
The role of CM in agile development of safety-critical software. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2015 ;Volum 9338. s. 386-396
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
40 Lyngby, Narve; Myklebust, Thor.
The CoVeR method for the maintenance of a rail corridor. I: Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon : proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2013, Amsterdam, the Netherlands, 29 September-2 October 2013. CRC Press 2014 ISBN 978-1-138-00123-7. s. 867-872
SINTEF Untitled
 
41 Myklebust, Thor; Lyngby, Narve; Bains, Robert; Hanssen, Geir Kjetil.
CoVeR maintenance and maintainability requirements by using tools. I: Annual Reliability and Maintainability Symposium, RAMS 2014; Colorado Springs, CO, 27-30 January, 2014. IEEE 2014 ISBN 978-1-4799-2847-7. s. -
SINTEF Untitled
 
42 Myklebust, Thor; Lyngby, Narve; Hanssen, Geir Kjetil; Bains, Robert.
CoVeR maintenance and maintainability requirements by using tools. RAMS symposium; 2014-01-24 - 2014-01-28
SINTEF Untitled
 
43 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Hanssen, Geir Kjetil; Haugset, Børge.
Change Impact Analysis as required by safety standards, what to do?. Probabilistic Safety Assessment & Management conference (PSAM12); 2014-06-22 - 2014-06-27
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Hanssen, Geir Kjetil; Haugset, Børge.
Scrum, documentation and the IEC 61508-3:2010 software standard. Probabilistic Safety Assessment & Management conference (PSAM12); 2014-06-22 - 2014-06-27
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Stålhane, Tor; Hanssen, Geir Kjetil; Myklebust, Thor.
The Application of SafeScrum to IEC 61508-Certifiable Software (part 2). Safety-Critical Systems Club Newsletter 2014
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Stålhane, Tor; Hanssen, Geir Kjetil; Myklebust, Thor; Haugset, Børge.
Agile Change Impact Analysis of Safety Critical Software. Safecomp - SASSUR workshop; 2014-09-09 - 2014-09-09
NTNU SINTEF Untitled
 
47 Stålhane, Tor; Hanssen, Geir Kjetil; Myklebust, Thor; Haugset, Børge.
Agile change impact analysis of safety critical software. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2014 ;Volum 8696 LNCS. s. 444-454
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Stålhane, Tor; Myklebust, Thor; Hanssen, Geir Kjetil; Haugset, Børge.
Heaven or Hell The marriage between IEC 61508 and Scrum. Säkerhetskritisk Programvara 2014; 2014-05-21
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Stålhane, Tor; Myklebust, Thor; Katta, Vikash.
Change Impact Analysis in Agile Development. Extendecd halden Reactor Project; 2014-09-07 - 2014-09-12
NTNU SINTEF Untitled
 
2013
50 Bains, Robert; Myklebust, Thor.
Årsrapport for 2012, Senter for Jernbanesertifisering. : SINTEF 2013 (ISBN 9788214053166) 13 s. SINTEF Rapport(A24028)
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste