Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 154 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Sandsund, Mariann; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective. Aquaculture 2020 ;Volum 524. s. -
OCEAN NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2 Tveterås, Ragnar; Hovland, Mads; Reve, Torger; Misund, Bård; Nystøyl, Ragnar; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Misund, Andreas Ugelvik; Fjelldal, Øystein Martin.
Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Hovedrapport. Stavanger: Stiim Aqua Cluster, Blue Planet 2020 177 s.
BI OCEAN NORCE UIS Untitled
 
3 Tveterås, Ragnar; Hovland, Mads; Reve, Torger; Misund, Bård; Nystøyl, Ragnar; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Misund, Andreas Ugelvik; Fjelldal, Øystein Martin.
Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Kort rapport. Stavanger: Stiim Aqua Cluster, Blue Planet 2020 22 s.
BI NORCE OCEAN UIS Untitled
 
2019
4 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
An international perspective on open ocean aquaculture. New Zealand Open Ocean Symposium; 2019-08-05 - 2019-08-08
OCEAN Untitled
 
5 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Eksponert oppdrett. Frokostmøte; 2019-08-21 - 2019-08-21
OCEAN Untitled
 
6 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Eksponert oppdrett - Er det så vanskelig da?. Forskningstorget; 2019-08-20
OCEAN Untitled
 
7 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Eksponert oppdrett - Er det så vanskelig da?. Eksponert havbruk, kveldsmøte; 2019-10-03
OCEAN Untitled
 
8 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Er lukkede oppdrettsanlegg eneste løsningen?. Nofima.no [Internett] 2019-03-19
OCEAN Untitled
 
9 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Exposed aquaculture and new cage structures. Skottish Aquaculture Innovation Centre Independent Scientific Panel; 2019-11-27
OCEAN Untitled
 
10 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter kan gi vekst. kyst.no [Internett] 2019-01-17
OCEAN Untitled
 
11 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Future of open water pens inshore versus outshore. North Altlantic Seafood Forum; 2019-03-05 - 2019-03-07
OCEAN Untitled
 
12 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Han tror oppdrett til havs bare blir en av mange måter å produsere laks på. Fiskeribladet [Internett] 2019-08-24
OCEAN Untitled
 
13 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Novel aquaculture production systems in the coastal zone. Ocean Week; 2019-05-06 - 2019-05-08
OCEAN Untitled
 
14 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Nye produksjonssystemer – nye muligheter & nye utfordringer. Tekmar; 2019-12-03 - 2019-12-04
OCEAN Untitled
 
15 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Roxel Aqua fikk avslag på søknad om utviklingstillatelser, men gir ikke opp. www.intrafish.no [Internett] 2019-12-03
OCEAN Untitled
 
16 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
SFI EXPOSED Aquaculture Operations – siste nytt fra veien mot et mer eksponert oppdrett. Eksperter i Team; 2019-01-23
OCEAN Untitled
 
17 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
SFI EXPOSED Kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter. AqKva; 2019-01-17
OCEAN Untitled
 
18 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Teknologi for fremtidens havbruk: Matproduksjon og bærekraft. I: Det Nye Digitale Norge. : John Grieg Forlag 2019 ISBN 978-82-533-0374-1. s. 189-199
OCEAN Untitled
 
19 Caharija, Walter; Kelasidi, Eleni; Pedersen, Magnus Oshaug; Bloecher, Nina; Sunde, Leif Magne; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Føre, Martin; Schellewald, Christian; Frank, Kevin.
Autonomy and remote control technology in sea aquaculture activities. Seabed Mapping and Survey 2019; 2019-03-06 - 2019-03-08
OCEAN NTNU Untitled
 
20 Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Eidnes, Grim; Bondø, Morten Steen; Norvik, Carina; Tsarau, Andrei; Kristiansen, David; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Hydrodynamic loads on exposed fish farms. AQUACULTURE EUROPE 19; 2019-10-08 - 2019-10-10
OCEAN NTNU Untitled
 
21 Holmen, Ingunn Marie; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
HMS ved eksponerte havbruksanlegg. Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner; 2019-08-21 - 2019-08-21
OCEAN Untitled
 
22 Jónsdóttir, Kristbjörg Edda; Hvas, Malthe; Alfredsen, Jo Arve; Føre, Martin; Alver, Morten; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Oppedal, Frode.
Fish welfare based classification method of ocean current speeds at aquaculture sites. Aquaculture Environment Interactions 2019 ;Volum 11. s. 249-261
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
23 Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie.
Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06326-4) 49 s.
OCEAN Untitled
 
24 Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie.
Design for økt sikkerhet i havbruksnæringen. Norsk Fiskeoppdrett 2019
OCEAN NTNU Untitled
 
2018
25 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
- Jeg opplever en stor iver etter å ta tak. Fiskeribladet [Radio] 2018-12-07
OCEAN Untitled
 
26 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Bidrar til at oppdretterne kan søke mer ekstreme områder. Fiskeribladet [Internett] 2018-06-09
OCEAN Untitled
 
27 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Bidrar til ekstrem-oppdrett. Fiskeribladet [Avis] 2018-07-18
OCEAN Untitled
 
28 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Current challenges and future opportunities for exposed salmon farming. Arctic Frontiers; 2018-01-23 - 2018-01-23
OCEAN Untitled
 
29 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Current challenges and future opportunities for exposed salmon farming in Norway. Oceanology International; 2018-03-13
OCEAN Untitled
 
30 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Havbruksløsninger for framtida. Presentasjon for Trøndelag fylkeskommune; 2018-05-31
OCEAN Untitled
 
31 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Hva møter fremtidens settefisk i sjøen?. Fremtidens smoltproduksjon; 2018-10-23
OCEAN Untitled
 
32 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Lakseoppdretter Fredd: - Tar livet av småbedriftene med lakseskatt. Verdens Gang [Avis] 2018-06-01
OCEAN Untitled
 
33 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Norsk oppdrett i sjø - Fra en merd fortøyd i land til kreftene i åpent hav. Forelesning for eksperter i team; 2018-02-07
OCEAN Untitled
 
34 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Nye trender i teknologiutviklingen for lakseoppdrett. Brohodekonferanse; 2018-10-31
OCEAN Untitled
 
35 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Operasjonsgrenser ved krevende forhold - Nytt fra SFI EXPOSED. NCE Samling; 2018-11-23
OCEAN Untitled
 
36 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Ser rivende utvikling i digitalisering av havbruk. Intrafish [Fagblad] 2018-12-07
OCEAN Untitled
 
37 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Technology to support the aquaculture growth potential. North Atlantic Seafood Forum; 2018-03-07
OCEAN Untitled
 
38 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Teknologistatus i dag og hvilke utfordringer som må løses. Teknas Havbrukskonferanse; 2018-11-05
OCEAN Untitled
 
39 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Tror utviklingstillatelser kan føre til nye hybridløsninger. Fiskeribladet [Internett] 2018-07-16
OCEAN Untitled
 
40 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Utvikling og testing av nye havbrukskonsepter. Styremøte NCE Aquaculture; 2018-08-21
OCEAN Untitled
 
41 Bjelland, Hans Vanhauwaert; Føre, Martin; Sunde, Leif Magne.
Key challenges to salmon farming at exposed sites in Norway. Aqua 2018; 2018-08-30
OCEAN NTNU Untitled
 
42 Braaten, Henning; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Forskning og verifikasjon - modellforsøk av havbruksanlegg. Norsk Havbruksdag 2018; 2018-11-22
OCEAN NTNU Untitled
 
43 Caharija, Walter; Kelasidi, Eleni; Sunde, Leif Magne; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Føre, Martin; Schellewald, Christian; Svendsen, Eirik; Frank, Kevin; Venås, Birger.
Autonomy and remote control technology in sea aquaculture activities. Breaking the surface 2018; 2018-09-30 - 2018-10-07
OCEAN NTNU Untitled
 
44 Winther, Ulf; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Offshore-exposed aquaculture: progress and perspectives. AquaForum 2018; 2018-10-18
OCEAN Untitled
 
2017
45 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
– Offshore oppdrett har mye å hente fra andre næringer. Kyst.no [Internett] 2017-03-03
OCEAN Untitled
 
46 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Erfaringer fra eksponert havbruk. Klyngesamling i NCE Aquatech Cluster; 2017-11-15 - 2017-11-15
OCEAN Untitled
 
47 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Fem utfordringer med eksponert havbruk. IntraFish [Internett] 2017-11-22
OCEAN Untitled
 
48 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Growth in aquaculture. Exposed locations, closed containment – or both. Gjesteforelesning; 2017-02-28
OCEAN Untitled
 
49 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Growth in aquaculture. Exposed locations, closed containment – or both. Oppdrettskonferanse på Færøyene; 2017-03-03
OCEAN Untitled
 
50 Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Havbruksoperasjoner i eksponert farvann – sikkerhet for fisk og folk. Norsk Havbruksdag 2017; 2017-11-22 - 2017-11-22
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste