Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 83 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Melby, Line; Kaspersen, Silje Lill; Ådnanes, Marian; Kalseth, Jorid.
Implementing a 'structured multidisciplinary care team' in Norway. ICIC 2020; 2020-09-23 - 2020-09-23
SINTEF Untitled
 
2 Ose, Solveig Osborg; Bøyum, Live Standal; Kaspersen, Silje Lill; Vestad, Arman; Gjelsvik, Per-Arne.
Should GPs ask patients about their financial concerns? Exploration through collaborative research. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2020 ;Volum 38.(2) s. 156-165
OSLOMET SINTEF Untitled
 
3 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. TRONDHEIM: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06498-8) 328 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:01034)
SINTEF Untitled
 
4 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Hilland, Geir Haakon; Kalseth, Jorid; Ådnanes, Marian.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2019: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06248-9) 326 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2019:01307)
SINTEF Untitled
 
5 Petersen, Sindre Hoff; Kalseth, Jorid; Kaspersen, Silje Lill.
What is known about the health service use and follow-up of immediate family members bereaved by suicide? Scoping review protocol. BMJ Open 2020 ;Volum 10.(12) s. -
SINTEF Untitled
 
6 Skarshaug, Lena Janita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Pape, Kristine.
Changes in General Practitioners’ consultation frequency over time for patients with hypertension or anxiety/depression symptoms: a 10-year follow-up of the Norwegian HUNT study. Family Practice 2020 ;Volum 37.(2) s. 248-254
NORD NTNU SINTEF Untitled
 
7 Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Melby, Line; Lassemo, Eva.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus - fagfolks erfaringer første året. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06301-1) 87 s.
SINTEF Untitled
 
8 Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Melby, Line; Lassemo, Eva; Solbjør, Marit.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus - bidrar det til et mer helhetlig og koordinert tilbud? Fagfolks erfaringer gjennom første året av reformen. Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 - Gode helsetjenester for alle; 2020-03-10 - 2020-03-11
SINTEF NTNU Untitled
 
2019
9 Austad, Bjarne; Svedahl, Ellen Rabben; Pape, Kristine; Toch-Marquardt, Marlen; Skarshaug, Lena Janita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon.
Increasing workload in Norwegian general practice – a qualitative study. Nidaroskongressen; 2019-10-24 - 2019-10-24
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Kaspersen, Silje Lill.
Fra "Raskere tilbake" til "Helse og arbeid" - forskningsbasert følgeevaluering av omleggingen av "Raskere tilbake" i spesialisthelsetjenesten. Årlig regional konferanse i "Helse og arbeid"; 2019-03-27 - 2019-03-27
SINTEF Untitled
 
11 Kaspersen, Silje Lill; Ådnanes, Marian; Ose, Solveig Osborg.
Clinical psychologists in primary mental health care in Norway - what to do?. European Journal of Public Health 2019
SINTEF Untitled
 
12 Ose, Solveig Osborg; Tjønnås, Maria Suong; Kaspersen, Silje Lill; Færevik, Hilde.
One-year trial of 12-hour shifts in a non-intensive care unit and an intensive care unit in a public hospital: a qualitative study of 24 nurses’ experiences. BMJ Open 2019 ;Volum 9.(7) s. 1-11
SINTEF Untitled
 
13 Reneflot, Anne; Kaspersen, Silje Lill; Hauge, Lars Johan; Kalseth, Jorid.
Use of prescription medication prior to suicide in Norway. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19.(215) s. -
FHI NTNU SINTEF Untitled
 
14 Skarshaug, Lena Janita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Pape, Kristine.
Changes in General Practitioners’ consultation frequency over time for patients with hypertension or anxiety/depression symptoms: a ten-year follow up of the Norwegian HUNT study. Nidaroskongressen; 2019-10-24 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
15 Skarshaug, Lena Janita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Pape, Kristine.
Changes in General Practitioners’ consultation frequency over time for patients with hypertension or anxiety/depression symptoms: a ten-year follow up of the Norwegian HUNT study.. the third Norwegian Health Service Research Conference; 2019-03-12 - 2019-03-13
NTNU Untitled
 
16 Svedahl, Ellen Rabben; Pape, Kristine; Toch-Marquardt, Marlen; Skarshaug, Lena Janita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Austad, Bjarne.
Increasing workload in Norwegian general practice – a qualitative study. BMC Family Practice 2019 ;Volum 20.(68) s. -
NTNU SINTEF STO Untitled
 
17 Svedahl, Ellen Rabben; Pape, Kristine; Toch-Marquardt, Marlen; Skarshaug, Lena Janita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Austad, Bjarne.
Workload in general practice – a qualitative study from Norway. The third Norwegian Health Service Research Conference; 2019-03-12 - 2019-03-13
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
18 Bjørngaard, Johan Håkon; Nilsen, Sara Marie; Asheim, Andreas; Kaspersen, Silje Lill; Anthun, Kjartan Sarheim; Skarshaug, Lena Janita; Svedahl, Ellen Rabben; Pape, Kristine; Toch-Marquardt, Marlen; Husøy, Sigrid Johanne; Johnsen, Lars Gunnar; Uleberg, Oddvar; Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig; Dale, Jostein; Næss-Pleym, Lars E..
Sommerseminar om kapasitetspress i helsetjenesten. Seminar med brukerorganisasjoner og klinikere; 2018-06-13 - 2018-06-13
NTNU STO UiO Untitled
 
19 Færevik, Hilde; Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kilskar, Stine Skaufel; Wærø, Irene.
Delrapport 1 Resultater fra spørreundersøkelse knyttet til offshorearbeid i Barentshavet. Menneskelig yteevne ved arbeid i nordområdene. Arbeidspakke 1 - kvantitativ kartlegging. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06657-9) 29 s. SINTEF Rapport(2018:00206)
SINTEF Untitled
 
20 Færevik, Hilde; Wærø, Irene; Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill.
Offshore Work In the Barents Sea. European conference of protective clothing; 2018-05-07 - 2018-05-09
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Kaspersen, Silje Lill.
Fra "Raskere tilbake" til "Helse og arbeid". Følgeevaluering av omleggingen etter "Raskere tilbake".. Helse og arbeid-konferansen 2018; 2018-11-29 - 2018-11-30
SINTEF Untitled
 
22 Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Pape, Kristine; Ose, Solveig Osborg; Carlsen, Fredrik; Vie, Gunnhild Åberge; Krokstad, Steinar.
Sammenhengen mellom arbeidsledighet, nedbemanning og helse i den norske arbeidspopulasjonen. Helseøkonomikonferansen 2018; 2018-05-28 - 2018-05-29
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Pape, Kristine; Ose, Solveig Osborg; Vie, Gunnhild Åberge; Carlsen, Fredrik; Krokstad, Steinar.
Sammenhengen mellom arbeidsledighet, nedbemanning og helse i den norske arbeidspopulasjonen. Seminar FoU-enheten Helse og arbeid ved Helse Midt-Norge RHF; 2018-03-14 - 2018-03-14
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
24 Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Pape, Kristine; Ose, Solveig Osborg; Vie, Gunnhild Åberge; Carlsen, Fredrik; Krokstad, Steinar.
Sammenhengen mellom arbeidsledighet og helse i den norske arbeidspopulasjonen. Kurs for rådgivende overleger i NAV; 2018-03-08 - 2018-03-08
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
25 Kaspersen, Silje Lill; Lassemo, Eva; Kroken, Arild; Ose, Solveig Osborg; Ådnanes, Marian.
Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. En delevaluering i forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214069167) 212 s. SINTEF Rapport(2018:01004)
SINTEF Untitled
 
26 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kalseth, Jorid.
Sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214069235) 82 s. SINTEF Rapport(2018:01047)
SINTEF Untitled
 
27 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Sandvik, Camilla.
En samfunnsøkonomisk vurdering av tjenester til mennesker med lettere psykiske helseproblemer.. Trondheim: SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06658-6) 97 s. SINTEF Rapport(2018:00201)
NORD SINTEF Untitled
 
28 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Ådnanes, Marian; Lassemo, Eva; Kalseth, Jorid.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene.. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214067927) 263 s. SINTEF Rapport(2018:01346)
SINTEF Untitled
 
29 Toch-Marquardt, Marlen; Svedahl, Ellen Rabben; Kaspersen, Silje Lill; Skarshaug, Lena Janita; Pape, Kristine; Austad, Bjarne; Bjørngaard, Johan Håkon.
Health care services under pressure in Norway – a qualitative study of GPs’ workload. ESHMS Conference; 2018-06-06 - 2018-06-08
NTNU Untitled
 
30 Wiggen, Øystein; Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kilskar, Stine Skaufel; Wærø, Irene; Hansen, Jakob Hønborg; Færevik, Hilde.
ST4 - Menneskelig yteevne ved arbeid i nordområdene. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06768-2) 10 s. SINTEF Rapport(2018:00205)
SINTEF Untitled
 
2017
31 Kaspersen, Silje Lill.
Arbeidsledige bruker mer medisiner. www.gemini.no [Internett] 2017-12-07
NTNU Untitled
 
32 Kaspersen, Silje Lill.
Health and Unemployment in Norway: Selection or Causation?. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017 (ISBN 978-82-326-2688-5) 218 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2017/310)
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Kaspersen, Silje Lill.
Høy risiko for økt bruk av medisiner blant arbeidsledige. www.dagensperspektiv.no [Internett] 2017-12-07
NTNU Untitled
 
34 Kaspersen, Silje Lill.
Medisinbruken økte kraftig ved arbeidsledighet. Dagens Medisin [Avis] 2017-12-07
NTNU Untitled
 
35 Kaspersen, Silje Lill; Bjørngård, Johan Håkon; Pape, Kristine; Ose, Solveig Osborg; Carlsen, Fredrik; Vie, Gunnhild Åberge; Krokstad, Steinar.
En pille mot arbeidsledighet? Sammenhengen mellom nedbemanning, arbeidsledighet og helse i Norge. Gjesteforelesning for Arbeids- og sosialdepartementet; 2017-10-14 - 2017-10-14
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Kaspersen, Silje Lill; Bjørngård, Johan Håkon; Pape, Kristine; Ose, Solveig Osborg; Carlsen, Fredrik; Vie, Gunnhild Åberge; Krokstad, Steinar; Gunnell, David.
En pille mot arbeidsledighet? Sammenhengen mellom arbeid og helse i den norske arbeidspopulasjonen. Kongress psykisk helse; 2017-01-23 - 2017-01-25
NTNU SINTEF Untitled
 
37 Kaspersen, Silje Lill; Pape, Kristine; Carlsen, Fredrik; Ose, Solveig Osborg; Bjørngaard, Johan Håkon.
Employees' drug purchases before and after organizational downsizing: a natural experiment on the Norwegian working population (2004-2012). Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2017 ;Volum 43.(4) s. 307-315
NTNU SINTEF STO Untitled
 
38 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06625-8) 228 s. SINTEF Rapport(2017:00801)
SINTEF Untitled
 
2016
39 Kaspersen, Silje Lill; Pape, Kristine; Ose, Solveig Osborg; Gunnell, David; Bjørngaard, Johan Håkon.
Unemployment and initiation of psychotropic medication: a case-crossover study of 2 348 552 Norwegian employees. Occupational and Environmental Medicine 2016 ;Volum 73. s. 719-726
NTNU SINTEF STO Untitled
 
40 Kaspersen, Silje Lill; Pape, Kristine; Vie, Gunnhild Åberge; Ose, Solveig Osborg; Krokstad, Steinar; Gunnell, David; Bjørngaard, Johan Håkon.
Health and unemployment: 14 Years of follow-up on job loss in the Norwegian HUNT Study. European Journal of Public Health 2016 ;Volum 26.(2) s. 312-317
HNT NTNU SINTEF STO Untitled
 
41 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Pettersen, Ivar.
Transferring psychiatric specialist services to local authorities - Characteristics of the patients involved. Nordic Journal of Psychiatry 2016 ;Volum 70.(8) s. 633-640
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
42 Kaspersen, Silje Lill; Pape, Kristine; Ose, Solveig Osborg; Vie, Gunnhild Åberge; Krokstad, Steinar; Gunnell, David; Bjørngaard, Johan Håkon.
"Arbeid og helse - om hvordan helse henger sammen med risiko for å bli arbeidsledig og hvordan arbeidsledighet påvirker helsa vår". IA-konferansen i Nordland 2015; 2015-10-28 - 2015-10-28
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Kaspersen, Silje Lill; Pape, Kristine; Vie, Gunnhild Åberge; Ose, Solveig Osborg; Krokstad, Steinar; Gunnell, David; Bjørngaard, Johan Håkon.
Health and unemployment - 14 years of follow-up on job loss in the Norwegian HUNT study. European Public Health Conference; 2015-10-14 - 2015-10-17
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill.
Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2013. Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon.. Trondheim: SINTEF A26582 2015 (ISBN 9788214057966) 210 s.
SINTEF Untitled
 
45 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059946) 210 s. SINTEF Rapport(A27362)
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill.
Stadig færre årsverk til barn og unge. Sykepleien.no [Internett] 2015-04-08
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
47 Kaspersen, Silje Lill.
Health and unemployment. EPINOR Summer school; 2014-06-02 - 2014-06-06
NTNU Untitled
 
48 Kaspersen, Silje Lill.
The Unemployment Effect of Health A prospective (1995-2008) cohort study linking the Norwegian HUNT study to national registers on unemployment, social insurances and socioeconomic status. The NOFE Conference 2014; 2014-10-29 - 2014-10-30
NTNU Untitled
 
2013
49 Kaspersen, Silje Lill.
Årsaker til fravær i videregående skole. Lederkonferanse i Norske fag- og friskolers landsforbund; 2013-11-25 - 2013-11-25
SINTEF Untitled
 
50 Slettebak, Rune; Kaspersen, Silje Lill; Ose, Solveig Osborg.
Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055238) 245 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste