Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 331 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2018
1 Hagland, Jan Ragnar.
Skriftkunne og språkmedium. I: Praksis. Norsk språkhistorie II.. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-848-7. s. 29-77
NTNU Untitled
 
2 Hagland, Jan Ragnar.
The Norwegian Reception during the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries. I: The Pre-Christian Religions of the North. Research and Reception, Volume I: From the Middle Ages to c. 1830. Brepols 2018 ISBN 978-2-503-56879-9. s. 357-364
NTNU Untitled
 
3 Nesse, Agnete; Hagland, Jan Ragnar; Otnes, Hildegunn.
Kapittel 1: Skriftkunne og språkmedium. I: Praksis. Norsk språkhistorie II.. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-848-7. s. 29-118
HVL NTNU Untitled
 
2017
4 Hagland, Jan Ragnar.
Biskop Johan Nordahl Brun og skodespelet 'Jomfrue Pecunia'. Spørsmålet om forfattarskap. Lunch-seminar; 2017-09-21 - 2017-09-21
NTNU Untitled
 
5 Hagland, Jan Ragnar.
Det nordiske namnet på Gibraltar-stretet i språkhistorisk lys.
NTNU Untitled
 
6 Hagland, Jan Ragnar.
Eit førrevolusjonært trøndersk blikk på muslimsk religion og politisk praksis. Rapport frå kapring av skipet "Jomfru Christina" og fangenskap i Alger 1769-1772.. Fra Reformasjon til Revolusjon; 2017-08-31 - 2017-09-02
NTNU Untitled
 
7 Hagland, Jan Ragnar.
Ivar Julius Mortensson-Egnund.
NTNU Untitled
 
8 Hagland, Jan Ragnar.
Om Torstein Kuga og borga på Steinberget. Trondhjemske Samlinger 2017 s. 73-77
NTNU Untitled
 
9 Hagland, Jan Ragnar.
Pedagogisk periferi? Ludvig Holberg og 1700-talets første norske ABC-bøker. Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2017 ;Volum 14. s. 129-131
NTNU Untitled
 
10 Hagland, Jan Ragnar.
Runeinnskrifta på bronseausa frå Skei i Sparbu (T-20913:2). Fortidens teknologi og samfunn - kunnskap og formidling i dag. Seminar til Lars Fredrik Stenvik.; 2017-03-17 - 2017-03-17
NTNU Untitled
 
11 Hagland, Jan Ragnar.
Tema: Norrøn mytologi. 'Excenteraften'; 2017-11-07 - 2017-11-07
NTNU Untitled
 
12 Hagland, Jan Ragnar.
The Northenmost Runic alu. I: Die Faszination des Verborgenen und seine Entschlüsselung. Beiträge zur Runologie, skandinavistischen Mediävistik und germanischen Sprachwissenschaft.. Walter de Gruyter 2017 ISBN 978-3-11-054738-2. s. 163-168
NTNU Untitled
 
13 Hagland, Jan Ragnar.
[Utg. av] Johan Nordahl Brun: Jomfrue Pecunia. En Comoedie i tre Acter. Oslo: Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 2017 (ISBN 978-82-8319-339-8) 56 s.
NTNU Untitled
 
2016
14 Hagland, Jan Ragnar.
Eit narrativt grep: Brennu-Njáls Saga, kap. XXII. I: Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss. Novus Forlag 2016 ISBN 9788270998425. s. 161-168
NTNU Untitled
 
15 Hagland, Jan Ragnar.
"Mannen i brønnen". Føredragskveld; 2016-11-01 - 2016-11-01
NTNU Untitled
 
16 Hagland, Jan Ragnar.
Om norrønt språk. NRK, P1+ (Jacobsen) [Radio] 2016-03-18
NTNU Untitled
 
17 Hagland, Jan Ragnar.
Om skriftkunne og skriftbruk i norsk seimellomalder. Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?; 2016-11-11 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
18 Hagland, Jan Ragnar.
Om "Tekstar og sjangrar fram til ca. 1600" (Bind I) og "Skriftkunne og språkmedium" (Band II). Norsk språkhistorie - lanseringsseminar; 2016-05-03 - 2016-05-03
NTNU Untitled
 
19 Hagland, Jan Ragnar.
Skjelettet i brønnen på Sverresbord: Om sagaens byggeklossar og Sveerris saga. Trondhjemske Samlinger 2016 s. 33-42
NTNU Untitled
 
20 Hagland, Jan Ragnar.
Soga om Geirmund Heljarskinn. Stavanger: Pelikanen Forlag AS 2016 336 s.
NTNU Untitled
 
21 Maagerø, Eva; Hagland, Jan Ragnar; Johansen, Anders; Sejersted, Jørgen Magnus; Veum, Aslaug.
Tekst og sjanger. I: Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-847-0. s. 511-586
HSN NTNU UiB Untitled
 
2015
22 Hagland, Jan Ragnar.
A Paragraph of the Older Frostuþingslog and its Lexicographical Challenges: An Exemplum. Legal Culture in the Medieval North; 2015-11-11 - 2015-11-12
NTNU Untitled
 
23 Hagland, Jan Ragnar.
ABC-bøker til besvær - dei første norske, laga ved Ihlen Skole 1777-1779. Tirsdagskåserier våren 2015; 2015-02-17 - 2015-02-17
NTNU Untitled
 
24 Hagland, Jan Ragnar.
"Bølgen" i Gauldalen 1345. Spor 2015 (60) s. 21-22
NTNU Untitled
 
25 Hagland, Jan Ragnar.
"Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Ivar Aasens sponsorar". Studentsamlinga 20.-22. februar 2015; 2015-02-20 - 2015-02-22
NTNU Untitled
 
26 Hagland, Jan Ragnar.
Engelsk 1600-talsdikting i ein 1700-tals trondheimskontekst: Miltons Paradise Lost i 'Tronhiem' 1771. Trondhjemske Samlinger 2015 ;Volum 2015. s. 7-24
NTNU Untitled
 
27 Hagland, Jan Ragnar.
Gunnerusbibliotekets handskrifter av Magnus Lagabøtes landslov i språk- og kulturhistorisk lys. Landsloven ut til folket!; 2015-11-20 - 2015-11-20
NTNU Untitled
 
28 Hagland, Jan Ragnar.
Lesing før og nå - den første ABC-boka frå 1777. Sommaravslutning - faglig økt; 2015-06-10 - 2015-06-10
NTNU Untitled
 
29 Hagland, Jan Ragnar.
Lesing i Trondheim på 1700-talet. Ein gløtt inn i leseoppplæringas historie. Språkdagen 2015; 2015-02-06 - 2015-02-06
NTNU Untitled
 
30 Hagland, Jan Ragnar.
Liket i brønnen på Steinberget. Gemini 2015
NTNU Untitled
 
31 Hagland, Jan Ragnar.
Norvegr og Noríki?. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2015 ;Volum 32. s. 119-123
NTNU Untitled
 
32 Hagland, Jan Ragnar.
Om landsmålet, Ivar Aasen og familien Sommer i Trondheim. I: Ivar Aasen ute og heime - om moderne språkdokumentasjon etter Ivar Aasen. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2015 ISBN 978-82-93175-24-7. s. 54-61
NTNU Untitled
 
33 Hagland, Jan Ragnar.
Om mønsterbøker for brevoppsett i norsk mellomalder. Maal og Minne 2015 ;Volum 2015.(2) s. 129-135
NTNU Untitled
 
34 Hagland, Jan Ragnar.
Pedagogisk periferi? Ludvig Holberg og 1700-talets første norske ABC-bøker.. Periferier: Kunnskapsinnhenting, kulturutveksling og grenseoverskridelsen i det lange 1700-tallet.; 2015-08-13 - 2015-08-15
NTNU Untitled
 
35 Hagland, Jan Ragnar.
Reiseguide frå 1100-talet: Til Romaborg og Jorsal. Spor 2015 (60) s. 41-45
NTNU Untitled
 
36 Hagland, Jan Ragnar.
The Corpus of Runic Inscriptions from Orkney and Shetland and the Notion of 'Runic Literacy'. Orkney Rune Rede; 2015-05-21 - 2015-05-23
NTNU Untitled
 
37 Hagland, Jan Ragnar.
Vokalharmoni og vokalbalanse. Seminaret Vokalharmoni i gammalnorsk; 2015-03-16 - 2015-03-16
NTNU Untitled
 
38 Hagland, Jan Ragnar; Wetås, Åse.
Ivar Aasen ute og heime - om moderne språkdokumentasjon etter Ivar Aasen. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2015 (ISBN 978-82-93175-24-7) ;Volum 2015.126 s. Skrifter(1)
NTNU UiO Untitled
 
39 Jones, Ann; Alm, Ellen; Hagland, Jan Ragnar.
Språkteigen. Språkprogram på NRK P2: "Ab, eb, ib, ob - bla, blæ, bli, blo." Slik lærte norske barn å lese før i tiden. Den første abc-boken fikk vi 1777.. NRK P2 [Radio] 2015-03-01
NTNU Untitled
 
40 Ystgaard, Ingrid; Hagland, Jan Ragnar; Mona, Marte.
Runeskrifta er tyda. Avisa Sør-Trøndelag [Avis] 2015-02-13
NTNU Untitled
 
2014
41 Hagland, Jan Ragnar.
"Alle tiders oversettelser"- presentasjon av prosjektet med nyomsetjingar av islendingesogene som kjem ut april 2014. 'Menningarsjokk' - litteratur og kulturfestival; 2014-04-03 - 2014-04-06
NTNU Untitled
 
42 Hagland, Jan Ragnar.
Biografi over Hans von Aphelen (1719-1779). Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok 2014 s. 26-31
NTNU Untitled
 
43 Hagland, Jan Ragnar.
Brønnen på Steinberget: Saga og sanning. Spor 2014 ;Volum 29.(58) s. 49-50
NTNU Untitled
 
44 Hagland, Jan Ragnar.
Etterreformatoriske runer og kvardagsleg skriftpraksis på 1800-talet. I: Vernacular Literacies - Past, Present and Future. Umeå: Umeå University and Royal Skyttean Society 2014 ISBN 978-91-88466-86-0. s. 155-164
NTNU Untitled
 
45 Hagland, Jan Ragnar.
Hans Paus og hans omsetjing av "Kong Magni Lagebœters Gule-Things Lov udk. 1274" (1751). Seminaret "Omsetjing av Magus Lagabøtes landslov"; 2014-03-31 - 2014-03-31
NTNU Untitled
 
46 Hagland, Jan Ragnar.
Islandske sagaer til hele Norden. Adressseavisen [Avis] 2014-04-23
NTNU Untitled
 
47 Hagland, Jan Ragnar.
Islendingesagaene - vel verde ein applaus!. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2014 ;Volum 2014.(2) s. 123-127
NTNU Untitled
 
48 Hagland, Jan Ragnar.
Litt om modusbruk i norrøne relativsetningar. I: Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9. s. 37-47
NTNU Untitled
 
49 Hagland, Jan Ragnar.
Njåls-soga < Brennu-Njáls saga. I: Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Reykjavík: Saga Forlag 2014 ISBN 978-9935-9198-6-1. s. 1-220
NTNU Untitled
 
50 Hagland, Jan Ragnar.
Om resepsjonen av Tormod Torfæus' historiografiske arbeid i ein europeisk 1700- og tidleg 1800-talssamanheng. Torfæus' norgeshistorie. Seminar ved verkets ferdigstillelse; 2014-11-24 - 2014-11-24
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste