Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 213 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Paulsen, Veronika; Wendelborg, Christian; Riise, Anne; Berg, Berit; Tøssebro, Jan; Caspersen, Joakim.
Ettervern- en god overgang til voksenlivet? : Helhetlig oppfølging av ungdom med barnevernerfaring. : NTNU Samfunnsforskning AS 2020 (ISBN 978-82-7570-600-1) 224 s.
SAMFORSK UiT Untitled
 
2 Svendsen, Stina; Berg, Berit.
Trygghet, stabilitet og tilhørighet : Familiehjem som boløsning for enslige mindreårige. : NTNU Samfunnsforskning AS 2020 61 s.
SAMFORSK Untitled
 
2019
3 Berg, Berit.
Når mitt hjem er din arbeidsplass. I: Hverdag i velferdstatens bofellesskap. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03238-2.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
4 Berg, Berit.
X-RAY : Brukerstyrt ungdomskulturhus i 25 år. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-599-8) 34 s.
SAMFORSK Untitled
 
5 Berg, Berit; Johansen, Oddbjørn.
Forskning i praksis. I: Hverdag i velferdstatens bofellesskap. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03238-2. s. 45-61
NORD NTNU SAMFORSK Untitled
 
6 Berg, Berit; Svendsen, Stina; Haraldsvik, Marianne.
Enslige mindreårige i Stavanger : Tiltak, organisering og samarbeid. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-591-2) 52 s.
SAMFORSK Untitled
 
7 Lauritsen, Kirsten; Berg, Berit.
Familien i eksil - om å finne fotfeste i et nytt land. I: Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03147-7. s. 23-37
NORD NTNU SAMFORSK Untitled
 
8 Svendsen, Stina; Utvær, Britt Karin Støen; Berg, Berit.
Betydningen av å høre til for elever med innvandrerbakgrunn. I: Skolen vår!. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-49597-5. s. 63-83
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2018
9 Berg, Berit.
Kommunikasjon via tolk - faglighet, rettssikkerhet, makt og avmakt. I: Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1. s. 112-129
NTNU SAMFORSK Untitled
 
10 Berg, Berit.
Sammen : Et integreringsprosjekt for ungdom. : NTNU Samfunnforskning AS 2018 35 s.
SAMFORSK Untitled
 
11 Berg, Berit.
TOGETHER : Youth Integration Project. : NTNU Samfunnsforsning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-565-3) 33 s.
SAMFORSK Untitled
 
12 Berg, Berit; Caspersen, Joakim; Garvik, Marianne; Paulsen, Veronika; Svendsen, Stina.
Bruk av tolk i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-545-5) 120 s.
SAMFORSK Untitled
 
13 Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D..
Evaluation of family homes as a housing and care solution for unaccompinied minor refugees. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-567-7) 35 s.
SAMFORSK Untitled
 
14 Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D..
Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-469-4) 35 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
15 Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Kermit, Patrick Stefan.
Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02980-1) 221 s.
DMMH NTNU SAMFORSK Untitled
 
16 Bulling, Ingunn Skjesol; Berg, Berit.
“It's our children!” Exploring intersectorial collaboration in family centres.. Child & Family Social Work 2018 ;Volum 23.(4) s. 726-734
NORD SAMFORSK Untitled
 
17 Haugen, Gry Mette D.; Berg, Berit.
Er det plass for meg? : Evaluering av X-Rays inkluderingsprosjekt. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-531-8) 50 s.
SAMFORSK Untitled
 
18 Kvittingen, Anna; Valenta, Marko; Tabbara, Hanan; Baslan, Dina; Berg, Berit.
The conditions and migratory aspirations of Syrian and Iraqi refugees in Jordan. Journal of Refugee Studies 2018 ;Volum 32.(1) s. 106-124
NTNU SAMFORSK Untitled
 
19 Michelsen, Hilde; Berg, Berit.
Å lytte til barn og unge som søker asyl. I: Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1. s. 67-91
NTNU SAMFORSK Untitled
 
20 Paulsen, Veronika; Berg, Berit; Garvik, Marianne.
Vi klarer ikke å ha et sånt tilbud uten de frivillige! : Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med barn på krisesenter. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-551-6) 51 s.
SAMFORSK Untitled
 
21 Svendsen, Stina; Berg, Berit.
Kunnskapsoppsummering om bosetting av flyktninger. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-557-8) 79 s.
SAMFORSK Untitled
 
22 Svendsen, Stina; Berg, Berit; Paulsen, Veronika; Garvik, Marianne; Valenta, Marko.
Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-533-2) 93 s.
SAMFORSK Untitled
 
2017
23 Berg, Berit; Paulsen, Veronika; Midjo, Turid; Haugen, Gry Mette D.; Garvik, Marianne; Tøssebro, Jan.
Myter og realiteter : Innvandreres møter med barnevernet. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-503-5) 130 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
24 Paulsen, Veronika; Aune, Jørn Are; Melting, Jan; Stormyr, Otto; Berg, Berit.
Relasjonen som plattform i møte med ungdom i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ;Volum 94.(2) s. 84-95
NTNU Untitled
 
25 Svendsen, Stina; Berg, Berit.
Enslige mindreårige : på vei mot voksenlivet. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-513-4) 73 s.
SAMFORSK Untitled
 
26 Svendsen, Stina; Valenta, Marko; Berg, Berit.
Fra intro til arbeid : Integreringsutfordringer og muligheter i Flora kommune. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-479-3) 84 s.
SAMFORSK Untitled
 
27 Tøssebro, Jan; Midjo, Turid; Paulsen, Veronika; Berg, Berit.
Prevalence, Trends and Custody Among Children of Parents with Intellectual Disabilities in Norway. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2017 ;Volum 30.(3) s. 533-542
NTNU SAMFORSK Untitled
 
28 Wik, Sigrid Elise; Berg, Berit.
Evaluering av Euroskolens tiltak for Avklaring i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017
SAMFORSK Untitled
 
2016
29 Berg, Berit; Gravråkmo, Solveig.
Familiegjenforening i eksil : Forebygging gjennom familiesamtaler. : NTNU Samfunnsforskning AS 2016 (ISBN 978-82-7570-452-6) 32 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
30 Garvik, Marianne; Paulsen, Veronika; Berg, Berit.
Barnevernets rolle i bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. : NTNU Samfunnsforskning AS 2016 (ISBN 978-82-7570-460-1) 113 s.
SAMFORSK Untitled
 
31 Haugen, Gry Mette D.; Berg, Berit.
Forståelse gjennom dialog : Evaluering av dialoggrupper for nylig bosatte foreldre i Trondheim kommune. : NTNU Samfunnsforskning AS 2016 (ISBN 978-82-7570-469-4) 33 s.
SAMFORSK Untitled
 
32 Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Kleppe, Lise Cecilie; Berg, Berit.
Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-01929-1) 343 s.
OSLOMET NTNU UIS Untitled
 
33 Paulsen, Veronika; Berg, Berit.
Social support and interdependency in transition to adulthood from child welfare services. Children and Youth Services Review 2016 ;Volum 68. s. 125-131
NTNU Untitled
 
2015
34 Berg, Berit.
Immigrant Families With Disabled Children i Norway. I: Childhood and Disability in the Nordic Countries : Being, Becoming, Belonging. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-03263-8. s. 215-230
NTNU SAMFORSK Untitled
 
35 Berg, Berit.
Velferds og migrasjon - sosialt arbeid i et flerkulturelt samfunn. I: Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215019291. s. 244-258
NTNU SAMFORSK Untitled
 
36 Berg, Berit.
Velferdsstatens sikkerhetsnett. I: Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215019291. s. 65-79
NTNU SAMFORSK Untitled
 
37 Berg, Berit; Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Kleppe, Lise Cecilie.
Hva er sosialt arbeid?. I: Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215019291. s. 19-35
OSLOMET NTNU SAMFORSK UiO UIS Untitled
 
38 Berg, Berit; Kermit, Patrick Stefan.
Prat, les, klikk : Biblioteket som integreringsarena. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-409-0) 38 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
39 Berg, Berit; Tronstad, Kristian Rose.
Levekår for barn i asylsøkerfasen. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-405-2) 183 s.
HIOA SAMFORSK Untitled
 
40 Berg, Berit; Tronstad, Kristian Rose; Valenta, Marko.
Innledning-bakgrunn og problemstillinger, i Levekår for barn i asylsøkerfasen (red.) Berit Berg og Kristian Rose Tronstad. NTNU Samfunnsforskning.. : ntnu samfunnsforskning 2015 12 s.
OSLOMET NTNU Untitled
 
41 Berg, Berit; Tronstad, Kristian Rose; Valenta, Marko; Lauritsen, Kirsten; Søholt, Susanne; Michelsen, Hilde.
Oppsummering og anbefalinger, i Berit Berg og Kristian Rose Tronstad (red.) Levekår for barn i asylsøkerfasen. NTNU Samfunnsforskning.. : ntnu samfunnsforskning 2015 8 s.
NORD OSLOMET NTNU Untitled
 
42 Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie.
Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 9788215019291) 344 s.
OSLOMET NTNU UiO UIS Untitled
 
43 Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Berg, Berit.
Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-394-9) 119 s.
SAMFORSK Untitled
 
44 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Berg, Berit.
En god nabo : Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-421-2) 66 s.
SAMFORSK Untitled
 
45 Jæger, Irene; Berg, Berit.
Evaluering av kunst- og integreringsprosjektet Cross over. : NTNU Samfunsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-403-8) 23 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
46 Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie.
Introduksjon: Sosialt arbeid. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-01929-1) 4 s.
OSLOMET NTNU UIS Untitled
 
47 Paulsen, Veronika; Berg, Berit.
Myter eller realiteter? Møter mellom innvandrere og barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern 2015 ;Volum 92.(2) s. 152-156
NTNU Untitled
 
48 Paulsen, Veronika; Berg, Berit; Michelsen, Hilde.
Barnevernets arbeid med barn i asylsøkefasen. Tidsskriftet Norges Barnevern 2015 ;Volum 92.(3) s. 222-232
NTNU SAMFORSK Untitled
 
49 Traustadóttir, Rannveig; Ytterhus, Borgunn; Egilson, Snæfridur Thora; Berg, Berit.
Childhood and Disability in the Nordic Countries : Being, Becoming, Belonging. Palgrave Macmillan 2015 (ISBN 978-1-137-03263-8) 264 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
50 Tøssebro, Jan; Berg, Berit.
Sosiale forskjeller, avvik og samfunn.. I: Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215019291. s. 227-243
NTNU SAMFORSK Untitled
 
    Vis neste liste