Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2020
1 Bruaset, Stian.
Lager verktøy for å planlegge fornyelse av VA-ledningsnett. Anlegg&Transport [Internett] 2020-05-11
SINTEF Untitled
 
2 Bruaset, Stian.
Lager verktøy for å planlegge fornyelse av VA-ledningsnett. NTBinfo [Internett] 2020-05-11
SINTEF Untitled
 
3 Bruaset, Stian.
Lager verktøy for å planlegge fornyelse av VA-ledningsnett. VVS aktuelt [Internett] 2020-05-11
SINTEF Untitled
 
4 Bruaset, Stian.
Lager verktøy for å planlegge fornyelse av VA-ledningsnett. samferdselinfra.no [Internett] 2020-05-11
SINTEF Untitled
 
5 Bruaset, Stian.
Manglet planer for fornyelse av rør-nettverkene. at.no [Internett] 2020-05-11
SINTEF Untitled
 
6 Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon.
Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1648-3) 44 s. Klima 2050 Report(19)
SINTEF Untitled
 
2019
7 Bruaset, Stian.
Er norsk drikkevann sikkert?. NRK Midt Norge [Radio] 2019-06-17
NTNU Untitled
 
8 Bruaset, Stian.
Long-term sustainable management of the urban water and wastewater pipe networks. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2019 (ISBN 9788232638000) ;Volum 2019.160 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(101)
NTNU Untitled
 
9 Bruaset, Stian.
Ny rapport: C14 om bærekraftig fornyelse av ledningsnettet.
NTNU Untitled
 
10 Bruaset, Stian.
Regnvann må lagres lokalt. at.no [Internett] 2019-09-10
SINTEF Untitled
 
11 Bruaset, Stian.
Regnvann må lagres lokalt for å unngå oversvømmelser. vanytt.no [Internett] 2019-09-11
SINTEF Untitled
 
12 Bruaset, Stian.
Regnvann må lagres lokalt for å unngå oversvømmelser. bygg.no [Internett] 2019-09-11
SINTEF Untitled
 
13 Bruaset, Stian.
Regnvann må lagres lokalt for å unngå oversvømmelser. sintef.no [Internett] 2019-09-11
SINTEF Untitled
 
14 Bruaset, Stian.
Regnvann må lagres lokalt for å unngå oversvømmelser. byggfakta.no [Internett] 2019-09-10
SINTEF Untitled
 
15 Bruaset, Stian.
Vannforsyning og sanitærtjenester under press. Byggeindustrien 2019 (9)
SINTEF Untitled
 
16 Bruaset, Stian; Kvitsand, Hanne; Barrio, Maria.
Er drikkevannet vårt trygt? Ja, konkluderer forskere. Gemini 2019
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard.
New guidelines and certification system for SUDS. Nordiwa 2019; 2019-09-23 - 2019-09-25
SINTEF Untitled
 
18 Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon.
Documentation tool of nature-based solutions – a guideline. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1642-1) 32 s. Klima 2050 Report(18)
SINTEF Untitled
 
19 Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian.
Blågrønne byer, overvann som ressurs. I: Nye muligheter for verdiskaping i Norge. : SINTEF 2019 s. 68-69
SINTEF Untitled
 
20 Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian.
Nå tilbyr SINTEF teknisk godkjenning av overvannsløsninger. Byggeindustrien 2019 (14) s. 28-
SINTEF Untitled
 
2018
21 Bruaset, Stian; Rygg, Håkon; Sægrov, Sveinung.
Reviewing the long-term sustainability of urban water systems rehabilitation strategies with an alternative approach. Sustainability 2018 ;Volum 10.(6) s. -
NTNU Untitled
 
22 Bruaset, Stian; Sægrov, Sveinung.
A risk-based framework for sustainable long-term rehabilitation and investment planning in urban water network systems. NORDIWA (Nordic Drinking Water Conference) 2018; 2018-06-11 - 2018-06-13
NTNU Untitled
 
23 Bruaset, Stian; Sægrov, Sveinung.
An analysis of the potential impact of climate change on the structural reliability of drinking water pipes in cold climate regions. Water 2018 ;Volum 10.(4) s. 1-20
NTNU Untitled
 
24 Bruaset, Stian; Sægrov, Sveinung.
Using the multiple scenario approach for envisioning plausible futures in long-term planning and management of the urban water pipe systems. European Journal of Futures Research 2018 ;Volum 6.(7) s. 1-15
NTNU Untitled
 
25 Bruaset, Stian; Sægrov, Sveinung; Ugarelli, Rita Maria.
Performance based modelling of long-term deterioration to support rehabilitation and investment decisions in drinking water distribution systems. Urban Water Journal 2018 ;Volum 15.(1) s. 46-52
NTNU Untitled
 
2017
26 Bruaset, Stian; Okstad, Martin; Rygg, Håkon; Sægrov, Sveinung.
REHABILITATION PRACTICES AND STRATEGIES OF NORWEGIAN WATER UTILITIES. LESAM 2017; 2017-06-20 - 2017-06-22
NTNU Untitled
 
27 Pericault, Youen; Bruaset, Stian; Ugarelli, Rita Maria; Sægrov, Sveinung; Viklander, Maria; Hedström, Annelie.
COORDINATED LONG TERM PLANNING OF SEWER AND WATER MAINS REHABILITATION. LESAM 2017; 2017-06-20 - 2017-06-22
NTNU Untitled
 
2016
28 Sægrov, Sveinung; Bruaset, Stian.
Vi har en god og sikker vannforsyning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
NTNU Untitled
 
2015
29 Bruaset, Stian; Sægrov, Sveinung; Ugarelli, Rita Maria.
Methodology for assessing future investment need in Norwegian wastewater networks. NORDIWA (Nordic Drinking Water Conference) 2015; 2015-11-04 - 2015-11-06
NTNU Untitled
 
2014
30 Bruaset, Stian; Eikebrokk, Bjørnar; Hem, Lars J..
Biostabilitet i Drikkevannsnett. Hamar: Norsk Vann BA 2014 (ISBN 978-82-414-0357-6) 55 s.
SINTEF Untitled
 
2012
31 Bruaset, Stian.
Vannkvalitetsproblemer og modellering av vannkvalitet i ledningsnett. Vann 2012 ;Volum 47.(1) s. 84-94
SINTEF Untitled
 
2011
32 Aall, Carlo; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli; Flyen, Cecilie; Hafskjold, sigurd; Bruaset, Stian; Almås, Anders-Johan; Gjerde, Oddbjørn Idar.
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempler fra ulike kommuner. Sogndal: Vestlandsforsking 2011 57 s.
HVL NTNU SINTEF VF Untitled
 
33 Aall, Carlo; Heiberg, Eli; Flyen, Cecilie; Miles, Martin W.; Hafskjold, sigurd; Bruaset, Stian; Almås, Anders-Johan; Gjerde, Oddbjørn Idar.
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra ulike kommuner. Sogndal: Vestlandsforsking 2011 108 s.
HVL NORCE NTNU SINTEF VF Untitled
 
34 Eikebrokk, Bjørnar; Bruaset, Stian; Vreeburg, Jan; Hammes, Frederik; Røstum, Jon.
Linking water treatment performance to water quality in the distribution network.
SINTEF Untitled
 
2010
35 Aall, Carlo; Flyen, Cecilie; Miles, Martin W.; Hafskjold, sigurd; Bruaset, Stian; Almås, Anders-Johan; Kjølle, Gerd Hovin; Gjerde, Oddbjørn Idar; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli.
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 1 Kunnskapsstatus. Sogndal: Vestlandsforsking 2010 (ISBN 978-82-428-0300-9) 87 s.
HVL NORCE NTNU SINTEF VF Untitled
 
36 Ugarelli, Rita Maria; Bruaset, Stian.
Review of deterioration modelling approaches for ageing infrastructure. : SINTEF rapport 2010 39 s. SINTEF Rapport(SBF IN A10307)
SINTEF Untitled
 
2009
37 Bruaset, Stian.
Langtidsplanlegging av ledningsnett med verktøyet CARE-W LTP. Drift – Underhåll – Förnyelsedagarna 2009; 2009-04-28 - 2009-04-29
SINTEF Untitled
 
38 Bruaset, Stian; Hafsjold, Leif Sigurd; Sivertsen, Edvard; Gryteselv, Dagfin.
Prosjektrapport 4 SIP Multivariable analyse. : SINTEF rapport 2009 17 s. SINTEF Rapport(SBF IN A09323)
SINTEF Untitled
 
39 Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Gryteselv, Dagfin.
SIP Multivariable analyse : prosjektrapport 4. : SINTEF rapport 2009 17 s. SINTEF Rapport(SBF IN A09323)
SINTEF Untitled
 
2008
40 Bruaset, Stian.
Modellering av vannkvalitet i drikkevannsnettet. Vann 2008 ;Volum 43.(3) s. 278-285
SINTEF Untitled
 
41 Bruaset, Stian; Holmøy, Kristin Hilde; Moe, Hanne Louise; Bertelsen, Dag Eiliv; Hoff, Inge.
SIP - Future Rehabilitation Strategies for Physical Infrastructure. Status for infrastructure i Norge. : SINTEF rapport 2008 64 s. SINTEF Rapport(SBF IN A08016)
SINTEF Untitled
 
42 Tøfte, Lena S; Engeland, Kolbjørn; Bruaset, Stian; Hafskjold, Leif Sigurd.
Flomsikring av boligområder i Oppdal kommune. Trondheim: Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning) serienr TR A6744 2008 (ISBN 9788259433763) 70 s.
ENERGISINT NTNU UiO Untitled