Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 80 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Halvorsrud, Ragnhild; Stølen, Ketil.
Kvantedatamaskiner og tingenes internett. ComputerWorld Norge 2020
SINTEF Untitled
 
2019
2 Halvorsrud, Ragnhild.
An introduction to user experience and modelling of user journeys. Lecture, INF 5120 Model based system development; 2019-03-25 - 2019-03-25
SINTEF Untitled
 
3 Halvorsrud, Ragnhild.
Bioinformatics – approaching the big challenges in life sciences. Lecture, IN5130 - Unassailable IT-systems; 2019-10-07 - 2019-10-07
SINTEF Untitled
 
4 Halvorsrud, Ragnhild.
Kunden i fokus. Hvordan kan kundereisen være et strategisk verktøy for utvikling av kunderelasjonen?. Fagnettverk for kvalitetssjefer i bedrifter og selskaper; 2019-11-21 - 2019-11-21
SINTEF Untitled
 
5 Halvorsrud, Ragnhild; Lillegaard, Annette Lund; Røhne, Mette; Jensen, Andreas Momme.
Managing Complex Patient Journeys in Healthcare. I: Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-00748-5. s. 329-346
SINTEF Untitled
 
6 Halvorsrud, Ragnhild; Røhne, Mette; Celius, Elisabeth Gulowsen; Moen, Stine Marit; Strisland, Frode.
Application of Patient Journey Methodology to Explore Needs for Digital Support. A Multiple Sclerosis Case Study. 17th Scandinavian Conference on Health Informatics; 2019-11-12 - 2019-11-13
OUS SINTEF UiO Untitled
 
7 Halvorsrud, Ragnhild; Røhne, Mette; Celius, Elisabeth Gulowsen; Moen, Stine Marit; Strisland, Frode.
Application of Patient Journey Methodology to Explore Needs for Digital Support A Multiple Sclerosis Case Study. I: Proceedings of the 17th Scandinavian Conference on Health Informatics 2019. Linköping University Electronic Press 2019 ISBN 978-91-7929-957-6. s. 148-153
OUS SINTEF Untitled
 
2018
8 Halvorsrud, Ragnhild.
Hvordan beskrive pasientreisen med et språk som alle forstår?. Forskning på Helseplattformen; 2018-11-12 - 2018-11-12
SINTEF Untitled
 
9 Halvorsrud, Ragnhild.
Hvordan jobbe systematisk med kundereiser?. Nettverksmøte - kulturinstitusjoner i Oslo; 2018-05-16 - 2018-05-16
SINTEF Untitled
 
10 Halvorsrud, Ragnhild.
Introduksjon til CJML. Møte om pasientforløp og intern dokumentasjon i e-håndbok ved OUS; 2018-10-16 - 2018-10-16
SINTEF Untitled
 
11 Halvorsrud, Ragnhild; Skjuve, Marita.
Hva er et pasientforløp?. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06783-5) 45 s. SINTEF Rapport(2018:01445)
SINTEF Untitled
 
12 Røhne, Mette; Halvorsrud, Ragnhild; Strisland, Frode; Moen, Stine Marit; Celius, Elisabeth Gulowsen.
Digital oppfølging og støtte for personer med multippel sklerose. Erfaringer fra prosjektet MS-DOS. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06905-1) 35 s. SINTEF Rapport(2018:00744)
OUS SINTEF Untitled
 
13 von Zernichow, Roger; Skjuve, Marita; Halvorsrud, Ragnhild.
Customer Journey Heatmaps: a wake-up call. I: NordiCHI '18 - Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Oslo, Norway — September 29 - October 03, 2018. Association for Computing Machinery (ACM) 2018 ISBN 978-1-4503-6437-9. s. 850-855
SINTEF Untitled
 
2017
14 Følstad, Asbjørn; Chasanidou, Dimitra; Haugstveit, Ida Maria; Halvorsrud, Ragnhild.
Involving Users in the Design of Sharing Economy Services. I: Internet Science: 4th International Conference, INSCI 2017. Springer 2017 ISBN 978-3-319-70283-4. s. 222-230
SINTEF Untitled
 
15 Halvorsrud, Ragnhild.
CJML og kundereiser. Fagmøte om kundereiser; 2017-10-13 - 2017-10-13
SINTEF Untitled
 
16 Halvorsrud, Ragnhild.
Improving Service Quality through Customer Journey Analysis. Research seminar - Center for Service Innovation; 2017-05-23
SINTEF Untitled
 
17 Halvorsrud, Ragnhild.
VISUAL – a language for documentation and analysis of service processes. Gemini seminar, User Experience; 2017-03-01 - 2017-03-01
SINTEF Untitled
 
18 Halvorsrud, Ragnhild.
VISUAL - hhvordan designe kundereiseR på tvers av organisasjonen?. Nettverkstreff i Digital Norway ifm Corporate Innovation Day; 2017-09-27 - 2017-09-27
SINTEF Untitled
 
19 Halvorsrud, Ragnhild; Haugstveit, Ida Maria.
Et felles språk for dokumentasjon og analyse av kundereiser. Foredrag for NAV; 2017-01-30
SINTEF Untitled
 
20 Halvorsrud, Ragnhild; Kvale, Knut.
Strengthening customer relationships through customer journey analysis. I: Innovating for Trust. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1785369476. s. 183-200
SINTEF Untitled
 
21 Halvorsrud, Ragnhild; Lillegaard, Annette Lund.
Visualisering av pasientforløp. Modellspråk som viser arbeidsprosesser og kobling mot IT-systemer. EHiN 2017 - e-helse i Norge; 2017-10-31 - 2017-11-01
SINTEF Untitled
 
22 Halvorsrud, Ragnhild; Skjuve, Marita.
En innføring i CJML. Fagsamling med Succedo; 2017-09-26 - 2017-09-26
SINTEF Untitled
 
2016
23 Halvorsrud, Ragnhild.
An introduction to usability, user experience, services, and the VISUAL language. Lecture, INF 5120 (Model based system development); 2016-02-29 - 2016-02-29
SINTEF Untitled
 
24 Halvorsrud, Ragnhild.
Bruk at VISUAL for dokumentasjon og analyse av kundereiser. Gjennomgang med FINN.no; 2016-01-25 - 2016-01-25
SINTEF Untitled
 
25 Halvorsrud, Ragnhild.
Et felles språk for dokumentasjon og analyse av kundereiser. Faglig samling, Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi); 2016-06-22
SINTEF Untitled
 
26 Halvorsrud, Ragnhild.
Evaluation of a modelling language for customer journeys. IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing; 2016-09-05
SINTEF Untitled
 
27 Halvorsrud, Ragnhild.
Snapsale - konkurrentanalyse. Presentasjon av resultater for oppdragsgiver; 2016-06-29 - 2016-06-29
SINTEF Untitled
 
28 Halvorsrud, Ragnhild; Haugstveit, Ida Maria.
Et visuelt språk for dokumentasjon og analyse av kundereiser. Fagarrangement knyttet til VISUAL; 2016-01-08 - 2016-01-08
SINTEF Untitled
 
29 Halvorsrud, Ragnhild; Haugstveit, Ida Maria; Pultier, Antoine.
Evaluation of a modelling language for customer journeys. I: 2016 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing, 4-8 September, 2016. IEEE 2016 ISBN 978-1-5090-0253-5. s. 40-48
SINTEF Untitled
 
30 Halvorsrud, Ragnhild; Kvale, Knut; Følstad, Asbjørn.
Improving service quality through customer journey analysis. Journal of service theory and practice 2016 ;Volum 26.(6) s. 840-867
SINTEF Untitled
 
31 Haugstveit, Ida Maria; Halvorsrud, Ragnhild; Karahasanovic, Amela.
Supporting Redesign of C2C Services Through Customer Journey Mapping. I: Service Design Geographies. Proceedings of the ServDes2016 Conference. : Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet 2016 ISBN 978-91-7685-738-0. s. 215-227
SINTEF Untitled
 
2015
32 Halvorsrud, Ragnhild.
Services and the VISUAL language. Lecture, INF 5120; 2015-02-16 - 2015-02-16
SINTEF Untitled
 
33 Halvorsrud, Ragnhild.
Tjenester og kundereiser er i vinden som aldri før, men snakker vi samme språk?. Yggdrasil 2015 foredrag på workshop; 2015-04-14
SINTEF Untitled
 
34 Halvorsrud, Ragnhild.
VISUAL – symboler, diagrammer og verktøy. Et felles språk for tjenestedesign; 2015-01-22 - 2015-01-22
SINTEF Untitled
 
35 Halvorsrud, Ragnhild.
VISUAL - symboler, diagrammer og verktøykasse. Foredrag for oppdragsgiver - Halogen Designforum; 2015-03-06
SINTEF Untitled
 
36 Halvorsrud, Ragnhild; Haugstveit, Ida Maria.
Kundereiser - vi dissekerer FINN.no's tjenester og produkter. Fagarrangement - FINNurlige dager; 2015-01-15 - 2015-01-15
SINTEF Untitled
 
37 Halvorsrud, Ragnhild; Haugstveit, Ida Maria.
Operasjonsplanlegging med VISUAL-diagrammer. Evaluering av case-arbeid med DIPS-eksperter; 2015-12-11 - 2015-12-11
SINTEF Untitled
 
38 Halvorsrud, Ragnhild; Haugstveit, Ida Maria.
VISUAL - et visuelt språk for dokumentasjon og analyse av kundereiser. Overlevering av opplæringsmateriell til Hafslund Strøm; 2015-08-21 - 2015-08-21
SINTEF Untitled
 
39 Halvorsrud, Ragnhild; Pedersen, Lasse; Verdu-Isachsen, Leif Steven.
VISUAL - a visual language for service design. BI - Innovasjonsledelse og Forretningsmodeller; 2015-08-31 - 2015-08-31
SINTEF Untitled
 
40 Halvorsrud, Ragnhild; Pedersen, Lasse; Verdu-Isachsen, Leif Steven.
VISUAL - forbedring av tjenester. Kurs i Innovasjonsledelse og forretningsmodeller; 2015-12-09 - 2015-12-09
SINTEF Untitled
 
41 Halvorsrud, Ragnhild; Øyvann, Stig.
Grafisk "språk" for design av tjenester. Computerworld [Fagblad] 2015-03-16
SINTEF Untitled
 
42 Lee, Eunji; Karahasanovic, Amela; Halvorsrud, Ragnhild.
A Visual Language for the Modelling of Service Delivery Processes to Support Business Processes Management. International Journal On Advances in Software 2015 ;Volum 8.(3 & 4) s. 288-308
SINTEF Untitled
 
2014
43 Divitini, Monica; Farshchian, Babak A.; Floch, Jacqueline; Halvorsrud, Ragnhild; Mora, Simone; Stiso, Michael.
Preface: Applying AmI technologies to crisis management workshop at AmI2012. CEUR Workshop Proceedings 2014 ;Volum 953.
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Følstad, Asbjørn; Kvale, Knut; Halvorsrud, Ragnhild.
Customer Journeys: Involving Customers and Internal Resources in the Design and Management of Services. I: ServDes.2014 Service Future, Proceedings of the fourth Service Design and Service Innovation Conference, Lancaster University, United Kingdom, 9-11 April 2014. Linköping University Electronic Press 2014 ISBN 978-91-7519-280-2. s. 412-417
SINTEF Untitled
 
45 Halvorsrud, Ragnhild; Lee, Eunji; Haugstveit, Ida Maria; Følstad, Asbjørn.
Components of a Visual Language for Service Design. ServDes 2014 service design and innovation conference; 2014-04-09 - 2014-04-11
SINTEF Untitled
 
46 Halvorsrud, Ragnhild; Lee, Eunji; Haugstveit, Ida Maria; Følstad, Asbjørn.
Components of a Visual Language for Service Design. I: ServDes.2014 Service Future, Proceedings of the fourth Service Design and Service Innovation Conference, Lancaster University, United Kingdom, 9-11 April 2014. Linköping University Electronic Press 2014 ISBN 978-91-7519-280-2. s. 291-300
SINTEF Untitled
 
47 Haugstveit, Ida Maria; Halvorsrud, Ragnhild.
Resultater - FINN.no Småjobber, case 2014. Foredrag for brukeropplevelse-gruppe i FINN; 2014-11-13 - 2014-11-13
SINTEF Untitled
 
48 Haugstveit, Ida Maria; Halvorsrud, Ragnhild.
Resultater - FINN.no Småjobber, case 2014. Foredrag for oppdragsgiver; 2014-09-22 - 2014-09-22
SINTEF Untitled
 
49 Lee, Eunji; Halvorsrud, Ragnhild.
Resultater - Analyse av henvisningsprosesser. Foredrag for oppdragsgiver; 2014-03-24 - 2014-03-24
SINTEF Untitled
 
2013
50 Eide, Aslak Wegner; Haugstveit, Ida Maria; Halvorsrud, Ragnhild; Borén, Maria.
Inter-organizational Collaboration Structures during Emergency Response: A Case Study. ISCRAM 2013; 2013-05-12 - 2013-05-15
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste