Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2021
1 Bjørgen, Astrid; Fossheim, Karin; Macharis, Cathy.
How to build stakeholder participation in collaborative urban freight planning. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 2021 ;Volum 112.
SINTEF TØI Untitled
 
2 Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne.
Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim. Gjennomgang av prøveprosjektet. Utvikling og bruk av videoanalyse og geofence for bedre datagrunnlag.. Trondheim: SINTEF AS 2021 (ISBN 978-82-14-07669-1) 58 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00493)
SINTEF Untitled
 
2020
3 Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Hjelkrem, Odd Andre.
E-commerce and prevalence of last mile practices. Transportation Research Procedia 2020 ;Volum 46. s. 293-300
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Bjørgen, Astrid.
Bylogistikk-samarbeid. 05.11.2020 [Internett] 2020-11-04
SINTEF Untitled
 
5 Bjørgen, Astrid.
Nytt internasjonalt samarbeid skal gi effektiv og miljøvennlig bylogistikk. ntb.no [Internett] 2020-10-28
SINTEF Untitled
 
6 Bjørgen, Astrid.
ytt internasjonalt samarbeid skal gi effektiv og miljøvennlig bylogistikk. Samferdsel & Infrastruktur [Internett] 2020-10-28
SINTEF Untitled
 
2019
7 Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre; Bjørgen, Astrid.
Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus. Resultater fra en telefonundersøkelse.. : SINTEF Community 2019 (ISBN 978‑82‑14‑06318‑9) 46 s. SINTEF Rapport(2019:00654)
SINTEF Untitled
 
8 Bjørgen, Astrid.
Nye forretningskonsept for varetransport i byer. I: Nye muligheter for verdiskaping i Norge. : SINTEF 2019 s. 46-47
SINTEF Untitled
 
9 Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre.
E-groceries: Sustainable last mile distribution in city planning. Research in Transportation Economics 2019
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Bjørgen, Astrid; Seter, Hanne; Kristensen, Terje; Pitera, Kelly.
The potential for coordinated logistics planning at the local level: A Norwegian in-depth study of public and private stakeholders. Journal of Transport Geography 2019 ;Volum 76.(4) s. 34-41
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
11 Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre.
E-groceries: City planning and sustainability in last mile distribution. E-groceries, digitalization and sustainability: Which governance, planning and regulation mix do our cities need?; 2018-10-11 - 2018-10-12
SINTEF Untitled
 
12 Bjørgen, Astrid; Fossheim, Karin; Macharis, Cathy.
Criteria for successful stakeholder participation in collaborative urban mobility planning. 3rd VREF conference on Urban Freight 2018; 2018-10-17 - 2018-10-19
SINTEF TØI Untitled
 
13 Frøyen, Yngve Karl; Bjørgen, Astrid; Pitera, Kelly; Hjelkrem, Odd Andre.
Mapping deliverability. Adapting ABC principles and methods for urban logistic?. The 3rd VREF Conference on Urban Freight; 2018-10-17 - 2019-10-19
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
14 Pitera, Kelly; Pokorny, Petr; Kristensen, Terje; Bjørgen, Astrid.
The complexity of planning for goods delivery in a shared urban space: a case study involving cyclists and trucks. European Transport Research Review 2017 ;Volum 9.(46) s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
2016
15 Bjørgen, Astrid; Seter, Hanne; Kristensen, Terje.
Bylogistikk og brukerbehov. Sustainable Urban Logistics Plans in Norway.. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214061819) 55 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
16 Pitera, Kelly; Pokorny, Petr; Kristensen, Terje; Bjørgen, Astrid.
The complexity of planning a shared urban space: a case study involving cyclists and goods delivery. VREF Conference on Urban Freight 2016; 2016-10-17 - 2016-10-19
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
17 Meland, Solveig; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Westerheim, Hans; Bjørgen, Astrid; Stenersen, Dag.
Teknologi i transportsystemer for gods. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214056983) 101 s. SINTEF Rapport(A26324)
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
18 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Andersen, Jardar; Bjørgen, Astrid; Roche-Cerasi, Isabelle; Levin, Tomas; Eidhammer, Olav; Bjerkan, Kristin Ystmark.
Green urban distribution : evaluation of adapted measures for the city of Oslo. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS 2015 ;Volum 42.(1) s. 61-88
SINTEF TØI Untitled
 
19 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid.
Barriers to urban freight policy implementation: the case of UCC in Oslo. Transportation Research Board 94th Annual Meeting; 2015-01-10 - 2015-01-15
SINTEF Untitled
 
20 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid.
Barriers to urban freight policy implementation: The case of urban consolidation center in Oslo. Transport Policy 2015 ;Volum 44. s. 179-186
SINTEF Untitled
 
21 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid.
Barriers to urban freight policy implementation: the case of urban consolidation center in Oslo. TRB Annual Meeting; 2015-01-10 - 2015-01-15
SINTEF Untitled
 
2014
22 Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Nordtømme, Marianne Elvsaas.
Stakeholder responses to measures for green and efficient urban freight. Research in Transportation Business and Management (RTBM) 2014 ;Volum 11. s. 32-42
SINTEF Untitled
 
23 Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Roche-Cerasi, Isabelle; Foss, Trond; Levin, Tomas; Bakås, Ottar; Andersen, Jardar.
Grønn bydistribusjon i Oslo. Resultater fra forskningsprosjektet, prosjektperiode 2012-14. Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 9788214057867) 25 s. SINTEF Rapport(A26453)
NTNU SINTEF TØI Untitled
 
24 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid.
Barriers to implementation of an Urban Consolidation Center in Oslo. 2nd Innovation in Urban Freight International Workshop; 2014-09-15 - 2014-09-16
SINTEF Untitled
 
2013
25 Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt.
Measures for achieving green and efficient urban freight. World Concference of Transport Research; 2013-01-15 - 2013-07-18
SINTEF Untitled
 
26 Levin, Tomas; Bjørgen, Astrid.
Empirical study of energy consumption of electric vehicle taxies. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-14-05599-3) 15 s.
SINTEF Untitled
 
27 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Andersen, Jardar; Bjørgen, Astrid; Roche-Cerasi, Isabelle; Levin, Tomas.
Green urban distribution: evaluation of adapted measures for the city of Oslo. Proceedings : European Transport Conference 2013
SINTEF TØI Untitled
 
28 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Andersen, Jardar; Bjørgen, Astrid; Roche-Cerasi, Isabelle; Levin, Tomas; Eidhammer, Olav.
Green urban distribution: evaluation of adapted measures for the city of Oslo. European Transport Conference; 2013-09-30 - 2013-10-02
SINTEF TØI Untitled
 
2012
29 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt Steinset; Bjørgen, Astrid; Tretvik, Terje Kristian.
Activity-based Charging in Low-Emission Zones: The Stakeholders' Response. European Transport Conference; 2012-10-08 - 2012-10-10
SINTEF Untitled
 
30 Eidhammer, Olav; Bjørgen, Astrid.
Oslo (riktignok uten kanaler) kan hente impulser i Nederland: EL-PRAM PÅ KANALEN BRINGER ØLET FREM. Samferdsel 2012 ;Volum 9.
SINTEF TØI Untitled
 
31 Gran, Erik; Bjørgen, Astrid.
Intermodal terminal and logistics network. I: Intelligent goods in transport system. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0204-4. s. -
SINTEF Untitled
 
32 Norvik, Roar; Bjørgen, Astrid; Meland, Solveig; Tørset, Trude.
Smartere Næringstransport. Samferdsel 2012 (03)
NTNU SINTEF Untitled
 
2011
33 Bjørgen, Astrid; Foss, Trond; Bakås, Ottar.
Intelligent cargo in the intermodal freight system. Proceedings : European Transport Conference 2011 s. -
SINTEF Untitled
 
2010
34 Levin, Tomas; Bjørgen, Astrid.
GREEN FREIGHT - EVERY PENNY COUNTS. 12th WCTR; 2010-07-11 - 2010-07-15
SINTEF Untitled
 
35 Meland, Solveig; Bjørgen, Astrid; Hjelkrem, Odd Andre; Rennemo, Ola Martin.
GOFER - Godstransportframkommelighet på egnede ruter. Behovs- og mulighetsanalyse. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214050707) 62 s. SINTEF Rapport(*)
SINTEF Untitled
 
36 Stokland, Øivind; Bjørgen, Astrid; Netland, Torbjørn H..
Challenges in Intermodal Logistics Networks and Terminals - A Norwegian Viewpoint. 12th World Conference on Transport Research; 2010-07-11 - 2010-07-15
SINTEF Untitled
 
37 Stokland, Øyvind; Bjørgen, Astrid; Netland, Torbjørn H.
CHALLENGES IN INTERMODAL LOGISTICS NETWORKS AND TERMINALS - a Norwegian viewpoint. 12th WCTR; 2010-07-11 - 2010-07-15
NTNU SINTEF Untitled
 
2009
38 Bjørgen, Astrid; Levin, Tomas.
Klimavennlig transport - er miljøvennlig transport mulig?. Klimaskolen; 2009-09-01 - 2009-09-01
SINTEF Untitled
 
39 Bjørgen, Astrid; Netland, Torbjørn H.
TERMINALEN ER KJERNEN I FREMTIDENS INTERMODALE NORGE.Aktører i logistikk-Norge ser at de kan høste gevinster gjennom en mer effektiv terminaldrift. Samferdsel 2009 (02)
NTNU SINTEF Untitled
 
2007
40 Grankvist, Rolf; Bjørgen, Astrid; Aarland, Rolf.
Trondheim havn,ved utløpet av Nidelva. I: Nidelva, Trondheims hjerte. Trondheim: Vitenskapsmuseet 2007 ISBN 978-82-7126-759-9. s. 74-79
NTNU SINTEF Untitled