Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 76 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Olsen, Dorothy Sutherland; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O.
Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020: Sluttrapport. Oslo: SINTEF 2021 (ISBN 978-82-14-07630-1) 80 s.
SINTEF OSLOMET NIFU Untitled
 
2 Grønningsæter, Arne Backer; Strand, Anne Hege Henden; Kielland, Anne; Lippestad, Jan Wilhelm; Bøthun, Silje; Melby, Line.
Når diagnosen ikke passer inn. ME-rammedes møte med velferdstjenestenes førstelinje. NNFF 9. forskningskonferanse; 2021-06-07 - 2021-06-08
SINTEF FAFO Untitled
 
3 Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond.
Evaluering av tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea. Oslo: SINTEF 2021 (ISBN 978‐82‐14‐06465‐0) 107 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00334)
SINTEF Untitled
 
2020
4 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06408-7) 67 s. SINTEF Rapport(00383)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
2019
5 Aspnes, Espen Helge; Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Vis, Anne Carlijn; Øderud, Tone.
Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06384-4) 76 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
6 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06828-3) 26 s. SINTEF Rapport(2019:00317)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
7 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Rohde, Tarald.
Implementering av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmelding. En kvalitativ følgeevaluering. Oslo: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06321-9) 54 s.
SINTEF Untitled
 
8 Lippestad, Jan Wilhelm.
Utredning av transportordninger for personer med funksjonsnedsettelser. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-1406238-0) 83 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2019:01414)
SINTEF Untitled
 
9 Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Bjerkan, Kristin Ystmark; Øderud, Tone.
Utredning av transportordninger for personer med funksjonsnedsettelser. Oslo: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06238-0) 105 s.
SINTEF Untitled
 
2018
10 Lippestad, Jan Wilhelm.
Følgeevaluering av prosjekt Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06946-4) 66 s. SINTEF Rapport(2018:00886)
SINTEF Untitled
 
11 Lippestad, Jan Wilhelm; Pedersen, Eirin; Melby, Line; Kaasbøll, Jannike.
Utredning av mulig framtidig organisering av Familie for første gang – Nurse Family Partnership i Norge.. Trondheim: SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06668-5) 59 s. SINTEF Rapport(2018:00123)
OSLOMET SINTEF Untitled
 
12 Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214068665) 62 s. SINTEF Rapport(2018:00595)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
2016
13 Lippestad, Jan Wilhelm.
Hvordan fungerer IA-avtalen? Enunderveisoppsummring av status utføt på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Oslo: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060416) 21 s. SINTEF Rapport(A27726)
SINTEF Untitled
 
14 Lippestad, Jan Wilhelm; Braathen, Stine Hellum.
Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov - pilot i Sør-Trøndelag", og Pleiepengetelefonen. Sluttrapport. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060263) 93 s. SINTEF Rapport(A27507)
SINTEF Untitled
 
15 Steihaug, Sissel; Lippestad, Jan Wilhelm; Werner, Anne.
Between ideals and reality in home-based rehabilitation. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016 ;Volum 34.(1) s. 46-54
AHUS SINTEF Untitled
 
2015
16 Kilskar, Stine Skaufel; Melby, Line; Øren, Anita; Lippestad, Jan Wilhelm.
Does a national incident reporting system contribute to improved patient safety: a Norwegian case. ESREL 2015; 2015-09-07 - 2015-09-10
SINTEF Untitled
 
17 Kilskar, Stine Skaufel; Melby, Line; Øren, Anita; Lippestad, Jan Wilhelm.
Does a national incident reporting system contribute to improved patient safety: a Norwegian case. I: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. CRC Press 2015 ISBN 9781138028791. s. 3801-3809
SINTEF Untitled
 
18 Lippestad, Jan Wilhelm.
Bedre pasientsikkerhet?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 6.(135)
SINTEF Untitled
 
19 Lippestad, Jan Wilhelm.
Fortsatt underrapportering av svikt. Adressa [Internett] 2015-01-22
SINTEF Untitled
 
20 Lippestad, Jan Wilhelm.
Fortsatt underrapportering av svikt. Forsknings.no [Internett] 2015-01-21
SINTEF Untitled
 
21 Lippestad, Jan Wilhelm.
Rapporterer ikke systemsvikt. Tidsskriftet sykepleien 2015
SINTEF Untitled
 
22 Lippestad, Jan Wilhelm; Braathen, Stine Hellum.
Evaluring av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov - pilot i Sør-Trønelag" og "Pleiepenedelefonen" Delrapport november 2015. Oslo: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059847) 55 s. SINTEF Rapport(A27266)
SINTEF Untitled
 
23 Lippestad, Jan Wilhelm; Steihaug, Sissel.
Evaluering av Rusakuttmottaket på Aker sykehus HF. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059625) 68 s. SINTEF Rapport(A27021)
SINTEF Untitled
 
24 Lippestad, Jan Wilhelm; Steihaug, Sissel.
Hva mener mennesker med en schizofrenidiagnose er viktig for å komme i arbeid?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2015 ;Volum 12.(3) s. 217-228
SINTEF Untitled
 
25 Rohde, Tarald; Torvatn, Hans Yngvar; Magnussen, Jon; Lippestad, Jan Wilhelm; Kalseth, Birgitte; Martinussen, Pål Erling.
Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst. Oslo, Trondheim: SINTEF 2015 250 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
26 Lippestad, Jan Wilhelm.
SINTEF skal evaluere Meldeordningenhttp://www.dagensmedisin.no/nyheter/sintef-skal-evaluere-meldeordningen/. dagensmedisin.no [Internett] 2014-06-27
SINTEF Untitled
 
27 Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet.
Følge- og sluttevaluering av prøveordning for henvisningsrett for PPT til BUP og HABU. Trondheim: SINTEF A26614 2014 (ISBN 9788214057973) 63 s.
SINTEF Untitled
 
28 Lippestad, Jan Wilhelm; Hem, Karl-Gerhard.
Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN). : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056747) 23 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
29 Lippestad, Jan Wilhelm; Melby, Line; Kilskar, Stine Skaufel; Øren, Anita.
Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 9788214057911) 135 s.
SINTEF Untitled
 
30 Steihaug, Sissel; Lippestad, Jan Wilhelm; Isaksen, Hanne; Werner, Anne.
Development of a model for organisation of and cooperation on home-based rehabilitation - an action research project. Disability and Rehabilitation 2014 ;Volum 36.(7) s. 608-616
AHUS SINTEF Untitled
 
2013
31 Lippestad, Jan Wilhelm.
Evaluering av tilretteleggingstilskudd. Møte i Arbeidslivssenteret i Oslo; 2013-09-23 - 2013-09-23
SINTEF Untitled
 
32 Lippestad, Jan Wilhelm.
Evaluering av tilretteleggingstilskudd. Møte i Arbeids- og velferdsdirektoratet; 2013-10-14 - 2013-10-14
SINTEF Untitled
 
33 Lippestad, Jan Wilhelm; Ose, Solveig Osborg.
Evaluering av Tilretteleggingstilskudd. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056051) 100 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
34 Ose, Solveig Osborg; Lippestad, Jan Wilhelm; Dyrstad, Karin; Mandal, Roland; Slettebak, Rune; Brattlid, Ingunn; Jensberg, Heidi.
Evaluering av IA-avtalen (2010-2013). : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056020) 336 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
35 Ose, Solveig Osborg; Slettebak, Rune; Brattlid, Ingunn; Jensberg, Heidi; Dyrstad, Karin; Mandal, Roland; Lippestad, Jan Wilhelm.
Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime. Oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055924) 100 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
36 Paulsen, Bård; Rohde, Tarald; Lippestad, Jan Wilhelm.
Samhandling i storby Samhandlingsreformer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i storbyer. Trondheim: SINTEF 2013 (ISBN 978-82-14-05514-6)
NTNU SINTEF Untitled
 
37 Steihaug, Sissel; Lippestad, Jan Wilhelm; Brattlid, Ingunn.
Evaluering av Jobbmestrende oppfølging: Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056174) 62 s. SINTEF Rapport(A24955)
SINTEF Untitled
 
2012
38 Lippestad, Jan Wilhelm.
""Selv om vi ikke kom dit vi skulle, er vi i hvert fall ikke der vi var"" Evaluering av behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo.. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214053814) 32 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
39 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje; Haus-Reve, Silje; Mandal, Roland; Jensberg, Heidi; Lippestad, Jan Wilhelm.
Sykefravær - gradering og tilrettelegging. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2012 (ISBN 9788214053869) 325 s.
SINTEF Untitled
 
2011
40 Bjerkan, Anne Mette; Lippestad, Jan Wilhelm; Husum, Tonje Lossius.
Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A - om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214050424) 76 s. SINTEF Rapport(A18961)
SINTEF Untitled
 
41 Kurtze, Nanna; Lippestad, Jan Wilhelm; Hem, Karl-Gerhard.
Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052350) 73 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
42 Lippestad, Jan Wilhelm.
Gjennomgåelse av rapporter fra de regionale helseforetakene om etablering av regionale fagmiljøer for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - sammenfatning og vurdering. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214050912) 32 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
43 Lippestad, Jan Wilhelm; Kurtze, Nanna; Bjerkan, Anne Mette.
Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214050745) 65 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
44 Steihaug, Sissel; Lippestad, Jan Wilhelm.
Rehabilitering i Bydel Alna - samarbeid og organisering. : SINTEF Teknologi og samfunn, Helse 2011 16 s.
AHUS SINTEF Untitled
 
2010
45 Lippestad, Jan Wilhelm.
Evaluering av regionale fagmiljøer for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Oppsummering av rapporter fra de regionale helseforetakene. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214047974) 39 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
46 Rohde, Tarald; Lippestad, Jan Wilhelm; Hem, Karl-Gerhard; Bjerkan, Anne Mette.
Evaluering av tjenestetilbud til befolkningen i bydelene Grorud og Stovner sett i sammenheng med Hovedstadsprosessen. Oslo: SINTEF 2010 (ISBN 978-82-14-05032-5) 46 s.
FHI SINTEF Untitled
 
2009
47 Grut, Lisbet; Kvam, Marit Hoem; Lippestad, Jan Wilhelm.
Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet. Den ’sjeldne’ erfaringen dreier seg om en opplevelse av å falle utenfor fagfolks kunnskapsunivers. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214046618) SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2008
48 Grut, Lisbet; Braathen, Stine Hellum; Lippestad, Jan Wilhelm.
Sjeldne funksjonshemninger i Norge – mennesker med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser. Oversikt over fagmiljø og litteratur. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214043792) 33 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
49 Steihaug, Sissel; Harsvik, Trond Halvdan; Lippestad, Jan Wilhelm; Bringager, Nils.
Kartlegging og risikovurdering av HMS i hjemmetjenesten i bydelene i Oslo kommune. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214045185) 80 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2007
50 Grut, Lisbet; Kvam, Marit Hoem; Lippestad, Jan Wilhelm; Tyrmi, Geir.
Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006. : SINTEF rapport 2007 (ISBN 9788214042436) 59 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste