Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 83 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Gilmore, Brynne; MacLachlan, Malcolm; McVeigh, Joanne; McClean, Chiedza; Carr, Stuart; Duttine, Antony; Mannan, Hasheem; McAuliffe, Eilish; Mji, Gubela; Eide, Arne Henning; Hem, Karl-Gerhard; Gupta, Neeru.
A study of human resource competencies required to implement community rehabilitation in less resourced settings. Human Resources for Health 2017 ;Volum 15.(70)
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Vergunst, Richard; Swartz, Leslie; Hem, Karl-Gerhard; Eide, Arne Henning; Mannan, Hasheem; MacLachlan, Mac; Mji, Gubela; Braathen, Stine Hellum; Schneider, Margie.
Access to health care for persons with disabilities in rural South Africa. BMC Health Services Research 2017 ;Volum 17.(1)
SINTEF Untitled
 
3 Visagie, Surona; Eide, Arne Henning; Dyrstad, Karin; Mannan, Hasheem; Swartz, Leslie; Schneider, Marguerite; Mji, Gubela; Munthali, Alister; Khogali, Mustafa; van Rooy, Gert; Hem, Karl-Gerhard; MacLachlan, Malcolm.
Factors related to environmental barriers experienced by persons with and without disabilities in diverse African settings. PLoS ONE 2017 ;Volum 12.(10) s. -
SINTEF Untitled
 
2016
4 Dyrstad, Karin; Halvorsen, Thomas; Hem, Karl-Gerhard; Rohde, Tarald.
Sick of waiting: Does waiting for elective treatment cause sickness absence?. Health Policy 2016 ;Volum 120.(12) s. 1383-1388
SINTEF Untitled
 
5 Eide, Arne Henning; Neupane, Shailes; Hem, Karl-Gerhard.
Living conditions among people with disability in Nepal. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060362) 157 s. SINTEF Rapport(A27656)
SINTEF Untitled
 
6 Hem, Karl-Gerhard.
Nesten en halv million nordmenn har privat helseforsikring. NRK.no [Internett] 2016-05-27
SINTEF Untitled
 
7 Hem, Karl-Gerhard.
Oppretter ny fysioterapi-hjemmel på Andenes. VOL.no [Internett] 2016-04-21
SINTEF Untitled
 
8 Hem, Karl-Gerhard; Dahl, Øyvind; Rohde, Tarald; Øren, Anita.
Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214059984) 27 s. SINTEF Rapport(A27430)
SINTEF Untitled
 
9 Hem, Karl-Gerhard; Dale, Øystein.
Nyttekostnadsanalyse av hjelpemidler. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061840) 50 s. SINTEF Rapport(A27934)
SINTEF Untitled
 
10 Hem, Karl-Gerhard; Halvorsen, Trond Uhre; Boysen, Elin Sundby; Svagård, Ingrid Storruste.
Gevinstanalyse av IMATIS i Bærum kommune. Økonomisk analyse av konsekvenser av bruk på Dønski bo og behandlingssenter. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061284) 61 s. SINTEF Rapport(A27754)
SINTEF Untitled
 
11 Visagie, Surona; Eide, Arne Henning; Mannan, Hasheem; Schneider, Marguerite; Swartz, Leslie; Mji, Gubela; Munthali, Alister; Khogali, Mustafa; van Rooy, Gert; Hem, Karl-Gerhard; MacLachlan, Malcolm.
A description of assistive technology sources, services and outcomes of use in a number of African settings. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2016 ;Volum 12.(7) s. 705-712
SINTEF Untitled
 
2015
12 Bull-Berg, Heidi; Halvorsen, Trond Uhre; Hem, Karl-Gerhard.
Evaluering av velferdsteknologi - Et helhetlig rammeverk for effektevaluering. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059618) 41 s. SINTEF Rapport(A27017)
SINTEF Untitled
 
13 Dyrstad, Karin; Halvorsen, Thomas; Hem, Karl-Gerhard.
Sykefravær og ventetider i spesialisthelsetjenesten. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978821405955-7) 58 s. SINTEF Rapport(A26948)
SINTEF Untitled
 
14 Dyrstad, Karin; Hem, Karl-Gerhard.
Forsikring kutter ikke fraværet. Helseforsikring har ikke redusert langtidsfraværet. Dagens næringsliv 2015
SINTEF Untitled
 
15 Eide, Arne Henning; Mannan, Hasheem; Khogali, Mustafa; van Rooy, Gert; Swartz, Leslie; Munthali, Alister; Hem, Karl-Gerhard; MacLachlan, Malcolm; Dyrstad, Karin.
Perceived barriers for accessing health services among individuals with disability in four African countries. PLoS ONE 2015 ;Volum 10:e0125915.(5)
SINTEF Untitled
 
16 Hem, Karl-Gerhard.
Helseforsikring gir ikke lavere sykefravær. Oslo NRK Dagsnytt atten [Radio] 2015-09-03
SINTEF Untitled
 
17 Hem, Karl-Gerhard.
Private helseforsikringer og sykefravær. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059571) 18 s. SINTEF Rapport(A26976)
SINTEF Untitled
 
18 Hem, Karl-Gerhard; Dyrstad, Karin.
Forsikring kutter ikke fraværet. Dagens næringsliv 2015
SINTEF Untitled
 
19 Hem, Karl-Gerhard; Dyrstad, Karin; Halvorsen, Thomas.
Sykefravær, ventetider og helseforsikringer - to prosjekter finansiert av NHOs arbeidsmiljøfond. Partner Gathering 2015 - If Skadeforsikring; 2015-09-16 - 2015-09-16
SINTEF Untitled
 
20 Hem, Karl-Gerhard; Dyrstad, Karin; Halvorsen, Thomas.
Sykefravær, ventetider og helseforsikringer - to prosjekter finansiert av NHOs arbeidsmiljøfond. Frokostseminar; 2015-07-03 - 2015-07-03
SINTEF Untitled
 
21 Rohde, Tarald; Dyrstad, Karin; Hem, Karl-Gerhard; Halvorsen, Thomas.
Sykefravær, helseforsikring og ventetider i spesialisthelsetjenesten. Kan sykefraværet reduseres ved å tilby raskere behandling i spesialisthelsetjenesten?. Trondheim: SINTEF A26947 2015 (ISBN 978-82-14-05954-0) 17 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Aketun, Sigrid; Omland, May; Hem, Karl-Gerhard; Østensen, Elisabeth; Ausen, Dag.
Persons with Dementia and Their Caregivers Using GPS. Studies in Health Technology and Informatics 2015 ;Volum 217. s. 212-221
SINTEF UiO Untitled
 
2014
23 Hem, Karl-Gerhard.
Boom i bruk av helseforsikringerhttp://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article9761669.ece. adressa.no [Internett] 2014-06-02
SINTEF Untitled
 
24 Hem, Karl-Gerhard.
Forskere: Helseforsikring er penger ut av vinduethttp://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/06/02/forskere--helseforsikring-er-penger-ut-av-vinduet. dn.no [Internett] 2014-06-02
SINTEF Untitled
 
25 Lippestad, Jan Wilhelm; Hem, Karl-Gerhard.
Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN). : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056747) 23 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2013
26 Grut, Lisbet; Reitan, Jarl; Hem, Karl-Gerhard; Ausen, Dag; Bøthun, Silje; Hagen, Kåre; Svagård, Ingrid Storruste; Vabø, Mia.
Veikart for innovasjon av velferdsteknologi. : SINTEF 2013 (ISBN 978-82-14-05603-7) 48 s. SINTEF Rapport(A24461)
HIOA SINTEF Untitled
 
2012
27 Grut, Lisbet; Hem, Karl-Gerhard.
Velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene. Forutsetninger og anbefalinger for implementering av Trygghetspakken i Bærum kommune. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2012 (ISBN 9788214054859) 36 s.
SINTEF Untitled
 
2011
28 Grut, Lisbet; Hem, Karl-Gerhard.
Sosial ulikhet i helse med fokus på nedsatt funksjonsevne. Dagskonferanse om sosial ulikhet i helse; 2011-11-11
SINTEF Untitled
 
29 Grut, Lisbet; Hem, Karl-Gerhard.
Sosial ulikhet i helse med fokus på personer med funksjonsnedsettelser.. Dagskonferanse - Sosial ulikhet i helse med fokus på personer med funksjonsnedsettelser; 2011-11-11 - 2011-11-11
SINTEF Untitled
 
30 Haugan, Tommy; Hem, Karl-Gerhard; Leistad, Lilian.
Kartlegging av omfang, ressursbruk og kostnader for pasienter med Dupuytrens kontraktur i spesialisthelsetjenesten. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052299) 26 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
31 Hem, Karl-Gerhard.
Bedriftenes kostnader ved sykefravær. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214050431) 35 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
32 Kurtze, Nanna; Lippestad, Jan Wilhelm; Hem, Karl-Gerhard.
Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052350) 73 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
33 Rohde, Tarald; Reinaas, Rune Aarbø; Hem, Karl-Gerhard; Petersen, Stein Ø; Lassemo, Eva.
Forslag til romdisponering i Kirurgisk dagavdeling ved OUS, avdeling Rikshospitalet En gjennomgang av aktivitetstall i forhold til tilgjengelige rom og forslag til etablering av dagenhet for voksne. Oslo: SINTEF 2011
SINTEF Untitled
 
2010
34 Hem, Karl-Gerhard; Bjerkan, Anne Mette.
Hva koster sykefravær? Lønner det seg å satse på HMS?. HMS-Tinget 2010, Verneombudets dag; 2010-05-05 - 2010-05-05
SINTEF Untitled
 
35 Rohde, Tarald; Lippestad, Jan Wilhelm; Hem, Karl-Gerhard; Bjerkan, Anne Mette.
Evaluering av tjenestetilbud til befolkningen i bydelene Grorud og Stovner sett i sammenheng med Hovedstadsprosessen. Oslo: SINTEF 2010 (ISBN 978-82-14-05032-5) 46 s.
FHI SINTEF Untitled
 
2009
36 Braathen, Stine Hellum; Hem, Karl-Gerhard.
Utredningsoppdrag: gjennomgang av rapporteringer fra de private rehabiliteringsinstitusjonene, knyttet til midler bevilget til omstilling av private opptreningsinstitusjoner. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214047844) 62 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
37 Hem, Karl-Gerhard.
Privat helseforsikring og sykefravær. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214047837) 21 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
38 Hem, Karl-Gerhard; Eide, Arne Henning.
Levekår for personer med kols. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009 ;Volum 129.(15) s. 1465-1468
SINTEF Untitled
 
39 Hem, Karl-Gerhard; Rønningsen, Silja; Lassemo, Eva Irene.
Raskere tilbake - redusert sykefravær i Oslo kommune. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214047813) 33 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
40 Kurtze, Nanna B.; Eikemo, Terje; Hem, Karl-Gerhard.
Friluftslivets effekt på folkehelse og helseøkonomi. Forskning i friluft konferanse 2009; 2009-11-24 - 2009-11-25
SINTEF Untitled
 
41 Kurtze, Nanna B.; Hem, Karl-Gerhard.
Utrednings- og forskningsprosjekt om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og rehabilitering som fag- og forskningsfelt. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214047820) 69 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2008
42 Hem, Karl-Gerhard.
Pasienthjelpere i Hedmark - en evaluering. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214045062) SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
43 Hem, Karl-Gerhard; Husum, Tonje Lossius.
Prevalens av autisme. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214045079) SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
44 Norvoll, Reidun; Hatling, Trond; Hem, Karl-Gerhard.
Det er nå det begynner! - Hovedrapport fra prosjektet ""Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus"" (BAT). : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214045208) 155 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2007
45 Hem, Karl-Gerhard.
Examples from cross-sectional studies on living conditions among people with disabilities in Namibia, Zimbabwe, Malawi and Zambia. Forelesning: International Public Health; 2007-09-06 - 2007-09-06
SINTEF Untitled
 
46 Hem, Karl-Gerhard.
Hva koster sykefraværet?. Helsefremmende arbeidsplasser; 2007-09-25 - 2007-09-26
SINTEF Untitled
 
47 Hem, Karl-Gerhard.
Pasienthjelpere i fire kommuner i Hedmark - baselinedata for evaluering. : SINTEF rapport 2007 (ISBN 9788214042023) 18 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
48 Hem, Karl-Gerhard; Braathen, Stine Hellum.
Evaluering av Regional enhet for samordning og analyse av rusbehandling (RESA) i Helse Sør RHF. : SINTEF rapport 2007 (ISBN 9788214042498) SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
49 Hem, Karl-Gerhard; Braathen, Stine Hellum; Skøien, Reidun.
Rehabiliteringsbehov hos unge trygdemottakere. : SINTEF rapport 2007 (ISBN 9788214042481) SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2006
50 Braathen, Stine Hellum; Skøien, Reidun M; Hem, Karl-Gerhard.
Kartlegging av behov for habilitering og rehabilitering - studiedesign for noen utvalgte grupper funksjonshemmede. : SINTEF rapport 2006 37 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste