Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 85 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Kildal, Emilie; Stadskleiv, Kristine; Boysen, Elin Sundby; Øderud, Tone; Dahl, Inger-Lise; Seeberg, Trine Margrethe; Guldal, Svein; Strisland, Frode; Morland, Cecilie; Hassel, Bjørnar.
Increased heart rate functions as a signal of acute distress in non-communicating persons with intellectual disability. Scientific Reports 2021 ;Volum 11.(1) s. -
UiO OSLOMET SINTEF OUS Untitled
 
2 Øderud, Tone; Mnyanyi, Cosmas B. F.; Myovela, Isaack; Tronstad, Tron Vedul; Øygarden, Jon.
Identifying Children with Hearing Loss in Local Schools in Tanzania. 12th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH); 2021-09-28 - 2021-10-01
SINTEF Untitled
 
3 Øderud, Tone; Mnyanyi, Cosmas B. F.; Myovela, Isaack; Tronstad, Tron Vedul; Øygarden, Jon.
Screening Children for Hearing Loss in Local Schools in Tanzania. GLOBVAC 2021 Conference; 2021-04-20 - 2021-04-21
SINTEF Untitled
 
4 Øderud, Tone; Mnyanyi, Cosmas B. F.; Myovela, Isaack; Øygarden, Jon; Tronstad, Tron Vedul.
An innovative tool for screening hearing impairments using commercially available tablets, headphones, and dedicated software for gaming.. ASSISTIVE TECHNOLOGY BUSINESS INNOVATIONS; 2021-09-28 - 2021-09-28
SINTEF Untitled
 
5 Øderud, Tone; Mnyanyi, Cosmas B. F.; Myovela, Isaack; Øygarden, Jon; Tronstad, Tron Vedul.
Hearing Care for ALL! Screen, Rehabilitate, Communicate. World Hearing Day, Tanzania; 2021-03-03 - 2021-03-03
SINTEF Untitled
 
6 Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul; Mnyanyi, Cosmas B. F.; Myovela, Isaack; Øygarden, Jon.
Screening children's hearing in local schools in Tanzania. 24th Rehabilitation International World Congress 2021, Moving Societies; 2021-09-07 - 2021-09-09
SINTEF Untitled
 
7 Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul; Myovela, Isaack; Mnyanyi, Cosmas B. F..
Promoting SDG 4 by Including Children with Hearing Impairment in Primary School. 2021 SDG CONFERENCE BERGEN, Day Zero; 2021-02-10 - 2021-02-10
SINTEF Untitled
 
2020
8 Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul; Mnyanyi, Cosmas B. F..
Screening school children in Tanzania for hearing impairment. GLOBVAC 2020 Webinar on Digital Health; 2020-11-10 - 2020-11-10
SINTEF Untitled
 
9 Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul; Mnyanyi, Cosmas B. F.; Myovela, Isaack; Øygarden, Jon.
Screening Children's Hearing in Local Primary Schools in Tanzania. 6th AfriNEAD Conference; 2020-12-01 - 2020-12-03
SINTEF Untitled
 
2019
10 Aspnes, Espen Helge; Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Vis, Anne Carlijn; Øderud, Tone.
Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06384-4) 76 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Grut, Lisbet; Røhne, Mette; Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Experiences with the Use of Welfare Technologies for Elderly Persons. The 15th International Conference of the Association for the Advancement of Assitive Technolgy in Europe. AAATE2019 Global Challenges in Assistive Technology: Research, Policy & Practice; 2019-08-27 - 2019-08-30
SINTEF Untitled
 
12 Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Bjerkan, Kristin Ystmark; Øderud, Tone.
Utredning av transportordninger for personer med funksjonsnedsettelser. Oslo: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06238-0) 105 s.
SINTEF Untitled
 
13 Nordal, Anne Grete; Øderud, Tone.
Norsk spillteknologi kan løfte barn ut av fattigdom.. Magasinet Tekna 2019
SINTEF Untitled
 
14 Røhne, Mette; Øderud, Tone.
Lær opp helsefagarebeidere i lovverket rundt velferdsteknologi. Helsefagarbeideren 2019
SINTEF Untitled
 
15 Øderud, Tone.
#bistand gjennom videre utvikling og oppskalering av innovative løsninger.. NORAD.no [Internett] 2019-07-13
SINTEF Untitled
 
16 Øderud, Tone; Mnyanyi, Cosmas B. F..
A New Hearing Care Service in Tanzania.. Vision2030 Innovation Projects - High Level Meeting; 2019-11-06 - 2019-11-06
SINTEF Untitled
 
17 Øderud, Tone; Mnyanyi, Cosmas B. F.; Tronstad, Tron Vedul; Storholmen, Tore Christian B; Kway, Anita; Øygarden, Jon.
Developing Game Based Tablet Audiometry for Screening Children's Hearing in Tanzania.. WHO GReAT Consultation 2019; 2019-08-22 - 2019-08-23
NTNU SINTEF Untitled
 
18 Øderud, Tone; Mnyanyi, Cosmas B. F.; Øygarden, Jon; Storholmen, Tore Christian B; Tronstad, Tron Vedul.
Developing Tablet Audiometry for Screening Children's Hearing in Tanzania.. 15th AAATE Conference Global Challenges in Assistive Technology; 2019-08-27 - 2019-08-30
SINTEF NTNU Untitled
 
19 Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul; Øygarden, Jon.
A New Hearing Service in Tanzania. OECD DAC Peer Review Meeting; 2019-03-27 - 2019-03-27
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Øygarden, Jon; Tronstad, Tron Vedul; Øderud, Tone.
I hear you! - Hearing Care Service in Tanzania. Ingeniører uten grenser - Interessekveld; 2019-03-28 - 2019-03-28
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Øygarden, Jon; Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul.
Fagsnakk: I hear you! Hearing Care Service in Tanzania.. Global Health, NTNU; 2019-02-13 - 2019-02-13
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
22 Ausen, Dag; Røhne, Mette; Øderud, Tone; Storholmen, Tore Christian B; Eknes, Trine W.; Haslestad, Stine; Sørensen, Elisabeth; Omland, May.
Tjenestesetting av velferdsteknologi. Modell for implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06939-6) 10 s. SINTEF Rapport(2018:00836)
SINTEF Untitled
 
23 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Hvilke behov skal velferdsteknologi dekke på tjenestenivå?. Kurs: Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste; 2018-04-25 - 2018-04-25
SINTEF Untitled
 
24 Øderud, Tone.
I Hear You - A new Hearing Service in Tanzania. OEDC DAC Peer Rewiew av Norge; 2018-09-06 - 2018-09-06
SINTEF Untitled
 
25 Øderud, Tone.
Jeg hører deg! Hørselshjelpemidler til skolebarn. Visjon 2030 på Arendalsuka 2018; 2018-08-16 - 2018-08-16
SINTEF Untitled
 
26 Øderud, Tone.
Spillteknologi for hørselstesting av barn i Tanzania. Tekna FTU Seminar; 2018-11-20 - 2018-11-20
SINTEF Untitled
 
27 Øderud, Tone; Ausen, Dag.
Praktiske eksempler på velferdsteknologi organisert som kommunal tjeneste. Temakurs i velferdsteknologi; 2018-04-25 - 2018-04-25
SINTEF Untitled
 
28 Øderud, Tone; Moen, Anne.
Velferdsteknologi som verktøy for aktivitet og hverdagsmestring. Fysioterapeuten 2018 (9) s. 10-14
SINTEF UiO Untitled
 
29 Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul; Øygarden, Jon; Mnyanyi, Cosmas B. F..
A New Hearing Service in Tanzania. Prosjektbesøk; 2018-10-08 - 2018-10-08
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
30 Ausen, Dag; Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Gottschal, Espen; Onsrud, Kristin; Skyer, Tove Holst; Sivertsen, Heidi; Heldal, Anne Lene; Omland, May.
Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune. : SINTEF 2017 (ISBN 9788214061604) 56 s. SINTEF Rapport(A28137)
SINTEF Untitled
 
31 Grut, Lisbet; Øderud, Tone; Bøthun, Silje.
GPS som hjelpemiddel for personer med orienteringsvansker. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 ;Volum 3.(2) s. 127-135
SINTEF Untitled
 
32 Røhne, Mette; Øderud, Tone; Dale, Øystein.
GPS som varslings- og lokaliseringsteknologi i helse og omsorg. : SINTEF 2017 (ISBN 9788214061543) 45 s. SINTEF Rapport(A28038)
SINTEF Untitled
 
33 Øderud, Tone.
A New hearing services in Tanzania. Global Research, Education and innovation in assistive technology (GREAT) Summit; 2017-08-03 - 2017-08-04
SINTEF Untitled
 
34 Øderud, Tone.
I hear you - A New hearing concept for low income settings. 5th AfriNEAD & 7th College of Health Sciences Scientific Conference; 2017-08-07 - 2017-08-09
SINTEF Untitled
 
35 Øderud, Tone; Ausen, Dag; Aketun, Sigrid; Thorgersen, Morten.
GPS for trygghet, frihet og mestring. Fra prosjekt til drift - Bruk av GPS for lokalisering av personer med demens/kognitiv svikt. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06699-9) 56 s. SINTEF Rapport(2017:00342)
SINTEF Untitled
 
36 Øderud, Tone; Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith Roth; Moen, Anne.
Exploring the Use of Technology for Active Aging and Thriving. Studies in Health Technology and Informatics 2017 ;Volum 242. s. 224-232
LDH SINTEF UiO Untitled
 
37 Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Moen, Anne.
Introducing Technology for Thriving in Residential Long-Term Care. Journal of Nursing Scholarship 2017 ;Volum 49.(1) s. 44-53
VID SINTEF UiO Untitled
 
2016
38 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Dahl, Yngve; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Dale, Øystein; Grut, Lisbet; Landmark, Bjørg; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Nyiredy, Jannicke; Husebø, Irene; Standal, Kristin; Brørs, Kirsti Fossland; Nervik, Cecilie; lsbrekken, Ingunn; Johnsen, Mariann; Borgen, Klara; Jelsma, Renske; Berg, Turid Mandal; Andersson, Siv Irene Storma; Flenstad, Guri; Braseth, Eli; Holthe, Torhild.
Utvikling av tjenestemodell for bruk av GPS i demensomsorgen. Trygg og aktiv hverdag for personer med demens. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059106) 14 s. SINTEF Rapport(A27154)
SINTEF SIV Untitled
 
39 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Sørensen, Elisabeth; Stanarevic, Marija.
Selvstendig, trygg og aktiv i Larvik. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Larvik kommune. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061390) 54 s. SINTEF Rapport(A27871)
SINTEF Untitled
 
40 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens?. Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi; 2016-11-24 - 2016-11-24
SINTEF Untitled
 
41 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Lokaliseringsteknologi i velferdsteknologiprogrammet - hvordan ta i bruk GPS for personer med demens?. Fagmøte Vestfold velferdsteknologinettverk; 2016-12-01 - 2016-12-01
SINTEF Untitled
 
42 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
SAMSPILL – Et prosjekt om varsling- og lokaliseringsteknologi organisert som kommunal tjeneste med offentlig og privat samarbeid.. Kurs: Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste; 2016-02-17 - 2016-02-17
SINTEF Untitled
 
43 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste: Hvilke behov skal velferdsteknologi dekke?. Kurs Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste; 2016-02-17 - 2016-02-17
SINTEF Untitled
 
44 Matter, Rebecca; Harniss, Mark; Øderud, Tone; Borg, Johan; Eide, Arne Henning.
Assistive technology in resource-limited environments: a scoping review. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2016 ;Volum 12.(2) s. 105-114
SINTEF Untitled
 
2015
45 Holthe, Torhild; Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen.
GPS til personer med demens i regi av kommunal demensomsorg - hva må til?. Ergoterapeuten 2015 (1) s. 42-49
USN SINTEF SIV Untitled
 
46 Øderud, Tone.
GPS til personer med demens i regi av kommunal demensomsorg - hva må til?. Ergoterapeuten 2015
SINTEF Untitled
 
47 Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Aketun, Sigrid.
Samspill - GPS i Oslo - Pilotering av Trygghetspakke 3. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059717) 37 s. SINTEF Rapport(A27121)
SINTEF Untitled
 
48 Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Aketun, Sigrid; Omland, May; Hem, Karl-Gerhard; Østensen, Elisabeth; Ausen, Dag.
Persons with Dementia and Their Caregivers Using GPS. Studies in Health Technology and Informatics 2015 ;Volum 217. s. 212-221
SINTEF UiO Untitled
 
2014
49 Farshchian, Babak A.; Øderud, Tone; Svagård, Ingrid Storruste; Ausen, Dag.
Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene. Resultater fra prosjektet "Velferdsteknologi i kommunene" under nasjonalt. : SINTEF 2014 (ISBN 9788214053715) 21 s. SINTEF Rapport(A26542)
SINTEF Untitled
 
50 Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Wensaas, Gro Hilde; Moen, Anne.
Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging. The 12th International Congress on Nursing Informatics (NI2014); 2014-06-21 - 2014-06-25
SINTEF UiO Untitled
 
    Vis neste liste