Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 75 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Aspnes, Espen Helge; Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Vis, Anne Carlijn; Øderud, Tone.
Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06384-4) 76 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Grut, Lisbet; Røhne, Mette; Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Experiences with the Use of Welfare Technologies for Elderly Persons. The 15th International Conference of the Association for the Advancement of Assitive Technolgy in Europe. AAATE2019 Global Challenges in Assistive Technology: Research, Policy & Practice; 2019-08-27 - 2019-08-30
SINTEF Untitled
 
3 Nordal, Anne Grete; Øderud, Tone.
Norsk spillteknologi kan løfte barn ut av fattigdom.. Magasinet Tekna 2019
SINTEF Untitled
 
4 Røhne, Mette; Øderud, Tone.
Lær opp helsefagarebeidere i lovverket rundt velferdsteknologi. Helsefagarbeideren 2019
SINTEF Untitled
 
5 Øderud, Tone.
#bistand gjennom videre utvikling og oppskalering av innovative løsninger.. NORAD.no [Internett] 2019-07-13
SINTEF Untitled
 
6 Øderud, Tone; Mnyanyi, Cosmas B. F..
A New Hearing Care Service in Tanzania.. Vision2030 Innovation Projects - High Level Meeting; 2019-11-06 - 2019-11-06
SINTEF Untitled
 
7 Øderud, Tone; Mnyanyi, Cosmas B. F.; Tronstad, Tron Vedul; Storholmen, Tore Christian B; Kway, Anita; Øygarden, Jon.
Developing Game Based Tablet Audiometry for Screening Children's Hearing in Tanzania.. WHO GReAT Consultation 2019; 2019-08-22 - 2019-08-23
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Øderud, Tone; Mnyanyi, Cosmas B. F.; Øygarden, Jon; Storholmen, Tore Christian B; Tronstad, Tron Vedul.
Developing Tablet Audiometry for Screening Children's Hearing in Tanzania.. 15th AAATE Conference Global Challenges in Assistive Technology; 2019-08-27 - 2019-08-30
SINTEF NTNU Untitled
 
9 Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul; Øygarden, Jon.
A New Hearing Service in Tanzania. OECD DAC Peer Review Meeting; 2019-03-27 - 2019-03-27
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Øygarden, Jon; Tronstad, Tron Vedul; Øderud, Tone.
I hear you! - Hearing Care Service in Tanzania. Ingeniører uten grenser - Interessekveld; 2019-03-28 - 2019-03-28
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Øygarden, Jon; Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul.
Fagsnakk: I hear you! Hearing Care Service in Tanzania.. Global Health, NTNU; 2019-02-13 - 2019-02-13
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
12 Ausen, Dag; Røhne, Mette; Øderud, Tone; Storholmen, Tore Christian B; Eknes, Trine W.; Haslestad, Stine; Sørensen, Elisabeth; Omland, May.
Tjenestesetting av velferdsteknologi. Modell for implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06939-6) 10 s. SINTEF Rapport(2018:00836)
SINTEF Untitled
 
13 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Hvilke behov skal velferdsteknologi dekke på tjenestenivå?. Kurs: Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste; 2018-04-25 - 2018-04-25
SINTEF Untitled
 
14 Øderud, Tone.
I Hear You - A new Hearing Service in Tanzania. OEDC DAC Peer Rewiew av Norge; 2018-09-06 - 2018-09-06
SINTEF Untitled
 
15 Øderud, Tone.
Jeg hører deg! Hørselshjelpemidler til skolebarn. Visjon 2030 på Arendalsuka 2018; 2018-08-16 - 2018-08-16
SINTEF Untitled
 
16 Øderud, Tone.
Spillteknologi for hørselstesting av barn i Tanzania. Tekna FTU Seminar; 2018-11-20 - 2018-11-20
SINTEF Untitled
 
17 Øderud, Tone; Ausen, Dag.
Praktiske eksempler på velferdsteknologi organisert som kommunal tjeneste. Temakurs i velferdsteknologi; 2018-04-25 - 2018-04-25
SINTEF Untitled
 
18 Øderud, Tone; Moen, Anne.
Velferdsteknologi som verktøy for aktivitet og hverdagsmestring. Fysioterapeuten 2018 (9) s. 10-14
SINTEF UiO Untitled
 
19 Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul; Øygarden, Jon; Mnyanyi, Cosmas B. F..
A New Hearing Service in Tanzania. Prosjektbesøk; 2018-10-08 - 2018-10-08
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
20 Ausen, Dag; Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Gottschal, Espen; Onsrud, Kristin; Skyer, Tove Holst; Sivertsen, Heidi; Heldal, Anne Lene; Omland, May.
Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune. : SINTEF 2017 (ISBN 9788214061604) 56 s. SINTEF Rapport(A28137)
SINTEF Untitled
 
21 Grut, Lisbet; Øderud, Tone; Bøthun, Silje.
GPS som hjelpemiddel for personer med orienteringsvansker. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 ;Volum 3.(2) s. 127-135
SINTEF Untitled
 
22 Røhne, Mette; Øderud, Tone; Dale, Øystein.
GPS som varslings- og lokaliseringsteknologi i helse og omsorg. : SINTEF 2017 (ISBN 9788214061543) 45 s. SINTEF Rapport(A28038)
SINTEF Untitled
 
23 Øderud, Tone.
A New hearing services in Tanzania. Global Research, Education and innovation in assistive technology (GREAT) Summit; 2017-08-03 - 2017-08-04
SINTEF Untitled
 
24 Øderud, Tone.
I hear you - A New hearing concept for low income settings. 5th AfriNEAD & 7th College of Health Sciences Scientific Conference; 2017-08-07 - 2017-08-09
SINTEF Untitled
 
25 Øderud, Tone; Ausen, Dag; Aketun, Sigrid; Thorgersen, Morten.
GPS for trygghet, frihet og mestring. Fra prosjekt til drift - Bruk av GPS for lokalisering av personer med demens/kognitiv svikt. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06699-9) 56 s. SINTEF Rapport(2017:00342)
SINTEF Untitled
 
26 Øderud, Tone; Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith Roth; Moen, Anne.
Exploring the Use of Technology for Active Aging and Thriving. Studies in Health Technology and Informatics 2017 ;Volum 242. s. 224-232
LDH SINTEF UiO Untitled
 
27 Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Moen, Anne.
Introducing Technology for Thriving in Residential Long-Term Care. Journal of Nursing Scholarship 2017 ;Volum 49.(1) s. 44-53
VID SINTEF UiO Untitled
 
2016
28 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Dahl, Yngve; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Dale, Øystein; Grut, Lisbet; Landmark, Bjørg; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Nyiredy, Jannicke; Husebø, Irene; Standal, Kristin; Brørs, Kirsti Fossland; Nervik, Cecilie; lsbrekken, Ingunn; Johnsen, Mariann; Borgen, Klara; Jelsma, Renske; Berg, Turid Mandal; Andersson, Siv Irene Storma; Flenstad, Guri; Braseth, Eli; Holthe, Torhild.
Utvikling av tjenestemodell for bruk av GPS i demensomsorgen. Trygg og aktiv hverdag for personer med demens. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059106) 14 s. SINTEF Rapport(A27154)
SINTEF SIV Untitled
 
29 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Sørensen, Elisabeth; Stanarevic, Marija.
Selvstendig, trygg og aktiv i Larvik. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Larvik kommune. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061390) 54 s. SINTEF Rapport(A27871)
SINTEF Untitled
 
30 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens?. Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi; 2016-11-24 - 2016-11-24
SINTEF Untitled
 
31 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Lokaliseringsteknologi i velferdsteknologiprogrammet - hvordan ta i bruk GPS for personer med demens?. Fagmøte Vestfold velferdsteknologinettverk; 2016-12-01 - 2016-12-01
SINTEF Untitled
 
32 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
SAMSPILL – Et prosjekt om varsling- og lokaliseringsteknologi organisert som kommunal tjeneste med offentlig og privat samarbeid.. Kurs: Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste; 2016-02-17 - 2016-02-17
SINTEF Untitled
 
33 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste: Hvilke behov skal velferdsteknologi dekke?. Kurs Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste; 2016-02-17 - 2016-02-17
SINTEF Untitled
 
34 Matter, Rebecca; Harniss, Mark; Øderud, Tone; Borg, Johan; Eide, Arne Henning.
Assistive technology in resource-limited environments: a scoping review. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2016 ;Volum 12.(2) s. 105-114
SINTEF Untitled
 
2015
35 Holthe, Torhild; Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen.
GPS til personer med demens i regi av kommunal demensomsorg - hva må til?. Ergoterapeuten 2015 (1) s. 42-49
USN SINTEF SIV Untitled
 
36 Øderud, Tone.
GPS til personer med demens i regi av kommunal demensomsorg - hva må til?. Ergoterapeuten 2015
SINTEF Untitled
 
37 Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Aketun, Sigrid.
Samspill - GPS i Oslo - Pilotering av Trygghetspakke 3. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059717) 37 s. SINTEF Rapport(A27121)
SINTEF Untitled
 
38 Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Aketun, Sigrid; Omland, May; Hem, Karl-Gerhard; Østensen, Elisabeth; Ausen, Dag.
Persons with Dementia and Their Caregivers Using GPS. Studies in Health Technology and Informatics 2015 ;Volum 217. s. 212-221
SINTEF UiO Untitled
 
2014
39 Farshchian, Babak A.; Øderud, Tone; Svagård, Ingrid Storruste; Ausen, Dag.
Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene. Resultater fra prosjektet "Velferdsteknologi i kommunene" under nasjonalt. : SINTEF 2014 (ISBN 9788214053715) 21 s. SINTEF Rapport(A26542)
SINTEF Untitled
 
40 Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Wensaas, Gro Hilde; Moen, Anne.
Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging. The 12th International Congress on Nursing Informatics (NI2014); 2014-06-21 - 2014-06-25
SINTEF UiO Untitled
 
41 Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Wensaas, Gro Hilde; Moen, Anne.
Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging. Studies in Health Technology and Informatics 2014 ;Volum 201. s. 25-31
SINTEF UiO Untitled
 
42 Øderud, Tone.
Snart er bestefar på Skype. budstikka.no http://www.budstikka.no/nyheter/snart-er-bestef [Internett] 2014-01-27
SINTEF Untitled
 
43 Øderud, Tone.
Snart er bestefar på Skype - forskningsprosjekt på Dønski. Budstikka [Avis] 2014-01-27
SINTEF Untitled
 
44 Øderud, Tone.
Surviving spinal cord injury in low income countries. African Journal of Disability 2014 ;Volum 3.(2) s. -
SINTEF Untitled
 
45 Østensen, Elisabeth; Haugstveit, Ida Marie; Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Moen, Anne.
ACTIVE – prosjektet med tro på menneskets iboende muligheter.. Seniornett 2014 ;Volum 15.(3) s. 20-22
SINTEF UiO Untitled
 
2013
46 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Holbø, Kristine; Bøthun, Silje.
Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. : SINTEF 2013 (ISBN 9788214053142) 64 s. SINTEF Rapport(A23878)
SINTEF Untitled
 
47 Thygesen, Hilde; Moser, Ingunn Brita; Øderud, Tone.
GPS-Tracking Devices in Dementia Care: New Tasks, Responsibilities and Competencies. I: Assistive Technology: From Research to Practice AAATE 2013. IOS Press 2013 ISBN 978-1-61499-303-2. s. 770-775
VID SINTEF Untitled
 
48 Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen.
Velferdsteknologi i demensomsorgen – bruk av spill- og lokaliseringsteknologi. HELSETJENESTER TIL ELDRE; 2013-09-23 - 2013-09-24
SINTEF Untitled
 
49 Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Brørs, Kirsti Fossland; Mandal, Turid Berg; Ausen, Dag.
Exploring the Use of GPS for Locating Persons with Dementia. I: Assistive Technology: From Research to Practice AAATE 2013. IOS Press 2013 ISBN 978-1-61499-303-2. s. 776-783
SINTEF Untitled
 
2012
50 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Lillefjære, Inger; Aas, Jan Harald.
Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem – behovskartlegging. : SINTEF 2012 (ISBN 9788214053005) 51 s. SINTEF Rapport(A23282)
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste