Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 65 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Øygarden, Jon; Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul.
Fagsnakk: I hear you! Hearing Care Service in Tanzania.. Global Health, NTNU; 2019-02-13 - 2019-02-13
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
2 Ausen, Dag; Røhne, Mette; Øderud, Tone; Storholmen, Tore Christian B; Eknes, Trine W.; Haslestad, Stine; Sørensen, Elisabeth; Omland, May.
Tjenestesetting av velferdsteknologi. Modell for implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06939-6) 10 s. SINTEF Rapport(2018:00836)
SINTEF Untitled
 
3 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Hvilke behov skal velferdsteknologi dekke på tjenestenivå?. Kurs: Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste; 2018-04-25 - 2018-04-25
SINTEF Untitled
 
4 Øderud, Tone.
I Hear You - A new Hearing Service in Tanzania. OEDC DAC Peer Rewiew av Norge; 2018-09-06 - 2018-09-06
SINTEF Untitled
 
5 Øderud, Tone.
Jeg hører deg! Hørselshjelpemidler til skolebarn. Visjon 2030 på Arendalsuka 2018; 2018-08-16 - 2018-08-16
SINTEF Untitled
 
6 Øderud, Tone.
Spillteknologi for hørselstesting av barn i Tanzania. Tekna FTU Seminar; 2018-11-20 - 2018-11-20
SINTEF Untitled
 
7 Øderud, Tone; Ausen, Dag.
Praktiske eksempler på velferdsteknologi organisert som kommunal tjeneste. Temakurs i velferdsteknologi; 2018-04-25 - 2018-04-25
SINTEF Untitled
 
8 Øderud, Tone; Moen, Anne.
Velferdsteknologi som verktøy for aktivitet og hverdagsmestring. Fysioterapeuten 2018 (9) s. 10-14
SINTEF UiO Untitled
 
9 Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul; Øygarden, Jon; Mnyanyi, Cosmas B. F..
A New Hearing Service in Tanzania. Prosjektbesøk; 2018-10-08 - 2018-10-08
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
10 Ausen, Dag; Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Gottschal, Espen; Onsrud, Kristin; Skyer, Tove Holst; Sivertsen, Heidi; Heldal, Anne Lene; Omland, May.
Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune. : SINTEF 2017 (ISBN 9788214061604) 56 s. SINTEF Rapport(A28137)
SINTEF Untitled
 
11 Grut, Lisbet; Øderud, Tone; Bøthun, Silje.
GPS som hjelpemiddel for personer med orienteringsvansker. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 ;Volum 3.(2) s. 127-135
SINTEF Untitled
 
12 Røhne, Mette; Øderud, Tone; Dale, Øystein.
GPS som varslings- og lokaliseringsteknologi i helse og omsorg. : SINTEF 2017 (ISBN 9788214061543) 45 s. SINTEF Rapport(A28038)
SINTEF Untitled
 
13 Øderud, Tone.
A New hearing services in Tanzania. Global Research, Education and innovation in assistive technology (GREAT) Summit; 2017-08-03 - 2017-08-04
SINTEF Untitled
 
14 Øderud, Tone.
I hear you - A New hearing concept for low income settings. 5th AfriNEAD & 7th College of Health Sciences Scientific Conference; 2017-08-07 - 2017-08-09
SINTEF Untitled
 
15 Øderud, Tone; Ausen, Dag; Aketun, Sigrid; Thorgersen, Morten.
GPS for trygghet, frihet og mestring. Fra prosjekt til drift - Bruk av GPS for lokalisering av personer med demens/kognitiv svikt. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06699-9) 56 s. SINTEF Rapport(2017:00342)
SINTEF Untitled
 
16 Øderud, Tone; Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith Roth; Moen, Anne.
Exploring the Use of Technology for Active Aging and Thriving. Studies in Health Technology and Informatics 2017 ;Volum 242. s. 224-232
LDH SINTEF UiO Untitled
 
17 Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Moen, Anne.
Introducing Technology for Thriving in Residential Long-Term Care. Journal of Nursing Scholarship 2017 ;Volum 49.(1) s. 44-53
VID SINTEF UiO Untitled
 
2016
18 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Dahl, Yngve; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Dale, Øystein; Grut, Lisbet; Landmark, Bjørg; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Nyiredy, Jannicke; Husebø, Irene; Standal, Kristin; Brørs, Kirsti Fossland; Nervik, Cecilie; lsbrekken, Ingunn; Johnsen, Mariann; Borgen, Klara; Jelsma, Renske; Berg, Turid Mandal; Andersson, Siv Irene Storma; Flenstad, Guri; Braseth, Eli; Holthe, Torhild.
Utvikling av tjenestemodell for bruk av GPS i demensomsorgen. Trygg og aktiv hverdag for personer med demens. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059106) 14 s. SINTEF Rapport(A27154)
SINTEF SIV Untitled
 
19 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Sørensen, Elisabeth; Stanarevic, Marija.
Selvstendig, trygg og aktiv i Larvik. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Larvik kommune. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061390) 54 s. SINTEF Rapport(A27871)
SINTEF Untitled
 
20 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens?. Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi; 2016-11-24 - 2016-11-24
SINTEF Untitled
 
21 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Lokaliseringsteknologi i velferdsteknologiprogrammet - hvordan ta i bruk GPS for personer med demens?. Fagmøte Vestfold velferdsteknologinettverk; 2016-12-01 - 2016-12-01
SINTEF Untitled
 
22 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
SAMSPILL – Et prosjekt om varsling- og lokaliseringsteknologi organisert som kommunal tjeneste med offentlig og privat samarbeid.. Kurs: Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste; 2016-02-17 - 2016-02-17
SINTEF Untitled
 
23 Ausen, Dag; Øderud, Tone.
Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste: Hvilke behov skal velferdsteknologi dekke?. Kurs Velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste; 2016-02-17 - 2016-02-17
SINTEF Untitled
 
24 Matter, Rebecca; Harniss, Mark; Øderud, Tone; Borg, Johan; Eide, Arne Henning.
Assistive technology in resource-limited environments: a scoping review. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2016 ;Volum 12.(2) s. 105-114
SINTEF Untitled
 
2015
25 Holthe, Torhild; Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen.
GPS til personer med demens i regi av kommunal demensomsorg - hva må til?. Ergoterapeuten 2015 (1) s. 42-49
USN SINTEF SIV Untitled
 
26 Øderud, Tone.
GPS til personer med demens i regi av kommunal demensomsorg - hva må til?. Ergoterapeuten 2015
SINTEF Untitled
 
27 Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Aketun, Sigrid.
Samspill - GPS i Oslo - Pilotering av Trygghetspakke 3. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059717) 37 s. SINTEF Rapport(A27121)
SINTEF Untitled
 
28 Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Aketun, Sigrid; Omland, May; Hem, Karl-Gerhard; Østensen, Elisabeth; Ausen, Dag.
Persons with Dementia and Their Caregivers Using GPS. Studies in Health Technology and Informatics 2015 ;Volum 217. s. 212-221
SINTEF UiO Untitled
 
2014
29 Farshchian, Babak A.; Øderud, Tone; Svagård, Ingrid Storruste; Ausen, Dag.
Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene. Resultater fra prosjektet "Velferdsteknologi i kommunene" under nasjonalt. : SINTEF 2014 (ISBN 9788214053715) 21 s. SINTEF Rapport(A26542)
SINTEF Untitled
 
30 Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Wensaas, Gro Hilde; Moen, Anne.
Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging. The 12th International Congress on Nursing Informatics (NI2014); 2014-06-21 - 2014-06-25
SINTEF UiO Untitled
 
31 Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Wensaas, Gro Hilde; Moen, Anne.
Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging. Studies in Health Technology and Informatics 2014 ;Volum 201. s. 25-31
SINTEF UiO Untitled
 
32 Øderud, Tone.
Snart er bestefar på Skype. budstikka.no http://www.budstikka.no/nyheter/snart-er-bestef [Internett] 2014-01-27
SINTEF Untitled
 
33 Øderud, Tone.
Snart er bestefar på Skype - forskningsprosjekt på Dønski. Budstikka [Avis] 2014-01-27
SINTEF Untitled
 
34 Øderud, Tone.
Surviving spinal cord injury in low income countries. African Journal of Disability 2014 ;Volum 3.(2) s. -
SINTEF Untitled
 
35 Østensen, Elisabeth; Haugstveit, Ida Marie; Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Moen, Anne.
ACTIVE – prosjektet med tro på menneskets iboende muligheter.. Seniornett 2014
SINTEF UiO Untitled
 
2013
36 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Holbø, Kristine; Bøthun, Silje.
Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. : SINTEF 2013 (ISBN 9788214053142) 64 s. SINTEF Rapport(A23878)
SINTEF Untitled
 
37 Thygesen, Hilde; Moser, Ingunn Brita; Øderud, Tone.
GPS-Tracking Devices in Dementia Care: New Tasks, Responsibilities and Competencies. I: Assistive Technology: From Research to Practice AAATE 2013. IOS Press 2013 ISBN 978-1-61499-303-2. s. 770-775
VID SINTEF Untitled
 
38 Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen.
Velferdsteknologi i demensomsorgen – bruk av spill- og lokaliseringsteknologi. HELSETJENESTER TIL ELDRE; 2013-09-23 - 2013-09-24
SINTEF Untitled
 
39 Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Brørs, Kirsti Fossland; Mandal, Turid Berg; Ausen, Dag.
Exploring the Use of GPS for Locating Persons with Dementia. I: Assistive Technology: From Research to Practice AAATE 2013. IOS Press 2013 ISBN 978-1-61499-303-2. s. 776-783
SINTEF Untitled
 
2012
40 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Lillefjære, Inger; Aas, Jan Harald.
Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem – behovskartlegging. : SINTEF 2012 (ISBN 9788214053005) 51 s. SINTEF Rapport(A23282)
SINTEF Untitled
 
41 Ausen, Dag Torstein; Øderud, Tone; Bøthun, Silje.
Behov for varslingssystemer og samhandling på morgendagens institusjoner. Dialogkonferanse Nasjonalt program for leverandørutvikling; 2012-03-22 - 2012-03-22
SINTEF Untitled
 
42 Svagård, Ingrid Storruste; Ausen, Dag; Grut, Lisbet; Øderud, Tone; Standal, Kristin; Bergene, åÅe; Husebø, Irene.
Trygghetspakken - behovskartlegging og erfaringer. : SINTEF 2012 (ISBN 9788214052930) 60 s. SINTEF Rapport(A23126)
SINTEF Untitled
 
2011
43 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Bøthun, Silje; Dahl, Yngve; Holbø, Kristine.
Trygge spor - forstudie. GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens. : SINTEF 2011 (ISBN 9788214049923) 39 s. SINTEF Rapport(A20663)
SINTEF Untitled
 
44 Øderud, Tone.
Developing Indicators for Accessibility to Public Transport in Europe. 11th European AAATE Conference; 2011-08-31 - 2011-09-02
SINTEF Untitled
 
45 Øderud, Tone; Øvstedal, Liv R.; Azalde, Gloria.
Developing Indicators for Accessibility to Public Transport in Europe. I: Assistive Technology Research. IOS Press 2011 ISBN 9781607508137. s. 888-896
SINTEF Untitled
 
46 Øderud, Tone; Øvstedal, Liv R.; Azalde, Gloria.
Developing Indicators for Accessibility to Public Transport in Europe. 11th European AAATE conference; 2011-08-31 - 2011-09-02
SINTEF Untitled
 
2009
47 Eide, Arne Henning; Øderud, Tone.
Assistive Technology in Low-Income Development Issue. I: Disability & International Development. Towards Inclusive Global Health. Springer 2009 ISBN 9780387938431. s. 149-160
SINTEF Untitled
 
48 Holbø, Kristine; Schjølberg, Ingrid; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Storholmen, Tore Christian B; Sandsund, Mariann.
Kartlegging av behov og muligheter for bruk av robot- og sensorteknologi i helse- og omsorgssektoren. : SINTEF 2009 (ISBN 9788214046663) 79 s. SINTEF Rapport(A9521)
NTNU SINTEF Untitled
 
2008
49 Øderud, Tone; Grut, Lisbet.
Marensroprosjektet - Arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra VTA. Konseptutvikling - Metoderapport. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214043785) SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2007
50 Øderud, Tone.
Disability and Poverty: Facts and Figures. 4th all Africa wheelchair congress programme; 2007-09-17 - 2007-09-21
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste