Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2019
1 Berge, Truls Svenn; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore.
Støysoner for helikopterlandingsplass på Årøya i Altafjorden. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06345-5) 26 s. SINTEF Rapport(2019:00446)
SINTEF Untitled
 
2 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Adaptiv, kunstig lyd på elektriske biler - AVAS. Resultater fra feltforsøk. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06816-0) 18 s. SINTEF Rapport(2019:00025)
SINTEF Untitled
 
3 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Adaptive acoustic vehicle alerting sound, AVAS, for Electric vehicles Results from field testing. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06846-7) 21 s. SINTEF Rapport(2019:00062)
SINTEF Untitled
 
4 Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore.
Støysoner for tre helikopterlandingsplasser i Stranda kommune. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06836-8) 33 s. SINTEF Rapport(2019:00245)
SINTEF Untitled
 
5 Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Støyberegning for Lakselv lufthavn, Banak. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06245-8) 48 s. SINTEF Rapport(2019:01492)
SINTEF Untitled
 
6 Randeberg, Rolf Tore; Berge, Truls Svenn.
Støykartlegging for Oslo lufthavn. Framtidige scenarioer med tre rullebaner, alternativ vest. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06332-5) 31 s. SINTEF Rapport(2019:00613)
SINTEF Untitled
 
2018
7 Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Namsos lufthavn. Støysoner etter T-1442/2016. : SINTEF Byggforsk 2018 (ISBN 9788214068078) 35 s. SINTEF Rapport(2018:01249)
SINTEF Untitled
 
2017
8 Berge, Truls Svenn; Mioduszewski, Piotr; Ejsmont, Jerzy; Swieczko-Zurek, Beata.
Reduction of road traffic noise by source measures - present and future strategies. Noise Control Engineering Journal 2017 ;Volum 65.(6) s. 549-559
SINTEF Untitled
 
9 Berge, Truls Svenn; Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gjestland, Truls.
Konsekvensutredning for plassering av Polititets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Tema: Helikopterstøy. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06155-0) 41 s. SINTEF Rapport(A28080)
SINTEF Untitled
 
2016
10 Berge, Truls Svenn; Olsen, Herold; solvang, Audun.
Methods and systems to measure the environmental impact of individual vehicles in traffic. : SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-05928-1) 50 s. SINTEF Rapport(A27553)
SINTEF Untitled
 
11 Berge, Truls Svenn; Olsen, Herold; Solvang, Audun.
Monitoring the environmental impact of individual vehicles in a traffic flow. I: Proceedings of the INTER-NOISE 2016. 45th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, August 21 - 24, 2016, Hamburg, Germany. Berlin, Germany: German Acoustical Society 2016 ISBN 978-3-939296-11-9. s. 5038-5047
SINTEF Untitled
 
12 Tronstad, Tron Vedul; Gelderblom, Femke B.; Viggen, Erlend Magnus; Bustad, Joakim; Berge, Truls Svenn; Vennerød, Jakob.
TV2 Hjelper Deg - Øreproppene som holder mål. TV2 [TV] 2016-09-08
SINTEF Untitled
 
2015
13 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Influence of test conditions on tyre/road noise measured by the CPX method. I: Proceedings of 44th International Congress on Noise Control Engineering (Internoise 2015) Implementing Noise Control Technology, San Francisco, USA, August 9-12, 2015. Curran Associates, Inc. 2015 ISBN 9781510810822. s. 2606-2616
SINTEF Untitled
 
14 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Støy- og teksturmålinger på Ska8-dekker 2012-2015. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059175) 55 s. SINTEF Rapport(A27291)
SINTEF Untitled
 
15 Maeck, Johan; Goubert, Luc; Morgan, Phil; Berge, Truls Svenn; Losa, Massimo.
Developing innovative solutions for traffic noise control in Europe. I: Proceedings of 44th International Congress on Noise Control Engineering (Internoise 2015) Implementing Noise Control Technology, San Francisco, USA, August 9-12, 2015. Curran Associates, Inc. 2015 ISBN 9781510810822.
SINTEF Untitled
 
16 Taraldsen, Gunnar; Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode; Lindqvist, Bo Henry; Jonasson, Hans.
Uncertainty of decibel levels. Journal of the Acoustical Society of America 2015 ;Volum 138.(3) s. EL264-EL269
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
17 Berge, Truls Svenn; Viggen, Erlend Magnus.
An investigation of the relationship between texture and tyre/road noise for different types of road surfaces and passenger car tyres. I: Proceedings of 43rd International Congress on Noise Control Engineering, Melbourne, Australia, November 16-19, 2014. Toowong, Australia: The Australian Acoustical Society 2014 ISBN 978-0-909882-04-4. s. -
SINTEF Untitled
 
2012
18 Berge, Truls Svenn.
NordTyre - Tyre/road noise testing on various road surfaces - State-of-the-Art. : SINTEF 2012 (ISBN 9788214052848) 121 s. SINTEF Rapport(A22579)
SINTEF Untitled
 
19 Berge, Truls Svenn.
Tyre/road noise testing on various road surfaces - Report from the NordTyre project. I: Proceedings of Inter-Noise 2012 : held in conjunction with the annual meeting of the Noise Control and Acoustics Division of the American Society of Mechanical Engineers ; New York, New York, USA, August 19 - 22, 2012. Curran Associates, Inc. 2012 ISBN 9781627485609. s. 9242-9253
SINTEF Untitled
 
20 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Rangeringsprosjekt bildekk/veidekker - støymålinger. : SINTEF 2012 (ISBN 9788214052831) 26 s. SINTEF Rapport(A22456)
SINTEF Untitled
 
2011
21 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode; Storeheier, Svein Ådne.
Noise measurements of passenger car tyres at the Kloosterzande test track. Noise ranking, frequency and texture analysis. : SINTEF 2011 (ISBN 9788214049817) 181 s. SINTEF Rapport(A19446)
SINTEF Untitled
 
2010
22 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Tyre/road noise modelling: Measurement of passenger car tyres on an ISO track and frequency analysis of results.. : SINTEF 2010 (ISBN 9788214044744) 55 s. SINTEF Rapport(A14882)
SINTEF Untitled
 
2009
23 Berge, Truls Svenn.
Driving pattern in crossings and roundabouts and its consequences for noise emissions. Internoise2009; 2009-08-23 - 2009-08-26
SINTEF Untitled
 
24 Berge, Truls Svenn.
Tyre/road noise ranking of passenger car tyres. Comparison of measurements on roads, drums and the use of a tyre/road noise model. Euronoise2009; 2009-10-26 - 2009-10-28
SINTEF Untitled
 
25 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode; Ustad, Asbjørn.
Environmentally friendly pavements: Results from noise measurements 2005-2008. : SINTEF 2009 (ISBN 9788214044195) 51 s. SINTEF Rapport(A9721)
SINTEF Untitled
 
26 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode; Ustad, Asbjørn.
Miljøvennlige vegdekker: Resultater fra støymålinger 2005-2008. : SINTEF 2009 (ISBN 9788214044294) SINTEF Rapport(A9720)
SINTEF Untitled
 
27 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode; Ustad, Asbjørn.
Noise ranking of passenger car tyres. Results from road measurements, SPERoN modelling and drum measurements.. : SINTEF 2009 (ISBN 9788214044416) 66 s. SINTEF Rapport(A11729)
SINTEF Untitled
 
28 Berge, Truls Svenn; Storeheier, Svein Ådne.
Low noise pavements in a Nordic climate. Results from a four year project in Norway. Internoise2009; 2009-08-23 - 2009-08-26
SINTEF Untitled
 
2008
29 Berge, Truls Svenn; Ustad, Asbjørn; Haukland, Frode.
Tyre/road noise modelling - noise measurements of 12 passenger car tyres. : SINTEF 2008 (ISBN 9788214043877) 58 s. SINTEF Rapport(A5424)
SINTEF Untitled
 
2007
30 Berge, Truls Svenn.
Tyre/road noise modelling - results from noise and texture measurement in Norway. : SINTEF 2007 (ISBN 8214040485) 69 s. SINTEF Rapport(A935)
SINTEF Untitled
 
2005
31 Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore.
Nasjonale mål for industri - oppdaterte beregninger av SPI. : SINTEF 2005 (ISBN 8214036607) 15 s. SINTEF Rapport(A2567)
SINTEF Untitled
 
32 Berge, Truls Svenn; Storeheier, Svein Ådne; Ustad, Asbjørn.
Measurement of tyre/road noise from passenger car tyres according to the EU-directive 2001/43/EC, on a number of different road surfaces.. : SINTEF 2005 (ISBN 8214038146) 32 s. SINTEF Rapport(A2575)
SINTEF Untitled
 
33 Berge, Truls Svenn; Ustad, Asbjørn; Storeheier, Svein Ådne.
Miljøvennlige vegdekker. Resultater fra støy- og teksturmålinger på vegdekker i Kongsvingerområdet, 2004. : SINTEF 2005 (ISBN 8214038065) 45 s. SINTEF Rapport(A2571)
SINTEF Untitled