Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Øyum, Lisbeth; Nilssen, Tore Geir.
Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling Eksempler på driftsnært utviklingsarbeid i tre kommunale barnehager og sykehjem. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06237-3) 84 s.
SINTEF Untitled
 
2 Øyum, Lisbeth; Nilssen, Tore Geir; Andersen, Thale Kvernberg; Ravn, Johan Elvemo.
Arbeidsfaglige perspektiver på tillitsskapende prosesser i norsk offentlig arbeidsliv. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06531-2) 110 s.
NORD NTNU SINTEF Untitled
 
2019
3 Øyum, Lisbeth.
UniverCity 3.0: Evaluering av Universitetskommune. Arena Unikom; 2019-10-31 - 2019-12-31
SINTEF Untitled
 
4 Øyum, Lisbeth; Landmark, Andreas D..
SINTEF satsing på innovasjon i offentlig sektor- med prosjekteksempler. Besøk av KS på SINTEF; 2019-08-31 - 2019-08-31
SINTEF Untitled
 
5 Øyum, Lisbeth; Olsen, Dorothy Sutherland; Thøring, Linn.
"From terrible teen to terrific trainee": Norwegian cases of innovative workplace-school collaboration to educate young people to become skilled workers in modern manufacturing industry. European Journal of Workplace Innovation 2019 ;Volum 4.(2) s. 232-251
NIFU SINTEF Untitled
 
6 Øyum, Lisbeth; Thøring, Linn.
From terrible teen to terrific trainee: Norwegian cases of innovative workplace-school collaboration to educate young people to become skilled workers in modern manufacturing industry. European Journal of Workplace Innovation 2019
SINTEF Untitled
 
2018
7 Buvik, Marte Pettersen; Thun, Sylvi; Øyum, Lisbeth.
Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljø og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06940-2) 178 s. SINTEF Rapport(2018:00851)
SINTEF Untitled
 
8 Olsen, Dorothy Sutherland; Øyum, Lisbeth.
Fra lærlinger til kompetente fagarbeidere – hva trenger de?. Forskningspolitikk 2018 s. -
NIFU SINTEF Untitled
 
9 Ravn, Johan Elvemo; Øyum, Lisbeth.
Towards ‘multi-collar’ unionism: Cases of trespassing professionals in Norwegian industrial relations. Economic and Industrial Democracy: an international journal 2018 s. -
NORD SINTEF Untitled
 
10 Seim, Eva Amdahl; Øyum, Lisbeth.
Digitalt forsterkede operatører. Workshop/kick off; 2018-09-05 - 2018-09-05
SINTEF Untitled
 
11 Solem, Anniken; Øyum, Lisbeth.
Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsnæringen i Trøndelag. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06797-2) 16 s. SINTEF Rapport(2018:01148)
SINTEF Untitled
 
2017
12 Aasen, Tone Merethe; Øyum, Lisbeth; Moe, Nils Brede; Seim, Eva Amdahl.
Ansvarskompetanse, medarbeiderdrevet innovasjon og verdiskapingsforståelse - hva betyr det for ledelse fremover?. Workshop med foredrag; 2017-05-09 - 2017-05-09
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Øyum, Lisbeth.
Demokrati i arbeidslivet: den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn. Masterprogram i offentlig ledelse og administrasjon; 2017-02-02 - 2017-02-02
SINTEF Untitled
 
14 Øyum, Lisbeth.
Kompetansekrav for fremtidens fagarbeider. Yrkesfagkonferansen; 2017-03-01 - 2017-03-01
SINTEF Untitled
 
15 Øyum, Lisbeth; Solberg, Jan P..
Snakk om det! Om endringsprosesser. Norsk Politi [Fagblad] 2017-04-01
SINTEF Untitled
 
2016
16 Finnestrand, Hanne Gudrun; Magerøy, Kristoffer; Ravn, Johan Elvemo; Solem, Anniken; Øyum, Lisbeth.
Verdikjede fagarbeider. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060294) 20 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27515)
SINTEF Untitled
 
17 Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne; Monsen, Tor Harald.
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
OSLOMET NHH NTNU SINTEF UiB UiO UIS UiT Untitled
 
18 Øyum, Lisbeth.
Endringsprosesser i arbeidslivet: ledelse og medvirkning som handlingsstrategier. Forelesning NTNU 4. årskurs Inst for Industriell Økonomi og Teknologiledelse; 2016-01-29 - 2016-01-29
SINTEF Untitled
 
2015
19 Øyum, Lisbeth.
Den norske samarbeidsmodellen: utvikling, praktisering, og utfordringer. Lederutviklingsprogrammet Sammen-Akademiet LO og Det Norske Arbeiderparti; 2015-02-04
SINTEF Untitled
 
20 Øyum, Lisbeth.
Hvilke ledere lykkes i omstilling?. Personalseminar; 2015-05-21 - 2015-05-21
SINTEF Untitled
 
21 Øyum, Lisbeth.
Partssamarbeid om utvikling. Forelesning i SOS1016 Sosiologi og samfunn, H2014; 2015-10-01
SINTEF Untitled
 
2014
22 Andersen, Thale Kvernberg; Ravn, Johan Elvemo; Øyum, Lisbeth; Håpnes, Tove Rigmor.
Robust organisering. Trondheim: SINTEF / Abelia / NHO 2014 60 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Rohde, Tarald; Kalseth, Birgitte; Torvatn, Hans Yngvar; Øyum, Lisbeth.
1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHFUtvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Oslo: SINTEF 2014 (ISBN 978-82-14-05607-5) 40 s.
SINTEF Untitled
 
24 Øyum, Lisbeth.
Gode ledere i omstillingsprosesser. InnoMeds Fagdag om Tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren; 2014-09-18 - 2014-09-18
SINTEF Untitled
 
25 Øyum, Lisbeth.
Hva er styrken i den norske samarbeidsmodellen for oss og for fremtidens arbeidstakere, ledere og samfunnet?. NAV Akademikerne Fagseminar; 2014-11-12 - 2014-11-12
SINTEF Untitled
 
2013
26 Isaksen, Arne; Jevnaker, Birgit Helene; Kvålshaugen, Ragnhild; Levin, Morten; Nilssen, Tore Geir; Ravn, Johan Elvemo; Sending, Aage; Spilling, Olav R; Wennes, Grete; Øyum, Lisbeth.
Teknologiledelse. Innovasjon, økonomi, organisasjon. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 9788245015324) 683 s.
BI NIFU NTNU SINTEF UIA UiO Untitled
 
2012
27 Finnestrand, Hanne O.; Berge, Liv; Øyum, Lisbeth.
Collaborability– The third form of employee participation. The 6th Nordic Working Life Conference; 2012-04-25 - 2012-04-27
SINTEF Untitled
 
28 Levin, Morten; Nilssen, Tore Geir; Ravn, Johan Elvemo; Øyum, Lisbeth.
Demokrati i arbeidslivet : Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn. Fagbokforlaget 2012 (ISBN 978-82-450-1082-4) 238 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Ravn, Johan Elvemo; Hasle, Peter; Holtgrewe, Ursula; Kirov, Vassil; Markova, Ekaterina L.; Peteghem, Jan Van; Peycheva, Darina; Ramioul, Monique; Sardadvar, Karin; Sørensen, Ole H; Torvatn, Hans Yngvar; Øyum, Lisbeth.
Engaging stakeholders in developing working conditions. Summary report on action research and policy lessons.. Trondheim: The European Commission 7th Framework Programme 2012 93 s.
SINTEF Untitled
 
2011
30 Øyum, Lisbeth.
Gode ledere i omstillingsarbeid. SINTEFs personalforum; 2011-12-14 - 2011-12-14
SINTEF Untitled
 
31 Øyum, Lisbeth.
Gode ledere i omstillingsarbeid. Trøndersk Personalforum; 2011-10-05 - 2011-10-05
SINTEF Untitled
 
32 Øyum, Lisbeth.
Gode ledere i omstillingsprosesser. Politihøgskolen. Fellessamling for deltakere på lederutdanningen LOU-II; 2011-03-02 - 2011-03-02
SINTEF Untitled
 
33 Øyum, Lisbeth.
Lokalt trepartssamarbeid. Unios lederkonferanse; 2011-10-27 - 2011-10-27
SINTEF Untitled
 
2010
34 Øyum, Lisbeth.
Partssamarbeid som konkurransefortrinn. Samarbeidskonferanse i Statoil UPN; 2010-10-27 - 2010-10-27
SINTEF Untitled
 
35 Øyum, Lisbeth; Finnestrand, Hanne O; Johnsen, Eivind; Lund, Roy; Nilssen, Tore Geir; Ravn, Johan Elvemo.
PALU - Utvikling og praktisering av den norske samarbeidsmodellen. Trondheim: SINTEF/NHO/LO/HF 2010 (ISBN 9788214048889) 77 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Øyum, Lisbeth; Håpnes, Tove Rigmor; Nilssen, Tore Geir.
""Radical Consent"": Norwegian cases of labour-management consensus on plant closures. BSA Work, Employment and Society Conference; 2010-09-07 - 2010-09-10
SINTEF Untitled
 
37 Øyum, Lisbeth; Torvatn, Hans Yngvar.
Et europeisk arbeidsliv i endring - hva skjer med de ansattes medbestemmelsesmuligheter?. : SINTEF 2010 (ISBN 9788214048674) 21 s. SINTEF Rapport(SINTEF A14736)
SINTEF Untitled
 
2009
38 Ravn, Johan Elvemo; Øyum, Lisbeth.
Collaborability: Developing organizational competitiveness through proficiency in communication and cooperation across organizational boundaries. 25h EGOS Colloquium; 2009-07-02 - 2009-07-05
SINTEF Untitled
 
39 Ravn, Johan Elvemo; Øyum, Lisbeth.
Søkekonferanse: Idédugnad og planleggingsprosess. Søkekonferanse; 2009-03-10 - 2009-03-11
SINTEF Untitled
 
40 Øyum, Lisbeth.
Dialoger og prosesser vedrørende medvirkning i Europa, utviklingstrekk og utfordringer. Medbestemmelsesutvalget; 2009-06-25 - 2009-06-25
SINTEF Untitled
 
41 Øyum, Lisbeth.
Lederes ansvar for det gode arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet; 2009-10-30 - 2009-10-30
SINTEF Untitled
 
42 Øyum, Lisbeth.
Partsbasert ledelsesutvikling (PALU) - hva har HFs engasjement betydd?. Samling for LOs distriktssekretærer og NHOs regiondirektører; 2009-11-05 - 2009-11-06
SINTEF Untitled
 
43 Øyum, Lisbeth; Skarholt, Kari; Ravn, Johan Elvemo; Nilssen, Tore Geir.
The industrial relations of safety - Differences in tripartite collaboration in Norwegian industries. I: Reliability, Risk and Safety – Theory and Applications, (contains papers presented at the 18th European Safety and Reliability Conference (Esrel 2009) in Prague, Czech Republic, September 2009.). CRC Press 2009 ISBN 9780415555098. s. 1277-1284
SINTEF Untitled
 
44 Øyum, Lisbeth; Skarholt, Kari; Ravn, Johan Elvemo; Nilssen, Tore Geir.
The industrial relations of safety - Differences in tripartite collaboration in Norwegian industries. ESREL; 2009-09-07 - 2009-09-10
SINTEF Untitled
 
2008
45 Ravn, Johan Elvemo; Øyum, Lisbeth.
Renegotiating Union Identities: Bringing salaried staff into industrial relations. Insightful Enouncters - Regional Development and Practice-Based Learning. Conference on Regional Development and Innovation Processes; 2008-03-05 - 2008-03-07
SINTEF Untitled
 
46 Øyum, Lisbeth.
God ledelsespraksis i endringsprosesser. Grunnopplæring for Arbeidstilsynet; 2008-11-20 - 2008-11-20
SINTEF Untitled
 
47 Øyum, Lisbeth.
God ledelsespraksis i endringsprosesser. Otium sanserom; 2008-06-16 - 2008-06-16
SINTEF Untitled
 
2007
48 Øyum, Lisbeth.
God ledelsespraksis i endringsprosesser. Krefter i bevegelse - Rød samling; 2007-11-14 - 2007-11-14
SINTEF Untitled
 
49 Øyum, Lisbeth.
Smartere sammen eller best alene? Om individ, gruppe og ledelse. Foredrag for NTNU; 2007-11-08 - 2007-11-08
SINTEF Untitled
 
2006
50 Øyum, Lisbeth.
God ledelsespraksis i endringsprosesser - eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring for de ansatte. Nordisk workshop om ""Gode ledere i omstillingsprosesser""; 2006-10-12 - 2006-10-13
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste