Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

2020
1 Hagen, Simon Alexander; Larsen, Tore; Berghorst, A.; Knox, G..
Full-scale rockbolt testing in the laboratory: Analysis of recent results. The Southern African Journal of Mining and Metallurgy 2020 ;Volum 120.(1) s. 1-6
SINTEF Untitled
 
2019
2 Hagen, Simon Alexander; Larsen, Trond Erik; Berghorst, A.; Knox, G..
Laboratory full-scale rock bolt testing: Analysis of recent results. I: Ninth International Conference on Deep and High Stress Mining - Misty Hills Conference Centre, Muldersdrift, Johannesburg, South Africa from 24 Jun 2019 to 25 Jun 2019 : Deep Mining 2019. The Southern African Institute of Mining and Metallurgy 2019 ISBN 978-1-928410-12-6. s. -
SINTEF Untitled
 
2018
3 Hagen, Simon Alexander.
Bergspenningsmålinger. Anvendt bergmekanikk; 2018-01-09 - 2018-01-10
SINTEF Untitled
 
2017
4 Hagen, Simon Alexander.
Fullskala boltetesting i lab. Bolting i berg; 2017-09-25 - 2017-09-26
SINTEF Untitled
 
2016
5 Hagen, Simon Alexander; Larsen, Trond Erik; Alnæs, Lisbeth-Ingrid.
Nytt fra SINTEF Byggforsk – Bergspenningsmålinger for sikre og økonomiske løsninger. Byggeindustrien 2016 (1) s. 28-
SINTEF Untitled
 
2015
6 Hagen, Simon Alexander.
Bergspenningsmålinger – muligheter og begrensninger. Anvendt bergmekanikk; 2015-02-02 - 2015-02-03
SINTEF Untitled
 
2013
7 Dahl, Filip Erik Bo; Hagen, Simon Alexander; Holmøy, Kristin Hilde.
Utvikling innenfor testing av svelleegenskaper – Testapparaturer og metodikk – Svelleleirer og bergarter. I: Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikkdagen, Geoteknikkdagen. : Tekna 2013 ISBN 978-82-8208-037-8.
SINTEF Untitled
 
8 Hagen, Simon Alexander.
Instrumentering - Deformasjon- og spenningsmålinger over tid; eksempel på utstyr og måleopplegg". Komplekse underjordsanlegg; 2013-09-25 - 2013-09-26
SINTEF Untitled