Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 96 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Fjellheim, Øystein.
Har vi nok kunnskap for gode råd?. Byggfakta 2021
SINTEF Untitled
 
2 Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Bottolfsen, Hanne Liland; Solberg, Håkon Rikoll; Schild, Peter G..
SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1689-6) 70 s. SINTEF Fag(72)
SINTEF Untitled
 
2020
3 Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Thunshelle, Kari.
Renovation concepts for residential buildings. Research status, challenges and opportunities. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1657-5) 68 s. ZEN Report(19)
SINTEF Untitled
 
4 Andersen, Kamilla Heimar; Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Thunshelle, Kari; Fjellheim, Øystein; Jensen, Rasmus.
Impact of Typical Faults Occurring in Demand-controlled Ventilation on Energy and Indoor Environment in a Nordic Climate. E3S Web of Conferences 2020 ;Volum 172. s. -
OSLOMET SINTEF Untitled
 
5 Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Fjellheim, Øystein.
Ventilasjon, inneklima og COVID-19: Har vi nok kunnskap for gode råd?. VVSForum.no 2020
SINTEF Untitled
 
6 Rønneseth, Øystein; Haase, Matthias; Georges, Laurent; Thunshelle, Kari; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein; Mysen, Mads; Thomsen, Judith.
Building Services Solutions Suitable for a Low Emission Urban Areas. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1677-3) 88 s. ZEN Report(26)
NTNU SINTEF Untitled
 
7 Solberg, Håkon Rikoll; Thunshelle, Kari; Schild, Peter.
Thermal comfort, thermal sensation and skin temperature measurements using demand-controlled ventilation for individual cooling. E3S Web of Conferences 2020 ;Volum 172. s. -
OSLOMET SINTEF Untitled
 
8 Thunshelle, Kari.
ERFA 2020: Hvordan lykkes eller mislykkes - og lære av begge deler?. Nemitek.no [Internett] 2020-01-31
SINTEF Untitled
 
9 Thunshelle, Kari.
Fra gammelt til grønt. Skog [Internett] 2020-03-27
SINTEF Untitled
 
10 Thunshelle, Kari.
Ventilation and IAQ in Nordic countries – Status, trends and opportunities. Urban Home Ventilation; 2020-05-13 - 2020-05-13
SINTEF Untitled
 
11 Thunshelle, Kari; Nordby, Henrik S.; Solberg, Håkon Rikoll; Holøs, Sverre Bjørn; Schild, Peter.
Acceptable air velocities using demand-controlled ventilation for individual cooling. E3S Web of Conferences 2020 ;Volum 172. s. -
OSLOMET SINTEF Untitled
 
2019
12 Haase, Matthias; Rønneseth, Øystein; Thunshelle, Kari; Georges, Laurent; Holøs, Sverre Bjørn; Thomsen, Judith.
Review of building services solution fitted for a low emission building stock in urban areas. 40th AIVC Conference, 8th TightVent Conference, 6th venticool Conference, From energy crisis to sustainable indoor climate – 40 years of AIVC; 2019-10-15 - 2019-10-16
SINTEF NTNU Untitled
 
13 Haase, Matthias; Rønneseth, Øystein; Thunshelle, Kari; Georges, Laurent; Holøs, Sverre Bjørn; Thomsen, Judith.
Review of building services solution fitted for a low emission building stock in urban areas. I: Proceedings of the 40th AIVC Conferenece. 8th TightVent Conference. 6th Venticool Conference. From energy crisis to sustainable indoor climate – 40 years of AIVC. Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC) 2019 ISBN 978-2-930471-56-3. s. 615-626
SINTEF NTNU Untitled
 
14 Haugland, Martine Borgen; Yang, Aileen; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Mysen, Mads.
Demand-controlled ventilation: do different user groups require different CO2-setpoints?. 10th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings; 2019-09-05 - 2019-09-07
OSLOMET SINTEF Untitled
 
15 Haugland, Martine Borgen; Yang, Aileen; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Mysen, Mads.
Demand-controlled ventilation: do different user groups require different CO2-setpoints?. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019 ;Volum 609.
OSLOMET SINTEF Untitled
 
16 Holand, Nora; Yang, Aileen; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Mysen, Mads.
Should we differentiate ventilation requirements for different user groups?. I: Cold Climate HVAC 2018 - Sustainable Buildings in Cold Climates. Springer 2019 ISBN 978-3-030-00662-4. s. 863-872
OSLOMET SINTEF Untitled
 
17 Holøs, Sverre Bjørn; Lukina, V.; Hauge, Åshild Lappegard; Thunshelle, Kari.
Process-related risks in refurbishment of dwellings using prefabricated wall elements with integrated PV and ventilation ducts. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volum 352.(1)
SINTEF Untitled
 
18 Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Thunshelle, Kari; Mysen, Mads.
Effect of ventilation on perceived air quality in 18 classrooms. 10th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings; 2019-09-05 - 2019-09-07
OSLOMET SINTEF Untitled
 
19 Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Thunshelle, Kari; Mysen, Mads.
Effect of ventilation on perceived air quality in 18 classrooms. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019 ;Volum 609.
OSLOMET SINTEF Untitled
 
20 Kvam, Magnus.
Energibruk og inneklima med SvalVent konseptet. : OsloMet 2019
OSLOMET SINTEF Untitled
 
21 Lind, Merethe; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Mysen, Mads.
How Does Low Relative Humidity Affect Perceived Air Quality, Thermal Comfort and Symptoms in Modern Office Buildings in Cold Climates?. I: Cold Climate HVAC 2018 - Sustainable Buildings in Cold Climates. Springer 2019 ISBN 978-3-030-00662-4. s. 899-909
OSLOMET SINTEF Untitled
 
22 Mysen, Mads; Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Thunshelle, Kari; Schild, Peter.
What should the Minimum Ventilation Rate Be in a Demand-Controlled Ventilation Strategy?. I: Cold Climate HVAC 2018 - Sustainable Buildings in Cold Climates. Springer 2019 ISBN 978-3-030-00662-4. s. 339-349
OSLOMET SINTEF Untitled
 
23 ; Jebsen, Ivar Johan.
Ventilasjonsoppvarming med SvalVent -konseptet. : OsloMet 2019
OSLOMET SINTEF Untitled
 
24 Thunshelle, Kari.
Hawaii-stemning i laben? SINTEF tester om brukere trives med høy romtemperatur og høy lufthastighet. Norsk innemiljøorganisasjon; 2019-01-23 - 2019-01-23
SINTEF Untitled
 
25 Thunshelle, Kari.
Inneklima med god luft og fornuftig energibruk. Fremtidens bygg [Internett] 2019-01-04
SINTEF Untitled
 
26 Thunshelle, Kari.
Lovende resultater fra Sval Vent-prosjektet. vvsaktuelt.no [Internett] 2019-02-14
SINTEF Untitled
 
27 Thunshelle, Kari.
Lovende resultater fra Sval Vent-prosjektet. VVS Aktuelt [Avis] 2019-02-18
SINTEF Untitled
 
28 Thunshelle, Kari.
Sommerprat med Kari Thunshelle. NemiTek.no [Internett] 2019-07-25
SINTEF Untitled
 
29 Thunshelle, Kari.
SvalVent – bedre metoder for kjøling i bygg. Facebook [Internett] 2019-02-11
SINTEF Untitled
 
30 Thunshelle, Kari.
SvalVent - Smartere løsninger for kjøling i bygg. Youtube.com [Internett] 2019-02-06
SINTEF Untitled
 
31 Thunshelle, Kari.
Vestlandet kommer til å bli våtere i fremtiden. Det gir nye forretningsmuligheter. Bergens Tidende [Avis] 2019-02-04
SINTEF Untitled
 
32 Yang, Aileen; Nikolaisen, Kristian Fredrik; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Dauge, Franck Rene; Mysen, Mads.
Effect of filter type in ventilation systems on NO2 concentrations in classrooms. I: Cold Climate HVAC 2018 - Sustainable Buildings in Cold Climates. Springer 2019 ISBN 978-3-030-00662-4. s. 911-921
OSLOMET NILU SINTEF Untitled
 
2018
33 Holand, Nora; Yang, Aileen; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Mysen, Mads.
Should we differentiate ventilation requirements for different user groups?. Cold Climate 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
OSLOMET SINTEF Untitled
 
34 Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari.
Full gevinst ved behovsstyrt ventilasjon. Byggeindustrien 2018 (13) s. 36-
SINTEF Untitled
 
35 Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Lind, Merethe; Thunshelle, Kari; Schild, Peter; Mysen, Mads.
VOC emission rates in newly built and renovated buildings, and the influence of ventilation – a review and meta-analysis. The International Journal of Ventilation 2018 s. 1-14
OSLOMET SINTEF Untitled
 
36 Lind, Merethe; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Mysen, Mads.
How does low relative humidity affect perceived air quality, thermal comfort and symptoms in modern office buildings in cold climate?. Cold Climate 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
OSLOMET SINTEF Untitled
 
37 Mathisen, Georg; Thunshelle, Kari.
Nå kan du bruke BEST VENT- verktøyet. Norsk VVS 2018 (5) s. 24-26
SINTEF Untitled
 
38 Mysen, Mads; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Vik, Ole-Hugo Sandsnes; Fredriksen, Tore; Schild, Peter.
Control procedure for demand controlled ventilation performance. RoomVent & Ventilation 2018; 2018-06-02 - 2018-06-05
OSLOMET SINTEF Untitled
 
39 Mysen, Mads; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Vik, Ole-Hugo Sandsnes; Fredriksen, Tore; Schild, Peter.
Control procedure for demand controlled ventilation performance. I: Roomvent&Ventilation 2018: Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation. Proceedings. Helsinki, Finland: SIY Indoor Air Information Oy 2018 ISBN 9789525236484. s. 115-120
OSLOMET SINTEF Untitled
 
40 Mysen, Mads; Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Thunshelle, Kari; Schild, Peter.
What should the minimum ventilation rate be in a Demand Controlled Ventilation Strategy?. Cold Climate 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
OSLOMET SINTEF Untitled
 
41 Nordberg, Håkon Rikoll.
SvalVent – Biometri og termisk komfort (lukket oppgave 2 år). : Oslo met 2018
SINTEF Untitled
 
42 Nordby, Henrik Slåen.
SvalVent – Hastighetsmålinger og Termisk komfort (Lukket oppgave 2 år). : Oslo met 2018
SINTEF Untitled
 
43 Thunshelle, Kari.
Boligbygg og SINTEF rehabiliterer med prefabrikkerte elementer. VVS forum [Internett] 2018-06-11
SINTEF Untitled
 
44 Thunshelle, Kari.
Full gevinst ved behovsstyrt ventilasjon. VVS Aktuelt online 2018
SINTEF Untitled
 
45 Thunshelle, Kari.
Full gevinst ved behovsstyrt ventilasjon. Byggmesteren 2018
SINTEF Untitled
 
46 Thunshelle, Kari.
Gamle boliger blir nye med integrerte solceller i veggene. Teknisk ukeblad [Internett] 2018-06-18
SINTEF Untitled
 
47 Thunshelle, Kari.
Her heises en 1,5 tonns fasadevegg med integrerte solceller på plass. Bygg.no [Internett] 2018-06-11
SINTEF Untitled
 
48 Thunshelle, Kari.
Hvordan kan man selv legge til rette for et energieffektivt hjem?. tu.no [Internett] 2018-12-23
SINTEF Untitled
 
49 Thunshelle, Kari.
Luftig på laben i kjøleforsøk. Norsk VVS 10/2018 [Fagblad] 2018-10-20
SINTEF Untitled
 
50 Thunshelle, Kari.
Nå kan du bruke Best Vent-verktøyet. Norsk VVS [Internett] 2018-08-17
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste