Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 146 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Aall, Carlo; Hovelsrud, Grete K.; Vik, Marte Lange; Sivertsen, Edvard; Neby, Simon.
Norge trenger en ny politikk for å ruste samfunnet mot klimaendringene. Forskning.no 2021
HVL SINTEF Untitled
 
2 Knoth, Katrin; Fjellheim, Kristin; Sivertsen, Edvard.
Indicators and monitoring, reporting and evaluation (MRE)-systems for climate adaptation at national level. SINTEF akademisk forlag 2021 25 s. Klima 2050 Note(116)
SINTEF Untitled
 
3 Sivertsen, Edvard.
Pilotprosjekt. Rv3 – Premisser og instrumentering. SINTEF akademisk forlag 2021 20 s. Klima 2050 Note(122)
SINTEF Untitled
 
4 Sivertsen, Edvard.
Pilotprosjekt.Torvet i Trondheim – Premisser og instrumentering. SINTEF akademisk forlag 2021 17 s. Klima 2050 Note(123)
SINTEF Untitled
 
5 Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Bø, Lars Arne; Johannessen, Birgitte Gisvold; Klausen, Roald; Nøst, Terje; Solli, Jøran; Time, Berit.
Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. En overordnet og flerfaglig anvisning. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1706-0) 26 s. Klima 2050 Report(25)
SINTEF Untitled
 
6 Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, P..
Permeable dekker, erfaringer fra pågående prosjekt og anlegg. Bærekraft i vannbransjen - overvann. Kursdagene TEKNA; 2021-01-14
SINTEF Untitled
 
7 Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti.
Temasamling. Begrepsbruk i overvannshåndtering – hva mener vi egentlig med de ulike uttrykkene? Innspill. SINTEF akademisk forlag 2021 21 s.
SINTEF Untitled
 
8 Sivertsen, Edvard; Sandberg, Eli; Fjellheim, Kristin; Solli, Jøran; Strømø, Ellen-Birgitte; Lilledal, Sandra; Andreassen, Stein-Arne; Time, Berit.
Indikatorer for måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Anvising og rammeverk. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1708-4) 30 s. Klima 2050 Report(26)
SINTEF Untitled
 
9 Thelin, Willy Røstum; Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Azrague, Kamal; Helness, Herman.
Concentration of Municipal MBBR Effluent by FO for Resource Recovery: Batch Experiments in Side-Stream Configuration. Membranes 2021 ;Volum 11.(4)
SINTEF Untitled
 
2020
10 Bratlie, Rune; Solheim, Anders; Kalsnes, Bjørn; Sivertsen, Edvard.
Temasamling - Er naturbaserte løsninger svaret på fremtidens utfordringer med skred og overvann?. SINTEF akademisk forlag 2020 212 s. Klima 2050 Note(109)
NGI SINTEF Untitled
 
11 Hamouz, Vladimir; Pons, Vincent; Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Bertrand-Krajewski, Jean-Luc; Muthanna, Tone Merete.
Detention-based green roofs for stormwater management under extreme precipitation due to climate change. Blue-Green Systems 2020 ;Volum 2.(1)
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Hauge, Åshild Lappegard; Time, Berit; Flyen, Cecilie; Sivertsen, Edvard; Venås, Christoffer; Thomassen, Maria Kristina Kollberg.
Klimatilpasning – hvordan få det til å skje? Betydningen av læring i nettverk= Climate adaptation – how to make it happen? The meaning of learning in networks. Kart og plan 2020 ;Volum 113.(3) s. 145-167
HINN SINTEF Untitled
 
13 Helness, Herman; Sivertsen, Edvard.
Thematic meeting. Use of grey-green solutions for rooftops, permeable pavements and rain gardens to manage stormwater at Zeb Laboratoriet. SINTEF akademisk forlag 2020 106 s. Klima 2050 Note(101)
SINTEF Untitled
 
14 Labonnote, Nathalie; Sivertsen, Edvard.
Thematic meeting. Data Sharing: value proposition and business models in the context of climate risk mitigation. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(104)
SINTEF Untitled
 
15 Muthanna, Tone Merete; Schärer, Lotte Askeland; Sivertsen, Edvard.
Avrenningskoeffisienter passer dårlig for prosjektering av grønne tak. Byggeindustrien 2020 (9) s. 23-
NTNU SINTEF Untitled
 
16 Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard.
Gjør det enklere å planlegge og vedlikeholde naturbaserte overvannsløsninger. Byggeindustrien 2020 (12) s. 29-
SINTEF Untitled
 
17 Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon.
Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1648-3) 44 s. Klima 2050 Report(19)
SINTEF Untitled
 
18 Schärer, Lotte Askeland; Busklein, Jan Ove; Sivertsen, Edvard; Muthanna, Tone Merete.
Limitations in using runoff coefficients for green and gray roof design. Hydrology Research 2020 ;Volum 51.(2) s. 339-350
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Sivertsen, Edvard.
Asak Miljøstein åpner nytt forskningsfelt i Malvik. Park & Anlegg [Internett] 2020-06-10
SINTEF Untitled
 
20 Sivertsen, Edvard.
Forskar på stein som drenerer overvatn. Grannar [Fagblad] 2020-06-18
SINTEF Untitled
 
21 Sivertsen, Edvard.
Her skal de utvikle veier som drenerer seg selv. Åpner seks ulike testfelt med permeable dekker. tu.no [Internett] 2020-05-04
SINTEF Untitled
 
22 Sivertsen, Edvard.
Høringsuttalelse. Klima 2050. SINTEF akademisk forlag 2020 Klima 2050 Note(103)
SINTEF Untitled
 
23 Sivertsen, Edvard.
Klima 2050 søker tverrfaglige løsninger for håndtering av regnvann.
SINTEF Untitled
 
24 Sivertsen, Edvard.
Kommunale grep for å håndtere den økte mengden overvann. Klimatilpasningsdagene; 2020-03-29 - 2020-09-30
SINTEF Untitled
 
25 Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Azrague, Kamal.
Overvann fra veg. Praksis, status og problemstillinger for vegeier. Trondheim: SINTEF Community 2020 (ISBN 978-82-14-06580-0) SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00692)
SINTEF Untitled
 
2019
26 Azrague, Kamal; Sivertsen, Edvard.
Temasamling | Water treatment requirements for stormwater and road run-off. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(86)
SINTEF Untitled
 
27 Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard.
New guidelines and certification system for SUDS. Nordiwa 2019; 2019-09-23 - 2019-09-25
SINTEF Untitled
 
28 Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Sivertsen, Edvard; Time, Berit.
The use of insurance data in the analysis of Surface Water Flood events – a systematic review. Journal of Hydrology 2019 ;Volum 568. s. 194-206
SINTEF Untitled
 
29 Hauge, Åshild Lappegard; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Sivertsen, Edvard.
Skadedata fra forsikringsselskapene. Vannspeilet 2019 (1) s. 32-33
SINTEF Untitled
 
30 Helness, Herman; Damman, Sigrid; Sivertsen, Edvard; Ugarelli, Rita Maria.
Principal component analysis for decision support in integrated water management. Water Science and Technology : Water Supply 2019 ;Volum 19.(8) s. 2256-2262
SINTEF Untitled
 
31 Kliewer, Dennis; Sivertsen, Edvard.
Sustainable urban drainage systems (SUDS) area detection using GIS. Guideline. Version 1.0. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1609-4) 86 s. Klima 2050 Report(15)
SINTEF Untitled
 
32 Labonnote, Nathalie; Hauge, Åshild Lappegard; Sivertsen, Edvard.
A climate services perspective on Norwegian stormwater-related databases. Climate Services 2019 ;Volum 13. s. 33-41
SINTEF Untitled
 
33 Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard.
Temasamling | Tools for stormwater modelling. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 SINTEF Notat(69)
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard; Kliewer, Dennis; Jotta, L..
Using field infiltration observations and GIS-based analysis to improve SUDS placement Nordiwa. Nordiwa 2019; 2019-09-23 - 2019-09-25
SINTEF NTNU Untitled
 
35 Pons, Vincent; Hamouz, Vladimir; Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Krajewski, Jean-Luc Bertrand.
Extreme testing and artificial rain on Extreme testing and artificial rain on semi-extensive green roof. Nordiwa 2019; 2019-09-23 - 2019-09-25
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon.
Documentation tool of nature-based solutions – a guideline. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1642-1) 32 s. Klima 2050 Report(18)
SINTEF Untitled
 
37 Sivertsen, Edvard.
Bærekraftig overvannshåndtering. Mediaplanet [Internett] 2019-03-29
SINTEF Untitled
 
38 Sivertsen, Edvard.
Hvordan bygge klimatilpasset?. Nemitek.no [Internett] 2019-02-14
SINTEF Untitled
 
39 Sivertsen, Edvard.
Lanserer sjekkliste for klimatilpasning av bygg. trenytt.no [Internett] 2019-02-15
SINTEF Untitled
 
40 Sivertsen, Edvard.
Lanserer sjekkliste for klimatilpasning av bygg. vvsaktuelt.no [Internett] 2019-02-14
SINTEF Untitled
 
41 Sivertsen, Edvard.
Lanserer sjekkliste for klimatilpasning av bygg. NTBinfo [Internett] 2019-02-14
SINTEF Untitled
 
42 Sivertsen, Edvard.
Lanserer sjekkliste for klimatilpasning av bygg. bygg.no [Internett] 2019-02-14
SINTEF Untitled
 
43 Sivertsen, Edvard.
Lanserer sjekkliste for klimatilpasning av bygg. Pressemelding - sintef.no [Internett] 2019-02-14
SINTEF Untitled
 
44 Sivertsen, Edvard.
Lanserer sjekkliste for klimatilpasning av bygg. Nyteknikk.no [Internett] 2019-03-25
SINTEF Untitled
 
45 Sivertsen, Edvard.
Lanserer sjekkliste for klimatilpasning av bygg. Byggfakta.no [Internett] 2019-02-14
SINTEF Untitled
 
46 Sivertsen, Edvard.
Lanserer sjekkliste for klimatilpasning av bygg. Fremtidens bygg [Internett] 2019-02-14
SINTEF Untitled
 
47 Sivertsen, Edvard.
Lanserer sjekkliste for klimatilpasning av bygg. trenytt.no [Internett] 2019-02-15
SINTEF Untitled
 
48 Sivertsen, Edvard.
Lanserer sjekkliste for klimatilpassing av bygg. Haugesunds Avis [Avis] 2019-02-27
SINTEF Untitled
 
49 Sivertsen, Edvard.
Ny sjekkliste for klimatilpasning av bygg. Byggmesteren [Internett] 2019-02-14
SINTEF Untitled
 
50 Sivertsen, Edvard.
Sjekkliste for klimatilpasset bygg. blikkenslageren.no [Internett] 2019-02-18
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste